Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/06/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
02,20
1 lần
03,30
3 lần
04,40
4 lần
05,50
3 lần
06,60
3 lần
07,70
3 lần
08,80
2 lần
09,90
6 lần
10,01
1 lần
13,31
1 lần
14,41
2 lần
17,71
1 lần
19,91
3 lần
24,42
2 lần
32,23
1 lần
33,33
1 lần
34,43
2 lần
35,53
2 lần
38,83
2 lần
39,93
3 lần
45,54
2 lần
48,84
4 lần
51,15
1 lần
52,25
1 lần
55,55
1 lần
57,75
2 lần
58,85
2 lần
61,16
1 lần
62,26
1 lần
63,36
2 lần
64,46
2 lần
65,56
2 lần
66,66
1 lần
67,76
2 lần
68,86
2 lần
69,96
3 lần
72,27
1 lần
73,37
2 lần
74,47
2 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
79,97
3 lần
89,98
6 lần
92,29
3 lần
95,59
3 lần