Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Cưỡi ngựa 41
1 Cưới vợ 70 - 65 - 69
2 Cười với bản thân 21 - 61
3 Cười với nam 09 - 59
4 Cười với phụ nữ 07 - 09
5 Cưỡng ép 03 - 38 - 83
6 Cứt bám lên mặt 03 - 07
7 Cứt bám ngón tay 00 - 05
8 Cứt bê bết đi mưa 14 - 41
9 Cứt đầy ống quần phải thay 91 - 92
10 Cứt vứt vào nhà 63
11 Cứt 63 - 13
12 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 54
13 Cứu người rơi xuống ao 07 - 16 - 18
14 Đá bóng 00 - 09 - 08 - 05
15 Đá lửa 06 - 60
16 Đái dầm 20 - 60 - 70
17 Đám cưới 07 - 09 - 75
18 Đám ma 34 - 35 - 35
19 Đắm thuyền trong ao 38 - 54
20 Đàn bà chửa 10 - 82
21 Đàn bà ghen 09 - 23
22 Đàn bà khỏa thân 03 - 32
23 Đàn chó 36 - 63
24 Đàn kiến 29
25 Đàn lợn 38 - 49
26 Đàn ông khỏa thân 15 - 51
27 Đàn ông ăn mày 04 - 54
28 Đàn ông chết 06 - 26
29 Đàn ông ghen 09 - 12 - 31
30 Đàn trâu 31 - 51
31 Đánh chết người 45 - 85
32 Đánh chết rắn 25
33 Đánh cuộc 27 - 72
34 Đánh cướp 08 - 84
35 Đánh đĩ 57 - 75
36 Đánh ghen 49 - 87
37 Đánh nhau bằng kiếm 60 - 61
38 Đánh nhau có vũ khí 03
39 Đánh nhau đổ máu 00 - 31 - 34 - 75
40 Đánh nhau ném lựu đạn 67
41 Đánh nhau 03 - 07 - 59
42 Đánh răng 67 - 47 - 79
43 Đánh vợ 52 - 51 - 53
44 Đào đất 56
45 Dao găm 07 - 17
46 Đào giếng 65
47 Đào móng nhà 47 - 74
48 Dao phay 85
49 Dao xây 16 - 61
50 Dắt bò 02, 28
51 Dắt trâu 29
52 Dầu hỏa 17 - 71 - 16 - 61
53 Đầu nhiều chấy 78
54 Đầu trâu 51 - 71 - 91
55 Đầu vú 38 - 39 - 84
56 Dây chuyền vàng 08 - 80
57 Dậy võ 56 - 06
58 Dây xích 04 - 46 - 61
59 Đe dọa 37 - 73 - 78
60 Đẻ ra cá 00 - 01 - 99 - 94
61 Đẻ ra mèo 01 - 23 - 62
62 56
63 Đền cổ 46 - 66
64 Đèn ông sao 44 - 55
65 Đèn thần 07 - 57 - 75
66 Đi bộ đội 15 - 53
67 Đi câu không được cá 23 - 24 - 12
68 Đi câu 64 - 74 - 24
69 Đi chơi xuân 19 - 39
70 Đi đái dắt 98 - 99
71 Đi đánh được cá 76 - 87 - 78
72 Đi đổ cứt 15 - 16 - 61
73 Đi đò dọc 73 - 37 - 32
74 Đi đò 73 - 04 - 44
75 Đi du lịch 87
76 Đi học 17
77 Đi ỉ chảy 01 - 06
78 Đi ỉ gặp người 67 - 76
79 Đi ỉa chảy 01, 06
80 Đi ỉa đông người 08 - 09
81 Đi ỉa gặp người 67, 76
82 Đi ỉa 86 - 98
83 Đi làm 01 - 21 - 26
84 Đi lễ 12 - 21
85 Đi mua giầy 56 - 06
86 Đi phà qua sông 17 - 18
87 Đi tắm 39 - 93 - 83
88 Đi tàu 39 - 87 - 78
89 Đi thi 26
90 Đi thuyền 23 - 59 - 93 - 39
91 Đi trên sông 15 - 05
92 Đi vắng 05 - 20 - 25
93 Đi về gặp mưa 08 - 70 - 07
94 Đi xa đánh nhau 93 - 39
95 Đi xa ngoại tình 23 - 59
96 Đi xe cúp 85 - 57
97 Đỉa bám đầy người 28 - 11
98 Đỉa bán vào chân 29
99 Đỉa cắn người 58