Sổ kết quả

Chọn khoảng ngày muốn xem

Chọn tỉnh

Mặc định thống kê kết quả xổ số Truyền thống trong khoảng 100 ngày.

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 24/01/2017

Đặc Biệt 57089
Giải Nhất 31973
Giải Nhì 55292 95008
Giải Ba 29700 31967 82340
35374 13005 99237
Giải Tư 5745 0336 2046 7157
Giải Năm 8516 6897 4840
3651 9223 8878
Giải Sáu 443 131 493
Giải Bảy 63 89 01 12
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 05; 08;
1 12; 16;
2 23;
3 31; 36; 37;
4 40(2); 43; 45; 46;
5 51; 57;
6 63; 67;
7 73; 74; 78;
8 89(2);
9 92; 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 23/01/2017

Đặc Biệt 00872
Giải Nhất 31705
Giải Nhì 60984 47113
Giải Ba 51373 38768 47687
95903 49600 69751
Giải Tư 0452 0664 0061 6691
Giải Năm 3439 1630 5663
5326 5000 3646
Giải Sáu 012 295 386
Giải Bảy 11 40 55 56
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 03; 05;
1 11; 12; 13;
2 26;
3 30; 39;
4 40; 46;
5 51; 52; 55; 56;
6 61; 63; 64; 68;
7 72; 73;
8 84; 86; 87;
9 91; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 22/01/2017

Đặc Biệt 52911
Giải Nhất 57484
Giải Nhì 21812 05440
Giải Ba 43220 15480 25180
17484 50346 27528
Giải Tư 4913 3629 0712 9388
Giải Năm 9534 5488 0524
7916 0174 3071
Giải Sáu 839 503 067
Giải Bảy 63 07 17 57
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 11; 12(2); 13; 16; 17;
2 20; 24; 28; 29;
3 34; 39;
4 40; 46;
5 57;
6 63; 67;
7 71; 74;
8 80(2); 84(2); 88(2);
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 21/01/2017

Đặc Biệt 64105
Giải Nhất 31919
Giải Nhì 32653 25801
Giải Ba 46853 07320 70927
54689 88143 42823
Giải Tư 6670 6681 0778 8967
Giải Năm 8122 2200 3835
6251 0090 0216
Giải Sáu 380 072 658
Giải Bảy 46 40 35 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 05;
1 16; 19;
2 20; 22; 23; 27;
3 35(2);
4 40; 43; 46;
5 51; 53(2); 58;
6 67;
7 70; 72; 78;
8 80; 81; 84; 89;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 20/01/2017

Đặc Biệt 43033
Giải Nhất 66981
Giải Nhì 00008 01093
Giải Ba 87766 17322 84368
86904 68668 03891
Giải Tư 1089 7018 4089 3714
Giải Năm 0088 8270 6344
9344 8816 3654
Giải Sáu 929 835 828
Giải Bảy 57 45 06 25
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 06; 08;
1 14; 16; 18;
2 22; 25; 28; 29;
3 33; 35;
4 44(2); 45;
5 54; 57;
6 66; 68(2);
7 70;
8 81; 88; 89(2);
9 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 19/01/2017

Đặc Biệt 80047
Giải Nhất 01378
Giải Nhì 15651 63595
Giải Ba 78817 77317 70779
16699 07223 68678
Giải Tư 1683 6572 0033 2469
Giải Năm 2871 2967 7050
8155 1744 5974
Giải Sáu 613 863 070
Giải Bảy 26 19 44 04
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04;
1 13; 17(2); 19;
2 23; 26;
3 33;
4 44(2); 47;
5 50; 51; 55;
6 63; 67; 69;
7 70; 71; 72; 74; 78(2); 79;
8 83;
9 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 18/01/2017

Đặc Biệt 37845
Giải Nhất 29807
Giải Nhì 50438 12281
Giải Ba 72133 28534 23915
25406 72071 49900
Giải Tư 8066 9015 0752 5856
Giải Năm 3259 8517 1585
3673 8299 4899
Giải Sáu 431 061 425
Giải Bảy 29 62 06 25
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06(2); 07;
1 15(2); 17;
2 25(2); 29;
3 31; 33; 34; 38;
4 45;
5 52; 56; 59;
6 61; 62; 66;
7 71; 73;
8 81; 85;
9 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 17/01/2017

Đặc Biệt 81223
Giải Nhất 16783
Giải Nhì 97874 85107
Giải Ba 56318 51138 01670
43830 98960 94641
Giải Tư 9449 7408 6050 1618
Giải Năm 3745 4092 4930
2674 3646 1230
Giải Sáu 199 795 011
Giải Bảy 03 79 15 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07; 08;
1 11; 15; 18(2);
2 23;
3 30(3); 38;
4 41; 45; 46; 49;
5 50;
6 60;
7 70; 74(2); 79;
8 83;
9 92; 93; 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 16/01/2017

Đặc Biệt 66332
Giải Nhất 66566
Giải Nhì 00446 08477
Giải Ba 73765 90127 93696
08846 18129 71883
Giải Tư 0760 9992 1292 7357
Giải Năm 6291 9097 4969
3325 6195 8560
Giải Sáu 973 227 775
Giải Bảy 06 88 63 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1
2 25; 27(2); 29;
3 32;
4 46(2);
5 57;
6 60(2); 63; 65; 66; 69;
7 73; 75; 77;
8 82; 83; 88;
9 91; 92(2); 95; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 15/01/2017

Đặc Biệt 02489
Giải Nhất 24979
Giải Nhì 88515 98493
Giải Ba 86200 41531 83327
92901 98857 87865
Giải Tư 8420 3117 7844 4582
Giải Năm 2619 2876 1636
6547 0390 6891
Giải Sáu 330 380 734
Giải Bảy 75 87 48 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01;
1 15; 17; 19;
2 20; 27;
3 30; 31; 34; 36;
4 44; 47; 48;
5 57;
6 65;
7 75; 76; 79;
8 80; 81; 82; 87; 89;
9 90; 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 14/01/2017

Đặc Biệt 27739
Giải Nhất 70755
Giải Nhì 74349 42867
Giải Ba 67000 36884 45207
91502 69791 67583
Giải Tư 0780 9256 2340 3709
Giải Năm 2007 9244 6693
0240 0095 4229
Giải Sáu 482 057 624
Giải Bảy 38 73 47 96
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 07(2); 09;
1
2 24; 29;
3 38; 39;
4 40(2); 44; 47; 49;
5 55; 56; 57;
6 67;
7 73;
8 80; 82; 83; 84;
9 91; 93; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 13/01/2017

Đặc Biệt 96334
Giải Nhất 98788
Giải Nhì 66293 69259
Giải Ba 75573 45340 46642
25326 62970 27006
Giải Tư 9123 9845 8634 9251
Giải Năm 9423 6580 7144
4441 7469 7895
Giải Sáu 569 515 965
Giải Bảy 95 45 86 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 15;
2 23(2); 26;
3 34(2);
4 40; 41; 42; 44; 45(2);
5 51; 59;
6 65; 69(2);
7 70; 73; 79;
8 80; 86; 88;
9 93; 95(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 12/01/2017

