Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 17/12/2017 11 0
02 15/12/2017 9 1
03 15/12/2017 9 1
04 14/12/2017 6 2
05 12/12/2017 7 4
06 10/12/2017 6 6
07 17/12/2017 6 0
08 12/12/2017 7 4
09 13/12/2017 13 3