Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 13 tháng 12 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
68(5 lần); 65(4 lần); 89(4 lần); 56(3 lần); 41(3 lần); 59(3 lần); 48(3 lần); 12(3 lần); 79(3 lần); 69(3 lần); 95(3 lần); 49(3 lần); 76(2 lần); 33(2 lần); 71(2 lần); 83(2 lần); 27(2 lần); 82(2 lần); 03(2 lần); 90(2 lần); 53(2 lần); 50(2 lần); 93(2 lần); 01(2 lần); 05(1 lần); 67(1 lần); 70(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
39(0 lần); 74(0 lần); 52(0 lần); 32(0 lần); 73(0 lần); 36(0 lần); 38(0 lần); 04(0 lần); 37(0 lần); 30(0 lần);