Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/10/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
8 lần
01,10
12 lần
02,20
9 lần
03,30
14 lần
04,40
17 lần
05,50
5 lần
06,60
8 lần
07,70
20 lần
08,80
7 lần
09,90
10 lần
11,11
6 lần
12,21
11 lần
13,31
12 lần
14,41
13 lần
16,61
7 lần
17,71
13 lần
19,91
7 lần
22,22
4 lần
23,32
13 lần
24,42
14 lần
25,52
6 lần
26,62
6 lần
27,72
12 lần
28,82
5 lần
29,92
10 lần
33,33
6 lần
34,43
13 lần
35,53
3 lần
36,63
12 lần
37,73
17 lần
38,83
4 lần
39,93
9 lần
44,44
5 lần
46,64
14 lần
47,74
25 lần
49,94
9 lần
51,15
4 lần
54,45
3 lần
56,65
5 lần
57,75
6 lần
59,95
2 lần
66,66
2 lần
67,76
7 lần
68,86
7 lần
69,96
8 lần
77,77
9 lần
78,87
13 lần
79,97
10 lần
81,18
4 lần
84,48
4 lần
98,89
3 lần
99,99
2 lần