Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 04/06/2000 về 25991 sau đó ngày 05/06/2000 về 39747
Ngày 15/08/2000 về 80191 sau đó ngày 16/08/2000 về 86274
Ngày 05/11/2000 về 63591 sau đó ngày 06/11/2000 về 24905
Ngày 27/11/2000 về 25391 sau đó ngày 28/11/2000 về 10455
Ngày 07/03/2001 về 01291 sau đó ngày 08/03/2001 về 59882
Ngày 16/04/2001 về 77791 sau đó ngày 17/04/2001 về 47696
Ngày 20/04/2001 về 57491 sau đó ngày 21/04/2001 về 92974
Ngày 25/06/2001 về 95491 sau đó ngày 26/06/2001 về 75296
Ngày 01/07/2001 về 91291 sau đó ngày 02/07/2001 về 30885
Ngày 27/12/2001 về 92791 sau đó ngày 28/12/2001 về 45486
Ngày 29/06/2002 về 09091 sau đó ngày 30/06/2002 về 69398
Ngày 04/09/2002 về 42991 sau đó ngày 05/09/2002 về 73098
Ngày 28/09/2002 về 82391 sau đó ngày 29/09/2002 về 57456
Ngày 02/10/2002 về 54691 sau đó ngày 03/10/2002 về 56277
Ngày 22/11/2003 về 50691 sau đó ngày 23/11/2003 về 32828
Ngày 26/02/2004 về 01991 sau đó ngày 27/02/2004 về 43156
Ngày 20/09/2004 về 19491 sau đó ngày 21/09/2004 về 97624
Ngày 31/01/2005 về 70691 sau đó ngày 01/02/2005 về 90185
Ngày 23/03/2005 về 52191 sau đó ngày 24/03/2005 về 06859
Ngày 07/07/2005 về 93591 sau đó ngày 08/07/2005 về 00200
Ngày 26/10/2005 về 31791 sau đó ngày 27/10/2005 về 79406
Ngày 26/12/2005 về 44991 sau đó ngày 27/12/2005 về 09778
Ngày 10/01/2006 về 26491 sau đó ngày 11/01/2006 về 46333
Ngày 21/01/2006 về 99791 sau đó ngày 22/01/2006 về 46312
Ngày 21/02/2006 về 92091 sau đó ngày 22/02/2006 về 24165
Ngày 31/10/2006 về 11291 sau đó ngày 01/11/2006 về 94962
Ngày 25/01/2007 về 93191 sau đó ngày 26/01/2007 về 18540
Ngày 13/03/2007 về 42891 sau đó ngày 14/03/2007 về 56895
Ngày 03/11/2007 về 48891 sau đó ngày 04/11/2007 về 46460
Ngày 09/03/2008 về 72691 sau đó ngày 10/03/2008 về 89079
Ngày 11/03/2008 về 43191 sau đó ngày 12/03/2008 về 96994
Ngày 13/06/2008 về 58191 sau đó ngày 14/06/2008 về 40303
Ngày 06/11/2008 về 95491 sau đó ngày 07/11/2008 về 89661
Ngày 26/11/2008 về 35991 sau đó ngày 27/11/2008 về 89636
Ngày 06/05/2009 về 94491 sau đó ngày 07/05/2009 về 82514
Ngày 30/08/2009 về 22191 sau đó ngày 31/08/2009 về 67508
Ngày 21/10/2009 về 02091 sau đó ngày 22/10/2009 về 32868
Ngày 16/12/2009 về 59691 sau đó ngày 17/12/2009 về 23936
Ngày 26/12/2009 về 50891 sau đó ngày 27/12/2009 về 96782
Ngày 03/01/2010 về 44591 sau đó ngày 04/01/2010 về 79226
Ngày 20/01/2010 về 14691 sau đó ngày 21/01/2010 về 95748
Ngày 24/06/2010 về 15091 sau đó ngày 25/06/2010 về 84894
Ngày 10/08/2010 về 23391 sau đó ngày 11/08/2010 về 56527
Ngày 05/03/2011 về 93891 sau đó ngày 06/03/2011 về 30065
Ngày 12/03/2011 về 29191 sau đó ngày 13/03/2011 về 67827
Ngày 20/04/2011 về 05691 sau đó ngày 21/04/2011 về 54966
Ngày 29/04/2011 về 60991 sau đó ngày 30/04/2011 về 86883
Ngày 27/08/2011 về 71491 sau đó ngày 28/08/2011 về 09822
Ngày 16/01/2012 về 65991 sau đó ngày 17/01/2012 về 96231
Ngày 16/04/2012 về 41591 sau đó ngày 17/04/2012 về 54166
Ngày 09/06/2012 về 76691 sau đó ngày 10/06/2012 về 00580
Ngày 16/12/2012 về 99691 sau đó ngày 17/12/2012 về 22660
Ngày 19/12/2012 về 49391 sau đó ngày 20/12/2012 về 13260
Ngày 23/03/2013 về 89391 sau đó ngày 24/03/2013 về 17715
Ngày 16/07/2013 về 11391 sau đó ngày 17/07/2013 về 69822
Ngày 30/08/2013 về 53391 sau đó ngày 31/08/2013 về 61544
Ngày 13/10/2013 về 31391 sau đó ngày 14/10/2013 về 45484
Ngày 08/01/2014 về 15791 sau đó ngày 09/01/2014 về 60483
Ngày 22/07/2014 về 36991 sau đó ngày 23/07/2014 về 50864
Ngày 03/10/2014 về 10491 sau đó ngày 04/10/2014 về 41632
Ngày 13/01/2015 về 89091 sau đó ngày 14/01/2015 về 62988
Ngày 17/01/2015 về 02191 sau đó ngày 18/01/2015 về 65758
Ngày 26/02/2015 về 16291 sau đó ngày 27/02/2015 về 48088
Ngày 08/05/2015 về 30191 sau đó ngày 09/05/2015 về 32907
Ngày 18/06/2015 về 17191 sau đó ngày 19/06/2015 về 53239
Ngày 13/11/2015 về 85791 sau đó ngày 14/11/2015 về 27297
Ngày 27/11/2015 về 61591 sau đó ngày 28/11/2015 về 52446
Ngày 10/03/2016 về 31091 sau đó ngày 11/03/2016 về 26510
Ngày 03/05/2016 về 12191 sau đó ngày 04/05/2016 về 09640
Ngày 26/06/2016 về 71391 sau đó ngày 27/06/2016 về 83475
Ngày 03/07/2016 về 89691 sau đó ngày 04/07/2016 về 26609
Ngày 06/08/2016 về 20891 sau đó ngày 07/08/2016 về 93186
Ngày 27/09/2016 về 19291 sau đó ngày 28/09/2016 về 10665
Ngày 17/11/2016 về 52091 sau đó ngày 18/11/2016 về 73368
Ngày 02/12/2016 về 16291 sau đó ngày 03/12/2016 về 16718
Ngày 27/12/2016 về 97291 sau đó ngày 28/12/2016 về 68044
Ngày 17/03/2017 về 72191 sau đó ngày 18/03/2017 về 28263