Đặc Biệt 69974
Giải Nhất 44058
Giải Nhì 58015 79406
Giải Ba 69174 17837 10484
08799 53685 41656
Giải Tư 4303 0563 8667 7463
Giải Năm 0718 3385 4085
9807 2971 0847
Giải Sáu 307 189 454
Giải Bảy 39 28 41 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 06; 07(2);
1 15; 18;
2 28;
3 37; 39;
4 41; 47;
5 54; 56; 58;
6 63(2); 67;
7 71; 74(2);
8 84; 85(3); 89;
9 91; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 11/01/2017

Đặc Biệt 07790
Giải Nhất 38501
Giải Nhì 32876 09066
Giải Ba 18601 65439 44466
42978 13129 74589
Giải Tư 2498 2503 8499 0858
Giải Năm 1473 9195 9569
6836 7982 1708
Giải Sáu 887 788 831
Giải Bảy 48 06 60 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 03; 06; 08;
1
2 29;
3 31; 36; 39;
4 48;
5 58;
6 60; 66(2); 69;
7 73; 76; 78;
8 82; 87; 88; 89;
9 90; 91; 95; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 10/01/2017

Đặc Biệt 42040
Giải Nhất 17927
Giải Nhì 96340 04206
Giải Ba 33007 06575 06110
64585 60072 46756
Giải Tư 3380 4378 0763 6932
Giải Năm 8046 6826 2057
2569 0032 4031
Giải Sáu 714 704 168
Giải Bảy 49 29 42 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 06; 07;
1 10; 14;
2 22; 26; 27; 29;
3 31; 32(2);
4 40(2); 42; 46; 49;
5 56; 57;
6 63; 68; 69;
7 72; 75; 78;
8 80; 85;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 09/01/2017

Đặc Biệt 68976
Giải Nhất 30388
Giải Nhì 12257 19952
Giải Ba 07296 30433 53402
29384 33646 81766
Giải Tư 5355 5841 3090 6162
Giải Năm 0697 6419 0021
7758 7343 8524
Giải Sáu 304 802 438
Giải Bảy 37 75 93 58
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 04;
1 19;
2 21; 24;
3 33; 37; 38;
4 41; 43; 46;
5 52; 55; 57; 58(2);
6 62; 66;
7 75; 76;
8 84; 88;
9 90; 93; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 08/01/2017

Đặc Biệt 28820
Giải Nhất 11381
Giải Nhì 19080 65002
Giải Ba 37762 38875 34441
78960 69744 59403
Giải Tư 7770 7491 9268 0473
Giải Năm 5723 9172 2019
4662 8315 9630
Giải Sáu 865 839 682
Giải Bảy 67 79 97 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 15; 19;
2 20; 23;
3 30; 39;
4 41; 44;
5
6 60; 62(2); 65; 67; 68;
7 70; 72; 73; 75; 79;
8 80; 81; 82;
9 91; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 07/01/2017

Đặc Biệt 95356
Giải Nhất 80607
Giải Nhì 13851 05670
Giải Ba 36679 23982 55375
86907 07128 70078
Giải Tư 7589 5182 7334 3974
Giải Năm 0085 6746 0021
5852 4973 6342
Giải Sáu 619 205 226
Giải Bảy 77 64 30 47
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07(2);
1 19;
2 21; 26; 28;
3 30; 34;
4 42; 46; 47;
5 51; 52; 56;
6 64;
7 70; 73; 74; 75; 77; 78; 79;
8 82(2); 85; 89;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 06/01/2017

Đặc Biệt 97266
Giải Nhất 89161
Giải Nhì 93341 72800
Giải Ba 77355 64307 29844
69137 88751 47323
Giải Tư 5664 2680 4451 9376
Giải Năm 0352 8008 8382
1687 8027 5470
Giải Sáu 385 566 675
Giải Bảy 98 04 69 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 07; 08;
1
2 23; 27;
3 37;
4 41; 44;
5 51(2); 52; 55;
6 61; 64; 66(2); 69;
7 70; 75; 76;
8 80; 82; 85; 87;
9 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 05/01/2017

Đặc Biệt 86192
Giải Nhất 06614
Giải Nhì 75875 83836
Giải Ba 92449 62160 08801
52274 37427 13385
Giải Tư 2626 8619 1329 0918
Giải Năm 7972 1714 3176
4768 3838 7804
Giải Sáu 676 730 269
Giải Bảy 46 90 28 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 04;
1 14(2); 18; 19;
2 26; 27; 28; 29;
3 30; 36; 38;
4 46; 49;
5
6 60; 68; 69;
7 72; 74; 75; 76(2);
8 81; 85;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 04/01/2017

Đặc Biệt 20896
Giải Nhất 60563
Giải Nhì 37480 84108
Giải Ba 41292 99024 34337
31411 50954 05748
Giải Tư 1853 3461 7476 7626
Giải Năm 1765 2641 9573
3393 2390 5777
Giải Sáu 261 098 291
Giải Bảy 95 39 59 60
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 11;
2 24; 26;
3 37; 39;
4 41; 48;
5 53; 54; 59;
6 60; 61(2); 63; 65;
7 73; 76; 77;
8 80;
9 90; 91; 92; 93; 95; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 03/01/2017

Đặc Biệt 73385
Giải Nhất 48201
Giải Nhì 42473 27236
Giải Ba 07736 38170 18166
69212 95935 76832
Giải Tư 0896 2312 8823 7876
Giải Năm 0994 5467 3490
8951 6239 4412
Giải Sáu 475 567 232
Giải Bảy 47 06 52 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06;
1 12(3);
2 23;
3 32(2); 35; 36(2); 39;
4 47;
5 51; 52;
6 66; 67(2);
7 70; 73; 75; 76;
8 85;
9 90(2); 94; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 02/01/2017

Đặc Biệt 53103
Giải Nhất 49221
Giải Nhì 06903 33174
Giải Ba 83183 61021 11411
94183 78490 70828
Giải Tư 5509 5963 0813 4283
Giải Năm 1233 4654 5306
7033 6797 7827
Giải Sáu 496 780 771
Giải Bảy 70 87 92 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03(2); 06; 09;
1 11; 13;
2 21(2); 27; 28;
3 33(2);
4
5 52; 54;
6 63;
7 70; 71; 74;
8 80; 83(3); 87;
9 90; 92; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 01/01/2017

Đặc Biệt 48951
Giải Nhất 38019
Giải Nhì 34704 67014
Giải Ba 27327 87012 25952
75465 67882 02584
Giải Tư 3195 4449 1649 9303
Giải Năm 1426 2417 1395
6498 2667 3984
Giải Sáu 288 772 769
Giải Bảy 21 75 17 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04;
1 11; 12; 14; 17(2); 19;
2 21; 26; 27;
3
4 49(2);
5 51; 52;
6 65; 67; 69;
7 72; 75;
8 82; 84(2); 88;
9 95(2); 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 31/12/2016

Đặc Biệt 26687
Giải Nhất 80268
Giải Nhì 63300 23169
Giải Ba 02455 63273 68582
24279 40462 60912
Giải Tư 5633 6130 5450 1787
Giải Năm 3328 9454 7092
3898 5642 1290
Giải Sáu 132 414 518
Giải Bảy 87 17 15 33
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 12; 14; 15; 17; 18;
2 28;
3 30; 32; 33(2);
4 42;
5 50; 54; 55;
6 62; 68; 69;
7 73; 79;
8 82; 87(3);
9 90; 92; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 30/12/2016

