Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 88 ra ngày 07/10/2017 đến ngày 18/10/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 46 ra ngày 06/10/2017 đến ngày 18/10/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 27 ra ngày 05/10/2017 đến ngày 18/10/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 05 ra ngày 04/10/2017 đến ngày 18/10/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 44 ra ngày 01/10/2017 đến ngày 18/10/2017 chưa ra là 17 ngày