Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 02 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
89(5 lần); 08(4 lần); 87(4 lần); 10(3 lần); 33(3 lần); 69(3 lần); 45(3 lần); 84(3 lần); 29(3 lần); 72(2 lần); 76(2 lần); 27(2 lần); 74(2 lần); 71(2 lần); 35(2 lần); 57(2 lần); 55(2 lần); 54(2 lần); 42(2 lần); 58(2 lần); 24(2 lần); 67(2 lần); 62(2 lần); 34(2 lần); 23(2 lần); 07(2 lần); 05(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
31(0 lần); 77(0 lần); 41(0 lần); 21(0 lần); 26(0 lần); 75(0 lần); 46(0 lần); 73(0 lần); 00(0 lần); 61(0 lần);