Đặc Biệt 19617
Giải Nhất 22627
Giải Nhì 80984 22884
Giải Ba 50442 41153 87482
21330 29398 06446
Giải Tư 7027 2627 9820 5928
Giải Năm 5273 2491 2502
5415 7932 2697
Giải Sáu 516 606 817
Giải Bảy 30 37 15 05
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05; 06;
1 15(2); 16; 17(2);
2 20; 27(3); 28;
3 30(2); 32; 37;
4 42; 46;
5 53;
6
7 73;
8 82; 84(2);
9 91; 97; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 29/12/2016

Đặc Biệt 14198
Giải Nhất 56833
Giải Nhì 21440 20862
Giải Ba 51602 02928 15439
28390 34865 68782
Giải Tư 2385 1696 2194 8384
Giải Năm 2976 8193 5373
4050 8337 0309
Giải Sáu 397 824 383
Giải Bảy 11 16 31 92
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09;
1 11; 16;
2 24; 28;
3 31; 33; 37; 39;
4 40;
5 50;
6 62; 65;
7 73; 76;
8 82; 83; 84; 85;
9 90; 92; 93; 94; 96; 97; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 28/12/2016

Đặc Biệt 68044
Giải Nhất 76100
Giải Nhì 06686 97472
Giải Ba 01425 42539 63632
92869 43025 75162
Giải Tư 8617 7118 7204 8856
Giải Năm 4094 5561 5064
0265 3660 5234
Giải Sáu 462 208 865
Giải Bảy 22 12 99 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 08;
1 12; 17; 18;
2 22; 25(2);
3 32; 34; 39;
4 44;
5 56;
6 60; 61; 62(2); 64; 65(2); 69;
7 72; 78;
8 86;
9 94; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 27/12/2016

Đặc Biệt 97291
Giải Nhất 86349
Giải Nhì 50912 66089
Giải Ba 18469 60383 21145
91462 01371 57367
Giải Tư 9057 9316 6931 5457
Giải Năm 9441 3742 6275
5580 7143 5434
Giải Sáu 326 172 115
Giải Bảy 05 88 54 38
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 12; 15; 16;
2 26;
3 31; 34; 38;
4 41; 42; 43; 45; 49;
5 54; 57(2);
6 62; 67; 69;
7 71; 72; 75;
8 80; 83; 88; 89;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 26/12/2016

Đặc Biệt 42325
Giải Nhất 59426
Giải Nhì 30749 25191
Giải Ba 88539 18793 89468
62340 40987 07176
Giải Tư 5992 5551 5257 8253
Giải Năm 8333 3180 9284
9440 8101 1319
Giải Sáu 660 323 158
Giải Bảy 26 35 90 18
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 18; 19;
2 23; 25; 26(2);
3 33; 35; 39;
4 40(2); 49;
5 51; 53; 57; 58;
6 60; 68;
7 76;
8 80; 84; 87;
9 90; 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 25/12/2016

Đặc Biệt 82057
Giải Nhất 07635
Giải Nhì 13106 96745
Giải Ba 16156 84334 07725
13416 65378 71568
Giải Tư 7514 0581 9580 1553
Giải Năm 5472 5720 2855
8476 3525 5643
Giải Sáu 694 231 906
Giải Bảy 23 65 18 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06(2);
1 14; 16; 18;
2 20; 23; 25(2);
3 31; 34; 35;
4 43; 45;
5 53; 55; 56; 57;
6 65; 68;
7 72; 76; 78;
8 80; 81; 84;
9 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 24/12/2016

Đặc Biệt 16938
Giải Nhất 00853
Giải Nhì 39009 47114
Giải Ba 72999 94693 60283
40009 28239 54984
Giải Tư 9152 4175 7969 5530
Giải Năm 7146 5081 4695
4464 6592 4987
Giải Sáu 785 763 057
Giải Bảy 96 02 44 49
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09(2);
1 14;
2
3 30; 38; 39;
4 44; 46; 49;
5 52; 53; 57;
6 63; 64; 69;
7 75;
8 81; 83; 84; 85; 87;
9 92; 93; 95; 96; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 23/12/2016

Đặc Biệt 10998
Giải Nhất 25080
Giải Nhì 19868 27459
Giải Ba 88773 01007 85201
82323 56993 20615
Giải Tư 5852 6243 2459 2709
Giải Năm 9562 6049 9486
9922 8460 4980
Giải Sáu 749 533 239
Giải Bảy 15 08 54 59
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08; 09;
1 15(2);
2 22; 23;
3 33; 39;
4 43; 49(2);
5 52; 54; 59(3);
6 60; 62; 68;
7 73;
8 80(2); 86;
9 93; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 22/12/2016

Đặc Biệt 94684
Giải Nhất 11356
Giải Nhì 88801 05118
Giải Ba 78482 61289 54951
39030 02715 40175
Giải Tư 5909 7195 4440 1225
Giải Năm 9826 7128 4996
3835 0663 9858
Giải Sáu 695 409 743
Giải Bảy 34 67 13 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 09(2);
1 13; 15; 18;
2 25; 26; 28;
3 30; 34; 35;
4 40; 43;
5 51; 56; 58;
6 63; 64; 67;
7 75;
8 82; 84; 89;
9 95(2); 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 21/12/2016

Đặc Biệt 32777
Giải Nhất 90076
Giải Nhì 19015 72106
Giải Ba 76338 24922 37402
86344 48193 01152
Giải Tư 3222 8200 0135 1382
Giải Năm 2373 0476 9854
4191 1064 3422
Giải Sáu 245 008 552
Giải Bảy 18 79 69 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 06; 08;
1 15; 18;
2 22(3);
3 35; 38;
4 44; 45;
5 52(2); 54;
6 64; 69;
7 73; 76(2); 77; 78; 79;
8 82;
9 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 20/12/2016

Đặc Biệt 66718
Giải Nhất 15198
Giải Nhì 12325 10170
Giải Ba 92143 88569 37422
80214 67833 63902
Giải Tư 1988 1751 1672 6905
Giải Năm 4074 1599 7607
3125 8190 3954
Giải Sáu 838 929 631
Giải Bảy 98 43 67 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05; 07;
1 14; 18;
2 22; 25(2); 29;
3 31; 33; 38;
4 43(2);
5 51; 54;
6 67; 69;
7 70; 72; 74; 79;
8 88;
9 90; 98(2); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 19/12/2016

Đặc Biệt 18360
Giải Nhất 26392
Giải Nhì 40360 23942
Giải Ba 54419 77657 89766
01146 12129 87253
Giải Tư 2380 1360 0755 1409
Giải Năm 0305 9490 2957
6136 4666 5846
Giải Sáu 074 271 871
Giải Bảy 18 38 28 50
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 18; 19;
2 28; 29;
3 36; 38;
4 42; 46(2);
5 50; 53; 55; 57(2);
6 60(3); 66(2);
7 71(2); 74;
8 80;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 18/12/2016

