Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 18/07/2018 7 1
02 13/07/2018 11 6
03 20/07/2018 7 0
04 20/07/2018 10 0
05 11/07/2018 6 8
06 19/07/2018 6 0
07 19/07/2018 8 0
08 12/07/2018 3 7
09 19/07/2018 8 0