Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/09/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

05,50
1 lần
11,11
1 lần
13,31
1 lần
14,41
1 lần
15,51
1 lần
18,81
4 lần
29,92
1 lần
49,94
1 lần
55,55
1 lần
61,16
1 lần
63,36
1 lần
64,46
1 lần
65,56
1 lần
66,66
1 lần
67,76
3 lần
68,86
1 lần
71,17
1 lần
74,47
1 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
82,28
1 lần
85,58
3 lần
88,88
1 lần
89,98
1 lần
95,59
2 lần
97,79
1 lần