Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/09/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
6 lần
01,10
18 lần
02,20
5 lần
03,30
7 lần
04,40
6 lần
05,50
13 lần
06,60
5 lần
07,70
6 lần
08,80
6 lần
09,90
17 lần
11,11
9 lần
12,21
12 lần
13,31
11 lần
14,41
9 lần
15,51
17 lần
16,61
11 lần
17,71
17 lần
18,81
12 lần
19,91
15 lần
23,32
5 lần
24,42
4 lần
25,52
5 lần
26,62
1 lần
28,82
4 lần
29,92
10 lần
33,33
1 lần
34,43
3 lần
35,53
8 lần
36,63
11 lần
37,73
8 lần
38,83
6 lần
39,93
7 lần
44,44
1 lần
45,54
7 lần
46,64
4 lần
47,74
5 lần
48,84
5 lần
49,94
9 lần
55,55
10 lần
56,65
10 lần
57,75
12 lần
59,95
16 lần
66,66
3 lần
67,76
8 lần
68,86
8 lần
69,96
10 lần
77,77
1 lần
78,87
4 lần
79,97
14 lần
85,58
5 lần
88,88
4 lần
89,98
8 lần
99,99
5 lần