Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22/05/2019 Thứ 4 G56, G74 6
17/05/2019 Thứ 6 G71 7
11/05/2019 Thứ 7 G00 2
10/05/2019 Thứ 6 G21 2
09/05/2019 Thứ 5 G71 5
05/05/2019 Chủ nhật G00 2
04/05/2019 Thứ 7 G53 2
03/05/2019 Thứ 6 G63 2
02/05/2019 Thứ 5 G56 3
30/04/2019 Thứ 3 G42 2
29/04/2019 Thứ 2 G36 4
26/04/2019 Thứ 6 G31, G44 1