Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 20 tháng 06 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
80(4 lần); 19(3 lần); 97(3 lần); 93(3 lần); 85(3 lần); 60(3 lần); 72(3 lần); 30(3 lần); 16(3 lần); 05(3 lần); 46(2 lần); 54(2 lần); 36(2 lần); 24(2 lần); 99(2 lần); 90(2 lần); 32(2 lần); 55(2 lần); 76(2 lần); 64(2 lần); 74(2 lần); 14(2 lần); 78(2 lần); 00(2 lần); 11(2 lần); 50(2 lần); 94(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
57(0 lần); 58(0 lần); 61(0 lần); 68(0 lần); 51(0 lần); 48(0 lần); 39(0 lần); 42(0 lần); 45(0 lần); 69(0 lần);