Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 09/05/2000 về 14230 sau đó ngày 10/05/2000 về 99079
Ngày 16/12/2000 về 03830 sau đó ngày 17/12/2000 về 91021
Ngày 11/01/2001 về 42530 sau đó ngày 12/01/2001 về 78467
Ngày 09/03/2001 về 91230 sau đó ngày 10/03/2001 về 28249
Ngày 13/09/2001 về 38330 sau đó ngày 14/09/2001 về 00741
Ngày 27/02/2002 về 77930 sau đó ngày 28/02/2002 về 65621
Ngày 11/03/2002 về 09630 sau đó ngày 12/03/2002 về 58410
Ngày 14/04/2002 về 35230 sau đó ngày 15/04/2002 về 06915
Ngày 14/05/2002 về 36530 sau đó ngày 15/05/2002 về 91904
Ngày 19/12/2002 về 557530 sau đó ngày 20/12/2002 về 97141
Ngày 04/03/2003 về 70330 sau đó ngày 05/03/2003 về 06683
Ngày 12/04/2003 về 80630 sau đó ngày 13/04/2003 về 50579
Ngày 06/06/2003 về 68430 sau đó ngày 07/06/2003 về 84032
Ngày 11/12/2003 về 83930 sau đó ngày 12/12/2003 về 93515
Ngày 20/03/2004 về 47330 sau đó ngày 21/03/2004 về 90345
Ngày 09/09/2004 về 41130 sau đó ngày 10/09/2004 về 11988
Ngày 08/10/2004 về 57930 sau đó ngày 09/10/2004 về 48479
Ngày 31/12/2004 về 72730 sau đó ngày 01/01/2005 về 81381
Ngày 10/01/2005 về 65730 sau đó ngày 11/01/2005 về 05771
Ngày 16/03/2005 về 65930 sau đó ngày 17/03/2005 về 32625
Ngày 01/04/2005 về 64930 sau đó ngày 02/04/2005 về 42868
Ngày 14/06/2005 về 07230 sau đó ngày 15/06/2005 về 72458
Ngày 19/11/2005 về 10230 sau đó ngày 20/11/2005 về 22003
Ngày 15/02/2006 về 58730 sau đó ngày 16/02/2006 về 00426
Ngày 20/03/2006 về 84630 sau đó ngày 21/03/2006 về 04008
Ngày 30/03/2006 về 87530 sau đó ngày 31/03/2006 về 77592
Ngày 19/09/2006 về 64130 sau đó ngày 20/09/2006 về 00173
Ngày 23/04/2007 về 54330 sau đó ngày 24/04/2007 về 47271
Ngày 27/11/2007 về 45130 sau đó ngày 28/11/2007 về 42509
Ngày 18/01/2008 về 47630 sau đó ngày 19/01/2008 về 39798
Ngày 26/06/2008 về 12630 sau đó ngày 27/06/2008 về 82682
Ngày 13/12/2008 về 66130 sau đó ngày 14/12/2008 về 85903
Ngày 22/12/2008 về 95330 sau đó ngày 23/12/2008 về 29871
Ngày 11/11/2009 về 40830 sau đó ngày 12/11/2009 về 42871
Ngày 30/01/2010 về 98330 sau đó ngày 31/01/2010 về 79354
Ngày 05/02/2010 về 75330 sau đó ngày 06/02/2010 về 46065
Ngày 21/04/2010 về 31530 sau đó ngày 22/04/2010 về 49117
Ngày 27/05/2010 về 44930 sau đó ngày 28/05/2010 về 14388
Ngày 06/12/2010 về 31030 sau đó ngày 07/12/2010 về 26215
Ngày 15/01/2011 về 77030 sau đó ngày 16/01/2011 về 01543
Ngày 02/05/2011 về 76630 sau đó ngày 03/05/2011 về 43819
Ngày 07/05/2011 về 08030 sau đó ngày 08/05/2011 về 08493
Ngày 13/07/2011 về 05730 sau đó ngày 14/07/2011 về 14996
Ngày 31/07/2012 về 57830 sau đó ngày 01/08/2012 về 60324
Ngày 25/04/2013 về 47030 sau đó ngày 26/04/2013 về 30101
Ngày 12/12/2013 về 22230 sau đó ngày 13/12/2013 về 65877
Ngày 11/03/2014 về 23630 sau đó ngày 12/03/2014 về 67195
Ngày 19/05/2014 về 44730 sau đó ngày 20/05/2014 về 65500
Ngày 08/10/2014 về 92630 sau đó ngày 09/10/2014 về 66759
Ngày 05/08/2015 về 54930 sau đó ngày 06/08/2015 về 68373
Ngày 21/10/2015 về 93930 sau đó ngày 22/10/2015 về 61669
Ngày 21/03/2016 về 59430 sau đó ngày 22/03/2016 về 66350
Ngày 30/06/2016 về 08930 sau đó ngày 01/07/2016 về 48487
Ngày 11/11/2016 về 72030 sau đó ngày 12/11/2016 về 92452
Ngày 01/06/2017 về 98130 sau đó ngày 02/06/2017 về 81736
Ngày 29/07/2017 về 66230 sau đó ngày 30/07/2017 về 55570
Ngày 08/09/2017 về 00730 sau đó ngày 09/09/2017 về 41715
Ngày 10/03/2018 về 03830 sau đó ngày 11/03/2018 về 35229
Ngày 27/04/2018 về 10230 sau đó ngày 28/04/2018 về 39786

