Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 16/03/2000 về 92962 sau đó ngày 17/03/2000 về 40727
Ngày 06/04/2000 về 74762 sau đó ngày 07/04/2000 về 39319
Ngày 22/04/2000 về 21262 sau đó ngày 23/04/2000 về 84567
Ngày 24/07/2000 về 69362 sau đó ngày 25/07/2000 về 77824
Ngày 10/09/2000 về 47562 sau đó ngày 11/09/2000 về 97932
Ngày 31/12/2000 về 58262 sau đó ngày 01/01/2001 về 84013
Ngày 10/01/2001 về 96962 sau đó ngày 11/01/2001 về 42530
Ngày 14/04/2001 về 66362 sau đó ngày 15/04/2001 về 39931
Ngày 19/05/2001 về 97962 sau đó ngày 20/05/2001 về 73025
Ngày 10/08/2001 về 74562 sau đó ngày 11/08/2001 về 73397
Ngày 23/08/2001 về 78762 sau đó ngày 24/08/2001 về 38134
Ngày 25/02/2003 về 07962 sau đó ngày 26/02/2003 về 97589
Ngày 20/04/2003 về 72262 sau đó ngày 21/04/2003 về 89429
Ngày 17/06/2003 về 96962 sau đó ngày 18/06/2003 về 21847
Ngày 03/07/2003 về 07762 sau đó ngày 04/07/2003 về 14165
Ngày 31/08/2005 về 55162 sau đó ngày 01/09/2005 về 17856
Ngày 12/10/2005 về 18862 sau đó ngày 13/10/2005 về 38426
Ngày 03/01/2006 về 66962 sau đó ngày 04/01/2006 về 67400
Ngày 13/04/2006 về 16762 sau đó ngày 14/04/2006 về 40744
Ngày 01/11/2006 về 94962 sau đó ngày 02/11/2006 về 14977
Ngày 05/11/2006 về 22762 sau đó ngày 06/11/2006 về 99608
Ngày 01/12/2006 về 79762 sau đó ngày 02/12/2006 về 43841
Ngày 06/06/2007 về 30362 sau đó ngày 07/06/2007 về 82109
Ngày 24/07/2007 về 10062 sau đó ngày 25/07/2007 về 22050
Ngày 29/04/2008 về 06562 sau đó ngày 30/04/2008 về 61670
Ngày 21/05/2008 về 05762 sau đó ngày 22/05/2008 về 33601
Ngày 18/11/2008 về 53362 sau đó ngày 19/11/2008 về 19020
Ngày 04/02/2009 về 06762 sau đó ngày 05/02/2009 về 65503
Ngày 26/06/2009 về 76162 sau đó ngày 27/06/2009 về 88118
Ngày 21/09/2009 về 87262 sau đó ngày 22/09/2009 về 20356
Ngày 17/11/2009 về 47662 sau đó ngày 18/11/2009 về 99266
Ngày 02/02/2010 về 38762 sau đó ngày 03/02/2010 về 21900
Ngày 26/08/2010 về 91262 sau đó ngày 27/08/2010 về 39603
Ngày 02/09/2010 về 66462 sau đó ngày 03/09/2010 về 37739
Ngày 13/11/2010 về 47262 sau đó ngày 14/11/2010 về 00336
Ngày 28/12/2010 về 68962 sau đó ngày 29/12/2010 về 51224
Ngày 11/06/2011 về 55062 sau đó ngày 12/06/2011 về 94652
Ngày 07/07/2011 về 87962 sau đó ngày 08/07/2011 về 16303
Ngày 13/09/2011 về 56462 sau đó ngày 14/09/2011 về 48722
Ngày 09/11/2011 về 02862 sau đó ngày 10/11/2011 về 64556
Ngày 01/12/2011 về 83962 sau đó ngày 02/12/2011 về 35009
Ngày 10/07/2012 về 38562 sau đó ngày 11/07/2012 về 67926
Ngày 21/02/2013 về 10162 sau đó ngày 22/02/2013 về 85283
Ngày 29/08/2013 về 80662 sau đó ngày 30/08/2013 về 53391
Ngày 28/01/2014 về 27662 sau đó ngày 29/01/2014 về 13899
Ngày 09/05/2014 về 18962 sau đó ngày 10/05/2014 về 75042
Ngày 16/08/2014 về 77362 sau đó ngày 17/08/2014 về 67059
Ngày 09/01/2015 về 41262 sau đó ngày 10/01/2015 về 43895
Ngày 16/01/2015 về 72662 sau đó ngày 17/01/2015 về 02191
Ngày 05/03/2015 về 89462 sau đó ngày 06/03/2015 về 87585
Ngày 17/05/2015 về 08062 sau đó ngày 18/05/2015 về 20906
Ngày 28/06/2015 về 74862 sau đó ngày 29/06/2015 về 66949
Ngày 03/07/2015 về 74762 sau đó ngày 04/07/2015 về 30754
Ngày 14/02/2016 về 14362 sau đó ngày 15/02/2016 về 35632
Ngày 18/08/2016 về 26862 sau đó ngày 19/08/2016 về 98526
Ngày 19/11/2016 về 52462 sau đó ngày 20/11/2016 về 66074
Ngày 28/11/2016 về 78162 sau đó ngày 29/11/2016 về 89525
Ngày 10/05/2017 về 56062 sau đó ngày 11/05/2017 về 16161
Ngày 23/11/2017 về 80062 sau đó ngày 24/11/2017 về 43268
Ngày 01/01/2018 về 91662 sau đó ngày 02/01/2018 về 84631
Ngày 09/01/2018 về 81062 sau đó ngày 10/01/2018 về 94944
Ngày 15/08/2018 về 33662 sau đó ngày 16/08/2018 về 89187
Ngày 13/09/2018 về 45562 sau đó ngày 14/09/2018 về 21588
Ngày 23/09/2018 về 12662 sau đó ngày 24/09/2018 về 69569
Ngày 23/10/2018 về 08662 sau đó ngày 24/10/2018 về 23203

