Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 20 tháng 04 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
00(6 lần); 10(4 lần); 44(4 lần); 67(4 lần); 82(3 lần); 50(3 lần); 76(3 lần); 46(3 lần); 35(3 lần); 65(2 lần); 88(2 lần); 47(2 lần); 34(2 lần); 64(2 lần); 98(2 lần); 80(2 lần); 78(2 lần); 58(2 lần); 42(2 lần); 41(2 lần); 18(2 lần); 13(2 lần); 94(2 lần); 71(2 lần); 73(2 lần); 08(2 lần); 16(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
63(0 lần); 66(0 lần); 54(0 lần); 52(0 lần); 29(0 lần); 27(0 lần); 40(0 lần); 45(0 lần); 48(0 lần); 70(0 lần);