Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/09/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

03,30
2 lần
04,40
2 lần
06,60
1 lần
09,90
2 lần
10,01
1 lần
12,21
2 lần
13,31
1 lần
23,32
4 lần
24,42
2 lần
25,52
2 lần
26,62
2 lần
33,33
1 lần
35,53
4 lần
36,63
1 lần
43,34
2 lần
45,54
2 lần
46,64
3 lần
50,05
2 lần
57,75
1 lần
59,95
1 lần
65,56
1 lần
66,66
1 lần
67,76
1 lần
68,86
2 lần
69,96
2 lần
80,08
2 lần
83,38
1 lần
84,48
1 lần
85,58
2 lần
87,78
2 lần
93,39
2 lần
94,49
1 lần
97,79
1 lần
99,99
1 lần