Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 20/01/2000 về 66824 sau đó ngày 21/01/2000 về 97810
Ngày 12/04/2000 về 16524 sau đó ngày 13/04/2000 về 03986
Ngày 25/07/2000 về 77824 sau đó ngày 26/07/2000 về 84124
Ngày 26/07/2000 về 84124 sau đó ngày 27/07/2000 về 68175
Ngày 31/10/2000 về 75624 sau đó ngày 01/11/2000 về 89959
Ngày 20/11/2000 về 96324 sau đó ngày 21/11/2000 về 00808
Ngày 03/04/2001 về 03624 sau đó ngày 04/04/2001 về 83359
Ngày 08/07/2001 về 53124 sau đó ngày 09/07/2001 về 19799
Ngày 21/07/2001 về 84024 sau đó ngày 22/07/2001 về 49371
Ngày 05/11/2001 về 02024 sau đó ngày 06/11/2001 về 98760
Ngày 05/02/2002 về 92524 sau đó ngày 06/02/2002 về 61884
Ngày 20/08/2002 về 57924 sau đó ngày 21/08/2002 về 24755
Ngày 26/03/2003 về 50124 sau đó ngày 27/03/2003 về 55788
Ngày 13/06/2003 về 71924 sau đó ngày 14/06/2003 về 73302
Ngày 26/01/2004 về 67824 sau đó ngày 27/01/2004 về 88828
Ngày 28/02/2004 về 89324 sau đó ngày 29/02/2004 về 74425
Ngày 12/04/2004 về 17724 sau đó ngày 13/04/2004 về 06074
Ngày 27/04/2004 về 99824 sau đó ngày 28/04/2004 về 20614
Ngày 21/09/2004 về 97624 sau đó ngày 22/09/2004 về 00309
Ngày 15/01/2005 về 99024 sau đó ngày 16/01/2005 về 43592
Ngày 26/06/2005 về 29224 sau đó ngày 27/06/2005 về 84396
Ngày 29/11/2005 về 09824 sau đó ngày 30/11/2005 về 74087
Ngày 02/12/2005 về 19624 sau đó ngày 03/12/2005 về 29411
Ngày 14/12/2005 về 17124 sau đó ngày 15/12/2005 về 24605
Ngày 03/03/2006 về 24024 sau đó ngày 04/03/2006 về 85160
Ngày 19/05/2006 về 12524 sau đó ngày 20/05/2006 về 04877
Ngày 24/10/2006 về 31624 sau đó ngày 25/10/2006 về 59673
Ngày 08/11/2006 về 63724 sau đó ngày 09/11/2006 về 62558
Ngày 05/01/2007 về 75224 sau đó ngày 06/01/2007 về 46576
Ngày 12/03/2007 về 06424 sau đó ngày 13/03/2007 về 42891
Ngày 26/08/2007 về 78924 sau đó ngày 27/08/2007 về 63271
Ngày 23/11/2007 về 36524 sau đó ngày 24/11/2007 về 77074
Ngày 31/07/2008 về 36524 sau đó ngày 01/08/2008 về 56696
Ngày 08/10/2008 về 17324 sau đó ngày 09/10/2008 về 63397
Ngày 12/11/2008 về 73924 sau đó ngày 13/11/2008 về 55196
Ngày 08/01/2009 về 21524 sau đó ngày 09/01/2009 về 67140
Ngày 09/02/2009 về 58424 sau đó ngày 10/02/2009 về 46686
Ngày 16/08/2009 về 93924 sau đó ngày 17/08/2009 về 95574
Ngày 11/09/2009 về 93124 sau đó ngày 12/09/2009 về 04525
Ngày 19/01/2010 về 77424 sau đó ngày 20/01/2010 về 14691
Ngày 25/01/2010 về 78124 sau đó ngày 26/01/2010 về 16904
Ngày 20/03/2010 về 16224 sau đó ngày 21/03/2010 về 43311
Ngày 06/05/2010 về 87824 sau đó ngày 07/05/2010 về 29573
Ngày 09/06/2010 về 80624 sau đó ngày 10/06/2010 về 61804
Ngày 01/08/2010 về 05924 sau đó ngày 02/08/2010 về 43812
Ngày 22/09/2010 về 75824 sau đó ngày 23/09/2010 về 32187
Ngày 29/12/2010 về 51224 sau đó ngày 30/12/2010 về 17617
Ngày 03/01/2011 về 05424 sau đó ngày 04/01/2011 về 53882
Ngày 14/05/2011 về 47224 sau đó ngày 15/05/2011 về 22817
Ngày 11/12/2011 về 60324 sau đó ngày 12/12/2011 về 95304
Ngày 23/07/2012 về 39424 sau đó ngày 24/07/2012 về 09676
Ngày 01/08/2012 về 60324 sau đó ngày 02/08/2012 về 87297
Ngày 09/08/2012 về 28224 sau đó ngày 10/08/2012 về 22907
Ngày 02/12/2012 về 83424 sau đó ngày 03/12/2012 về 10237
Ngày 12/12/2012 về 61124 sau đó ngày 13/12/2012 về 44402
Ngày 03/02/2013 về 48124 sau đó ngày 04/02/2013 về 87155
Ngày 24/06/2013 về 52324 sau đó ngày 25/06/2013 về 90757
Ngày 04/02/2014 về 53024 sau đó ngày 05/02/2014 về 81966
Ngày 28/07/2014 về 73224 sau đó ngày 29/07/2014 về 02228
Ngày 28/09/2014 về 14624 sau đó ngày 29/09/2014 về 26001
Ngày 26/03/2015 về 38024 sau đó ngày 27/03/2015 về 25345
Ngày 05/11/2015 về 73424 sau đó ngày 06/11/2015 về 30628
Ngày 14/05/2016 về 14724 sau đó ngày 15/05/2016 về 11181
Ngày 12/06/2016 về 92524 sau đó ngày 13/06/2016 về 49093
Ngày 28/06/2016 về 07224 sau đó ngày 29/06/2016 về 32883
Ngày 12/09/2016 về 68724 sau đó ngày 13/09/2016 về 99709
Ngày 06/12/2016 về 39324 sau đó ngày 07/12/2016 về 72383
Ngày 01/03/2017 về 14824 sau đó ngày 02/03/2017 về 90801
Ngày 12/04/2017 về 64924 sau đó ngày 13/04/2017 về 37311
Ngày 19/06/2017 về 83224 sau đó ngày 20/06/2017 về 59097
Ngày 07/10/2017 về 29424 sau đó ngày 08/10/2017 về 55801

