Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 14/11/2018 5 3
02 17/11/2018 8 0
03 14/11/2018 7 3
04 13/11/2018 6 4
05 18/11/2018 9 0
06 17/11/2018 9 0
07 17/11/2018 5 0
08 13/11/2018 2 4
09 17/11/2018 9 0