Loại ngoại tệ Mua Thương Mại Mua Chiết Khấu
Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK
Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,260 22,280
Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,250 22,280
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,240 22,280
Bảng Anh 31,425 31,519
Đô-la Hồng Kông 2,500 2,863
Franc Thụy Sĩ 23,058 23,127
Yên Nhật 211.61 212.24
Ðô-la Úc 16,364 16,413
Ðô-la Canada 17,122 17,173
Ðô-la Singapore 16,397 16,446
Đồng Euro 24,951 25,026
Ðô-la New Zealand 15,616 15,694
Bat Thái Lan 616 631
Krone Nauy - 2,665
Nhân Dân Tệ Trung Quốc - 3,370

Cập nhật lúc 16/06/2016 10:15:32 - Nguồn: eximbank.com.vn