Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 03/01/2000 về 27277 sau đó ngày 04/01/2000 về 33585
Ngày 12/01/2000 về 77177 sau đó ngày 13/01/2000 về 38036
Ngày 10/02/2001 về 06777 sau đó ngày 11/02/2001 về 61811
Ngày 06/06/2001 về 28877 sau đó ngày 07/06/2001 về 16465
Ngày 15/10/2001 về 90777 sau đó ngày 16/10/2001 về 79937
Ngày 23/10/2001 về 99577 sau đó ngày 24/10/2001 về 26305
Ngày 06/04/2002 về 84477 sau đó ngày 07/04/2002 về 34192
Ngày 03/10/2002 về 56277 sau đó ngày 04/10/2002 về 73574
Ngày 18/03/2003 về 91777 sau đó ngày 19/03/2003 về 79350
Ngày 11/09/2003 về 62977 sau đó ngày 12/09/2003 về 70122
Ngày 05/06/2004 về 41077 sau đó ngày 06/06/2004 về 83300
Ngày 20/08/2004 về 27577 sau đó ngày 21/08/2004 về 78114
Ngày 08/09/2004 về 59377 sau đó ngày 09/09/2004 về 41130
Ngày 21/10/2004 về 38377 sau đó ngày 22/10/2004 về 68900
Ngày 17/09/2005 về 12477 sau đó ngày 18/09/2005 về 07621
Ngày 19/02/2006 về 61777 sau đó ngày 20/02/2006 về 67700
Ngày 10/04/2006 về 96977 sau đó ngày 11/04/2006 về 89477
Ngày 11/04/2006 về 89477 sau đó ngày 12/04/2006 về 47370
Ngày 20/05/2006 về 04877 sau đó ngày 21/05/2006 về 20802
Ngày 14/06/2006 về 14877 sau đó ngày 15/06/2006 về 83932
Ngày 02/11/2006 về 14977 sau đó ngày 03/11/2006 về 05060
Ngày 22/01/2007 về 82377 sau đó ngày 23/01/2007 về 49963
Ngày 10/04/2008 về 31677 sau đó ngày 11/04/2008 về 54560
Ngày 10/05/2008 về 40177 sau đó ngày 11/05/2008 về 93509
Ngày 17/06/2008 về 49277 sau đó ngày 18/06/2008 về 28318
Ngày 17/10/2008 về 06177 sau đó ngày 18/10/2008 về 75458
Ngày 27/10/2008 về 46577 sau đó ngày 28/10/2008 về 76007
Ngày 20/08/2009 về 69577 sau đó ngày 21/08/2009 về 02566
Ngày 03/11/2009 về 12177 sau đó ngày 04/11/2009 về 51323
Ngày 15/11/2009 về 79977 sau đó ngày 16/11/2009 về 71200
Ngày 07/03/2011 về 43977 sau đó ngày 08/03/2011 về 15941
Ngày 16/07/2011 về 83777 sau đó ngày 17/07/2011 về 73429
Ngày 23/12/2011 về 29377 sau đó ngày 24/12/2011 về 18527
Ngày 28/01/2012 về 68877 sau đó ngày 29/01/2012 về 32455
Ngày 16/03/2012 về 22477 sau đó ngày 17/03/2012 về 18844
Ngày 14/05/2012 về 08377 sau đó ngày 15/05/2012 về 80265
Ngày 24/08/2012 về 38877 sau đó ngày 25/08/2012 về 72850
Ngày 01/10/2012 về 41277 sau đó ngày 02/10/2012 về 70927
Ngày 21/03/2013 về 75377 sau đó ngày 22/03/2013 về 93958
Ngày 09/05/2013 về 28777 sau đó ngày 10/05/2013 về 15497
Ngày 19/06/2013 về 54077 sau đó ngày 20/06/2013 về 67475
Ngày 18/08/2013 về 81577 sau đó ngày 19/08/2013 về 07902
Ngày 13/12/2013 về 65877 sau đó ngày 14/12/2013 về 13456
Ngày 25/04/2014 về 36977 sau đó ngày 26/04/2014 về 02561
Ngày 11/05/2014 về 03377 sau đó ngày 12/05/2014 về 84703
Ngày 09/09/2014 về 24077 sau đó ngày 10/09/2014 về 75090
Ngày 01/11/2014 về 81477 sau đó ngày 02/11/2014 về 23411
Ngày 05/11/2014 về 38477 sau đó ngày 06/11/2014 về 04225
Ngày 07/12/2014 về 16777 sau đó ngày 08/12/2014 về 00396
Ngày 08/12/2015 về 49977 sau đó ngày 09/12/2015 về 32853
Ngày 15/01/2016 về 30777 sau đó ngày 16/01/2016 về 40987
Ngày 25/08/2016 về 53577 sau đó ngày 26/08/2016 về 13061
Ngày 21/12/2016 về 32777 sau đó ngày 22/12/2016 về 94684
Ngày 21/05/2017 về 99377 sau đó ngày 22/05/2017 về 82752
Ngày 27/09/2017 về 62777 sau đó ngày 28/09/2017 về 78296
Ngày 05/12/2017 về 82177 sau đó ngày 06/12/2017 về 02564
Ngày 12/01/2018 về 77077 sau đó ngày 13/01/2018 về 04264
Ngày 12/03/2018 về 17577 sau đó ngày 13/03/2018 về 58507
Ngày 12/08/2018 về 46677 sau đó ngày 13/08/2018 về 62149
Ngày 18/08/2018 về 00177 sau đó ngày 19/08/2018 về 11219
Ngày 15/09/2018 về 59077 sau đó ngày 16/09/2018 về 32963

