Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 26/01/2000 về 85149 sau đó ngày 27/01/2000 về 58265
Ngày 28/01/2000 về 37549 sau đó ngày 29/01/2000 về 87106
Ngày 17/02/2000 về 25849 sau đó ngày 18/02/2000 về 35188
Ngày 19/04/2000 về 82049 sau đó ngày 20/04/2000 về 61990
Ngày 20/06/2000 về 93649 sau đó ngày 21/06/2000 về 55198
Ngày 01/02/2001 về 99649 sau đó ngày 02/02/2001 về 00897
Ngày 10/03/2001 về 28249 sau đó ngày 11/03/2001 về 56894
Ngày 14/10/2001 về 76649 sau đó ngày 15/10/2001 về 90777
Ngày 15/02/2002 về 42649 sau đó ngày 16/02/2002 về 53144
Ngày 19/03/2002 về 88049 sau đó ngày 20/03/2002 về 74016
Ngày 02/06/2002 về 96749 sau đó ngày 03/06/2002 về 26575
Ngày 16/06/2002 về 76549 sau đó ngày 17/06/2002 về 10149
Ngày 17/06/2002 về 10149 sau đó ngày 18/06/2002 về 53920
Ngày 30/10/2002 về 31249 sau đó ngày 31/10/2002 về 34984
Ngày 12/08/2003 về 05349 sau đó ngày 13/08/2003 về 16435
Ngày 27/11/2003 về 86349 sau đó ngày 28/11/2003 về 05721
Ngày 15/01/2004 về 99449 sau đó ngày 16/01/2004 về 17238
Ngày 04/04/2004 về 45749 sau đó ngày 05/04/2004 về 10471
Ngày 10/05/2004 về 46849 sau đó ngày 11/05/2004 về 67712
Ngày 07/06/2004 về 39949 sau đó ngày 08/06/2004 về 68286
Ngày 12/09/2004 về 15249 sau đó ngày 13/09/2004 về 70169
Ngày 07/11/2004 về 02549 sau đó ngày 08/11/2004 về 73287
Ngày 18/11/2004 về 14849 sau đó ngày 19/11/2004 về 99148
Ngày 17/04/2005 về 38049 sau đó ngày 18/04/2005 về 50951
Ngày 10/07/2005 về 63349 sau đó ngày 11/07/2005 về 48345
Ngày 20/08/2005 về 47449 sau đó ngày 21/08/2005 về 42373
Ngày 30/09/2006 về 53949 sau đó ngày 01/10/2006 về 45009
Ngày 16/11/2006 về 16549 sau đó ngày 17/11/2006 về 66298
Ngày 30/07/2007 về 34749 sau đó ngày 31/07/2007 về 29487
Ngày 15/08/2007 về 26149 sau đó ngày 16/08/2007 về 82714
Ngày 29/09/2007 về 89549 sau đó ngày 30/09/2007 về 90678
Ngày 02/02/2008 về 01549 sau đó ngày 03/02/2008 về 89979
Ngày 20/11/2008 về 22949 sau đó ngày 21/11/2008 về 13876
Ngày 04/12/2009 về 52849 sau đó ngày 05/12/2009 về 84497
Ngày 06/12/2009 về 98049 sau đó ngày 07/12/2009 về 58376
Ngày 31/12/2009 về 70849 sau đó ngày 01/01/2010 về 37754
Ngày 04/03/2010 về 99149 sau đó ngày 05/03/2010 về 69805
Ngày 17/06/2010 về 23049 sau đó ngày 18/06/2010 về 79622
Ngày 20/10/2010 về 69149 sau đó ngày 21/10/2010 về 00458
Ngày 15/11/2010 về 44149 sau đó ngày 16/11/2010 về 77763
Ngày 14/03/2011 về 23749 sau đó ngày 15/03/2011 về 65398
Ngày 27/03/2011 về 46549 sau đó ngày 28/03/2011 về 41718
Ngày 31/03/2011 về 16749 sau đó ngày 01/04/2011 về 00771
Ngày 09/05/2011 về 69349 sau đó ngày 10/05/2011 về 30069
Ngày 16/08/2011 về 26949 sau đó ngày 17/08/2011 về 24396
Ngày 11/03/2012 về 98049 sau đó ngày 12/03/2012 về 81692
Ngày 25/10/2012 về 91649 sau đó ngày 26/10/2012 về 19327
Ngày 25/12/2012 về 72349 sau đó ngày 26/12/2012 về 75059
Ngày 29/08/2014 về 45949 sau đó ngày 30/08/2014 về 50554
Ngày 02/02/2015 về 60649 sau đó ngày 03/02/2015 về 84018
Ngày 29/06/2015 về 66949 sau đó ngày 30/06/2015 về 11703
Ngày 22/08/2015 về 43249 sau đó ngày 23/08/2015 về 52880
Ngày 26/10/2016 về 29449 sau đó ngày 27/10/2016 về 89231
Ngày 04/12/2016 về 86749 sau đó ngày 05/12/2016 về 67560
Ngày 02/02/2017 về 09649 sau đó ngày 03/02/2017 về 22913
Ngày 08/03/2017 về 56949 sau đó ngày 09/03/2017 về 00207
Ngày 25/04/2017 về 57149 sau đó ngày 26/04/2017 về 71071
Ngày 15/05/2017 về 95749 sau đó ngày 16/05/2017 về 99794
Ngày 02/07/2017 về 53349 sau đó ngày 03/07/2017 về 98586
Ngày 19/08/2017 về 78649 sau đó ngày 20/08/2017 về 70509
Ngày 24/08/2017 về 41949 sau đó ngày 25/08/2017 về 87899
Ngày 16/10/2017 về 94549 sau đó ngày 17/10/2017 về 84824
Ngày 12/12/2017 về 58349 sau đó ngày 13/12/2017 về 35272
Ngày 11/01/2018 về 88149 sau đó ngày 12/01/2018 về 77077
Ngày 16/03/2018 về 24049 sau đó ngày 17/03/2018 về 81636
Ngày 24/06/2018 về 46249 sau đó ngày 25/06/2018 về 01883

