Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/10/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
03,30
1 lần
05,50
1 lần
08,80
2 lần
09,90
5 lần
13,31
1 lần
15,51
2 lần
19,91
2 lần
26,62
1 lần
27,72
2 lần
35,53
1 lần
36,63
1 lần
39,93
4 lần
40,04
1 lần
45,54
2 lần
49,94
3 lần
52,25
1 lần
67,76
3 lần
69,96
6 lần
71,17
4 lần
74,47
1 lần
75,57
2 lần
77,77
2 lần
79,97
1 lần
87,78
1 lần
92,29
2 lần
95,59
4 lần
99,99
3 lần