Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/12/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
02,20
2 lần
03,30
5 lần
04,40
5 lần
05,50
4 lần
06,60
3 lần
07,70
4 lần
09,90
3 lần
14,41
2 lần
19,91
2 lần
23,32
2 lần
26,62
1 lần
27,72
1 lần
28,82
2 lần
36,63
4 lần
42,24
1 lần
44,44
2 lần
52,25
1 lần
53,35
1 lần
56,65
1 lần
61,16
1 lần
64,46
2 lần
66,66
1 lần
67,76
1 lần
69,96
1 lần
71,17
1 lần
73,37
1 lần
81,18
1 lần
83,38
3 lần
86,68
1 lần
87,78
2 lần
88,88
1 lần
92,29
1 lần
93,39
1 lần
97,79
3 lần
98,89
1 lần
99,99
1 lần