Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 15/09/2018 7 3
02 15/09/2018 6 3
03 17/09/2018 7 1
04 14/09/2018 9 4
05 17/09/2018 8 1
06 18/09/2018 3 0
07 16/09/2018 11 2
08 19/09/2018 9 0
09 17/09/2018 7 1