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 91 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
631442
181682
653862
091751
402101
461971
391071
882581
321641
832841
222151
603801
662311
272942
481261
822362
081141
611031
791951
621121
331781
061001
591852
241562
281771
982962
742551
051471

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0787
15211
2776
3657
471012
55106
6141311
7664
812126
9847

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (14 lần) - 8 (12 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (7 lần) - 0 (7 lần) - 7 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) - 1 (5 lần)
Chạm đuôi: 6 (13 lần) - 8 (12 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) - 9 (4 lần) - 1 (2 lần)
Chạm tổng: 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (7 lần) - 3 (7 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (6 lần) - 7 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 91 vào Thứ 2

Ngày 17/04/2012 giải đặc biệt về 54166 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 17/01/2012 giải đặc biệt về 96231 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 27/12/2005 giải đặc biệt về 09778 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 01/02/2005 giải đặc biệt về 90185 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 21/09/2004 giải đặc biệt về 97624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 26/06/2001 giải đặc biệt về 75296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 17/04/2001 giải đặc biệt về 47696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 28/11/2000 giải đặc biệt về 10455 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/10 sau khi ra 91 vào ngày 23/10

Ngày 24/10/2000 giải đặc biệt về 51517 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 24/10/2001 giải đặc biệt về 26305 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 24/10/2002 giải đặc biệt về 26275 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 24/10/2003 giải đặc biệt về 60336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 24/10/2004 giải đặc biệt về 45218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 24/10/2005 giải đặc biệt về 07114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 24/10/2006 giải đặc biệt về 31624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 24/10/2007 giải đặc biệt về 38915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 24/10/2008 giải đặc biệt về 58415 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 24/10/2009 giải đặc biệt về 11660 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 24/10/2010 giải đặc biệt về 92355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 24/10/2011 giải đặc biệt về 67989 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 24/10/2012 giải đặc biệt về 25426 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 24/10/2013 giải đặc biệt về 28128 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 24/10/2014 giải đặc biệt về 41770 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 24/10/2015 giải đặc biệt về 21494 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 24/10/2016 giải đặc biệt về 94694 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3