Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/05/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

04,40
3 lần
05,50
4 lần
08,80
4 lần
09,90
2 lần
11,11
3 lần
14,41
2 lần
18,81
2 lần
19,91
2 lần
20,02
1 lần
22,22
2 lần
26,62
2 lần
27,72
1 lần
28,82
2 lần
29,92
4 lần
30,03
1 lần
31,13
2 lần
32,23
4 lần
34,43
2 lần
35,53
1 lần
38,83
2 lần
39,93
1 lần
44,44
2 lần
45,54
3 lần
48,84
2 lần
49,94
2 lần
51,15
4 lần
55,55
2 lần
56,65
3 lần
58,85
2 lần
59,95
2 lần
60,06
1 lần
61,16
4 lần
64,46
1 lần
66,66
1 lần
67,76
2 lần
68,86
2 lần
69,96
5 lần
74,47
1 lần
77,77
1 lần
78,87
3 lần
79,97
2 lần
89,98
2 lần
99,99
2 lần