Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 5 ngày 19 tháng 09 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
63(4 lần); 50(3 lần); 12(3 lần); 48(3 lần); 76(3 lần); 32(3 lần); 99(3 lần); 04(3 lần); 36(3 lần); 41(2 lần); 56(2 lần); 54(2 lần); 58(2 lần); 37(2 lần); 53(2 lần); 42(2 lần); 64(2 lần); 84(2 lần); 93(2 lần); 95(2 lần); 98(2 lần); 74(2 lần); 69(2 lần); 30(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 62(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
68(0 lần); 47(0 lần); 22(0 lần); 40(0 lần); 79(0 lần); 73(0 lần); 45(0 lần); 70(0 lần); 46(0 lần); 80(0 lần);