Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 20 tháng 09 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
60(5 lần); 62(4 lần); 56(3 lần); 58(3 lần); 90(3 lần); 37(3 lần); 38(3 lần); 16(3 lần); 50(3 lần); 96(3 lần); 98(3 lần); 70(2 lần); 67(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 28(2 lần); 84(2 lần); 82(2 lần); 41(2 lần); 48(2 lần); 26(2 lần); 47(2 lần); 80(2 lần); 64(2 lần); 52(2 lần); 83(2 lần); 97(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
57(0 lần); 61(0 lần); 63(0 lần); 45(0 lần); 42(0 lần); 34(0 lần); 35(0 lần); 36(0 lần); 39(0 lần); 65(0 lần);