Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/07/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
02,20
1 lần
07,70
1 lần
09,90
3 lần
21,12
2 lần
27,72
1 lần
28,82
1 lần
31,13
1 lần
32,23
2 lần
35,53
2 lần
37,73
4 lần
38,83
2 lần
41,14
3 lần
42,24
2 lần
44,44
4 lần
45,54
2 lần
48,84
4 lần
49,94
3 lần
55,55
1 lần
74,47
3 lần
75,57
3 lần
76,67
1 lần
77,77
2 lần
78,87
2 lần
79,97
5 lần
80,08
2 lần
85,58
2 lần
88,88
2 lần
89,98
4 lần
91,19
1 lần
93,39
1 lần
95,59
4 lần
96,69
1 lần
99,99
2 lần