Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/11/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
14 lần
02,20
11 lần
03,30
15 lần
04,40
8 lần
05,50
13 lần
06,60
12 lần
07,70
10 lần
08,80
4 lần
09,90
5 lần
11,11
6 lần
12,21
10 lần
13,31
12 lần
14,41
6 lần
15,51
17 lần
16,61
12 lần
17,71
16 lần
18,81
6 lần
19,91
10 lần
22,22
7 lần
24,42
4 lần
25,52
11 lần
26,62
12 lần
27,72
11 lần
28,82
9 lần
29,92
12 lần
32,23
9 lần
33,33
3 lần
34,43
1 lần
35,53
14 lần
36,63
6 lần
37,73
10 lần
38,83
6 lần
39,93
13 lần
45,54
8 lần
47,74
4 lần
48,84
4 lần
49,94
6 lần
55,55
8 lần
56,65
9 lần
57,75
9 lần
58,85
5 lần
59,95
6 lần
64,46
2 lần
66,66
4 lần
67,76
7 lần
68,86
7 lần
69,96
11 lần
77,77
1 lần
78,87
5 lần
79,97
6 lần
88,88
2 lần
89,98
5 lần
99,99
2 lần