Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/08/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
1 lần
03,30
2 lần
04,40
1 lần
05,50
4 lần
06,60
2 lần
08,80
4 lần
09,90
5 lần
12,21
3 lần
13,31
5 lần
15,51
12 lần
16,61
6 lần
18,81
10 lần
19,91
14 lần
22,22
1 lần
23,32
2 lần
25,52
9 lần
26,62
4 lần
27,72
3 lần
28,82
7 lần
29,92
7 lần
33,33
2 lần
35,53
14 lần
36,63
7 lần
37,73
4 lần
38,83
13 lần
39,93
9 lần
41,14
2 lần
42,24
1 lần
43,34
3 lần
44,44
1 lần
45,54
9 lần
46,64
5 lần
47,74
2 lần
48,84
8 lần
49,94
6 lần
55,55
20 lần
56,65
18 lần
57,75
13 lần
58,85
40 lần
59,95
37 lần
66,66
4 lần
67,76
6 lần
68,86
20 lần
69,96
17 lần
70,07
1 lần
71,17
3 lần
77,77
2 lần
78,87
11 lần
79,97
12 lần
88,88
18 lần
89,98
32 lần
99,99
13 lần