Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
3 lần
02,20
4 lần
03,30
6 lần
04,40
9 lần
05,50
4 lần
06,60
7 lần
07,70
3 lần
08,80
5 lần
09,90
5 lần
11,11
2 lần
12,21
8 lần
13,31
7 lần
14,41
15 lần
15,51
6 lần
16,61
10 lần
17,71
7 lần
18,81
4 lần
19,91
6 lần
22,22
5 lần
23,32
10 lần
24,42
16 lần
25,52
9 lần
26,62
14 lần
27,72
7 lần
28,82
6 lần
29,92
6 lần
33,33
5 lần
34,43
15 lần
35,53
10 lần
36,63
13 lần
37,73
7 lần
38,83
7 lần
39,93
9 lần
44,44
9 lần
45,54
17 lần
46,64
21 lần
47,74
9 lần
48,84
9 lần
49,94
9 lần
55,55
4 lần
56,65
13 lần
57,75
7 lần
58,85
7 lần
59,95
8 lần
66,66
9 lần
67,76
10 lần
68,86
8 lần
69,96
10 lần
77,77
2 lần
78,87
4 lần
79,97
3 lần
88,88
3 lần
89,98
8 lần
99,99
4 lần