Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/12/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
9 lần
01,10
10 lần
02,20
12 lần
03,30
17 lần
04,40
19 lần
05,50
12 lần
06,60
17 lần
07,70
12 lần
08,80
5 lần
09,90
13 lần
12,21
3 lần
13,31
2 lần
14,41
3 lần
15,51
5 lần
16,61
9 lần
17,71
2 lần
19,91
12 lần
22,22
1 lần
23,32
6 lần
24,42
3 lần
25,52
5 lần
26,62
15 lần
27,72
3 lần
28,82
5 lần
29,92
13 lần
33,33
4 lần
34,43
8 lần
36,63
17 lần
37,73
4 lần
38,83
7 lần
39,93
9 lần
44,44
4 lần
45,54
4 lần
46,64
13 lần
47,74
4 lần
48,84
6 lần
49,94
11 lần
53,35
1 lần
55,55
3 lần
56,65
13 lần
58,85
3 lần
59,95
8 lần
66,66
4 lần
67,76
8 lần
68,86
10 lần
69,96
12 lần
77,77
1 lần
79,97
10 lần
81,18
4 lần
87,78
5 lần
88,88
2 lần
89,98
7 lần
99,99
4 lần