Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 90 ra ngày 07/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 76 ra ngày 07/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 59 ra ngày 07/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 35 ra ngày 07/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 81 ra ngày 06/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 05/09/2019 đến ngày 17/09/2019 chưa ra là 12 ngày