Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 20 tháng 11 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
47(4 lần); 91(3 lần); 11(3 lần); 73(3 lần); 27(3 lần); 69(3 lần); 35(3 lần); 72(3 lần); 65(3 lần); 64(3 lần); 87(3 lần); 80(2 lần); 25(2 lần); 24(2 lần); 41(2 lần); 88(2 lần); 66(2 lần); 36(2 lần); 75(2 lần); 30(2 lần); 34(2 lần); 22(2 lần); 06(2 lần); 03(2 lần); 62(2 lần); 10(2 lần); 56(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
53(0 lần); 58(0 lần); 67(0 lần); 51(0 lần); 50(0 lần); 43(0 lần); 44(0 lần); 45(0 lần); 48(0 lần); 71(0 lần);