Đặc Biệt 34908
Giải Nhất 00214
Giải Nhì 82786 20250
Giải Ba 74817 09876 17962
35467 06344 94861
Giải Tư 3149 6161 7013 8642
Giải Năm 3711 9537 4090
0812 2061 7240
Giải Sáu 379 960 340
Giải Bảy 17 48 59 66
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 11; 12; 13; 14; 17(2);
2
3 37;
4 40(2); 42; 44; 48; 49;
5 50; 59;
6 60; 61(3); 62; 66; 67;
7 76; 79;
8 86;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 17/12/2016

Đặc Biệt 76822
Giải Nhất 57467
Giải Nhì 62517 94997
Giải Ba 68209 86291 43441
77738 03181 02751
Giải Tư 4015 7105 8914 5207
Giải Năm 2330 6025 7335
4606 2427 7052
Giải Sáu 827 795 146
Giải Bảy 69 32 16 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 06; 07; 09;
1 14; 15; 16; 17;
2 22; 25; 27(2);
3 30; 32; 35; 38;
4 41; 46;
5 51; 52;
6 67; 69;
7
8 81; 84;
9 91; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 16/12/2016

Đặc Biệt 32101
Giải Nhất 76973
Giải Nhì 69873 87732
Giải Ba 58946 37311 74230
27748 69200 74413
Giải Tư 6958 6298 1834 9758
Giải Năm 6513 3222 6296
3831 2269 4050
Giải Sáu 330 276 406
Giải Bảy 56 83 64 98
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 06;
1 11; 13(2);
2 22;
3 30(2); 31; 32; 34;
4 46; 48;
5 50; 56; 58(2);
6 64; 69;
7 73(2); 76;
8 83;
9 96; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 15/12/2016

Đặc Biệt 51178
Giải Nhất 84495
Giải Nhì 47375 08599
Giải Ba 14344 85080 85899
92308 63525 59238
Giải Tư 8286 4578 9922 4884
Giải Năm 0127 7352 8243
8761 8943 0842
Giải Sáu 739 677 690
Giải Bảy 35 80 82 21
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1
2 21; 22; 25; 27;
3 35; 38; 39;
4 42; 43(2); 44;
5 52;
6 61;
7 75; 77; 78(2);
8 80(2); 82; 84; 86;
9 90; 95; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 14/12/2016

Đặc Biệt 35289
Giải Nhất 07506
Giải Nhì 68028 75331
Giải Ba 91608 58169 00819
63040 45498 25000
Giải Tư 5665 5791 3275 1792
Giải Năm 6892 8734 3753
7638 0366 4055
Giải Sáu 844 899 166
Giải Bảy 56 23 12 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06; 08(2);
1 12; 19;
2 23; 28;
3 31; 34; 38;
4 40; 44;
5 53; 55; 56;
6 65; 66(2); 69;
7 75;
8 89;
9 91; 92(2); 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 13/12/2016

Đặc Biệt 66965
Giải Nhất 43848
Giải Nhì 53664 89202
Giải Ba 38897 03596 30845
21503 64293 70623
Giải Tư 5270 2435 3041 3484
Giải Năm 4683 3686 7100
2033 8033 6655
Giải Sáu 209 189 445
Giải Bảy 50 21 69 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 03; 09;
1
2 21; 23; 29;
3 33(2); 35;
4 41; 45(2); 48;
5 50; 55;
6 64; 65; 69;
7 70;
8 83; 84; 86; 89;
9 93; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 12/12/2016

Đặc Biệt 94479
Giải Nhất 74687
Giải Nhì 47327 29623
Giải Ba 61299 13813 83086
63262 79899 61522
Giải Tư 7049 2871 4073 5088
Giải Năm 1055 0538 1030
7248 5734 2980
Giải Sáu 146 268 479
Giải Bảy 92 90 27 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 13;
2 22; 23; 27(2);
3 30; 34; 38;
4 46; 48; 49;
5 55;
6 62; 68;
7 71; 73; 79(2);
8 80; 86; 87; 88;
9 90; 92; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 11/12/2016

Đặc Biệt 94423
Giải Nhất 70977
Giải Nhì 29876 67071
Giải Ba 94934 69939 76836
42345 96829 67572
Giải Tư 9323 5420 6796 8072
Giải Năm 4457 2439 7239
6062 6112 0658
Giải Sáu 269 150 666
Giải Bảy 56 14 28 72
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 14;
2 20; 23(2); 28; 29;
3 34; 36; 39(3);
4 45;
5 50; 56; 57; 58;
6 62; 66; 69;
7 71; 72(3); 76; 77;
8
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 10/12/2016

Đặc Biệt 67134
Giải Nhất 00714
Giải Nhì 66945 19803
Giải Ba 21022 88570 38641
21662 27354 90871
Giải Tư 9772 4858 7996 3262
Giải Năm 9574 9973 5625
6562 7287 5732
Giải Sáu 755 402 534
Giải Bảy 51 29 39 61
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 14;
2 22; 25; 29;
3 32; 34(2); 39;
4 41; 45;
5 51; 54; 55; 58;
6 61; 62(3);
7 70; 71; 72; 73; 74;
8 87;
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 09/12/2016

Đặc Biệt 06735
Giải Nhất 88702
Giải Nhì 10525 35637
Giải Ba 02576 89642 73586
53989 02526 54055
Giải Tư 7246 7024 4390 3118
Giải Năm 1598 5955 0716
9582 1832 4220
Giải Sáu 646 618 505
Giải Bảy 01 12 66 07
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 05; 07;
1 12; 16; 18(2);
2 20; 24; 25; 26;
3 32; 35; 37;
4 42; 46(2);
5 55(2);
6 66;
7 76;
8 82; 86; 89;
9 90; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 08/12/2016

Đặc Biệt 83121
Giải Nhất 89153
Giải Nhì 46592 68482
Giải Ba 14400 61348 89913
01765 07133 74137
Giải Tư 2154 6851 4584 6758
Giải Năm 2684 6405 0675
5700 4148 9146
Giải Sáu 449 400 424
Giải Bảy 72 06 91 14
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(3); 05; 06;
1 13; 14;
2 21; 24;
3 33; 37;
4 46; 48(2); 49;
5 51; 53; 54; 58;
6 65;
7 72; 75;
8 82; 84(2);
9 91; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 07/12/2016

Đặc Biệt 72383
Giải Nhất 23224
Giải Nhì 91610 31373
Giải Ba 36048 16512 53049
82051 03174 59996
Giải Tư 1049 8132 2408 5460
Giải Năm 2795 1016 4486
7010 6825 7217
Giải Sáu 107 910 441
Giải Bảy 78 01 32 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08;
1 10(3); 12; 16; 17;
2 24; 25;
3 32(2);
4 41; 48; 49(2);
5 51;
6 60;
7 73; 74; 78;
8 83; 86;
9 93; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 06/12/2016

Đặc Biệt 39324
Giải Nhất 39427
Giải Nhì 58761 04108
Giải Ba 28120 51476 20832
88911 70709 25410
Giải Tư 4837 1243 9012 0794
Giải Năm 7431 1981 4967
1010 4416 2327
Giải Sáu 514 557 766
Giải Bảy 69 02 87 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 08; 09;
1 10(2); 11; 12; 14; 16;
2 20; 24; 27(2);
3 31; 32; 37;
4 43;
5 57;
6 61; 64; 66; 67; 69;
7 76;
8 81; 87;
9 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 05/12/2016

