Sổ Mơ

Nhập tên giấc mơ

Nhập con số

 
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
0 Nhà hộ sinh 37 - 73 - 71 - 79
1 Nhà mái bằng 46 - 64
2 Nhà mát 32 - 23
3 Nhà máy 48 - 68 - 28
4 Nhà nghỉ mát 32
5 Nhà ngói đỏ 84 - 92
6 Nhà ở bình thường 26 - 66 - 86 - 96
7 Nhà to 51 - 89
8 Nhà tối tăm 25 - 65
9 Nhà trẻ 27 - 37
10 Nhà trọ 92 - 19
11 Nhà trong rừng 02 - 18 - 51
12 Nhà vệ sinh 34 - 71
13 Nhà xe 65 - 66 - 67
14 Nhận được của bố thí 48
15 Nhẫn ngọc 37, 73
16 Nhận tiền của người con gái 88
17 Nhẫn vàng 01 - 10 - 00
18 Nhện trăng xa 63
19 Nhện 56
20 Nhiều ghế 44 - 84
21 Nhiều hũ nước đái 96 - 69
22 Nhiều màu 78
23 Nhiều người đòi nợ mình 56
24 Nhìn thấy máu người chảy 09 - 54
25 Nhổ tóc sâu 64 - 46 - 41
26 Nóc nhà 86 - 68
27 Nồi áp suất 84 - 39
28 Nói chuyện với bố 51 - 56
29 Nói chuyện với mẹ 57 - 75
30 Nói chuyện với người chết 84 - 29
31 Nói chuyện với người đã chết 75 - 76 - 90 - 92
32 Nói dối bạn 09 - 37
33 Nói tục 41 - 91 - 96
34 Nữ rụng răng 03 - 53 - 85
35 Nước chảy 35 - 45 - 65
36 Nước đái có máu 43
37 Nước dâng cao 06 - 56 - 66
38 Nước dâng vào ngõ 06 - 56
39 Nước dâng 06 - 66 - 86 - 56 - 07 - 70 - 50
40 Nước lụt 67 - 68
41 Nước mắt 87 - 85
42 Nước sông dâng cao 89 - 98
43 Nước to vào nhà 06 - 08 - 56
44 Nướng sắn 99 - 94
45 Ổ khóa 95 - 86
46 Ô tô cháy 47 - 56
47 Ô tô hồ lô kẹt chết người 12 - 21 - 26
48 Ô tô kẹp chết người 07 - 70
49 Ôm nhau 64 - 85 - 97
50 Ông chủ 21 - 26 - 22 - 27
51 Ông cụ già 15 - 65 - 56 - 96
52 Ông già cho quà 75
53 Ông già 36 - 56 - 76
54 Ông sãi, bà sãi 16 - 56 - 36
55 Ông sư 16 - 61 - 36
56 Ông táo 40 - 45 - 80 - 85
57 Ông trời 37
58 Ông tượng 82 - 06 - 43 - 88
59 Phá ra cười 41 - 52 - 57
60 Phải lội xuống ao 07
61 Pháp sư 09 - 29 - 35 - 96
62 Phát minh 06 - 17 - 37 - 97
63 Phát sư 08 - 25 - 50
64 Phật 57 - 75
65 Phóc mơ tuya 99
66 Phóng sự 25 - 26 - 27
67 Phụ hồ 03 - 08 - 83
68 Phụ lòng 18 - 28 - 78
69 Phun nước trong nhà 06 - 66
70 Phượng hoàng 13 - 78 - 98
71 Quả bàng 31 - 32
72 Quả bóng 11 - 45 - 72
73 Quả bưởi 01 - 09 - 70
74 Quả cam 05 - 25 - 55
75 Qụa chết 36 - 80 - 85
76 Quả chuối 34 - 43
77 Quả đu đủ 58 - 89
78 Quả dừa 50 - 70 - 09
79 Quả na 13 - 14
80 Quả quất 30 - 70
81 Quả rụng 89 - 93
82 Quả trên cây 84 - 48
83 Quả 26 - 60
84 Quái vật 30 - 39 - 17
85 Quần áo vá nhiều 01 - 11
86 Quần áo 09 - 06
87 Quản bưởi 17 - 71
88 Quần lót 02 - 59
89 Quán rượu ngoài trời 69
90 Quan tài bố nuôi 62 - 63
91 Quan tài chôn rồi 01 - 51
92 Quan tài chưa chôn 04
93 Quan tài có xác chết 74 - 21
94 Quan tài mở nắp 31 - 36
95 Quan tài 06 - 56 - 26
96 Quạt trần 82
97 Quét nhà 34 - 43
98 Cuốc xẻng 68
99 Quyển vở 18 - 19