Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
09/12/2017 Thứ 7 G35 10
30/11/2017 Thứ 5 G36, G54 11
20/11/2017 Thứ 2 G61 2
19/11/2017 Chủ nhật G61 2
18/11/2017 Thứ 7 G21 1