Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 25 tháng 05 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
93(4 lần); 49(4 lần); 80(3 lần); 23(3 lần); 31(3 lần); 66(3 lần); 03(3 lần); 42(3 lần); 29(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 84(2 lần); 91(2 lần); 26(2 lần); 48(2 lần); 45(2 lần); 40(2 lần); 77(2 lần); 35(2 lần); 69(2 lần); 00(2 lần); 54(2 lần); 59(2 lần); 98(2 lần); 67(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
70(0 lần); 72(0 lần); 75(0 lần); 56(0 lần); 55(0 lần); 39(0 lần); 41(0 lần); 46(0 lần); 53(0 lần); 76(0 lần);