Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 23/03/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
8 lần
02,20
7 lần
03,30
6 lần
04,40
14 lần
05,50
3 lần
06,60
6 lần
07,70
10 lần
08,80
2 lần
09,90
4 lần
11,11
6 lần
12,21
10 lần
13,31
19 lần
14,41
21 lần
15,51
2 lần
16,61
9 lần
17,71
8 lần
18,81
9 lần
19,91
5 lần
22,22
1 lần
23,32
11 lần
24,42
15 lần
25,52
4 lần
26,62
5 lần
27,72
6 lần
28,82
7 lần
29,92
8 lần
33,33
6 lần
34,43
20 lần
35,53
4 lần
36,63
14 lần
37,73
14 lần
38,83
3 lần
39,93
7 lần
44,44
13 lần
45,54
12 lần
46,64
14 lần
47,74
13 lần
48,84
5 lần
49,94
12 lần
55,55
1 lần
56,65
3 lần
57,75
7 lần
58,85
2 lần
59,95
3 lần
66,66
5 lần
67,76
7 lần
68,86
5 lần
69,96
3 lần
77,77
8 lần
78,87
4 lần
79,97
5 lần
98,89
1 lần
99,99
2 lần