Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 06/03/2000 về 68746 sau đó ngày 07/03/2000 về 85356
Ngày 02/04/2000 về 84646 sau đó ngày 03/04/2000 về 93355
Ngày 13/11/2000 về 42146 sau đó ngày 14/11/2000 về 72918
Ngày 10/12/2000 về 66246 sau đó ngày 11/12/2000 về 97604
Ngày 22/11/2001 về 67146 sau đó ngày 23/11/2001 về 03166
Ngày 12/04/2002 về 51046 sau đó ngày 13/04/2002 về 96919
Ngày 16/05/2002 về 81546 sau đó ngày 17/05/2002 về 03547
Ngày 01/06/2002 về 67046 sau đó ngày 02/06/2002 về 96749
Ngày 24/09/2002 về 08346 sau đó ngày 25/09/2002 về 59516
Ngày 16/06/2003 về 02246 sau đó ngày 17/06/2003 về 96962
Ngày 22/06/2003 về 90946 sau đó ngày 23/06/2003 về 19592
Ngày 07/04/2005 về 99046 sau đó ngày 08/04/2005 về 76253
Ngày 03/07/2005 về 20546 sau đó ngày 04/07/2005 về 93735
Ngày 05/08/2005 về 37046 sau đó ngày 06/08/2005 về 50047
Ngày 01/11/2005 về 09946 sau đó ngày 02/11/2005 về 47678
Ngày 08/03/2006 về 94246 sau đó ngày 09/03/2006 về 45201
Ngày 26/03/2006 về 16846 sau đó ngày 27/03/2006 về 28952
Ngày 21/04/2006 về 14746 sau đó ngày 22/04/2006 về 93342
Ngày 06/05/2006 về 45046 sau đó ngày 07/05/2006 về 37445
Ngày 14/08/2006 về 84546 sau đó ngày 15/08/2006 về 54084
Ngày 07/12/2006 về 82046 sau đó ngày 08/12/2006 về 45239
Ngày 09/07/2007 về 76546 sau đó ngày 10/07/2007 về 72925
Ngày 16/10/2007 về 62646 sau đó ngày 17/10/2007 về 31066
Ngày 05/03/2008 về 33446 sau đó ngày 06/03/2008 về 50910
Ngày 13/03/2008 về 86246 sau đó ngày 14/03/2008 về 82050
Ngày 15/12/2008 về 75746 sau đó ngày 16/12/2008 về 89454
Ngày 16/01/2009 về 68046 sau đó ngày 17/01/2009 về 04690
Ngày 18/01/2009 về 51146 sau đó ngày 19/01/2009 về 76036
Ngày 18/07/2009 về 78046 sau đó ngày 19/07/2009 về 47027
Ngày 13/09/2009 về 93546 sau đó ngày 14/09/2009 về 34439
Ngày 29/06/2010 về 45246 sau đó ngày 30/06/2010 về 51503
Ngày 11/07/2010 về 19446 sau đó ngày 12/07/2010 về 14975
Ngày 08/09/2011 về 54446 sau đó ngày 09/09/2011 về 38335
Ngày 11/11/2011 về 46346 sau đó ngày 12/11/2011 về 83004
Ngày 20/07/2012 về 71146 sau đó ngày 21/07/2012 về 67703
Ngày 28/08/2012 về 96446 sau đó ngày 29/08/2012 về 35188
Ngày 02/09/2012 về 36146 sau đó ngày 03/09/2012 về 14271
Ngày 13/11/2012 về 78446 sau đó ngày 14/11/2012 về 63783
Ngày 07/03/2013 về 29946 sau đó ngày 08/03/2013 về 33629
Ngày 12/04/2013 về 58046 sau đó ngày 13/04/2013 về 39985
Ngày 03/09/2013 về 07046 sau đó ngày 04/09/2013 về 96157
Ngày 19/11/2013 về 85746 sau đó ngày 20/11/2013 về 15241
Ngày 12/07/2014 về 13146 sau đó ngày 13/07/2014 về 16482
Ngày 13/11/2014 về 15446 sau đó ngày 14/11/2014 về 47897
Ngày 31/12/2014 về 23646 sau đó ngày 01/01/2015 về 56276
Ngày 08/01/2015 về 98246 sau đó ngày 09/01/2015 về 41262
Ngày 25/05/2015 về 47246 sau đó ngày 26/05/2015 về 16856
Ngày 07/07/2015 về 07746 sau đó ngày 08/07/2015 về 34665
Ngày 28/10/2015 về 76946 sau đó ngày 29/10/2015 về 52515
Ngày 28/11/2015 về 52446 sau đó ngày 29/11/2015 về 07314
Ngày 29/07/2016 về 75446 sau đó ngày 30/07/2016 về 64182
Ngày 05/08/2016 về 20146 sau đó ngày 06/08/2016 về 20891
Ngày 29/08/2016 về 31946 sau đó ngày 30/08/2016 về 86844
Ngày 08/04/2017 về 99346 sau đó ngày 09/04/2017 về 23716
Ngày 03/06/2017 về 40346 sau đó ngày 04/06/2017 về 38585
Ngày 19/09/2017 về 68546 sau đó ngày 20/09/2017 về 07873
Ngày 03/04/2018 về 85446 sau đó ngày 04/04/2018 về 64482
Ngày 16/04/2018 về 20546 sau đó ngày 17/04/2018 về 83064
Ngày 29/05/2019 về 19146 sau đó ngày 30/05/2019 về 47625

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 46 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
252641
823731
852162
441911
141151
651562
622761
971411
571291
831711
881032
042352
751392
271361
901541
501101
662841
451421
521011
781472
531921
491191
181551

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0538
17410
2487
3556
4772
58114
6684
7555
8837
9456

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 8 (8 lần) - 5 (8 lần) - 4 (7 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 7 (5 lần) - 3 (5 lần) - 0 (5 lần) - 9 (4 lần) - 2 (4 lần)
Chạm đuôi: 5 (11 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (5 lần) - 9 (5 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 8 (3 lần) - 0 (3 lần)
Chạm tổng: 1 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (5 lần) - 6 (4 lần) - 5 (4 lần) - 4 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 46 vào Thứ 4

Ngày 30/05/2019 giải đặc biệt về 47625 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 29/10/2015 giải đặc biệt về 52515 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 01/01/2015 giải đặc biệt về 56276 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 06/03/2008 giải đặc biệt về 50910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 09/03/2006 giải đặc biệt về 45201 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/09 sau khi ra 46 vào ngày 18/09

Ngày 19/09/2000 giải đặc biệt về 42682 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 19/09/2001 giải đặc biệt về 07940 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 19/09/2002 giải đặc biệt về 76141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 19/09/2003 giải đặc biệt về 03902 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 19/09/2004 giải đặc biệt về 42951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 19/09/2005 giải đặc biệt về 42218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 19/09/2006 giải đặc biệt về 64130 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 19/09/2007 giải đặc biệt về 64554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 19/09/2008 giải đặc biệt về 63554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 19/09/2009 giải đặc biệt về 93561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 19/09/2010 giải đặc biệt về 36272 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 19/09/2011 giải đặc biệt về 95219 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 19/09/2012 giải đặc biệt về 43850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 19/09/2013 giải đặc biệt về 63090 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 19/09/2014 giải đặc biệt về 60804 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 19/09/2015 giải đặc biệt về 26997 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 19/09/2016 giải đặc biệt về 95167 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 19/09/2017 giải đặc biệt về 68546 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 19/09/2018 giải đặc biệt về 96177 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4