Đặc Biệt 67560
Giải Nhất 90919
Giải Nhì 74578 02261
Giải Ba 62230 10578 89118
07892 19924 49095
Giải Tư 1120 4164 6567 8843
Giải Năm 2845 9033 2084
0991 4334 7477
Giải Sáu 227 146 694
Giải Bảy 72 40 15 24
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 15; 18; 19;
2 20; 24(2); 27;
3 30; 33; 34;
4 40; 43; 45; 46;
5
6 60; 61; 64; 67;
7 72; 77; 78(2);
8 84;
9 91; 92; 94; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 04/12/2016

Đặc Biệt 86749
Giải Nhất 41132
Giải Nhì 63922 33125
Giải Ba 53308 99887 60527
84697 66711 11197
Giải Tư 6847 6266 8423 3327
Giải Năm 3431 2697 9902
8178 4882 1110
Giải Sáu 297 230 288
Giải Bảy 46 02 92 20
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 08;
1 10; 11;
2 20; 22; 23; 25; 27(2);
3 30; 31; 32;
4 46; 47; 49;
5
6 66;
7 78;
8 82; 87; 88;
9 92; 97(4);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 03/12/2016

Đặc Biệt 16718
Giải Nhất 98844
Giải Nhì 68782 24579
Giải Ba 13722 36137 91800
24999 69860 83606
Giải Tư 3114 0014 5701 3044
Giải Năm 0880 3807 2011
1600 8201 1488
Giải Sáu 772 083 856
Giải Bảy 25 98 14 76
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 01(2); 06; 07;
1 11; 14(3); 18;
2 22; 25;
3 37;
4 44(2);
5 56;
6 60;
7 72; 76; 79;
8 80; 82; 83; 88;
9 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 02/12/2016

Đặc Biệt 16291
Giải Nhất 80465
Giải Nhì 13542 40146
Giải Ba 94948 05545 41140
84916 41648 36881
Giải Tư 5040 2714 1172 7656
Giải Năm 4939 3175 0653
6840 2826 1567
Giải Sáu 461 015 784
Giải Bảy 97 42 94 06
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 14; 15; 16;
2 26;
3 39;
4 40(3); 42(2); 45; 46; 48(2);
5 53; 56;
6 61; 65; 67;
7 72; 75;
8 81; 84;
9 91; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 01/12/2016

Đặc Biệt 04448
Giải Nhất 41732
Giải Nhì 52483 35116
Giải Ba 06269 20376 60782
45189 38607 63334
Giải Tư 9585 7501 1084 5838
Giải Năm 7808 5073 0694
1975 8732 0118
Giải Sáu 991 261 811
Giải Bảy 46 52 20 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08;
1 11; 16; 18;
2 20;
3 32(2); 34; 38;
4 46; 48;
5 52; 54;
6 61; 69;
7 73; 75; 76;
8 82; 83; 84; 85; 89;
9 91; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 30/11/2016

Đặc Biệt 97475
Giải Nhất 31007
Giải Nhì 87801 18993
Giải Ba 62429 42492 61409
51170 71172 48566
Giải Tư 2357 0523 3173 0946
Giải Năm 5957 6632 6791
2181 2823 2942
Giải Sáu 445 725 559
Giải Bảy 11 50 67 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 09;
1 11;
2 23(2); 25; 29;
3 32;
4 42; 44; 45; 46;
5 50; 57(2); 59;
6 66; 67;
7 70; 72; 73; 75;
8 81;
9 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 29/11/2016

Đặc Biệt 89525
Giải Nhất 60706
Giải Nhì 59559 90326
Giải Ba 00919 44973 72984
62137 04333 83073
Giải Tư 4783 6800 2634 3111
Giải Năm 0428 2374 6895
8422 4193 8752
Giải Sáu 575 091 610
Giải Bảy 33 22 14 88
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06;
1 10; 11; 14; 19;
2 22(2); 25; 26; 28;
3 33(2); 34; 37;
4
5 52; 59;
6
7 73(2); 74; 75;
8 83; 84; 88;
9 91; 93; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 28/11/2016

Đặc Biệt 78162
Giải Nhất 55239
Giải Nhì 46046 13779
Giải Ba 61969 47870 02662
19127 71320 05430
Giải Tư 3857 4478 6012 1943
Giải Năm 3370 9301 7767
4544 2908 4206
Giải Sáu 407 122 516
Giải Bảy 18 22 11 23
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06; 07; 08;
1 11; 12; 16; 18;
2 20; 22(2); 23; 27;
3 30; 39;
4 43; 44; 46;
5 57;
6 62(2); 67; 69;
7 70(2); 78; 79;
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 27/11/2016

Đặc Biệt 37392
Giải Nhất 63930
Giải Nhì 19679 21946
Giải Ba 20824 82574 67866
23126 96389 74725
Giải Tư 9766 5562 4559 4217
Giải Năm 9721 4335 4721
6742 9426 4322
Giải Sáu 613 646 717
Giải Bảy 19 35 92 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 13; 17(2); 19;
2 21(2); 22; 24; 25; 26(2);
3 30; 35(2);
4 42; 46(2);
5 59;
6 62; 66(2);
7 74; 79;
8 89;
9 91; 92(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 26/11/2016

Đặc Biệt 23808
Giải Nhất 71015
Giải Nhì 04889 40960
Giải Ba 27931 33153 06928
68447 66877 93630
Giải Tư 1801 8870 7375 1655
Giải Năm 5820 5878 8937
4509 3819 2009
Giải Sáu 265 141 602
Giải Bảy 32 89 64 34
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 08; 09(2);
1 15; 19;
2 20; 28;
3 30; 31; 32; 34; 37;
4 41; 47;
5 53; 55;
6 60; 64; 65;
7 70; 75; 77; 78;
8 89(2);
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 25/11/2016

Đặc Biệt 66898
Giải Nhất 66821
Giải Nhì 75063 01022
Giải Ba 55118 80217 10312
02896 46070 48584
Giải Tư 6671 4427 4034 1981
Giải Năm 9470 3513 1245
2967 7115 6826
Giải Sáu 259 367 158
Giải Bảy 90 79 68 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 13; 15; 17; 18;
2 21; 22; 26; 27;
3 34;
4 41; 45;
5 58; 59;
6 63; 67(2); 68;
7 70(2); 71; 79;
8 81; 84;
9 90; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 24/11/2016

Đặc Biệt 44896
Giải Nhất 94823
Giải Nhì 11878 91523
Giải Ba 96233 22626 15043
62422 74344 45774
Giải Tư 7001 7023 5319 2581
Giải Năm 3675 0724 7106
4456 4835 8399
Giải Sáu 519 472 064
Giải Bảy 29 91 38 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06;
1 19(2);
2 22; 23(3); 24; 26; 29;
3 33; 35; 38; 39;
4 43; 44;
5 56;
6 64;
7 72; 74; 75; 78;
8 81;
9 91; 96; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 23/11/2016

