Cầu loại loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/11/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
24 lần
01,10
29 lần
02,20
39 lần
03,30
35 lần
04,40
8 lần
05,50
43 lần
06,60
30 lần
07,70
35 lần
08,80
23 lần
09,90
20 lần
11,11
8 lần
12,21
31 lần
13,31
27 lần
14,41
6 lần
15,51
33 lần
16,61
22 lần
17,71
22 lần
18,81
13 lần
19,91
15 lần
22,22
12 lần
23,32
32 lần
24,42
9 lần
25,52
24 lần
26,62
15 lần
27,72
37 lần
28,82
20 lần
29,92
13 lần
33,33
12 lần
34,43
11 lần
35,53
23 lần
36,63
9 lần
37,73
28 lần
38,83
20 lần
39,93
16 lần
44,44
1 lần
45,54
7 lần
46,64
7 lần
47,74
13 lần
48,84
6 lần
49,94
6 lần
55,55
18 lần
56,65
16 lần
57,75
36 lần
58,85
15 lần
59,95
18 lần
66,66
4 lần
67,76
19 lần
68,86
14 lần
69,96
8 lần
77,77
17 lần
78,87
24 lần
79,97
17 lần
88,88
3 lần
89,98
13 lần
99,99
2 lần