Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 61 ra ngày 07/12/2017 đến ngày 17/12/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 65 ra ngày 07/12/2017 đến ngày 17/12/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 91 ra ngày 05/12/2017 đến ngày 17/12/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 70 ra ngày 04/12/2017 đến ngày 17/12/2017 chưa ra là 13 ngày