Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 60 ra ngày 16/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 45 ra ngày 16/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 88 ra ngày 15/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 29 ra ngày 15/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 37 ra ngày 13/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 12 ra ngày 13/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 79 ra ngày 11/03/2019 đến ngày 26/03/2019 chưa ra là 15 ngày