Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 05/04/2000 về 14813 sau đó ngày 06/04/2000 về 74762
Ngày 24/08/2000 về 16313 sau đó ngày 25/08/2000 về 24947
Ngày 26/11/2000 về 34213 sau đó ngày 27/11/2000 về 25391
Ngày 01/01/2001 về 84013 sau đó ngày 02/01/2001 về 74470
Ngày 27/03/2001 về 34513 sau đó ngày 28/03/2001 về 38200
Ngày 02/05/2001 về 69613 sau đó ngày 03/05/2001 về 34706
Ngày 08/05/2001 về 57213 sau đó ngày 09/05/2001 về 42811
Ngày 21/09/2001 về 84013 sau đó ngày 22/09/2001 về 78582
Ngày 21/10/2001 về 79013 sau đó ngày 22/10/2001 về 48169
Ngày 10/01/2002 về 87613 sau đó ngày 11/01/2002 về 81899
Ngày 01/05/2002 về 68113 sau đó ngày 02/05/2002 về 94558
Ngày 09/05/2002 về 10713 sau đó ngày 10/05/2002 về 85828
Ngày 11/05/2002 về 72413 sau đó ngày 12/05/2002 về 01779
Ngày 25/10/2002 về 36413 sau đó ngày 26/10/2002 về 16505
Ngày 19/01/2004 về 49513 sau đó ngày 20/01/2004 về 36812
Ngày 28/05/2004 về 65613 sau đó ngày 29/05/2004 về 00957
Ngày 10/06/2004 về 65713 sau đó ngày 11/06/2004 về 42256
Ngày 20/07/2004 về 92513 sau đó ngày 21/07/2004 về 55295
Ngày 30/09/2004 về 72913 sau đó ngày 01/10/2004 về 70257
Ngày 04/02/2006 về 89913 sau đó ngày 05/02/2006 về 58189
Ngày 08/08/2006 về 06813 sau đó ngày 09/08/2006 về 67967
Ngày 02/09/2006 về 68413 sau đó ngày 03/09/2006 về 48979
Ngày 06/09/2006 về 14413 sau đó ngày 07/09/2006 về 47814
Ngày 27/10/2006 về 57013 sau đó ngày 28/10/2006 về 79554
Ngày 26/02/2007 về 72713 sau đó ngày 27/02/2007 về 73059
Ngày 08/12/2007 về 48613 sau đó ngày 09/12/2007 về 30766
Ngày 20/01/2008 về 81713 sau đó ngày 21/01/2008 về 69922
Ngày 22/03/2008 về 00913 sau đó ngày 23/03/2008 về 04384
Ngày 04/06/2008 về 40113 sau đó ngày 05/06/2008 về 23226
Ngày 11/07/2008 về 65113 sau đó ngày 12/07/2008 về 94266
Ngày 18/08/2008 về 39613 sau đó ngày 19/08/2008 về 83438
Ngày 08/03/2009 về 20013 sau đó ngày 09/03/2009 về 39052
Ngày 24/03/2009 về 11713 sau đó ngày 25/03/2009 về 09810
Ngày 27/05/2009 về 06713 sau đó ngày 28/05/2009 về 47348
Ngày 09/08/2009 về 23913 sau đó ngày 10/08/2009 về 25076
Ngày 15/05/2010 về 73913 sau đó ngày 16/05/2010 về 56325
Ngày 12/11/2010 về 15813 sau đó ngày 13/11/2010 về 47262
Ngày 03/12/2010 về 96313 sau đó ngày 04/12/2010 về 95653
Ngày 24/01/2011 về 69613 sau đó ngày 25/01/2011 về 33590
Ngày 13/05/2011 về 95713 sau đó ngày 14/05/2011 về 47224
Ngày 01/06/2011 về 61113 sau đó ngày 02/06/2011 về 41841
Ngày 11/08/2011 về 11013 sau đó ngày 12/08/2011 về 73231
Ngày 25/12/2011 về 63513 sau đó ngày 26/12/2011 về 56788
Ngày 31/05/2013 về 93713 sau đó ngày 01/06/2013 về 48425
Ngày 23/07/2013 về 34713 sau đó ngày 24/07/2013 về 22865
Ngày 01/08/2013 về 92413 sau đó ngày 02/08/2013 về 91085
Ngày 15/05/2014 về 79513 sau đó ngày 16/05/2014 về 35053
Ngày 10/08/2014 về 42313 sau đó ngày 11/08/2014 về 12979
Ngày 12/10/2014 về 38713 sau đó ngày 13/10/2014 về 03839
Ngày 04/01/2015 về 91713 sau đó ngày 05/01/2015 về 65001
Ngày 24/02/2015 về 67313 sau đó ngày 25/02/2015 về 15853
Ngày 13/04/2015 về 49813 sau đó ngày 14/04/2015 về 11164
Ngày 20/08/2015 về 83013 sau đó ngày 21/08/2015 về 20073
Ngày 16/10/2015 về 19413 sau đó ngày 17/10/2015 về 78016
Ngày 04/08/2016 về 39113 sau đó ngày 05/08/2016 về 20146
Ngày 03/02/2017 về 22913 sau đó ngày 04/02/2017 về 74529
Ngày 14/02/2017 về 45613 sau đó ngày 15/02/2017 về 48219
Ngày 03/08/2017 về 54613 sau đó ngày 04/08/2017 về 31308

