Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/01/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
1 lần
05,50
3 lần
06,60
1 lần
07,70
1 lần
12,21
2 lần
15,51
1 lần
17,71
2 lần
18,81
2 lần
19,91
1 lần
22,22
3 lần
25,52
3 lần
26,62
4 lần
27,72
3 lần
28,82
1 lần
29,92
4 lần
32,23
1 lần
37,73
1 lần
38,83
3 lần
39,93
1 lần
42,24
2 lần
47,74
1 lần
48,84
2 lần
49,94
2 lần
53,35
1 lần
54,45
1 lần
55,55
1 lần
56,65
1 lần
57,75
3 lần
58,85
5 lần
63,36
1 lần
67,76
1 lần
68,86
1 lần
78,87
2 lần
88,88
3 lần
95,59
2 lần
96,69
1 lần
97,79
1 lần
98,89
2 lần
99,99
2 lần