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 62 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
034691
881871
442312
681611
252741
263322
541491
061851
912951
591421
991831
092563
221521
242361
391002
661181
201011
701501
411081
771651
471291
891341
971301
131671
191271

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01165
1379
21153
3868
4678
5756
6696
7367
8547
95106

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 2 (11 lần) - 0 (11 lần) - 3 (8 lần) - 5 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (6 lần) - 9 (5 lần) - 8 (5 lần) - 7 (3 lần) - 1 (3 lần)
Chạm đuôi: 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 4 (7 lần) - 1 (7 lần) - 7 (6 lần) - 3 (6 lần) - 0 (6 lần) - 5 (5 lần) - 2 (5 lần) - 8 (4 lần)
Chạm tổng: 1 (9 lần) - 4 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 6 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 62 vào Thứ 2

Ngày 02/01/2018 giải đặc biệt về 84631 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 29/11/2016 giải đặc biệt về 89525 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 22/09/2009 giải đặc biệt về 20356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 25/07/2000 giải đặc biệt về 77824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/01 sau khi ra 62 vào ngày 21/01

Ngày 22/01/2000 giải đặc biệt về 98605 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 22/01/2001 giải đặc biệt về 09916 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 22/01/2002 giải đặc biệt về 36123 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 22/01/2003 giải đặc biệt về 31406 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 22/01/2005 giải đặc biệt về 58495 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 22/01/2006 giải đặc biệt về 46312 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 22/01/2007 giải đặc biệt về 82377 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 22/01/2008 giải đặc biệt về 21893 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 22/01/2009 giải đặc biệt về 82565 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 22/01/2010 giải đặc biệt về 91336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 22/01/2011 giải đặc biệt về 73445 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 22/01/2013 giải đặc biệt về 07088 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 22/01/2014 giải đặc biệt về 41958 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 22/01/2015 giải đặc biệt về 24290 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 22/01/2016 giải đặc biệt về 00157 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 22/01/2017 giải đặc biệt về 52911 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 22/01/2018 giải đặc biệt về 24960 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6