Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/07/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

03,30
1 lần
05,50
2 lần
07,70
2 lần
08,80
2 lần
09,90
3 lần
10,01
1 lần
11,11
1 lần
15,51
4 lần
18,81
4 lần
20,02
3 lần
21,12
5 lần
23,32
4 lần
25,52
2 lần
26,62
2 lần
28,82
4 lần
29,92
2 lần
31,13
2 lần
33,33
2 lần
35,53
3 lần
37,73
2 lần
38,83
6 lần
39,93
5 lần
40,04
2 lần
41,14
3 lần
42,24
2 lần
43,34
3 lần
44,44
1 lần
45,54
4 lần
46,64
1 lần
47,74
1 lần
48,84
4 lần
49,94
4 lần
55,55
2 lần
57,75
3 lần
58,85
4 lần
59,95
7 lần
63,36
1 lần
65,56
1 lần
67,76
1 lần
68,86
2 lần
69,96
2 lần
71,17
3 lần
87,78
2 lần
88,88
4 lần
89,98
6 lần
91,19
5 lần
97,79
2 lần
99,99
3 lần