Đặc Biệt 61570
Giải Nhất 41660
Giải Nhì 66697 35843
Giải Ba 07904 97884 84324
86127 63040 28489
Giải Tư 6654 4467 8041 7785
Giải Năm 2611 0346 5500
8028 2368 8345
Giải Sáu 403 358 545
Giải Bảy 19 27 69 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 04;
1 11; 19;
2 24; 27(2); 28;
3
4 40; 41; 43; 45(2); 46;
5 54; 58;
6 60; 67; 68; 69;
7 70;
8 84(2); 85; 89;
9 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 22/11/2016

Đặc Biệt 89476
Giải Nhất 42946
Giải Nhì 18284 41212
Giải Ba 74928 82254 89823
88745 27075 78509
Giải Tư 7168 6783 3106 5351
Giải Năm 2511 8350 0582
2777 4004 0603
Giải Sáu 349 734 678
Giải Bảy 90 35 92 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 06; 09;
1 11; 12;
2 23; 28;
3 34; 35; 39;
4 45; 46; 49;
5 50; 51; 54;
6 68;
7 75; 76; 77; 78;
8 82; 83; 84;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 21/11/2016

Đặc Biệt 39593
Giải Nhất 36099
Giải Nhì 13678 73804
Giải Ba 44387 34369 65879
95075 65391 75581
Giải Tư 0439 9468 5276 7958
Giải Năm 9238 6905 9985
3398 1969 6687
Giải Sáu 270 055 610
Giải Bảy 75 08 27 28
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05; 08;
1 10;
2 27; 28;
3 38; 39;
4
5 55; 58;
6 68; 69(2);
7 70; 75(2); 76; 78; 79;
8 81; 85; 87(2);
9 91; 93; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 20/11/2016

Đặc Biệt 66074
Giải Nhất 88945
Giải Nhì 65264 90182
Giải Ba 72867 22410 95023
49907 75195 88776
Giải Tư 2775 3213 9284 4783
Giải Năm 0234 7558 5600
9344 0915 1908
Giải Sáu 133 061 866
Giải Bảy 33 16 76 63
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 07; 08;
1 10; 13; 15; 16;
2 23;
3 33(2); 34;
4 44; 45;
5 58;
6 61; 63; 64; 66; 67;
7 74; 75; 76(2);
8 82; 83; 84;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 19/11/2016

Đặc Biệt 52462
Giải Nhất 66356
Giải Nhì 67310 17781
Giải Ba 77662 22287 30048
27354 70347 59010
Giải Tư 4239 0908 6191 9609
Giải Năm 2704 6943 3354
5618 3876 5320
Giải Sáu 882 815 235
Giải Bảy 97 40 57 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 08; 09;
1 10(2); 15; 18;
2 20;
3 35; 39;
4 40; 41; 43; 47; 48;
5 54(2); 56; 57;
6 62(2);
7 76;
8 81; 82; 87;
9 91; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 18/11/2016

Đặc Biệt 73368
Giải Nhất 46175
Giải Nhì 38170 30800
Giải Ba 49521 84862 72825
54748 85648 91811
Giải Tư 0756 5827 2230 4994
Giải Năm 2030 5608 9741
4949 0085 1065
Giải Sáu 216 491 561
Giải Bảy 78 74 10 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 08;
1 10; 11; 16;
2 21; 25; 27; 29;
3 30(2);
4 41; 48(2); 49;
5 56;
6 61; 62; 65; 68;
7 70; 74; 75; 78;
8 85;
9 91; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 17/11/2016

Đặc Biệt 52091
Giải Nhất 39511
Giải Nhì 06814 53783
Giải Ba 05852 96420 56665
77797 30084 06199
Giải Tư 0207 0879 8990 0449
Giải Năm 4193 8625 5697
6972 1876 0848
Giải Sáu 064 699 893
Giải Bảy 04 38 49 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 07; 08;
1 11; 14;
2 20; 25;
3 38;
4 48; 49(2);
5 52;
6 64; 65;
7 72; 76; 79;
8 83; 84;
9 90; 91; 93(2); 97(2); 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 16/11/2016

Đặc Biệt 20979
Giải Nhất 19390
Giải Nhì 81990 57444
Giải Ba 98505 27407 30951
94333 92122 61933
Giải Tư 2589 3055 2439 8967
Giải Năm 4789 0047 5878
1093 4354 1087
Giải Sáu 597 122 094
Giải Bảy 69 63 67 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1
2 22(2);
3 33(2); 39;
4 44(2); 47;
5 51; 54; 55;
6 63; 67(2); 69;
7 78; 79;
8 87; 89(2);
9 90(2); 93; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 15/11/2016

Đặc Biệt 29707
Giải Nhất 36691
Giải Nhì 08305 92666
Giải Ba 42003 21924 44390
30620 21107 16055
Giải Tư 3235 0813 9629 5504
Giải Năm 3456 9643 6680
6994 3792 0559
Giải Sáu 291 577 249
Giải Bảy 60 95 55 05
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 05(2); 07(2);
1 13;
2 20; 24; 29;
3 35;
4 43; 49;
5 55(2); 56; 59;
6 60; 66;
7 77;
8 80;
9 90; 91(2); 92; 94; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 14/11/2016

Đặc Biệt 29639
Giải Nhất 06003
Giải Nhì 78492 74003
Giải Ba 12633 54190 77566
47646 73105 83608
Giải Tư 7640 1910 6434 8202
Giải Năm 6754 5138 9606
8084 8940 0259
Giải Sáu 508 247 793
Giải Bảy 57 22 59 01
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 03(2); 05; 06; 08(2);
1 10;
2 22;
3 33; 34; 38; 39;
4 40(2); 46; 47;
5 54; 57; 59(2);
6 66;
7
8 84;
9 90; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 13/11/2016

Đặc Biệt 04998
Giải Nhất 69902
Giải Nhì 54461 15594
Giải Ba 20867 28777 77898
71940 74524 64529
Giải Tư 5220 0309 6452 1222
Giải Năm 5336 4177 5203
1921 4253 4654
Giải Sáu 234 569 109
Giải Bảy 92 60 61 49
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 09(2);
1
2 20; 21; 22; 24; 29;
3 34; 36;
4 40; 49;
5 52; 53; 54;
6 60; 61(2); 67; 69;
7 77(2);
8
9 92; 94; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 12/11/2016

Đặc Biệt 92452
Giải Nhất 21532
Giải Nhì 38939 47283
Giải Ba 16292 32035 04725
30441 78884 64847
Giải Tư 0619 6140 6097 7917
Giải Năm 1105 5114 5748
9104 3123 9845
Giải Sáu 834 817 954
Giải Bảy 48 02 42 30
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 05;
1 14; 17(2); 19;
2 23; 25;
3 30; 32; 34; 35; 39;
4 40; 41; 42; 45; 47; 48(2);
5 52; 54;
6
7
8 83; 84;
9 92; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 11/11/2016

Đặc Biệt 72030
Giải Nhất 47871
Giải Nhì 93562 80954
Giải Ba 43726 40217 09617
59454 43926 07721
Giải Tư 2015 8107 6081 5274
Giải Năm 8289 6941 3825
6068 4591 5088
Giải Sáu 585 101 538
Giải Bảy 88 47 16 59
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07;
1 15; 16; 17(2);
2 21; 25; 26(2);
3 30; 38;
4 41; 47;
5 54(2); 59;
6 62; 68;
7 71; 74;
8 81; 85; 88(2); 89;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 10/11/2016

