Thời gian Tên chương trình Chi tiết
06:00 Pocoyo T10
06:30 Hiệp sĩ Nexo T1
07:00 Tuyệt đỉnh YoYo P2 T16
07:30 Pháp sư giấu mặt T23
08:00 Những chuyến phiêu lưu ở vùng đất vỏ sò T21
08:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian T9
09:00 Câu lạc bộ sáng tạo T2
09:30 Biệt đội siêu chiến binh T23
10:00 Sóc nâu kể chuyện T148
10:30 Những chuyến phiêu lưu ở vùng đất vỏ sò T22
11:00 Bé khéo tay T14
11:30 Chú rồng Ao Ao T30
11:45 Đoán hình rinh thưởng T13
12:00 Pháp sư giấu mặt T24
12:30 Nhảy cùng BiBi Số 18/2016
13:00 Winx - Công chúa phép thuật P7 T10
13:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian T10
14:00 Những chuyến phiêu lưu ở vùng đất vỏ sò T23
14:30 Chichi Land - Đội xe biến hình T10
15:00 Ngôi sao BiBi Số 2/2016
15:30 Biệt đội siêu chiến binh T25
16:00 Sóc nâu kể chuyện T149
16:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian T11
17:00 Những chuyến phiêu lưu ở vùng đất vỏ sò T24
17:30 Chichi Land - Đội xe biến hình T11
18:00 Câu lạc bộ sáng tạo T5
18:30 Biệt đội siêu chiến binh T26
19:00 Winx - Công chúa phép thuật P7 T12
19:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian T12
20:00 Pháp sư giấu mặt T25
20:30 Sóc nâu kể chuyện T150
21:00 Bé khéo tay T15
21:30 Nhảy cùng BiBi Số 20/2016
22:00 Hiệp sĩ Nexo T1
22:30 Tuyệt đỉnh YoYo P2 T16
23:00 Pháp sư giấu mặt T23
23:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian T9

Cập nhật lúc 16/06/2016 10:15:29 - Nguồn: vtvcab.vn