Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 26/04/2000 về 48744 sau đó ngày 27/04/2000 về 04060
Ngày 18/05/2000 về 62244 sau đó ngày 19/05/2000 về 57905
Ngày 22/03/2001 về 29344 sau đó ngày 23/03/2001 về 03897
Ngày 21/05/2001 về 00244 sau đó ngày 22/05/2001 về 21039
Ngày 11/06/2001 về 25044 sau đó ngày 12/06/2001 về 79160
Ngày 13/08/2001 về 87744 sau đó ngày 14/08/2001 về 74258
Ngày 29/08/2001 về 33644 sau đó ngày 30/08/2001 về 29664
Ngày 14/12/2001 về 19344 sau đó ngày 15/12/2001 về 84557
Ngày 16/02/2002 về 53144 sau đó ngày 17/02/2002 về 26450
Ngày 01/03/2002 về 04144 sau đó ngày 02/03/2002 về 52726
Ngày 05/06/2002 về 23644 sau đó ngày 06/06/2002 về 51907
Ngày 09/07/2002 về 41144 sau đó ngày 10/07/2002 về 59414
Ngày 03/12/2002 về 81744 sau đó ngày 04/12/2002 về 37984
Ngày 08/04/2003 về 84244 sau đó ngày 09/04/2003 về 51550
Ngày 02/09/2003 về 77344 sau đó ngày 03/09/2003 về 19110
Ngày 02/04/2004 về 60344 sau đó ngày 03/04/2004 về 98103
Ngày 15/04/2004 về 61344 sau đó ngày 16/04/2004 về 50494
Ngày 03/07/2004 về 88444 sau đó ngày 04/07/2004 về 87736
Ngày 19/07/2004 về 30044 sau đó ngày 20/07/2004 về 92513
Ngày 11/09/2004 về 37144 sau đó ngày 12/09/2004 về 15249
Ngày 19/03/2006 về 03744 sau đó ngày 20/03/2006 về 84630
Ngày 23/03/2006 về 37844 sau đó ngày 24/03/2006 về 54200
Ngày 14/04/2006 về 40744 sau đó ngày 15/04/2006 về 53647
Ngày 26/06/2006 về 97844 sau đó ngày 27/06/2006 về 84753
Ngày 21/08/2006 về 02144 sau đó ngày 22/08/2006 về 10540
Ngày 14/02/2007 về 44844 sau đó ngày 15/02/2007 về 09714
Ngày 11/05/2007 về 04344 sau đó ngày 12/05/2007 về 71015
Ngày 22/05/2007 về 22244 sau đó ngày 23/05/2007 về 08767
Ngày 25/04/2008 về 48444 sau đó ngày 26/04/2008 về 02964
Ngày 20/05/2008 về 18844 sau đó ngày 21/05/2008 về 05762
Ngày 20/06/2008 về 50844 sau đó ngày 21/06/2008 về 22166
Ngày 13/09/2008 về 03844 sau đó ngày 14/09/2008 về 07439
Ngày 10/10/2008 về 52844 sau đó ngày 11/10/2008 về 97852
Ngày 04/08/2009 về 61244 sau đó ngày 05/08/2009 về 03875
Ngày 08/12/2009 về 42844 sau đó ngày 09/12/2009 về 40945
Ngày 26/05/2010 về 38344 sau đó ngày 27/05/2010 về 44930
Ngày 10/07/2010 về 68944 sau đó ngày 11/07/2010 về 19446
Ngày 25/05/2011 về 84144 sau đó ngày 26/05/2011 về 76823
Ngày 15/06/2011 về 21544 sau đó ngày 16/06/2011 về 01641
Ngày 03/07/2011 về 24644 sau đó ngày 04/07/2011 về 57056
Ngày 02/09/2011 về 26844 sau đó ngày 03/09/2011 về 62326
Ngày 21/09/2011 về 04644 sau đó ngày 22/09/2011 về 67072
Ngày 26/10/2011 về 49044 sau đó ngày 27/10/2011 về 33511
Ngày 05/01/2012 về 59944 sau đó ngày 06/01/2012 về 02193
Ngày 17/03/2012 về 18844 sau đó ngày 18/03/2012 về 66019
Ngày 08/05/2012 về 45644 sau đó ngày 09/05/2012 về 62990
Ngày 24/09/2012 về 89544 sau đó ngày 25/09/2012 về 93919
Ngày 15/10/2012 về 26044 sau đó ngày 16/10/2012 về 33911
Ngày 17/10/2012 về 37944 sau đó ngày 18/10/2012 về 69893
Ngày 31/01/2013 về 98944 sau đó ngày 01/02/2013 về 88498
Ngày 16/03/2013 về 06544 sau đó ngày 17/03/2013 về 08586
Ngày 27/05/2013 về 81344 sau đó ngày 28/05/2013 về 05581
Ngày 31/08/2013 về 61544 sau đó ngày 01/09/2013 về 71955
Ngày 19/06/2014 về 88244 sau đó ngày 20/06/2014 về 94360
Ngày 30/06/2014 về 86444 sau đó ngày 01/07/2014 về 18133
Ngày 30/04/2015 về 07844 sau đó ngày 01/05/2015 về 46431
Ngày 24/05/2015 về 47944 sau đó ngày 25/05/2015 về 47246
Ngày 20/03/2016 về 37344 sau đó ngày 21/03/2016 về 59430
Ngày 30/08/2016 về 86844 sau đó ngày 31/08/2016 về 77489
Ngày 28/12/2016 về 68044 sau đó ngày 29/12/2016 về 14198
Ngày 29/05/2017 về 28444 sau đó ngày 30/05/2017 về 59431
Ngày 17/06/2017 về 18644 sau đó ngày 18/06/2017 về 15276
Ngày 22/08/2017 về 65744 sau đó ngày 23/08/2017 về 18468
Ngày 10/01/2018 về 94944 sau đó ngày 11/01/2018 về 88149
Ngày 23/02/2018 về 61444 sau đó ngày 24/02/2018 về 00154
Ngày 23/05/2018 về 37544 sau đó ngày 24/05/2018 về 42876
Ngày 02/10/2018 về 75644 sau đó ngày 03/10/2018 về 58237
Ngày 04/11/2018 về 15844 sau đó ngày 05/11/2018 về 01524

