Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/09/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
6 lần
02,20
3 lần
03,30
4 lần
04,40
9 lần
05,50
9 lần
06,60
4 lần
07,70
6 lần
08,80
4 lần
09,90
6 lần
11,11
5 lần
12,21
3 lần
13,31
8 lần
14,41
6 lần
15,51
7 lần
16,61
11 lần
17,71
14 lần
18,81
17 lần
19,91
8 lần
22,22
2 lần
23,32
3 lần
24,42
2 lần
27,72
2 lần
28,82
5 lần
29,92
3 lần
33,33
1 lần
35,53
2 lần
36,63
4 lần
37,73
6 lần
38,83
6 lần
43,34
1 lần
44,44
3 lần
45,54
5 lần
46,64
5 lần
47,74
7 lần
48,84
5 lần
49,94
6 lần
55,55
4 lần
56,65
4 lần
57,75
5 lần
58,85
8 lần
62,26
1 lần
66,66
3 lần
67,76
9 lần
68,86
7 lần
69,96
3 lần
77,77
6 lần
78,87
8 lần
79,97
6 lần
88,88
9 lần
89,98
5 lần
93,39
2 lần
95,59
3 lần
99,99
2 lần