Chơi game Xạ thủ Mario Online

Lượt chơi: 1518 lượt.

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt kẻ địch muốn tiếp cận lâu đài.

Sử dụng chuột để ngắm và bắn

Sử dụng các phím số 1, 2, 3 để thay đổi vũ khí