Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 11/02/2000 về 11399 sau đó ngày 12/02/2000 về 44394
Ngày 11/03/2000 về 54599 sau đó ngày 12/03/2000 về 92063
Ngày 18/09/2000 về 80299 sau đó ngày 19/09/2000 về 42682
Ngày 30/09/2000 về 14399 sau đó ngày 01/10/2000 về 67643
Ngày 01/12/2000 về 42399 sau đó ngày 02/12/2000 về 82412
Ngày 04/03/2001 về 77999 sau đó ngày 05/03/2001 về 11273
Ngày 24/03/2001 về 54399 sau đó ngày 25/03/2001 về 50005
Ngày 09/07/2001 về 19799 sau đó ngày 10/07/2001 về 23169
Ngày 26/07/2001 về 04099 sau đó ngày 27/07/2001 về 06686
Ngày 16/09/2001 về 48899 sau đó ngày 17/09/2001 về 06561
Ngày 29/09/2001 về 12799 sau đó ngày 30/09/2001 về 98254
Ngày 17/11/2001 về 75799 sau đó ngày 18/11/2001 về 38008
Ngày 07/12/2001 về 90199 sau đó ngày 08/12/2001 về 69802
Ngày 11/01/2002 về 81899 sau đó ngày 12/01/2002 về 85954
Ngày 09/02/2002 về 39699 Ngày 10/02/2002 không quay thưởng.
Ngày 31/07/2002 về 54099 sau đó ngày 01/08/2002 về 22116
Ngày 19/01/2003 về 17599 sau đó ngày 20/01/2003 về 32741
Ngày 25/04/2003 về 91699 sau đó ngày 26/04/2003 về 89535
Ngày 01/07/2003 về 70699 sau đó ngày 02/07/2003 về 52834
Ngày 15/08/2003 về 62299 sau đó ngày 16/08/2003 về 93228
Ngày 15/11/2003 về 74699 sau đó ngày 16/11/2003 về 62399
Ngày 16/11/2003 về 62399 sau đó ngày 17/11/2003 về 29841
Ngày 13/06/2004 về 70799 sau đó ngày 14/06/2004 về 97819
Ngày 28/08/2006 về 21999 sau đó ngày 29/08/2006 về 22965
Ngày 16/09/2006 về 38599 sau đó ngày 17/09/2006 về 16469
Ngày 30/04/2007 về 46099 sau đó ngày 01/05/2007 về 18971
Ngày 14/06/2007 về 22099 sau đó ngày 15/06/2007 về 79335
Ngày 20/06/2007 về 60499 sau đó ngày 21/06/2007 về 91366
Ngày 23/08/2007 về 61299 sau đó ngày 24/08/2007 về 02982
Ngày 11/11/2007 về 45499 sau đó ngày 12/11/2007 về 04947
Ngày 31/01/2008 về 48499 sau đó ngày 01/02/2008 về 13478
Ngày 18/03/2008 về 06299 sau đó ngày 19/03/2008 về 02180
Ngày 22/06/2008 về 88299 sau đó ngày 23/06/2008 về 51917
Ngày 02/10/2008 về 09199 sau đó ngày 03/10/2008 về 48720
Ngày 17/04/2009 về 56399 sau đó ngày 18/04/2009 về 71534
Ngày 15/05/2009 về 51699 sau đó ngày 16/05/2009 về 37457
Ngày 22/07/2009 về 32399 sau đó ngày 23/07/2009 về 65943
Ngày 27/10/2009 về 98899 sau đó ngày 28/10/2009 về 65989
Ngày 13/11/2009 về 53099 sau đó ngày 14/11/2009 về 86668
Ngày 22/12/2009 về 62099 sau đó ngày 23/12/2009 về 33807
Ngày 18/03/2010 về 14899 sau đó ngày 19/03/2010 về 45948
Ngày 05/06/2010 về 74699 sau đó ngày 06/06/2010 về 69934
Ngày 21/06/2010 về 67499 sau đó ngày 22/06/2010 về 92628
Ngày 07/09/2010 về 47799 sau đó ngày 08/09/2010 về 16308
Ngày 01/11/2010 về 98499 sau đó ngày 02/11/2010 về 38907
Ngày 09/02/2011 về 79899 sau đó ngày 10/02/2011 về 59300
Ngày 20/02/2011 về 75599 sau đó ngày 21/02/2011 về 61338
Ngày 20/01/2012 về 39699 sau đó ngày 21/01/2012 về 25750
Ngày 06/02/2012 về 92299 sau đó ngày 07/02/2012 về 30097
Ngày 27/02/2012 về 88299 sau đó ngày 28/02/2012 về 23587
Ngày 06/03/2012 về 73599 sau đó ngày 07/03/2012 về 99806
Ngày 20/04/2012 về 45299 sau đó ngày 21/04/2012 về 68885
Ngày 31/08/2012 về 39999 sau đó ngày 01/09/2012 về 17223
Ngày 10/09/2012 về 52499 sau đó ngày 11/09/2012 về 53809
Ngày 16/09/2012 về 48799 sau đó ngày 17/09/2012 về 61498
Ngày 21/11/2012 về 72199 sau đó ngày 22/11/2012 về 08000
Ngày 18/12/2012 về 92199 sau đó ngày 19/12/2012 về 49391
Ngày 23/06/2013 về 53599 sau đó ngày 24/06/2013 về 52324
Ngày 19/10/2013 về 35399 sau đó ngày 20/10/2013 về 91284
Ngày 10/12/2013 về 44099 sau đó ngày 11/12/2013 về 49375
Ngày 29/01/2014 về 13899 Ngày 30/01/2014 không quay thưởng.
Ngày 17/05/2014 về 73499 sau đó ngày 18/05/2014 về 30547
Ngày 25/07/2014 về 74199 sau đó ngày 26/07/2014 về 32143
Ngày 03/08/2014 về 28099 sau đó ngày 04/08/2014 về 53604
Ngày 29/12/2014 về 18799 sau đó ngày 30/12/2014 về 22297
Ngày 09/03/2015 về 80299 sau đó ngày 10/03/2015 về 91950
Ngày 03/04/2015 về 59199 sau đó ngày 04/04/2015 về 45881
Ngày 15/05/2015 về 14199 sau đó ngày 16/05/2015 về 93043
Ngày 02/08/2016 về 99399 sau đó ngày 03/08/2016 về 82837
Ngày 22/10/2016 về 57699 sau đó ngày 23/10/2016 về 99887
Ngày 24/05/2017 về 31099 sau đó ngày 25/05/2017 về 20369
Ngày 25/08/2017 về 87899 sau đó ngày 26/08/2017 về 76103
Ngày 12/02/2018 về 40999 sau đó ngày 13/02/2018 về 56489
Ngày 09/06/2018 về 54099 sau đó ngày 10/06/2018 về 01603
Ngày 12/06/2018 về 64199 sau đó ngày 13/06/2018 về 03937
Ngày 08/07/2018 về 75299 sau đó ngày 09/07/2018 về 14845
Ngày 08/02/2019 về 32999 sau đó ngày 09/02/2019 về 65826
Ngày 12/03/2019 về 37899 sau đó ngày 13/03/2019 về 55062