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 13 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
081191
291461
161731
641533
011391
793851
651252
881311
411241
901622
761481
101521
381662
261841
221591
541141
671891
572951
561121
051281
581991
691821
111061
001701
911471

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0548
1657
2768
3345
4454
51064
6886
7646
8568
94102

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 5 (10 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 7 (6 lần) - 1 (6 lần) - 8 (5 lần) - 0 (5 lần) - 9 (4 lần) - 4 (4 lần) - 3 (3 lần)
Chạm đuôi: 9 (10 lần) - 6 (8 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (6 lần) - 4 (5 lần) - 1 (5 lần) - 3 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (4 lần)
Chạm tổng: 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (8 lần) - 1 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 9 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 13 vào Thứ 6

Ngày 04/02/2017 giải đặc biệt về 74529 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 17/10/2015 giải đặc biệt về 78016 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 01/06/2013 giải đặc biệt về 48425 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 14/05/2011 giải đặc biệt về 47224 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 04/12/2010 giải đặc biệt về 95653 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 13/11/2010 giải đặc biệt về 47262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 12/07/2008 giải đặc biệt về 94266 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 28/10/2006 giải đặc biệt về 79554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 29/05/2004 giải đặc biệt về 00957 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 26/10/2002 giải đặc biệt về 16505 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 22/09/2001 giải đặc biệt về 78582 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/03 sau khi ra 13 vào ngày 23/03

Ngày 24/03/2000 giải đặc biệt về 41255 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 24/03/2001 giải đặc biệt về 54399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 24/03/2002 giải đặc biệt về 70220 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 24/03/2003 giải đặc biệt về 42880 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 24/03/2004 giải đặc biệt về 84236 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 24/03/2005 giải đặc biệt về 06859 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 24/03/2006 giải đặc biệt về 54200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 24/03/2007 giải đặc biệt về 26681 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 24/03/2008 giải đặc biệt về 07882 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 24/03/2009 giải đặc biệt về 11713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 24/03/2010 giải đặc biệt về 21664 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 24/03/2011 giải đặc biệt về 05436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 24/03/2012 giải đặc biệt về 38800 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 24/03/2013 giải đặc biệt về 17715 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 24/03/2014 giải đặc biệt về 98417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 24/03/2015 giải đặc biệt về 56781 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 24/03/2016 giải đặc biệt về 49896 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 24/03/2017 giải đặc biệt về 80732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5