Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17/05/2018 Thứ 5 G42 9
09/05/2018 Thứ 4 G74 2
08/05/2018 Thứ 3 G31 2
07/05/2018 Thứ 2 G74 5
03/05/2018 Thứ 5 G62 3
01/05/2018 Thứ 3 G21 4
28/04/2018 Thứ 7 G42 7
22/04/2018 Chủ nhật G72 1