Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/10/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
5 lần
02,20
5 lần
03,30
3 lần
05,50
9 lần
06,60
11 lần
07,70
13 lần
08,80
5 lần
09,90
19 lần
11,11
3 lần
12,21
3 lần
13,31
6 lần
14,41
1 lần
15,51
6 lần
16,61
6 lần
17,71
9 lần
18,81
5 lần
19,91
11 lần
22,22
2 lần
23,32
5 lần
24,42
2 lần
25,52
3 lần
26,62
7 lần
27,72
8 lần
28,82
3 lần
29,92
14 lần
33,33
4 lần
34,43
3 lần
35,53
5 lần
36,63
6 lần
37,73
4 lần
38,83
4 lần
39,93
15 lần
40,04
3 lần
45,54
3 lần
46,64
3 lần
48,84
2 lần
49,94
8 lần
55,55
1 lần
56,65
4 lần
58,85
1 lần
59,95
11 lần
66,66
1 lần
67,76
7 lần
68,86
5 lần
69,96
22 lần
74,47
1 lần
75,57
4 lần
77,77
2 lần
78,87
10 lần
79,97
13 lần
88,88
1 lần
89,98
8 lần
99,99
18 lần