Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22/03/2019 Thứ 6 G33 4
19/03/2019 Thứ 3 G42 8
12/03/2019 Thứ 3 G62 4
09/03/2019 Thứ 7 G00 5
05/03/2019 Thứ 3 G22 6
28/02/2019 Thứ 5 G52 2
27/02/2019 Thứ 4 G35 1