Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 87 ra ngày 08/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 22 ra ngày 08/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 00 ra ngày 07/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 97 ra ngày 06/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 67 ra ngày 06/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 73 ra ngày 06/11/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 33 ra ngày 31/10/2018 đến ngày 18/11/2018 chưa ra là 18 ngày