Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/03/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
02,20
1 lần
04,40
4 lần
07,70
2 lần
10,01
1 lần
11,11
1 lần
12,21
3 lần
14,41
4 lần
17,71
2 lần
18,81
2 lần
23,32
3 lần
24,42
3 lần
25,52
1 lần
27,72
2 lần
31,13
4 lần
33,33
1 lần
34,43
4 lần
35,53
1 lần
36,63
4 lần
37,73
2 lần
39,93
2 lần
44,44
3 lần
45,54
1 lần
46,64
2 lần
47,74
6 lần
48,84
1 lần
57,75
2 lần
58,85
1 lần
61,16
1 lần
67,76
2 lần
69,96
2 lần
77,77
1 lần
79,97
2 lần
80,08
1 lần
82,28
1 lần
91,19
1 lần