Đặc Biệt 61973
Giải Nhất 89887
Giải Nhì 13062 49400
Giải Ba 47746 16133 65523
52841 99588 07733
Giải Tư 4126 9982 1443 8465
Giải Năm 1004 9501 8683
9830 2857 3219
Giải Sáu 724 589 134
Giải Bảy 56 50 06 71
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 04; 06;
1 19;
2 23; 24; 26;
3 30; 33(2); 34;
4 41; 43; 46;
5 50; 56; 57;
6 62; 65;
7 71; 73;
8 82; 83; 87; 88; 89;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 09/11/2016

Đặc Biệt 22632
Giải Nhất 77853
Giải Nhì 45155 02771
Giải Ba 29036 10544 56740
96101 07015 24345
Giải Tư 5252 6027 7050 8455
Giải Năm 7142 5264 8300
7414 9630 3472
Giải Sáu 946 018 430
Giải Bảy 99 22 65 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 08;
1 14; 15; 18;
2 22; 27;
3 30(2); 32; 36;
4 40; 42; 44; 45; 46;
5 50; 52; 53; 55(2);
6 64; 65;
7 71; 72;
8
9 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 08/11/2016

Đặc Biệt 55986
Giải Nhất 19667
Giải Nhì 65348 75552
Giải Ba 98052 16371 89272
84141 14229 82313
Giải Tư 8305 4247 5550 7400
Giải Năm 0117 0410 1819
4662 2062 2943
Giải Sáu 070 562 903
Giải Bảy 08 05 07 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 05(2); 07; 08;
1 10; 13; 17; 19;
2 22; 29;
3
4 41; 43; 47; 48;
5 50; 52(2);
6 62(3); 67;
7 70; 71; 72;
8 86;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 07/11/2016

Đặc Biệt 91479
Giải Nhất 75209
Giải Nhì 92315 25082
Giải Ba 13447 81753 28148
78575 47091 73674
Giải Tư 6740 4331 3564 5347
Giải Năm 6720 4760 4871
9585 8648 5381
Giải Sáu 267 460 924
Giải Bảy 55 92 35 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 09;
1 15;
2 20; 24;
3 31; 35;
4 40; 47(2); 48(2);
5 52; 53; 55;
6 60(2); 64; 67;
7 71; 74; 75; 79;
8 81; 82; 85;
9 91; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 06/11/2016

Đặc Biệt 47674
Giải Nhất 88865
Giải Nhì 34220 52339
Giải Ba 76702 19245 80888
59065 91072 21347
Giải Tư 0483 2010 1416 7532
Giải Năm 4803 7333 5634
9234 0999 1134
Giải Sáu 795 052 804
Giải Bảy 56 39 48 62
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 04;
1 10; 16;
2 20;
3 32; 33; 34(3); 39(2);
4 45; 47; 48;
5 52; 56;
6 62; 65(2);
7 72; 74;
8 83; 88;
9 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 05/11/2016

Đặc Biệt 85236
Giải Nhất 19324
Giải Nhì 85204 07733
Giải Ba 30381 60984 98905
75805 84141 17178
Giải Tư 2979 1641 9614 4080
Giải Năm 8920 4063 7606
3980 2712 3035
Giải Sáu 452 647 038
Giải Bảy 47 25 37 99
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05(2); 06;
1 12; 14;
2 20; 24; 25;
3 33; 35; 36; 37; 38;
4 41(2); 47(2);
5 52;
6 63;
7 78; 79;
8 80(2); 81; 84;
9 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 04/11/2016

Đặc Biệt 01381
Giải Nhất 99429
Giải Nhì 01066 97450
Giải Ba 55252 74098 97033
88205 58618 49925
Giải Tư 7462 2032 3261 6867
Giải Năm 7435 4561 0134
3449 5356 2036
Giải Sáu 196 945 877
Giải Bảy 93 70 82 49
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 18;
2 25; 29;
3 32; 33; 34; 35; 36;
4 45; 49(2);
5 50; 52; 56;
6 61(2); 62; 66; 67;
7 70; 77;
8 81; 82;
9 93; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 03/11/2016

Đặc Biệt 31142
Giải Nhất 04812
Giải Nhì 43650 38893
Giải Ba 09707 37456 03477
18488 51691 75946
Giải Tư 2981 4087 8033 7279
Giải Năm 7543 8436 0500
1861 4224 8233
Giải Sáu 672 536 652
Giải Bảy 04 30 28 27
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 07;
1 12;
2 24; 27; 28;
3 30; 33(2); 36(2);
4 42; 43; 46;
5 50; 52; 56;
6 61;
7 72; 77; 79;
8 81; 87; 88;
9 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 02/11/2016

Đặc Biệt 79843
Giải Nhất 59268
Giải Nhì 83346 98045
Giải Ba 64258 29021 24527
96478 12463 62683
Giải Tư 6319 1060 0471 4783
Giải Năm 8717 5200 0533
9978 9574 5132
Giải Sáu 512 872 686
Giải Bảy 52 23 95 01
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01;
1 12; 17; 19;
2 21; 23; 27;
3 32; 33;
4 43; 45; 46;
5 52; 58;
6 60; 63; 68;
7 71; 72; 74; 78(2);
8 83(2); 86;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 01/11/2016

Đặc Biệt 64581
Giải Nhất 69586
Giải Nhì 91408 99819
Giải Ba 77700 60741 52086
40298 46090 33029
Giải Tư 1075 7545 8782 8971
Giải Năm 8347 5077 1126
0977 6849 9381
Giải Sáu 363 173 579
Giải Bảy 25 82 92 33
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 08;
1 19;
2 25; 26; 29;
3 33;
4 41; 45; 47; 49;
5
6 63;
7 71; 73; 75; 77(2); 79;
8 81(2); 82(2); 86(2);
9 90; 92; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 31/10/2016

Đặc Biệt 45373
Giải Nhất 25460
Giải Nhì 53333 66893
Giải Ba 93659 12005 05328
83496 86817 74146
Giải Tư 5497 2123 3091 3153
Giải Năm 3788 8113 6063
6331 0329 4386
Giải Sáu 522 767 469
Giải Bảy 22 59 09 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 13; 17;
2 22(2); 23; 28; 29;
3 31; 33;
4 46;
5 53; 59(2);
6 60; 63; 67; 69;
7 73;
8 86; 88;
9 91; 93; 96; 97(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 30/10/2016

Đặc Biệt 35526
Giải Nhất 04965
Giải Nhì 27510 02170
Giải Ba 78485 67008 76712
79177 17219 30768
Giải Tư 6687 5664 8210 3101
Giải Năm 8671 1603 0373
5291 5460 7175
Giải Sáu 205 096 281
Giải Bảy 02 63 89 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 03; 05; 08;
1 10(2); 12; 19;
2 26;
3
4
5
6 60; 63; 64; 65; 68;
7 70; 71; 73; 75; 77;
8 81; 85; 87; 89;
9 90; 91; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 29/10/2016

