Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/10/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

12,21
2 lần
13,31
2 lần
16,61
1 lần
17,71
4 lần
22,22
1 lần
25,52
2 lần
28,82
2 lần
29,92
1 lần
30,03
1 lần
33,33
1 lần
34,43
2 lần
38,83
1 lần
42,24
1 lần
45,54
1 lần
47,74
3 lần
49,94
1 lần
50,05
2 lần
53,35
1 lần
55,55
2 lần
57,75
2 lần
59,95
1 lần
62,26
1 lần
63,36
1 lần
64,46
1 lần
65,56
1 lần
67,76
1 lần
68,86
1 lần
70,07
1 lần
72,27
2 lần
73,37
2 lần
77,77
2 lần
79,97
2 lần
80,08
2 lần
85,58
2 lần
87,78
1 lần
89,98
1 lần
96,69
1 lần