Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 17 tháng 10 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
74(4 lần); 06(4 lần); 55(3 lần); 53(3 lần); 45(3 lần); 37(3 lần); 34(3 lần); 76(3 lần); 20(3 lần); 42(2 lần); 26(2 lần); 35(2 lần); 47(2 lần); 32(2 lần); 54(2 lần); 82(2 lần); 94(2 lần); 99(2 lần); 70(2 lần); 58(2 lần); 23(2 lần); 56(2 lần); 48(2 lần); 49(2 lần); 10(2 lần); 19(2 lần); 13(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
07(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 67(0 lần); 66(0 lần); 60(0 lần); 24(0 lần); 64(0 lần); 65(0 lần); 05(0 lần);