Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 21/09/2000 về 84633 sau đó ngày 22/09/2000 về 27494
Ngày 27/03/2002 về 36533 sau đó ngày 28/03/2002 về 26548
Ngày 29/03/2002 về 60333 sau đó ngày 30/03/2002 về 17887
Ngày 01/04/2002 về 47133 sau đó ngày 02/04/2002 về 25702
Ngày 07/07/2002 về 40033 sau đó ngày 08/07/2002 về 48409
Ngày 02/12/2002 về 11233 sau đó ngày 03/12/2002 về 81744
Ngày 21/08/2003 về 20733 sau đó ngày 22/08/2003 về 10503
Ngày 08/09/2003 về 60733 sau đó ngày 09/09/2003 về 45669
Ngày 01/02/2004 về 73233 sau đó ngày 02/02/2004 về 22419
Ngày 08/08/2004 về 24133 sau đó ngày 09/08/2004 về 69133
Ngày 09/08/2004 về 69133 sau đó ngày 10/08/2004 về 83954
Ngày 04/04/2005 về 17333 sau đó ngày 05/04/2005 về 62501
Ngày 23/04/2005 về 34133 sau đó ngày 24/04/2005 về 36852
Ngày 11/11/2005 về 77533 sau đó ngày 12/11/2005 về 85287
Ngày 11/01/2006 về 46333 sau đó ngày 12/01/2006 về 65327
Ngày 22/05/2006 về 82533 sau đó ngày 23/05/2006 về 01641
Ngày 05/03/2007 về 32033 sau đó ngày 06/03/2007 về 92355
Ngày 24/04/2008 về 97133 sau đó ngày 25/04/2008 về 48444
Ngày 28/04/2008 về 53633 sau đó ngày 29/04/2008 về 06562
Ngày 22/08/2008 về 72033 sau đó ngày 23/08/2008 về 09820
Ngày 03/12/2008 về 38533 sau đó ngày 04/12/2008 về 33092
Ngày 06/06/2009 về 64633 sau đó ngày 07/06/2009 về 27150
Ngày 30/04/2010 về 58533 sau đó ngày 01/05/2010 về 06233
Ngày 01/05/2010 về 06233 sau đó ngày 02/05/2010 về 54420
Ngày 29/05/2010 về 45333 sau đó ngày 30/05/2010 về 90063
Ngày 11/10/2010 về 32933 sau đó ngày 12/10/2010 về 99178
Ngày 05/04/2011 về 24633 sau đó ngày 06/04/2011 về 76460
Ngày 08/04/2011 về 82033 sau đó ngày 09/04/2011 về 18970
Ngày 31/08/2011 về 20433 sau đó ngày 01/09/2011 về 94392
Ngày 16/07/2012 về 88533 sau đó ngày 17/07/2012 về 51007
Ngày 18/08/2012 về 42933 sau đó ngày 19/08/2012 về 40708
Ngày 22/12/2012 về 00633 sau đó ngày 23/12/2012 về 49780
Ngày 10/03/2013 về 33433 sau đó ngày 11/03/2013 về 83014
Ngày 22/07/2013 về 63833 sau đó ngày 23/07/2013 về 34713
Ngày 04/10/2013 về 43333 sau đó ngày 05/10/2013 về 25522
Ngày 07/11/2013 về 29933 sau đó ngày 08/11/2013 về 75180
Ngày 06/02/2014 về 66933 sau đó ngày 07/02/2014 về 52114
Ngày 11/04/2014 về 95633 sau đó ngày 12/04/2014 về 85634
Ngày 01/06/2014 về 51233 sau đó ngày 02/06/2014 về 70418
Ngày 01/07/2014 về 18133 sau đó ngày 02/07/2014 về 29160
Ngày 19/01/2015 về 78933 sau đó ngày 20/01/2015 về 64256
Ngày 18/03/2015 về 96033 sau đó ngày 19/03/2015 về 83756
Ngày 23/09/2015 về 20433 sau đó ngày 24/09/2015 về 52117
Ngày 26/11/2015 về 60233 sau đó ngày 27/11/2015 về 61591
Ngày 06/02/2016 về 90033 Ngày 07/02/2016 không quay thưởng.
Ngày 29/02/2016 về 36733 sau đó ngày 01/03/2016 về 47739
Ngày 23/09/2016 về 21533 sau đó ngày 24/09/2016 về 29506
Ngày 20/01/2017 về 43033 sau đó ngày 21/01/2017 về 64105
Ngày 28/03/2017 về 92233 sau đó ngày 29/03/2017 về 18516
Ngày 20/07/2017 về 11733 sau đó ngày 21/07/2017 về 20464
Ngày 27/07/2017 về 77333 sau đó ngày 28/07/2017 về 85139
Ngày 08/08/2017 về 46433 sau đó ngày 09/08/2017 về 89716
Ngày 04/12/2017 về 60833 sau đó ngày 05/12/2017 về 82177
Ngày 18/06/2018 về 86133 sau đó ngày 19/06/2018 về 15489
Ngày 28/07/2018 về 20833 sau đó ngày 29/07/2018 về 69492
Ngày 26/10/2018 về 78933 sau đó ngày 27/10/2018 về 13194
Ngày 26/11/2018 về 74033 sau đó ngày 27/11/2018 về 44616
Ngày 12/02/2019 về 11333 sau đó ngày 13/02/2019 về 67091

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 33 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
912163
942923
891771
392641
051061
171562
602181
341142
802221
131081
071701
781631
202332
501621
442551
411271
872521
011541
191691
031091
021481

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0885
1946
2476
3553
4493
5629
6665
7368
8547
9765

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 1 (9 lần) - 0 (8 lần) - 9 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (6 lần) - 8 (5 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 2 (4 lần) - 7 (3 lần)
Chạm đuôi: 4 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 7 (6 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) - 1 (4 lần) - 5 (2 lần)
Chạm tổng: 5 (9 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (5 lần) - 6 (5 lần) - 4 (3 lần) - 3 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 33 vào Thứ 7

Ngày 29/07/2018 giải đặc biệt về 69492 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 23/12/2012 giải đặc biệt về 49780 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 19/08/2012 giải đặc biệt về 40708 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 30/05/2010 giải đặc biệt về 90063 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 02/05/2010 giải đặc biệt về 54420 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 07/06/2009 giải đặc biệt về 27150 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 24/04/2005 giải đặc biệt về 36852 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/05 sau khi ra 33 vào ngày 25/05

Ngày 26/05/2000 giải đặc biệt về 72258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 26/05/2001 giải đặc biệt về 50109 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 26/05/2002 giải đặc biệt về 63002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 26/05/2003 giải đặc biệt về 32809 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 26/05/2004 giải đặc biệt về 14447 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 26/05/2005 giải đặc biệt về 33943 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 26/05/2006 giải đặc biệt về 29464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 26/05/2007 giải đặc biệt về 39292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 26/05/2008 giải đặc biệt về 49205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 26/05/2009 giải đặc biệt về 62222 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 26/05/2010 giải đặc biệt về 38344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 26/05/2011 giải đặc biệt về 76823 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 26/05/2012 giải đặc biệt về 88567 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 26/05/2013 giải đặc biệt về 29086 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 26/05/2014 giải đặc biệt về 34345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 26/05/2015 giải đặc biệt về 16856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 26/05/2016 giải đặc biệt về 23854 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 26/05/2017 giải đặc biệt về 56321 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 26/05/2018 giải đặc biệt về 70873 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0