Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 14 ra ngày 09/09/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 52 ra ngày 08/09/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 84 ra ngày 08/09/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 41 ra ngày 08/09/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 66 ra ngày 01/09/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 18 ngày
- Cặp số 50 ra ngày 26/08/2018 đến ngày 19/09/2018 chưa ra là 24 ngày