Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Mơ có vàng ngọc 03 - 63 - 83
1 Mơ đi học 17 - 41 - 91 - 71
2 Mơ hai chữ số 64 - 14
3 Mơ hiện rõ hình 96 - 46
4 Mơ lai gái 14 - 41
5 Mồ mả 36 - 76
6 Mơ mình bán hàng ăn 06 - 07
7 Mơ ngủ 33 - 35 - 73
8 Mơ người dị dạng 84 - 86
9 Mơ nhiều con số 93 - 39
10 Mơ nhiều trăn 95 - 87
11 Mơ rắn vào nhà 22 - 23 - 30
12 Mơ thấy ai chết không rõ 03 - 08
13 Mơ thấy bà 42 - 27 - 51
14 Mơ thấy bò 04 - 88
15 Mơ thấy đàn ông 28 - 59
16 Mơ thấy dế 33 - 45 - 99
17 Mơ thấy đôi vợ chồng hạnh phúc 14 - 41
18 Mơ thấy mẹ chết mà mẹ chưa chết 24 - 26
19 Mơ thấy nhiều con số 92 - 93
20 Mơ thấy tiền xu 01 - 02
21 Mơ thấy tình địch 62 - 61
22 Mơ trẻ con chết 92 - 65
23 Mỏ vàng dưới sông 38 - 39
24 Mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 73 - 54
25 Mơ vợ chết 93 - 39
26 Mơ vợ ngoại tình 03 - 93
27 Mồm 18 - 81 - 85
28 Món tiền nhỏ 03 - 07
29 Một mình trong quán 79
30 Mũ cứng 56 - 65
31 Mũ phớt 01 - 02
32 Mũ sắt 77 - 27 - 72
33 Mua bán 15 - 25
34 Mưa bão 29 - 69
35 Mưa nhỏ 68 - 08 - 78
36 Mua quạt điện 35
37 Mưa rào 07 - 67 - 87
38 Mưa 07 - 47 - 67 - 82
39 Mực đen 10 - 90 - 78
40 Múc nước giếng 06 - 37 - 63
41 Mũi dao 36 - 76
42 Mũi khoan 34 - 54 - 74
43 Nằm đất 92
44 Nam đèo nữ 12 - 25 - 92
45 Nam đi xe máy 88 - 38
46 Nam nữ yêu nhau 12 - 21
47 Nắng 52 - 72 - 29 - 92
48 Nạo thai 53 - 63 - 42
49 Nếm đồ chua chát 68 - 54 - 45
50 Nếm đồ ngọt 34 - 39
51 Ném vào ma 65 - 66
52 Ném 05 - 65 - 85
53 Ngã 66 - 16 - 61
54 Ngắm vuốt 17 - 38 - 81
55 Nghe caset điện yếu 74
56 Nghệ sỹ 10
57 Nghèo khổ 19 - 14
58 Nghi ngờ vàng giả 60
59 Nghi ngờ 49 - 94
60 Nghĩa địa 12 - 72 - 92
61 Ngọc hoàng 05 - 15 - 17 - 95
62 Ngọc 45 - 54 - 15
63 Ngồi gãi chấy 15 - 14 - 16
64 Ngũ hương 28 - 92
65 Ngủ lang 96 - 86
66 Ngủ với gái 21 - 61 - 28 - 75 - 57
67 Ngủ 04 - 54 - 92
68 Ngựa ăn cỏ 60 - 82
69 Ngựa bay 77
70 Ngựa 01 - 62
71 Người ăn bánh mỳ 69
72 Người bệnh 58 - 85 - 80
73 Người bị chó cắn 96
74 Người chết sống lại 85 - 37
75 Người chết 26 - 65
76 Người đàn ông ở trần 13 - 43
77 Người dân tộc đánh nhau 83 - 37
78 Người đập lửa 34 - 47 - 69
79 Người đầy bùn 32 - 86
80 Người đẻ khó 91
81 Người đòi nợ 92 - 12
82 Người già đến 56 - 86
83 Người khó đẻ 91
84 Người mẹ tốt 01 - 22 - 41
85 Người mù 62 - 82 - 68
86 Người nhà ma nhập 67 - 87 - 97
87 Người rủ đánh bạc 71
88 Người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63 - 68 - 64
89 Người tàn tật 93 - 91
90 Người tây 13 - 43 - 93 - 98
91 Người trèo bàn thờ 95 - 59
92 Người trèo xuồng 02 - 61 - 89
93 Người xa về 45 - 75 - 32
94 Nhà bán hàng 24 - 64 - 78
95 Nhà bằng bạc 02
96 Nhà bé nhỏ 52 - 61
97 Nhà đất lợp rạ 82 - 84
98 Nhà đẹp 66 - 16
99 Nhà hát 38 - 83