Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 57 ra ngày 16/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 98 ra ngày 15/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 81 ra ngày 13/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 28 ra ngày 12/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 06 ra ngày 10/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 97 ra ngày 02/05/2018 đến ngày 26/05/2018 chưa ra là 24 ngày