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 30 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
861291
154701
361521
871501
691732
591001
951771
011241
961931
191431
882171
651541
714032
821981
091921
081261
581681
251811
793451
321831
412041
101212
491671

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0745
17106
2641
3277
4536
5587
64410
71145
8767
9595

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 7 (11 lần) - 8 (7 lần) - 1 (7 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 9 (5 lần) - 5 (5 lần) - 4 (5 lần) - 6 (4 lần) - 3 (2 lần)
Chạm đuôi: 1 (10 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (6 lần) - 2 (4 lần) - 6 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (4 lần) - 4 (3 lần)
Chạm tổng: 6 (10 lần) - 5 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (6 lần) - 7 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (5 lần) - 2 (1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 30 vào Thứ 3

Ngày 12/03/2014 giải đặc biệt về 67195 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 01/08/2012 giải đặc biệt về 60324 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 28/11/2007 giải đặc biệt về 42509 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 20/09/2006 giải đặc biệt về 00173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 15/06/2005 giải đặc biệt về 72458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 05/03/2003 giải đặc biệt về 06683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 15/05/2002 giải đặc biệt về 91904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 10/05/2000 giải đặc biệt về 99079 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/05 sau khi ra 30 vào ngày 22/05

Ngày 23/05/2000 giải đặc biệt về 11123 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 23/05/2001 giải đặc biệt về 39270 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 23/05/2002 giải đặc biệt về 22179 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 23/05/2003 giải đặc biệt về 87328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 23/05/2004 giải đặc biệt về 77203 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 23/05/2005 giải đặc biệt về 96959 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 23/05/2006 giải đặc biệt về 01641 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 23/05/2007 giải đặc biệt về 08767 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 23/05/2008 giải đặc biệt về 69034 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 23/05/2009 giải đặc biệt về 93302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 23/05/2010 giải đặc biệt về 25008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 23/05/2011 giải đặc biệt về 52980 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 23/05/2012 giải đặc biệt về 75086 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 23/05/2013 giải đặc biệt về 25852 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 23/05/2014 giải đặc biệt về 65996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 23/05/2015 giải đặc biệt về 41469 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 23/05/2016 giải đặc biệt về 93882 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 23/05/2017 giải đặc biệt về 62307 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7