Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Địa ngục 12 - 63
1 Diều hâu 68 - 67
2 Đình chùa 01 - 40 - 80
3 Đôi bít tất 96 - 39 - 83
4 Đôi chim bồ câu 02 - 22
5 Đôi dép 33 - 81
6 Đôi giày ba ta 02 - 03
7 Đòi nợ 53 - 35
8 Đồi núi 68 - 86 - 81
9 Đôi vẹt 83 - 87
10 Đói 13 - 93 - 59
11 Đom đóm 19 - 59
12 Dọn nhà vệ sinh 26 - 62
13 Dông bão 08
14 Đồng hồ 95 - 58
15 Đống lửa 08 - 48
16 Đống rơm 25 - 50 - 27
17 Đóng thuyền 04 - 44 - 71 - 54
18 Động trạm của quý của đàn bà 65 - 63
19 Đốt lò sưởi 03 - 37
20 Đưa tang 27 - 72
21 Dùng lửa đốt súc vật 48
22 Đứng trên mái nhà 46 - 64
23 Được bạc 82
24 Được của 53 - 78 - 80
25 Được thưởng 82 - 32
26 Được tiền chia hai 05 - 50
27 Được tiền 08 - 78
28 Được vàng 01 - 10 - 15 - 75
29 Đuổi bắt 15 - 57 - 72
30 Dương vật 21 - 12 - 51
31 Ếch 86
32 Et xăng 64 - 74
33 Gà con 07 - 08
34 Gà thịt rồi 28 - 36
35 Gà trống 55 - 57
36 Gái đẹp 38 - 83
37 Gặp ăn xin 24 - 76 - 86
38 Gặp cây đa 09 - 05 - 12
39 Gặp cụ già đạo đức 41 - 64 - 62
40 Gặp đàn bà 28 - 87
41 Gặp đàn ông 26 - 27
42 Gặp gà 33 - 45 - 57
43 Gặp lợn 59 - 62 - 27
44 Gặp người nhà 70 - 75 - 78
45 Gặp người yêu 46 - 47 - 87
46 Gặp phà 28 - 52 - 93
47 Gặp tiền 01 - 76 - 67
48 Giá treo cổ 84 - 68
49 Giải thoát 84 - 85
50 Giáo viên 52 - 57
51 Giấy tờ ướt 26 - 66
52 Giếng nước 29 - 92
53 Gieo trồng 57 - 46
54 Giết lợn 82 - 32
55 Giết người 83 - 47
56 Giò chả 22 - 43
57 Giò 78 - 84 - 89
58 Giông bão 08 - 58 - 53
59 Giun 11 - 94
60 Hà mã 56
61 Hai anh em bế nhau 73
62 Hai bàn thờ 46 - 96 - 91
63 Hai bố con 32 - 82 - 98
64 Hai chị em gái đánh nhau 45 - 57
65 Hai con chó 96 - 94
66 Hai con mèo cắn nhau 86
67 Hai lần thấy mẹ 62 - 83 - 68 - 80
68 Hai người đàn ông chết đuối 04 - 06
69 Hai người khiêng quan tài 83 - 87
70 Hai quan tài 26 - 16 - 36
71 Hai thằng ăn cắp 26 - 62
72 Hãm hại 84
73 Hầm tối tăm 87 - 82 - 87
74 Hàn bánh xe 41 - 46
75 Hành kinh 67 - 68
76 Hát văn 25 - 50 - 55
77 Heo rừng 78
78 Hiện vật 65 - 56
79 Hiếp dâm 92 - 84
80 Hổ 78
81 Hoa sen 45
82 Hoa súng 10 - 20
83 Hoàng tử 83 - 38
84 Học trò 27 - 37
85 Hòm đạn 90 - 95 - 59
86 Hồn người chết 04 - 40 - 80 - 84
87 Hôn nhau 00 - 84
88 Hồn quý 75
89 Hùm beo 29 - 40
90 Hương cháy 07 - 20 - 70 - 57
91 Hương đèn 06 - 31 - 63 - 82
92 Ỉa bậy chùi đít không sạch 86 - 98 - 49 - 39
93 Kè cầu ao 66 - 61 - 70
94 Kẻ chăn trâu 13 - 31 - 60
95 Kẻ cướp 03 - 83
96 Kẻ trộm cậy cửa 79 - 20
97 Kéo thuyền trên sông 06 - 60
98 Kéo thuyền 38 - 83 - 88
99 Kêu cứu 35 - 65