Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/11/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
4 lần
03,30
3 lần
05,50
4 lần
06,60
2 lần
07,70
3 lần
08,80
3 lần
09,90
1 lần
11,11
4 lần
12,21
17 lần
13,31
9 lần
14,41
12 lần
15,51
10 lần
16,61
7 lần
17,71
5 lần
18,81
9 lần
20,02
2 lần
22,22
5 lần
23,32
9 lần
24,42
11 lần
25,52
11 lần
26,62
16 lần
27,72
12 lần
28,82
11 lần
29,92
8 lần
33,33
4 lần
34,43
9 lần
35,53
10 lần
36,63
9 lần
37,73
11 lần
38,83
9 lần
39,93
6 lần
40,04
3 lần
44,44
11 lần
45,54
15 lần
46,64
18 lần
47,74
17 lần
48,84
17 lần
49,94
10 lần
55,55
6 lần
56,65
14 lần
57,75
10 lần
58,85
14 lần
59,95
7 lần
66,66
5 lần
67,76
9 lần
68,86
16 lần
69,96
8 lần
77,77
3 lần
78,87
13 lần
79,97
7 lần
88,88
6 lần
89,98
2 lần
91,19
1 lần