Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/02/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
11 lần
02,20
8 lần
04,40
3 lần
06,60
6 lần
07,70
9 lần
08,80
4 lần
09,90
5 lần
11,11
4 lần
12,21
6 lần
15,51
16 lần
16,61
14 lần
17,71
4 lần
18,81
6 lần
24,42
7 lần
25,52
11 lần
26,62
8 lần
28,82
3 lần
29,92
6 lần
39,93
1 lần
41,14
4 lần
45,54
6 lần
46,64
7 lần
47,74
4 lần
48,84
5 lần
49,94
8 lần
50,05
6 lần
55,55
6 lần
56,65
12 lần
57,75
10 lần
58,85
6 lần
59,95
8 lần
66,66
6 lần
67,76
8 lần
68,86
5 lần
69,96
7 lần
87,78
4 lần
88,88
2 lần
89,98
7 lần
91,19
11 lần
97,79
5 lần
99,99
5 lần