Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 76 ra ngày 12/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 61 ra ngày 12/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 58 ra ngày 11/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 64 ra ngày 10/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 21 ra ngày 09/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 55 ra ngày 06/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 01 ra ngày 05/03/2018 đến ngày 22/03/2018 chưa ra là 17 ngày