Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/07/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
15 lần
02,20
10 lần
03,30
7 lần
06,60
7 lần
07,70
9 lần
08,80
5 lần
09,90
8 lần
11,11
12 lần
12,21
21 lần
13,31
14 lần
14,41
12 lần
15,51
7 lần
16,61
14 lần
17,71
7 lần
18,81
8 lần
19,91
10 lần
22,22
10 lần
23,32
14 lần
24,42
7 lần
26,62
10 lần
27,72
7 lần
28,82
8 lần
29,92
19 lần
33,33
4 lần
34,43
8 lần
35,53
5 lần
36,63
4 lần
37,73
3 lần
38,83
5 lần
39,93
19 lần
40,04
6 lần
44,44
4 lần
45,54
5 lần
46,64
3 lần
47,74
5 lần
48,84
4 lần
49,94
6 lần
50,05
3 lần
52,25
3 lần
55,55
1 lần
56,65
2 lần
58,85
3 lần
59,95
4 lần
66,66
1 lần
67,76
6 lần
69,96
10 lần
75,57
3 lần
78,87
4 lần
79,97
6 lần
86,68
3 lần
88,88
1 lần
89,98
4 lần
99,99
6 lần