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 77 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
632191
491072
642962
521841
612871
531251
112901
031561
022751
971582
272502
652441
551291
411004
231661
181091
602321
701771
211301
141221
741921
051371
361851

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
011119
1566
2767
3457
4362
58710
61153
7487
8332
9548

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (11 lần) - 0 (11 lần) - 5 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (5 lần) - 1 (5 lần) - 7 (4 lần) - 3 (4 lần) - 8 (3 lần) - 4 (3 lần)
Chạm đuôi: 0 (11 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 6 (5 lần) - 3 (5 lần) - 9 (4 lần) - 8 (3 lần)
Chạm tổng: 5 (10 lần) - 0 (9 lần) - 9 (8 lần) - 7 (7 lần) - 3 (7 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (3 lần) - 8 (2 lần) - 4 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 77 vào Thứ 4

Ngày 28/09/2017 giải đặc biệt về 78296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 22/12/2016 giải đặc biệt về 94684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 06/11/2014 giải đặc biệt về 04225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 20/06/2013 giải đặc biệt về 67475 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 15/06/2006 giải đặc biệt về 83932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 09/09/2004 giải đặc biệt về 41130 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 07/06/2001 giải đặc biệt về 16465 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 13/01/2000 giải đặc biệt về 38036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/09 sau khi ra 77 vào ngày 19/09

Ngày 20/09/2000 giải đặc biệt về 68276 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 20/09/2001 giải đặc biệt về 46995 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 20/09/2002 giải đặc biệt về 83111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 20/09/2003 giải đặc biệt về 73703 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 20/09/2004 giải đặc biệt về 19491 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 20/09/2005 giải đặc biệt về 27098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 20/09/2006 giải đặc biệt về 00173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 20/09/2007 giải đặc biệt về 21815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 20/09/2008 giải đặc biệt về 38301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 20/09/2009 giải đặc biệt về 64053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 20/09/2010 giải đặc biệt về 85865 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 20/09/2011 giải đặc biệt về 71463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 20/09/2012 giải đặc biệt về 50568 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 20/09/2013 giải đặc biệt về 48439 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 20/09/2014 giải đặc biệt về 23315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 20/09/2015 giải đặc biệt về 40031 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 20/09/2016 giải đặc biệt về 67317 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 20/09/2017 giải đặc biệt về 07873 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0