Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 17 tháng 07 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
79(4 lần); 30(4 lần); 07(4 lần); 19(3 lần); 56(3 lần); 52(3 lần); 67(3 lần); 65(3 lần); 33(2 lần); 74(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 28(2 lần); 89(2 lần); 38(2 lần); 31(2 lần); 40(2 lần); 62(2 lần); 78(2 lần); 55(2 lần); 24(2 lần); 84(2 lần); 00(2 lần); 39(2 lần); 88(2 lần); 18(2 lần); 04(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
66(0 lần); 69(0 lần); 70(0 lần); 51(0 lần); 48(0 lần); 41(0 lần); 42(0 lần); 43(0 lần); 45(0 lần); 71(0 lần);