Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/05/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
6 lần
02,20
11 lần
04,40
10 lần
05,50
14 lần
06,60
7 lần
07,70
2 lần
08,80
11 lần
09,90
11 lần
11,11
8 lần
12,21
17 lần
13,31
8 lần
14,41
14 lần
15,51
14 lần
16,61
19 lần
17,71
5 lần
18,81
22 lần
19,91
16 lần
22,22
9 lần
23,32
12 lần
24,42
8 lần
25,52
17 lần
26,62
10 lần
27,72
7 lần
28,82
11 lần
29,92
14 lần
30,03
4 lần
33,33
2 lần
34,43
5 lần
35,53
12 lần
36,63
10 lần
37,73
5 lần
38,83
8 lần
39,93
10 lần
44,44
4 lần
45,54
10 lần
46,64
13 lần
47,74
8 lần
48,84
12 lần
49,94
11 lần
55,55
5 lần
56,65
10 lần
57,75
1 lần
58,85
14 lần
59,95
15 lần
66,66
5 lần
67,76
3 lần
68,86
12 lần
69,96
14 lần
77,77
1 lần
78,87
11 lần
79,97
7 lần
88,88
5 lần
89,98
14 lần
99,99
5 lần