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 99 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
621261
451372
032892
693872
434811
502972
041472
751841
241911
002981
091231
851061
381072
082282
343481
681571
201171
801781
822661
352711
651191
412991
161542
021611
861051
731121
631941

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
013611
1464
2657
3895
41093
55712
6954
741214
811910
9686

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 0 (13 lần) - 8 (11 lần) - 4 (10 lần) - 6 (9 lần) - 3 (8 lần) - 9 (6 lần) - 2 (6 lần) - 5 (5 lần) - 7 (4 lần) - 1 (4 lần)
Chạm đuôi: 7 (12 lần) - 8 (9 lần) - 4 (9 lần) - 3 (9 lần) - 9 (8 lần) - 5 (7 lần) - 1 (6 lần) - 0 (6 lần) - 6 (5 lần) - 2 (5 lần)
Chạm tổng: 7 (14 lần) - 5 (12 lần) - 0 (11 lần) - 8 (10 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 6 (4 lần) - 4 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 99 vào Thứ 3

Ngày 13/03/2019 giải đặc biệt về 55062 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 13/06/2018 giải đặc biệt về 03937 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 03/08/2016 giải đặc biệt về 82837 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 11/12/2013 giải đặc biệt về 49375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 19/12/2012 giải đặc biệt về 49391 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 07/03/2012 giải đặc biệt về 99806 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 08/09/2010 giải đặc biệt về 16308 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 23/12/2009 giải đặc biệt về 33807 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 28/10/2009 giải đặc biệt về 65989 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 19/03/2008 giải đặc biệt về 02180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 02/07/2003 giải đặc biệt về 52834 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/03 sau khi ra 99 vào ngày 26/03

Ngày 27/03/2000 giải đặc biệt về 86519 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 27/03/2001 giải đặc biệt về 34513 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 27/03/2002 giải đặc biệt về 36533 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 27/03/2003 giải đặc biệt về 55788 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 27/03/2004 giải đặc biệt về 79357 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 27/03/2005 giải đặc biệt về 90861 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 27/03/2006 giải đặc biệt về 28952 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 27/03/2007 giải đặc biệt về 79663 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 27/03/2008 giải đặc biệt về 79660 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 27/03/2009 giải đặc biệt về 81606 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 27/03/2010 giải đặc biệt về 54438 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 27/03/2011 giải đặc biệt về 46549 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 27/03/2012 giải đặc biệt về 02476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 27/03/2013 giải đặc biệt về 45571 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 27/03/2014 giải đặc biệt về 14235 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 27/03/2015 giải đặc biệt về 25345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 27/03/2016 giải đặc biệt về 00806 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 27/03/2017 giải đặc biệt về 13858 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 27/03/2018 giải đặc biệt về 18467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3