Đặc Biệt 00161
Giải Nhất 34770
Giải Nhì 38207 57116
Giải Ba 96373 11225 74876
91693 44288 00212
Giải Tư 4420 0876 5893 8926
Giải Năm 6246 3588 7115
1125 0887 8917
Giải Sáu 850 672 500
Giải Bảy 66 36 71 26
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 07;
1 12; 15; 16; 17;
2 20; 25(2); 26(2);
3 36;
4 46;
5 50;
6 61; 66;
7 70; 71; 72; 73; 76(2);
8 87; 88(2);
9 93(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 28/10/2016

Đặc Biệt 33073
Giải Nhất 30042
Giải Nhì 75313 98013
Giải Ba 18503 41961 26278
05565 27314 47637
Giải Tư 3191 3802 4391 3444
Giải Năm 1557 5989 0326
4477 1243 6972
Giải Sáu 373 580 156
Giải Bảy 33 68 41 38
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 13(2); 14;
2 26;
3 33; 37; 38;
4 41; 42; 43; 44;
5 56; 57;
6 61; 65; 68;
7 72; 73(2); 77; 78;
8 80; 89;
9 91(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 27/10/2016

Đặc Biệt 89231
Giải Nhất 57519
Giải Nhì 67553 61921
Giải Ba 01167 68468 37057
88195 77470 10997
Giải Tư 3856 0942 5638 4925
Giải Năm 8930 6001 1573
4961 4461 0850
Giải Sáu 726 580 260
Giải Bảy 41 63 79 45
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 19;
2 21; 25; 26;
3 30; 31; 38;
4 41; 42; 45;
5 50; 53; 56; 57;
6 60; 61(2); 63; 67; 68;
7 70; 73; 79;
8 80;
9 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 26/10/2016

Đặc Biệt 29449
Giải Nhất 26116
Giải Nhì 95879 48294
Giải Ba 07187 59772 94319
21200 65400 81859
Giải Tư 6482 4838 7372 6004
Giải Năm 8518 6890 3219
5234 4413 0639
Giải Sáu 963 532 252
Giải Bảy 53 61 30 86
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 04;
1 13; 16; 18; 19(2);
2
3 30; 32; 34; 38; 39;
4 49;
5 52; 53; 59;
6 61; 63;
7 72(2); 79;
8 82; 86; 87;
9 90; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 25/10/2016

Đặc Biệt 18942
Giải Nhất 76810
Giải Nhì 96892 62812
Giải Ba 38047 88333 54224
32626 78019 50363
Giải Tư 5694 8317 5820 1310
Giải Năm 3513 3966 7444
8579 7208 0684
Giải Sáu 456 816 228
Giải Bảy 90 93 25 87
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 10(2); 12; 13; 16; 17; 19;
2 20; 24; 25; 26; 28;
3 33;
4 42; 44; 47;
5 56;
6 63; 66;
7 79;
8 84; 87;
9 90; 92; 93; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 24/10/2016

Đặc Biệt 94694
Giải Nhất 71601
Giải Nhì 65342 78750
Giải Ba 83028 75219 10305
28856 66201 07264
Giải Tư 7992 5898 2780 4447
Giải Năm 8815 4444 7291
0445 3018 4391
Giải Sáu 808 660 830
Giải Bảy 07 21 52 58
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 05; 07; 08;
1 15; 18; 19;
2 21; 28;
3 30;
4 42; 44; 45; 47;
5 50; 52; 56; 58;
6 60; 64;
7
8 80;
9 91(2); 92; 94; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 23/10/2016

Đặc Biệt 99887
Giải Nhất 55404
Giải Nhì 83890 14725
Giải Ba 73757 08454 37739
02559 99954 96463
Giải Tư 7415 2703 3289 2628
Giải Năm 7419 3313 7902
2426 0623 3914
Giải Sáu 532 113 107
Giải Bảy 86 10 51 85
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 04; 07;
1 10; 13(2); 14; 15; 19;
2 23; 25; 26; 28;
3 32; 39;
4
5 51; 54(2); 57; 59;
6 63;
7
8 85; 86; 87; 89;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 22/10/2016

Đặc Biệt 57699
Giải Nhất 27443
Giải Nhì 17454 54679
Giải Ba 15196 91121 70667
02592 00378 99971
Giải Tư 3978 8999 4980 8237
Giải Năm 9562 2833 3977
2010 1290 0670
Giải Sáu 049 357 303
Giải Bảy 09 86 55 75
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 09;
1 10;
2 21;
3 33; 37;
4 43; 49;
5 54; 55; 57;
6 62; 67;
7 70; 71; 75; 77; 78(2); 79;
8 80; 86;
9 90; 92; 96; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 21/10/2016

Đặc Biệt 49878
Giải Nhất 57735
Giải Nhì 41802 55537
Giải Ba 30611 63355 00608
97353 47824 90668
Giải Tư 1798 9334 6273 8082
Giải Năm 9565 5335 1282
4930 1373 2894
Giải Sáu 780 223 228
Giải Bảy 17 75 99 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 08;
1 11; 17;
2 23; 24; 28;
3 30; 34; 35(2); 37;
4
5 52; 53; 55;
6 65; 68;
7 73(2); 75; 78;
8 80; 82(2);
9 94; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 20/10/2016

Đặc Biệt 39821
Giải Nhất 37601
Giải Nhì 62483 21786
Giải Ba 97054 60010 81587
37137 99570 55932
Giải Tư 9053 3737 4801 3827
Giải Năm 5758 8229 3732
5243 9494 5545
Giải Sáu 814 505 683
Giải Bảy 75 84 26 88
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 05;
1 10; 14;
2 21; 26; 27; 29;
3 32(2); 37(2);
4 43; 45;
5 53; 54; 58;
6
7 70; 75;
8 83(2); 84; 86; 87; 88;
9 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 19/10/2016

Đặc Biệt 42683
Giải Nhất 68439
Giải Nhì 83246 88570
Giải Ba 60559 38705 39649
37783 03475 13140
Giải Tư 8139 2053 8558 1604
Giải Năm 5820 8494 1865
2753 6846 6891
Giải Sáu 490 597 581
Giải Bảy 05 59 49 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05(2);
1
2 20;
3 39(2);
4 40; 44; 46(2); 49(2);
5 53(2); 58; 59(2);
6 65;
7 70; 75;
8 81; 83(2);
9 90; 91; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 18/10/2016

Đặc Biệt 65206
Giải Nhất 90314
Giải Nhì 37514 12220
Giải Ba 77101 81850 40881
00239 89218 09203
Giải Tư 8246 5348 9978 2914
Giải Năm 1238 3100 7370
5432 0307 9779
Giải Sáu 437 348 503
Giải Bảy 87 28 04 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 03(2); 04; 06; 07;
1 14(3); 18;
2 20; 28;
3 32; 37; 38; 39;
4 46; 48(2);
5 50;
6
7 70; 78; 79;
8 81; 87;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 17/10/2016

Đặc Biệt 78953
Giải Nhất 27434
Giải Nhì 53407 07580
Giải Ba 49412 53691 18528
78310 49236 97533
Giải Tư 2242 5205 2312 7185
Giải Năm 4994 6264 5355
7591 6976 0853
Giải Sáu 631 074 619
Giải Bảy 55 64 49 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1 10; 12(2); 19;
2 28;
3 31; 33; 34; 36;
4 42; 49;
5 53(2); 55(2);
6 64(2);
7 74; 76;
8 80; 85;
9 91(2); 94; 95;