Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 12/12/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
13 lần
02,20
15 lần
03,30
8 lần
04,40
11 lần
05,50
11 lần
06,60
15 lần
07,70
13 lần
08,80
9 lần
09,90
15 lần
11,11
10 lần
12,21
18 lần
13,31
7 lần
14,41
18 lần
15,51
13 lần
16,61
13 lần
17,71
15 lần
18,81
13 lần
19,91
14 lần
22,22
5 lần
23,32
11 lần
24,42
13 lần
25,52
16 lần
26,62
11 lần
27,72
13 lần
28,82
5 lần
29,92
12 lần
33,33
3 lần
34,43
15 lần
35,53
12 lần
36,63
8 lần
37,73
11 lần
38,83
6 lần
39,93
13 lần
44,44
6 lần
45,54
10 lần
46,64
13 lần
47,74
11 lần
48,84
2 lần
49,94
13 lần
55,55
7 lần
56,65
15 lần
57,75
8 lần
58,85
12 lần
59,95
16 lần
66,66
4 lần
67,76
8 lần
68,86
10 lần
69,96
11 lần
77,77
2 lần
78,87
8 lần
79,97
9 lần
88,88
3 lần
89,98
7 lần
99,99
7 lần