Thống kê nhanh

Hướng dẫn sử dụng

Các bộ số muốn xem:

Khoảng ngày cần xem:

Tỉnh thành:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
01 16/10/2017 8 6
02 21/10/2017 9 1
03 22/10/2017 7 0
04 13/10/2017 7 9
05 22/10/2017 5 0
06 17/10/2017 4 5
07 22/10/2017 8 0
08 16/10/2017 3 6
09 22/10/2017 11 0