Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 18/01/2000 về 12948 sau đó ngày 19/01/2000 về 73981
Ngày 30/04/2001 về 98448 sau đó ngày 01/05/2001 về 45278
Ngày 05/07/2001 về 09748 sau đó ngày 06/07/2001 về 57885
Ngày 28/03/2002 về 26548 sau đó ngày 29/03/2002 về 60333
Ngày 21/05/2002 về 57348 sau đó ngày 22/05/2002 về 24978
Ngày 11/08/2002 về 29548 sau đó ngày 12/08/2002 về 01826
Ngày 19/10/2002 về 03048 sau đó ngày 20/10/2002 về 25312
Ngày 13/12/2002 về 43048 sau đó ngày 14/12/2002 về 12850
Ngày 05/04/2003 về 76448 sau đó ngày 06/04/2003 về 81196
Ngày 27/04/2003 về 23148 sau đó ngày 28/04/2003 về 32371
Ngày 18/07/2004 về 59948 sau đó ngày 19/07/2004 về 30044
Ngày 27/08/2004 về 88848 sau đó ngày 28/08/2004 về 08537
Ngày 19/11/2004 về 99148 sau đó ngày 20/11/2004 về 35656
Ngày 13/06/2005 về 91448 sau đó ngày 14/06/2005 về 07230
Ngày 28/11/2005 về 89348 sau đó ngày 29/11/2005 về 09824
Ngày 16/12/2005 về 28448 sau đó ngày 17/12/2005 về 36066
Ngày 05/01/2006 về 23748 sau đó ngày 06/01/2006 về 45172
Ngày 22/03/2006 về 79248 sau đó ngày 23/03/2006 về 37844
Ngày 16/07/2006 về 25048 sau đó ngày 17/07/2006 về 98153
Ngày 04/08/2006 về 91448 sau đó ngày 05/08/2006 về 38172
Ngày 31/05/2007 về 41948 sau đó ngày 01/06/2007 về 93489
Ngày 28/09/2007 về 04548 sau đó ngày 29/09/2007 về 89549
Ngày 13/11/2007 về 28448 sau đó ngày 14/11/2007 về 69576
Ngày 09/02/2008 về 96348 sau đó ngày 10/02/2008 về 74164
Ngày 18/07/2008 về 49648 sau đó ngày 19/07/2008 về 26764
Ngày 28/05/2009 về 47348 sau đó ngày 29/05/2009 về 18084
Ngày 11/07/2009 về 91848 sau đó ngày 12/07/2009 về 71750
Ngày 25/09/2009 về 02248 sau đó ngày 26/09/2009 về 20801
Ngày 21/01/2010 về 95748 sau đó ngày 22/01/2010 về 91336
Ngày 19/03/2010 về 45948 sau đó ngày 20/03/2010 về 16224
Ngày 02/04/2010 về 96948 sau đó ngày 03/04/2010 về 99456
Ngày 19/06/2010 về 77048 sau đó ngày 20/06/2010 về 20316
Ngày 23/08/2011 về 27548 sau đó ngày 24/08/2011 về 59425
Ngày 24/02/2012 về 40948 sau đó ngày 25/02/2012 về 41674
Ngày 09/04/2012 về 57148 sau đó ngày 10/04/2012 về 50321
Ngày 11/11/2012 về 86348 sau đó ngày 12/11/2012 về 64639
Ngày 18/11/2012 về 60548 sau đó ngày 19/11/2012 về 25825
Ngày 04/12/2012 về 59048 sau đó ngày 05/12/2012 về 61775
Ngày 13/02/2013 về 50148 sau đó ngày 14/02/2013 về 26439
Ngày 19/04/2013 về 48048 sau đó ngày 20/04/2013 về 13411
Ngày 13/07/2013 về 71448 sau đó ngày 14/07/2013 về 25509
Ngày 30/09/2013 về 47648 sau đó ngày 01/10/2013 về 38960
Ngày 31/10/2013 về 57148 sau đó ngày 01/11/2013 về 59628
Ngày 29/11/2013 về 92748 sau đó ngày 30/11/2013 về 22253
Ngày 09/02/2014 về 05148 sau đó ngày 10/02/2014 về 63229
Ngày 27/02/2014 về 07448 sau đó ngày 28/02/2014 về 67736
Ngày 06/05/2014 về 80448 sau đó ngày 07/05/2014 về 96027
Ngày 23/08/2014 về 54448 sau đó ngày 24/08/2014 về 46782
Ngày 02/09/2014 về 71548 sau đó ngày 03/09/2014 về 19342
Ngày 03/03/2015 về 34548 sau đó ngày 04/03/2015 về 14455
Ngày 17/04/2015 về 34848 sau đó ngày 18/04/2015 về 89316
Ngày 15/06/2015 về 86948 sau đó ngày 16/06/2015 về 15122
Ngày 31/10/2015 về 08048 sau đó ngày 01/11/2015 về 93476
Ngày 28/02/2016 về 46648 sau đó ngày 29/02/2016 về 36733
Ngày 22/05/2016 về 06448 sau đó ngày 23/05/2016 về 93882
Ngày 29/05/2016 về 95848 sau đó ngày 30/05/2016 về 78638
Ngày 20/07/2016 về 74248 sau đó ngày 21/07/2016 về 98540
Ngày 28/07/2016 về 03248 sau đó ngày 29/07/2016 về 75446
Ngày 01/12/2016 về 04448 sau đó ngày 02/12/2016 về 16291
Ngày 21/02/2017 về 79548 sau đó ngày 22/02/2017 về 45266
Ngày 04/07/2017 về 89148 sau đó ngày 05/07/2017 về 72716
Ngày 03/10/2017 về 75648 sau đó ngày 04/10/2017 về 09379

