Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/07/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
3 lần
03,30
4 lần
07,70
3 lần
11,11
3 lần
13,31
1 lần
14,41
4 lần
16,61
3 lần
18,81
3 lần
19,91
1 lần
20,02
1 lần
21,12
1 lần
22,22
1 lần
24,42
1 lần
27,72
2 lần
32,23
2 lần
33,33
1 lần
34,43
3 lần
35,53
2 lần
36,63
1 lần
39,93
7 lần
44,44
2 lần
47,74
1 lần
51,15
1 lần
52,25
1 lần
54,45
2 lần
55,55
1 lần
71,17
2 lần
73,37
1 lần
75,57
2 lần
76,67
2 lần
78,87
1 lần
80,08
1 lần
82,28
3 lần
83,38
2 lần
84,48
1 lần
86,68
2 lần
89,98
1 lần
90,09
1 lần
92,29
3 lần
94,49
1 lần
95,59
1 lần
96,69
1 lần
99,99
1 lần