Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 00 ra ngày 10/07/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 67 ra ngày 09/07/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 63 ra ngày 09/07/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 13 ra ngày 03/07/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 32 ra ngày 02/07/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 18 ngày
- Cặp số 11 ra ngày 28/06/2018 đến ngày 20/07/2018 chưa ra là 22 ngày