Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07/11/2018 Thứ 4 G63 3
05/11/2018 Thứ 2 G72 3
03/11/2018 Thứ 7 G35 3
01/11/2018 Thứ 5 G73 7
26/10/2018 Thứ 6 G53 2
25/10/2018 Thứ 5 G31 3
23/10/2018 Thứ 3 G34 4
20/10/2018 Thứ 7 G11 1