Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 16/10/2017 10 0
02 16/10/2017 7 0
03 15/10/2017 5 1
04 13/10/2017 7 3
05 04/10/2017 6 12
06 17/10/2017 6 0
07 16/10/2017 8 0
08 16/10/2017 6 0
09 14/10/2017 12 2