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 24 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
013973
113832
092931
811283
451661
571552
022371
071762
043172
821872
121732
912252
743862
401963
712581
771602
051921
141881
841991
592081
751241
101

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
013411
181110
26510
3154
4299
5677
6387
711113
81066
91154

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 0 (13 lần) - 9 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (8 lần) - 5 (6 lần) - 2 (6 lần) - 6 (3 lần) - 4 (2 lần) - 3 (1 lần)
Chạm đuôi: 7 (11 lần) - 1 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (8 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 9 (5 lần) - 2 (5 lần) - 0 (4 lần)
Chạm tổng: 0 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (7 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 3 (4 lần) - 9 (4 lần) - 7 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 24 vào Thứ 3

Ngày 07/12/2016 giải đặc biệt về 72383 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 29/06/2016 giải đặc biệt về 32883 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 05/02/2014 giải đặc biệt về 81966 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 20/01/2010 giải đặc biệt về 14691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 25/10/2006 giải đặc biệt về 59673 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 30/11/2005 giải đặc biệt về 74087 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 22/09/2004 giải đặc biệt về 00309 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 28/04/2004 giải đặc biệt về 20614 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 21/08/2002 giải đặc biệt về 24755 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 06/02/2002 giải đặc biệt về 61884 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 04/04/2001 giải đặc biệt về 83359 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 01/11/2000 giải đặc biệt về 89959 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 26/07/2000 giải đặc biệt về 84124 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/10 sau khi ra 24 vào ngày 17/10

Ngày 18/10/2000 giải đặc biệt về 26815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 18/10/2001 giải đặc biệt về 87539 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 18/10/2002 giải đặc biệt về 18194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 18/10/2003 giải đặc biệt về 14007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 18/10/2004 giải đặc biệt về 39434 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 18/10/2005 giải đặc biệt về 99663 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 18/10/2006 giải đặc biệt về 09584 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 18/10/2007 giải đặc biệt về 86293 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 18/10/2008 giải đặc biệt về 75458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 18/10/2009 giải đặc biệt về 66421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 18/10/2010 giải đặc biệt về 28683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 18/10/2011 giải đặc biệt về 70196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 18/10/2012 giải đặc biệt về 69893 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 18/10/2013 giải đặc biệt về 74506 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 18/10/2014 giải đặc biệt về 84860 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 18/10/2015 giải đặc biệt về 60472 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 18/10/2016 giải đặc biệt về 65206 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6