Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Chơi xuân 19 - 39
1 Chữ số 22 - 82
2 Chú tiểu 36 - 76
3 Chứa bạc 52 - 57 - 63
4 Chùa 05 - 56 - 26
5 Chửi chồng 07 - 57 - 17
6 Chuối 15 - 05 - 95
7 Chuồn chuồn 26 - 65
8 Chuồng xí 39 - 67
9 Chuột bạch 02 - 20
10 Chuột cống 57 - 45
11 Chuột đồng 15 - 51
12 Chuyển nhà xí 09
13 Chuyển nhà 14 - 16
14 Chý mô tơ 77 - 79
15 Cờ bạc 28, 01,51
16 Cô liên 47 - 57
17 Có máu 19 - 69 - 964
18 Cơ may 79 - 38
19 Cô tiên 17 - 35 - 19 - 91
20 Cò trắng 84 - 00
21 Cò xanh 02 - 73
22 Cối giã cua 92 - 87
23 Cối giã giò 86 - 48
24 Con bò 88
25 Con cá con 24 - 26 - 72
26 Con cáo 48 - 28
27 Con chai 68
28 Con chấy 92 - 95 - 98
29 Con chim 56 - 80
30 Con chó con 48 - 49
31 Con chó nhật 76
32 Con chó 29 - 59 - 95
33 Con chuột nhà 17 - 49
34 Con chuột 02 - 20 - 55
35 Con cóc 04
36 Con công 98 - 67
37 Con cua 67 - 89
38 Con dê 15 - 35 - 75
39 Con dệp 82 - 85
40 Con đĩ 01 - 21 - 26
41 Con đỉa 43
42 Con điên 52 - 08 - 89
43 Con ếch 28 - 43
44 Con gái mình chết 35
45 Con hạc 17 - 57
46 Con hổ 06 - 60 - 30 - 46
47 Con khỉ 72 - 27
48 Con lợn 76
49 Con lươn 56 - 90
50 Con mèo 18 - 58 - 89
51 Con mình chết 35
52 Con mọt 05 - 39
53 Con muỗi 46
54 Con nai 34 - 48
55 Con ngỗng 08 - 83
56 Con ngựa 12 - 52 - 72
57 Con nhái 26, 62
58 Con nhện 33 - 73
59 Con ở 25, 65, 76
60 Con ốc nhồi 67
61 Con ốc 65
62 Con quạ 25 - 62 - 65
63 Con rái cá 48 - 79
64 Con rắn 32 - 42 - 72
65 Con rệp 98
66 Con rết 94
67 Con rồng 10 - 50 - 90
68 Con ruồi 35
69 Con sò 48
70 Con sóc 69, 79
71 Con tàu 42 - 82
72 Con thỏ 08 - 48 - 69
73 Con thuyền 33 - 38
74 Con tim 11 - 31 - 51 - 71
75 Con tin 85 - 97
76 Con tôm 58
77 Con trai cho vàng 43
78 Con trai đầu lòng 79
79 Con trăn đầy người 86 - 87
80 Con trăn 03 - 63
81 Con trâu 03 - 63 - 86
82 Con trĩ 01 - 21 - 61 - 26
83 Con vẹm 61 - 62
84 Con vịt 49
85 Con voi 13 - 53
86 Công an 14 - 34 - 54
87 Cổng chào 20 - 40 - 80
88 Cống rãnh 04 - 44
89 Cổng trào 40 - 80 - 20
90 Cột điện 11
91 Củ cà rốt 01 - 51
92 Củ khoai 75 - 95
93 Củ su hào 00 - 01 - 06
94 Cua bể 05 - 46 - 65
95 Của đàn bà 27 - 87 - 28
96 Cúng chay 37 - 71
97 Cúng người chết 74
98 Cúng tổ tiên 40 - 46
99 Cuốc xẻng 65 - 54