Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 24/03/2000 về 41255 sau đó ngày 25/03/2000 về 42956
Ngày 03/04/2000 về 93355 sau đó ngày 04/04/2000 về 92455
Ngày 04/04/2000 về 92455 sau đó ngày 05/04/2000 về 14813
Ngày 10/04/2000 về 18755 sau đó ngày 11/04/2000 về 05345
Ngày 19/10/2000 về 36055 sau đó ngày 20/10/2000 về 68375
Ngày 28/11/2000 về 10455 sau đó ngày 29/11/2000 về 23180
Ngày 15/01/2001 về 19155 sau đó ngày 16/01/2001 về 86037
Ngày 19/02/2001 về 82155 sau đó ngày 20/02/2001 về 05915
Ngày 25/04/2001 về 55355 sau đó ngày 26/04/2001 về 64134
Ngày 13/11/2001 về 27055 sau đó ngày 14/11/2001 về 07253
Ngày 01/01/2002 về 69855 sau đó ngày 02/01/2002 về 31012
Ngày 03/03/2002 về 41355 sau đó ngày 04/03/2002 về 55928
Ngày 18/03/2002 về 77855 sau đó ngày 19/03/2002 về 88049
Ngày 05/08/2002 về 06255 sau đó ngày 06/08/2002 về 41343
Ngày 21/08/2002 về 24755 sau đó ngày 22/08/2002 về 68472
Ngày 29/12/2002 về 03355 sau đó ngày 30/12/2002 về 51409
Ngày 31/12/2002 về 05655 sau đó ngày 01/01/2003 về 62617
Ngày 13/01/2004 về 58455 sau đó ngày 14/01/2004 về 19564
Ngày 07/05/2004 về 05155 sau đó ngày 08/05/2004 về 27937
Ngày 05/08/2004 về 58355 sau đó ngày 06/08/2004 về 26218
Ngày 06/01/2005 về 92955 sau đó ngày 07/01/2005 về 39270
Ngày 13/03/2005 về 85755 sau đó ngày 14/03/2005 về 54000
Ngày 10/05/2005 về 25355 sau đó ngày 11/05/2005 về 31884
Ngày 23/06/2005 về 15455 sau đó ngày 24/06/2005 về 54539
Ngày 11/08/2005 về 11055 sau đó ngày 12/08/2005 về 08878
Ngày 25/05/2006 về 98555 sau đó ngày 26/05/2006 về 29464
Ngày 02/07/2006 về 59455 sau đó ngày 03/07/2006 về 47925
Ngày 05/12/2006 về 35755 sau đó ngày 06/12/2006 về 54859
Ngày 11/01/2007 về 18955 sau đó ngày 12/01/2007 về 31651
Ngày 10/02/2007 về 61955 sau đó ngày 11/02/2007 về 96297
Ngày 19/02/2007 về 33855 sau đó ngày 20/02/2007 về 11200
Ngày 06/03/2007 về 92355 sau đó ngày 07/03/2007 về 33057
Ngày 13/04/2007 về 62455 sau đó ngày 14/04/2007 về 53289
Ngày 03/08/2007 về 56655 sau đó ngày 04/08/2007 về 19490
Ngày 04/09/2007 về 43255 sau đó ngày 05/09/2007 về 54379
Ngày 17/09/2007 về 11055 sau đó ngày 18/09/2007 về 36594
Ngày 21/09/2007 về 08155 sau đó ngày 22/09/2007 về 85726
Ngày 26/12/2007 về 15555 sau đó ngày 27/12/2007 về 56983
Ngày 07/05/2008 về 63955 sau đó ngày 08/05/2008 về 87688
Ngày 29/10/2008 về 71155 sau đó ngày 30/10/2008 về 88111
Ngày 27/08/2009 về 67655 sau đó ngày 28/08/2009 về 88306
Ngày 17/09/2009 về 16555 sau đó ngày 18/09/2009 về 96996
Ngày 05/11/2009 về 07855 sau đó ngày 06/11/2009 về 75510
Ngày 01/04/2010 về 50055 sau đó ngày 02/04/2010 về 96948
Ngày 09/04/2010 về 45855 sau đó ngày 10/04/2010 về 81754
Ngày 07/06/2010 về 41555 sau đó ngày 08/06/2010 về 69800
Ngày 24/10/2010 về 92355 sau đó ngày 25/10/2010 về 78869
Ngày 16/04/2011 về 81055 sau đó ngày 17/04/2011 về 76870
Ngày 19/11/2011 về 83255 sau đó ngày 20/11/2011 về 22704
Ngày 03/01/2012 về 62755 sau đó ngày 04/01/2012 về 53209
Ngày 29/01/2012 về 32455 sau đó ngày 30/01/2012 về 13526
Ngày 20/02/2012 về 26155 sau đó ngày 21/02/2012 về 09766
Ngày 23/03/2012 về 47455 sau đó ngày 24/03/2012 về 38800
Ngày 05/08/2012 về 93255 sau đó ngày 06/08/2012 về 80272
Ngày 21/08/2012 về 60055 sau đó ngày 22/08/2012 về 50353
Ngày 04/02/2013 về 87155 sau đó ngày 05/02/2013 về 23094
Ngày 06/08/2013 về 61755 sau đó ngày 07/08/2013 về 38906
Ngày 01/09/2013 về 71955 sau đó ngày 02/09/2013 về 81661
Ngày 12/10/2013 về 63255 sau đó ngày 13/10/2013 về 31391
Ngày 22/12/2013 về 21155 sau đó ngày 23/12/2013 về 64738
Ngày 05/04/2014 về 04655 sau đó ngày 06/04/2014 về 56709
Ngày 22/04/2014 về 55155 sau đó ngày 23/04/2014 về 09163
Ngày 16/07/2014 về 57055 sau đó ngày 17/07/2014 về 91216
Ngày 27/08/2014 về 63755 sau đó ngày 28/08/2014 về 10260
Ngày 16/10/2014 về 89055 sau đó ngày 17/10/2014 về 96621
Ngày 04/03/2015 về 14455 sau đó ngày 05/03/2015 về 89462
Ngày 27/05/2015 về 83155 sau đó ngày 28/05/2015 về 16661
Ngày 08/10/2015 về 44655 sau đó ngày 09/10/2015 về 34881
Ngày 13/05/2017 về 58255 sau đó ngày 14/05/2017 về 30587
Ngày 27/05/2017 về 15355 sau đó ngày 28/05/2017 về 25467
Ngày 12/06/2017 về 83555 sau đó ngày 13/06/2017 về 78061
Ngày 28/08/2017 về 66755 sau đó ngày 29/08/2017 về 83998
Ngày 06/11/2017 về 03355 sau đó ngày 07/11/2017 về 71038
Ngày 30/09/2018 về 68455 sau đó ngày 01/10/2018 về 29665
Ngày 06/11/2018 về 70455 sau đó ngày 07/11/2018 về 89911
Ngày 04/03/2019 về 11155 sau đó ngày 05/03/2019 về 02286

