Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 20/05/2019 5 4
02 24/05/2019 10 0
03 23/05/2019 8 1
04 17/05/2019 4 7
05 22/05/2019 9 2
06 16/05/2019 4 8
07 21/05/2019 9 3
08 23/05/2019 3 1
09 18/05/2019 1 6