Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/05/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
10 lần
02,20
7 lần
03,30
5 lần
04,40
2 lần
05,50
14 lần
06,60
3 lần
07,70
3 lần
08,80
6 lần
09,90
9 lần
11,11
4 lần
12,21
10 lần
13,31
6 lần
14,41
6 lần
15,51
11 lần
16,61
8 lần
17,71
1 lần
18,81
9 lần
19,91
10 lần
22,22
8 lần
23,32
11 lần
24,42
7 lần
25,52
11 lần
26,62
6 lần
27,72
7 lần
28,82
11 lần
29,92
17 lần
33,33
3 lần
34,43
4 lần
35,53
13 lần
36,63
3 lần
37,73
1 lần
38,83
9 lần
39,93
9 lần
44,44
1 lần
45,54
14 lần
46,64
3 lần
47,74
6 lần
48,84
5 lần
49,94
9 lần
55,55
2 lần
56,65
12 lần
57,75
5 lần
58,85
11 lần
59,95
12 lần
67,76
1 lần
68,86
4 lần
69,96
6 lần
77,77
3 lần
78,87
1 lần
88,88
4 lần
89,98
12 lần
97,79
2 lần
99,99
7 lần