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 55 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
861112
651382
981613
671871
811621
211601
161631
093911
062942
532722
004661
262041
702691
541481
101961
881831
791901
891571
971511
591251
642781
391841
181372
171431
491281
121341
151801
751451
131551
561

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0101011
1996
2548
3666
4484
5864
61298
77711
8887
97911

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 8 (8 lần) - 5 (8 lần) - 9 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần)
Chạm đuôi: 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 9 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (7 lần) - 5 (6 lần) - 3 (6 lần) - 2 (4 lần)
Chạm tổng: 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (11 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 1 (6 lần) - 5 (4 lần) - 4 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 55 vào Thứ 3

Ngày 07/11/2018 giải đặc biệt về 89911 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 23/04/2014 giải đặc biệt về 09163 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 07/08/2013 giải đặc biệt về 38906 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 22/08/2012 giải đặc biệt về 50353 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 04/01/2012 giải đặc biệt về 53209 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 05/09/2007 giải đặc biệt về 54379 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 07/03/2007 giải đặc biệt về 33057 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 06/12/2006 giải đặc biệt về 54859 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 11/05/2005 giải đặc biệt về 31884 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 14/01/2004 giải đặc biệt về 19564 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 01/01/2003 giải đặc biệt về 62617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 02/01/2002 giải đặc biệt về 31012 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 14/11/2001 giải đặc biệt về 07253 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 29/11/2000 giải đặc biệt về 23180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 05/04/2000 giải đặc biệt về 14813 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 17/07 sau khi ra 55 vào ngày 16/07

Ngày 17/07/2000 giải đặc biệt về 52226 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 17/07/2001 giải đặc biệt về 45335 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 17/07/2002 giải đặc biệt về 13715 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 17/07/2003 giải đặc biệt về 61964 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 17/07/2004 giải đặc biệt về 73726 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 17/07/2005 giải đặc biệt về 09464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 17/07/2006 giải đặc biệt về 98153 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 17/07/2007 giải đặc biệt về 03869 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 17/07/2008 giải đặc biệt về 87328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 17/07/2009 giải đặc biệt về 35643 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 17/07/2010 giải đặc biệt về 47615 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 17/07/2011 giải đặc biệt về 73429 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 17/07/2012 giải đặc biệt về 51007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 17/07/2013 giải đặc biệt về 69822 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 17/07/2014 giải đặc biệt về 91216 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 17/07/2015 giải đặc biệt về 46722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 17/07/2016 giải đặc biệt về 91503 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 17/07/2017 giải đặc biệt về 05488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 17/07/2018 giải đặc biệt về 88323 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5