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 49 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
831361
772721
241991
092862
942713
071131
601311
801031
182542
591271
921961
692983
631581
221051
762972
791781
141872
731451
511481
121381
211351
841201
491751
161441
901881
061651

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0641
1664
2544
3459
4488
5558
6588
71285
88107
911812

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 7 (12 lần) - 9 (11 lần) - 8 (8 lần) - 1 (6 lần) - 0 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (5 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần) - 3 (4 lần)
Chạm đuôi: 8 (10 lần) - 4 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (6 lần) - 5 (5 lần) - 3 (5 lần) - 0 (4 lần) - 2 (4 lần)
Chạm tổng: 9 (12 lần) - 3 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (5 lần) - 1 (4 lần) - 2 (4 lần) - 0 (1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 49 vào Thứ 6

Ngày 17/03/2018 giải đặc biệt về 81636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 30/08/2014 giải đặc biệt về 50554 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 05/12/2009 giải đặc biệt về 84497 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 16/02/2002 giải đặc biệt về 53144 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 29/01/2000 giải đặc biệt về 87106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/07 sau khi ra 49 vào ngày 20/07

Ngày 21/07/2000 giải đặc biệt về 45382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 21/07/2001 giải đặc biệt về 84024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 21/07/2002 giải đặc biệt về 10631 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 21/07/2003 giải đặc biệt về 02621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 21/07/2004 giải đặc biệt về 55295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 21/07/2005 giải đặc biệt về 94274 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 21/07/2006 giải đặc biệt về 07210 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 21/07/2007 giải đặc biệt về 81505 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 21/07/2008 giải đặc biệt về 29365 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 21/07/2009 giải đặc biệt về 07396 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 21/07/2010 giải đặc biệt về 65615 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 21/07/2011 giải đặc biệt về 10103 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 21/07/2012 giải đặc biệt về 67703 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 21/07/2013 giải đặc biệt về 59127 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 21/07/2014 giải đặc biệt về 27778 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 21/07/2015 giải đặc biệt về 52414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 21/07/2016 giải đặc biệt về 98540 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 21/07/2017 giải đặc biệt về 20464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0