Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 3 ngày 23 tháng 01 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
75(4 lần); 42(3 lần); 63(3 lần); 53(3 lần); 94(3 lần); 14(3 lần); 81(3 lần); 32(3 lần); 28(2 lần); 44(2 lần); 43(2 lần); 36(2 lần); 37(2 lần); 62(2 lần); 77(2 lần); 90(2 lần); 93(2 lần); 73(2 lần); 71(2 lần); 58(2 lần); 27(2 lần); 50(2 lần); 49(2 lần); 08(2 lần); 07(2 lần); 17(2 lần); 15(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
68(0 lần); 69(0 lần); 39(0 lần); 52(0 lần); 78(0 lần); 06(0 lần); 74(0 lần); 70(0 lần); 72(0 lần); 18(0 lần);