Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 17 ra ngày 15/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 97 ra ngày 13/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 22 ra ngày 13/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 14 ra ngày 13/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 30 ra ngày 12/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 11 ra ngày 09/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 24 ra ngày 08/05/2019 đến ngày 25/05/2019 chưa ra là 17 ngày