Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 60 ra ngày 06/07/2019 đến ngày 16/07/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 03 ra ngày 05/07/2019 đến ngày 16/07/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 47 ra ngày 04/07/2019 đến ngày 16/07/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 16 ra ngày 02/07/2019 đến ngày 16/07/2019 chưa ra là 14 ngày