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 44 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
241371
762541
492681
312982
891303
462331
603551
811861
932112
192901
721262
561411
231451
751521
392661
621642
671151
142401
531471
001131
361941
031101
502841
071571
581971
051

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
04129
1963
24310
310711
4886
5957
69107
7465
8444
9776

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 3 (10 lần) - 6 (9 lần) - 5 (9 lần) - 1 (9 lần) - 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 8 (4 lần) - 7 (4 lần) - 2 (4 lần) - 0 (4 lần)
Chạm đuôi: 0 (12 lần) - 6 (10 lần) - 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 3 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 5 (5 lần) - 8 (4 lần) - 2 (3 lần)
Chạm tổng: 3 (11 lần) - 2 (10 lần) - 0 (9 lần) - 6 (7 lần) - 5 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 8 (4 lần) - 1 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 44 vào Chủ nhật

Ngày 05/11/2018 giải đặc biệt về 01524 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 21/03/2016 giải đặc biệt về 59430 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 25/05/2015 giải đặc biệt về 47246 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 04/07/2011 giải đặc biệt về 57056 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 20/03/2006 giải đặc biệt về 84630 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/11 sau khi ra 44 vào ngày 18/11

Ngày 19/11/2000 giải đặc biệt về 75226 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 19/11/2001 giải đặc biệt về 58892 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 19/11/2002 giải đặc biệt về 29302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 19/11/2003 giải đặc biệt về 93912 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 19/11/2004 giải đặc biệt về 99148 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 19/11/2005 giải đặc biệt về 10230 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 19/11/2006 giải đặc biệt về 38653 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 19/11/2007 giải đặc biệt về 41002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 19/11/2008 giải đặc biệt về 19020 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 19/11/2009 giải đặc biệt về 82422 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 19/11/2010 giải đặc biệt về 38480 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 19/11/2011 giải đặc biệt về 83255 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 19/11/2012 giải đặc biệt về 25825 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 19/11/2013 giải đặc biệt về 85746 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 19/11/2014 giải đặc biệt về 78196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 19/11/2015 giải đặc biệt về 62931 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 19/11/2016 giải đặc biệt về 52462 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 19/11/2017 giải đặc biệt về 85761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7