Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 22/03/2019 7 3
02 23/03/2019 4 2
03 24/03/2019 8 1
04 25/03/2019 6 0
05 23/03/2019 10 2
06 19/03/2019 5 6
07 26/03/2019 6 0
08 23/03/2019 11 2
09 26/03/2019 8 0