Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Thìa 05 - 38
1 Thiên tài 49 - 79 - 29
2 Thiếu ngũ văn 63
3 Thỏ con 38 - 78
4 Thổ công 57 - 79
5 Thổ địa 38 - 78 - 87
6 Thợ làm bánh 03 - 21
7 Thợ xây 78 - 87 - 73
8 Thoát trấn lột 00 - 08
9 Thóc 34 - 74
10 Thỏi vàng 82 - 37
11 Thôn quê 57 - 75
12 Thua bạc 25 - 35
13 Thua xì 39 - 93 - 63
14 Thùng xách nước 70 - 93
15 Thước kẻ 11 - 05
16 Thuốc lá giả 92 - 29
17 Thuốc lá 08 - 85
18 Thuyền bị đắm 08 - 10 - 64
19 Thuyền xa lầy 73 - 23
20 Ti vi 78 - 73
21 Tiền giả 00 - 86
22 Tiền hai nghìn 53 - 96
23 Tiền hai trăm 12 - 78 - 89
24 Tiền năm nghìn 87
25 Tiền năm trăm 56 - 46
26 Tiên trên cao 47
27 Tiền 62 - 12 - 67
28 Tiết canh lợn 38 - 83
29 Tin mừng ở xa 12 - 02
30 Tin mừng 12 - 32
31 Tin xấu đột ngột 01 - 13
32 Tin xấu 02 - 03 - 04
33 Tình báo 49
34 Tình nhân ồn ào 47 - 48
35 Tính tiền nhầm 39 - 72
36 Tinh trùng 07 - 65 - 88
37 Tình tứ nói chuyện 34
38 Tình tứ 64 - 74 - 84
39 Tờ báo 49 - 98
40 Tờ giấy 89 - 39
41 Tòa án 39 - 04
42 Trắng hồng 24 - 84
43 Tranh 04 - 48 - 85
44 Trâu rừng 83 - 63
45 Trẻ con cãi nhau 98 - 89
46 Trèo nóc nhà 48 - 98
47 Trèo thang 78 - 33 - 79
48 Trời sao lác đác 31 - 49
49 Trời xanh 37 - 77 - 78
50 Trộm cắp 05 - 45 - 85
51 Trồng cây 84 - 97
52 Trông thấy hai đống cứt tròn 01 - 02 - 20
53 Trúng đề 26 - 36 - 76
54 Trúng quả đậm 75 - 84
55 Trúng số đề 86 - 68
56 Trường học 56 - 69 - 83 - 09
57 Từ giã 31 - 32 - 87
58 Tử hình sống lại 48 - 51 - 71
59 Tủ lạnh 24
60 Tủ lệch 89 - 85
61 Tự nhiên cười 14 - 21
62 Tủ sách 37 - 75
63 Tù tội 92 - 29
64 Tử vi 78
65 Tượng đá 06 - 56
66 Tuồng lương 09 - 92
67 Vào nhà máy 08 - 18 - 68
68 Vào vườn 09 - 90
69 Vây hãm 03 - 04
70 Vay mượn 06 - 86
71 Ve gái 65 - 63
72 Vệ sĩ 10 - 20 - 80 - 81
73 Vé sổ số 08 - 28
74 Vé thưởng 29 - 86
75 Vết máu 05 - 32 - 64
76 Viên đá nhỏ 00 - 05 - 38
77 Viên thuốc bổ 01
78 Vợ biến thành mèo 54
79 Vợ chồng cãi nhau 01 - 02 - 52
80 Vợ tự tử 08 - 18 - 56
81 Vợ vá nhờ quần áo 07 - 70
82 Vòng hoa 14 - 41
83 93 - 51 - 90 - 09
84 Vua quan 04
85 Vực thẳm 17 - 71
86 Xác chết nhiều 07 - 38 - 78
87 Xác chết 12 - 52
88 Xây bể nước 21 - 32
89 Xây dựng bàn thờ 27 - 72
90 Xây nhà rỡ đi 08 - 10
91 Xây nhà 14 - 16
92 Xe bò ba gác 07 - 87
93 Xe cần cẩu 56 - 65 - 51
94 Xe cấp cứu 05 - 50
95 Xe đạp 02 - 18 - 28
96 Xe điện 01 - 06 - 16
97 Xe đu 31 - 63 - 68
98 Xe hơi 82 - 92
99 Xe lu 31 - 41