Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/11/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

12,21
3 lần
13,31
4 lần
14,41
4 lần
15,51
4 lần
17,71
1 lần
20,02
1 lần
23,32
1 lần
24,42
4 lần
26,62
5 lần
27,72
2 lần
28,82
1 lần
29,92
2 lần
33,33
3 lần
34,43
6 lần
35,53
3 lần
40,04
1 lần
44,44
2 lần
45,54
4 lần
47,74
6 lần
48,84
5 lần
50,05
1 lần
52,25
1 lần
55,55
3 lần
57,75
3 lần
58,85
5 lần
60,06
1 lần
63,36
1 lần
64,46
3 lần
65,56
1 lần
66,66
2 lần
67,76
2 lần
68,86
3 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
83,38
1 lần
88,88
1 lần
94,49
2 lần
95,59
1 lần
96,69
1 lần