Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/09/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
17 lần
02,20
12 lần
03,30
7 lần
04,40
11 lần
05,50
4 lần
06,60
2 lần
07,70
10 lần
08,80
8 lần
09,90
6 lần
11,11
6 lần
12,21
9 lần
13,31
12 lần
14,41
16 lần
15,51
16 lần
16,61
3 lần
17,71
18 lần
18,81
13 lần
19,91
16 lần
22,22
3 lần
23,32
7 lần
24,42
11 lần
25,52
6 lần
26,62
2 lần
27,72
11 lần
28,82
5 lần
29,92
6 lần
33,33
4 lần
35,53
5 lần
38,83
8 lần
39,93
7 lần
43,34
8 lần
44,44
5 lần
45,54
6 lần
46,64
1 lần
47,74
12 lần
48,84
7 lần
49,94
6 lần
56,65
3 lần
57,75
6 lần
58,85
5 lần
59,95
3 lần
63,36
2 lần
68,86
1 lần
69,96
2 lần
73,37
11 lần
76,67
2 lần
77,77
6 lần
78,87
10 lần
79,97
9 lần
88,88
4 lần
89,98
8 lần
99,99
2 lần