Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 14/07/2019 7 1
02 14/07/2019 9 1
03 05/07/2019 3 10
04 15/07/2019 11 0
05 14/07/2019 6 1
06 15/07/2019 3 0
07 15/07/2019 10 0
08 15/07/2019 7 0
09 09/07/2019 9 6