Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 10/01/2019 4 10
02 18/01/2019 7 2
03 16/01/2019 10 4
04 14/01/2019 7 6
05 21/01/2019 6 0
06 09/01/2019 5 11
07 16/01/2019 7 4
08 20/01/2019 4 0
09 15/01/2019 8 5