Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/03/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
3 lần
13,31
1 lần
15,51
1 lần
19,91
3 lần
30,03
1 lần
43,34
1 lần
49,94
3 lần
50,05
2 lần
53,35
3 lần
54,45
2 lần
55,55
1 lần
56,65
2 lần
57,75
1 lần
59,95
3 lần
60,06
1 lần
63,36
5 lần
64,46
1 lần
68,86
5 lần
69,96
3 lần
73,37
1 lần
78,87
1 lần
80,08
1 lần
84,48
1 lần
89,98
6 lần
90,09
1 lần
92,29
1 lần
93,39
4 lần
99,99
3 lần