Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 2 ngày 20 tháng 08 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
27(5 lần); 83(4 lần); 54(4 lần); 44(3 lần); 84(3 lần); 06(3 lần); 14(3 lần); 01(3 lần); 02(3 lần); 72(3 lần); 38(2 lần); 29(2 lần); 37(2 lần); 58(2 lần); 43(2 lần); 81(2 lần); 95(2 lần); 97(2 lần); 98(2 lần); 90(2 lần); 86(2 lần); 76(2 lần); 25(2 lần); 65(2 lần); 49(2 lần); 22(2 lần); 24(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
71(0 lần); 13(0 lần); 73(0 lần); 69(0 lần); 66(0 lần); 60(0 lần); 61(0 lần); 63(0 lần); 15(0 lần); 74(0 lần);