Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/03/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
5 lần
03,30
3 lần
05,50
5 lần
06,60
6 lần
07,70
6 lần
08,80
4 lần
11,11
2 lần
13,31
6 lần
14,41
2 lần
15,51
3 lần
16,61
9 lần
17,71
8 lần
18,81
7 lần
19,91
11 lần
21,12
1 lần
22,22
1 lần
23,32
2 lần
33,33
1 lần
34,43
6 lần
35,53
15 lần
36,63
14 lần
37,73
5 lần
38,83
8 lần
39,93
10 lần
40,04
2 lần
42,24
4 lần
44,44
2 lần
45,54
8 lần
46,64
7 lần
47,74
3 lần
48,84
5 lần
49,94
5 lần
52,25
3 lần
55,55
1 lần
56,65
6 lần
57,75
5 lần
58,85
3 lần
59,95
8 lần
62,26
1 lần
66,66
6 lần
67,76
7 lần
68,86
14 lần
69,96
11 lần
72,27
2 lần
77,77
1 lần
78,87
5 lần
79,97
6 lần
82,28
1 lần
88,88
4 lần
89,98
12 lần
90,09
5 lần
92,29
4 lần
99,99
4 lần