Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Ra đa 45 - 54
1 Ra suối mưa to 35 - 53
2 Rắn bơi 21 - 82
3 Rắn cắn gót chân 57
4 Rắn cắn người 43 - 73
5 Rắn cắn 14 - 59 - 95
6 Rắn đất 38 - 78
7 Rắn đuổi 69
8 Rắn hai đầu 15 - 51
9 Rắn quấn chân 96
10 Rắn quấn người 49 - 97
11 Rắn quấn 05 - 15 - 51
12 Rắn rết 00 - 20 - 28 - 40 - 82
13 Râu mọc dài 25 - 57
14 Râu 03 - 53 - 07 - 75
15 Rệp 26 - 64
16 Rổ đỗ 28 - 48 - 68 - 86
17 Rổ trứng 70 - 30
18 Rơi kính đeo 32 - 89
19 Rơm rạ 36 - 78
20 Rồng bay 57 - 34
21 Rùa biển 87
22 Rửa chân 86 - 68
23 Rùa 56
24 Rụng cả hàm răng 03
25 Rụng một chiếc răng 31
26 Rụng răng 31 - 32 - 52 - 62
27 Sấm sét 94 - 95 - 54
28 Sang nhà láng giềng 42 - 43 - 64
29 Sao trên trời 33 - 38
30 Sắt 93 - 58
31 Say rượu 35 - 45 - 90
32 Sinh đẻ 27 - 56
33 Sinh lí hai người 02 - 22
34 Sổ điểm 30 - 35
35 Sợ ma 75 - 23 - 96
36 Sổ rách bìa 45 - 49
37 Sổ sách 38 - 88
38 Sông ngòi 42
39 Sư sãi bắt đồn 76 - 46
40 Sư tử 25, 45
41 Sửa lại hố xí 79 - 70
42 Súng ak 86
43 Súng b40 18 - 64
44 Súng bắn dài 68
45 Súng hơi 00 - 97
46 Suối nước đục 09 - 18
47 Suối nước trong 41 - 47
48 Sụt lở 09 - 13
49 Tai nạn ô tô 69 - 54
50 Tai nạn tàu hỏa 07 - 26
51 Tai nạn xe máy 95
52 Tai nạn 00 - 07 - 70 - 46
53 Tắm bồn 61 - 82 - 76
54 Tắm nước lạnh 61 - 86
55 Tắm nước trong 16 - 61
56 Tắm sông 94 - 76
57 Tàn sát 05 - 59
58 Tảng đá 20 - 40 - 60 - 80
59 Tập võ 70 - 72
60 Tầu bay 10 - 11
61 Tàu biển 11 - 70 - 90
62 Tầu hỏa 74 - 72
63 Tàu thủy cháy 38 - 83
64 Tàu thủy 11 - 16
65 Tẩy rửa 62 - 41 - 10 - 01
66 Tên lửa 01
67 Thạch thùng 32 - 72
68 Tham ăn 69 - 84
69 Thẩm phán quan tòa 24 - 89
70 Thần chết 83 - 93
71 Thần tài 36 - 39 - 79 - 10
72 Than thở 90 - 95
73 Thằng điên 74 - 75
74 Thằng hề 03 - 08
75 Thằng ngốc 29 - 90
76 Thành lũy 40 - 45 - 54
77 Thanh sắt 19 - 09
78 Thất vọng 12 - 71 - 64
79 Thấy bể nước 87 - 54 - 61
80 Thầy bói 14 - 64 - 49
81 Thấy có nước mà không người tắm 32 - 64 - 68 - 37
82 Thầy cúng 40, 45
83 Thấy dây dầu 39
84 Thấy người bé nhỏ 45 - 61
85 Thấy người bị ám sát 22 - 37
86 Thấy người bị treo cổ 95 - 97
87 Thấy người cao lớn 21 - 32
88 Thấy người còn trẻ 64 - 78
89 Thấy người đi dạo 32 - 89
90 Thấy người đội mũ 56 - 89
91 Thấy người đốt làng 06 - 21 - 48
92 Thấy người mua 68
93 Thấy người to béo 25 - 75 - 74
94 Thấy tiền 02 - 52 - 82
95 Thấy treo cổ nhiều người 86
96 Thấy xác chết 04 - 60
97 Thèm khát tình yêu 86 - 31
98 Thi đỗ 26 - 28
99 Thi thố 00 - 62