Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 41 ra ngày 11/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 80 ra ngày 11/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 01 ra ngày 10/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 06 ra ngày 09/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 68 ra ngày 07/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 91 ra ngày 06/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 83 ra ngày 05/01/2019 đến ngày 21/01/2019 chưa ra là 16 ngày