Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 22/01/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
6 lần
01,10
6 lần
02,20
11 lần
04,40
25 lần
05,50
7 lần
06,60
8 lần
07,70
4 lần
08,80
22 lần
12,21
7 lần
14,41
11 lần
15,51
4 lần
16,61
5 lần
17,71
4 lần
18,81
14 lần
22,22
5 lần
24,42
26 lần
25,52
6 lần
26,62
6 lần
27,72
3 lần
28,82
21 lần
44,44
16 lần
45,54
13 lần
46,64
15 lần
47,74
8 lần
48,84
54 lần
55,55
4 lần
56,65
4 lần
57,75
3 lần
58,85
14 lần
66,66
2 lần
67,76
2 lần
68,86
15 lần
78,87
6 lần
88,88
19 lần
91,19
1 lần
94,49
3 lần
95,59
9 lần
96,69
2 lần
97,79
1 lần