Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
12/01/2019 Thứ 7 G32, G52 2
11/01/2019 Thứ 6 G61 2
10/01/2019 Thứ 5 G61 3
08/01/2019 Thứ 3 G73 2
07/01/2019 Thứ 2 G41 4
04/01/2019 Thứ 6 G74 4
01/01/2019 Thứ 3 G73 5
28/12/2018 Thứ 6 G33, G74 6
23/12/2018 Chủ nhật G72 1