Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/07/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
2 lần
02,20
5 lần
04,40
4 lần
05,50
4 lần
07,70
4 lần
08,80
7 lần
09,90
5 lần
13,31
6 lần
14,41
4 lần
15,51
4 lần
21,12
2 lần
23,32
7 lần
24,42
11 lần
25,52
6 lần
26,62
1 lần
27,72
10 lần
28,82
7 lần
29,92
10 lần
30,03
4 lần
33,33
2 lần
34,43
13 lần
35,53
10 lần
36,63
2 lần
37,73
5 lần
38,83
12 lần
39,93
12 lần
44,44
10 lần
45,54
11 lần
46,64
3 lần
47,74
19 lần
48,84
12 lần
49,94
16 lần
55,55
9 lần
56,65
4 lần
57,75
6 lần
58,85
12 lần
59,95
23 lần
60,06
1 lần
61,16
3 lần
66,66
1 lần
68,86
3 lần
71,17
1 lần
76,67
4 lần
77,77
6 lần
78,87
11 lần
79,97
18 lần
81,18
5 lần
88,88
4 lần
89,98
17 lần
91,19
3 lần
96,69
5 lần
99,99
10 lần