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 48 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
791163
662911
461401
381822
332762
221551
421271
362291
532281
601091
111392
751252
211741
562242
011502
841642
491891
722442
301371
711961
121261
782851
811

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0259
1566
21077
3947
4682
5755
65147
71026
8646
9277

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 7 (10 lần) - 2 (10 lần) - 3 (9 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 4 (6 lần) - 6 (5 lần) - 1 (5 lần) - 9 (2 lần) - 0 (2 lần)
Chạm đuôi: 6 (14 lần) - 4 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 0 (5 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) - 8 (4 lần) - 7 (2 lần)
Chạm tổng: 0 (9 lần) - 6 (7 lần) - 3 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (7 lần) - 8 (6 lần) - 7 (6 lần) - 1 (6 lần) - 5 (5 lần) - 4 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 48 vào Chủ nhật

Ngày 30/05/2016 giải đặc biệt về 78638 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 23/05/2016 giải đặc biệt về 93882 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 29/02/2016 giải đặc biệt về 36733 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 10/02/2014 giải đặc biệt về 63229 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 19/11/2012 giải đặc biệt về 25825 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 12/11/2012 giải đặc biệt về 64639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 17/07/2006 giải đặc biệt về 98153 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 19/07/2004 giải đặc biệt về 30044 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 28/04/2003 giải đặc biệt về 32371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 12/08/2002 giải đặc biệt về 01826 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/12 sau khi ra 48 vào ngày 17/12

Ngày 18/12/2000 giải đặc biệt về 04003 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 18/12/2001 giải đặc biệt về 06874 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 18/12/2002 giải đặc biệt về 42536 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 18/12/2003 giải đặc biệt về 84726 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 18/12/2004 giải đặc biệt về 43532 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 18/12/2005 giải đặc biệt về 95323 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 18/12/2006 giải đặc biệt về 38828 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 18/12/2007 giải đặc biệt về 62781 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 18/12/2008 giải đặc biệt về 31658 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 18/12/2009 giải đặc biệt về 88997 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 18/12/2010 giải đặc biệt về 92963 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 18/12/2011 giải đặc biệt về 81892 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 18/12/2012 giải đặc biệt về 92199 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 18/12/2013 giải đặc biệt về 53676 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 18/12/2014 giải đặc biệt về 05919 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 18/12/2015 giải đặc biệt về 83260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 18/12/2016 giải đặc biệt về 34908 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8