Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 22/05/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
07,70
5 lần
11,11
1 lần
12,21
2 lần
13,31
1 lần
16,61
4 lần
17,71
4 lần
22,22
1 lần
26,62
2 lần
33,33
1 lần
36,63
1 lần
41,14
1 lần
43,34
1 lần
47,74
2 lần
50,05
2 lần
51,15
3 lần
52,25
1 lần
56,65
2 lần
57,75
3 lần
59,95
2 lần
66,66
1 lần
67,76
1 lần
73,37
1 lần
77,77
2 lần
79,97
3 lần
80,08
1 lần
82,28
1 lần
87,78
1 lần