Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Cái làn 84 - 85
1 Cái mả 30 - 70 - 40 - 90
2 Cái mai 19 - 91 - 87
3 Cái mâm 18 - 81 - 86
4 Cái màn xanh 14 - 41
5 Cái màn 85 - 97
6 Cái miệng 78
7 Cái miếu 63 - 68
8 Cái môi 00 - 75
9 Cái mũ 28 - 46 - 86 - 68
10 Cái muôi 71
11 Cái nhà 27 - 77 - 91 - 41
12 Cái nhẫn 81
13 Cãi nhau 36 - 37 - 68
14 Cái nhìn hẹp hòi 72 - 72
15 Cái nhìn nham hiểm 61 - 49
16 Cái nhìn tốt 27 - 72
17 Cái nón 05 - 15 - 75
18 Cái tát 06
19 Cái tẩu 26 - 75 - 21
20 Cái thìa 54
21 Cái thuổng 94 - 96
22 Cái tích 93
23 Cái xẻng 63 - 64
24 Cái xích 79 - 82
25 Căn buồng bình thường 20 - 21 - 40 - 60
26 Cần câu 26 - 75
27 Cảnh buồn 46
28 Cánh cửa cũ 44 - 94
29 Cánh cửa mới đóng 42 - 43 - 52
30 Cánh cửa 28 - 83
31 Cánh tay lông lá 42
32 Cánh tay 18 - 81
33 Cào cào 53
34 Cạo râu 83 - 84
35 Cắt tóc nam 14 - 54 - 65 - 45
36 Cắt tóc nữ 57 - 85
37 Cắt tóc 82 - 83 - 85
38 Cát 36 - 63
39 Câu cá ao hồ 08 - 80 - 85
40 Câu cá rô 76
41 Câu được cá 83 - 33
42 Câu được rắn 01 - 81
43 Cầu vồng 04 - 40 - 45
44 Cây cảnh trong nhà 06
45 Cày cấy 09 - 90 - 89
46 Cây chuối 34 - 84
47 Cây cổ thụ 50 - 54
48 Cây khế 07 - 70
49 Cây không hoa 75 - 85
50 Cây nhiều lộc 04 - 05
51 Cây nở hoa 43 - 16 - 61
52 Cây sai quả 49 - 73 - 36
53 Cây to 33 - 66 - 76
54 Cây xoan 49 - 94
55 Chải chuốt 20 - 30 - 60
56 Chai lọ 34 - 50
57 Chái thìa 63
58 Chai 94 - 86
59 Chăn gối 46 - 47 - 70
60 Cánh chim 01 - 65
61 Cháo lòng 49 - 97
62 Chấy đầy đầu 57 - 59
63 Cháy đồ điện 77 - 78 - 79
64 Cháy đống rơm 17 - 71 - 27 - 72
65 Chảy máu 08 - 19 - 29 - 69
66 Cháy nhà 05 - 43 - 67
67 Chấy rận 79 - 84 - 02
68 Chém chuột 92
69 Chém nhau 17 - 37 - 77
70 Chén to 94 - 95
71 Chết đuối sống lại 00 - 06
72 Chết đuối 07 - 30 - 84
73 Chết sống lại 62 - 74
74 Chia ly 52 - 57 - 72
75 Chiến thắng 96 - 86
76 Chim bay 67
77 Chim cánh cụt 24 - 78
78 Chim đậu 87
79 Chim hòa bình 32
80 Chim ỉa vào người 27
81 Chim sẻ đậu 76
82 Chim trời 87
83 Chó cắn chảy máu 98 - 99
84 Chó cắn đuổi 58 - 38
85 Chó cắn 29 - 92 - 93
86 Cho con xe 69 - 96 - 64
87 Cho con 05 - 75
88 Chó đẻ 51 - 91
89 Chó đến nhà 93 - 98
90 Chó đen 94 - 68
91 Chờ đợi 53 - 64
92 Chó đuổi chạy xuống ao 68
93 Chỗ kín đàn ông 01 - 21
94 Cho xe 29 - 79 - 92
95 Chợ 25 - 52
96 Chơi cờ tướng 13 - 31
97 Chơi đá bóng 89 - 97
98 Chơi điện tử 46 - 48 - 84
99 Chơi tú lơ khơ 03 - 62