Sổ kết quả

Chọn khoảng ngày muốn xem

Chọn tỉnh

Mặc định thống kê kết quả xổ số Truyền thống trong khoảng 100 ngày.

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 22/02/2017

Đặc Biệt 45266
Giải Nhất 36262
Giải Nhì 53861 46032
Giải Ba 91048 90519 75427
64137 76428 93862
Giải Tư 9576 4771 6243 8327
Giải Năm 7081 9648 2917
7233 4324 7948
Giải Sáu 026 196 745
Giải Bảy 83 26 58 85
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 17; 19;
2 24; 26(2); 27(2); 28;
3 32; 33; 37;
4 43; 45; 48(3);
5 58;
6 61; 62(2); 66;
7 71; 76;
8 81; 83; 85;
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 21/02/2017

Đặc Biệt 79548
Giải Nhất 00844
Giải Nhì 89423 33701
Giải Ba 17248 40380 02540
14757 44254 07787
Giải Tư 6516 3442 4424 9799
Giải Năm 6139 6265 1621
1837 1113 5382
Giải Sáu 666 785 378
Giải Bảy 15 45 55 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 13; 15; 16;
2 21; 23; 24;
3 37; 39;
4 40; 42; 44; 45; 48(2);
5 54; 55; 57;
6 65; 66;
7 78;
8 80; 81; 82; 85; 87;
9 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 20/02/2017

Đặc Biệt 48532
Giải Nhất 96338
Giải Nhì 27482 96744
Giải Ba 12640 18281 07931
45948 38461 83063
Giải Tư 4553 5780 5866 4914
Giải Năm 8668 8842 8806
2529 0323 9622
Giải Sáu 212 443 370
Giải Bảy 46 21 25 18
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 12; 14; 18;
2 21; 22; 23; 25; 29;
3 31; 32; 38;
4 40; 42; 43; 44; 46; 48;
5 53;
6 61; 63; 66; 68;
7 70;
8 80; 81; 82;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 19/02/2017

Đặc Biệt 13332
Giải Nhất 41006
Giải Nhì 49632 90937
Giải Ba 79094 80240 20606
66726 36878 47064
Giải Tư 0846 6160 6199 4082
Giải Năm 8014 3300 9460
7754 1554 5907
Giải Sáu 628 520 674
Giải Bảy 00 09 97 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 06(2); 07; 08; 09;
1 14;
2 20; 26; 28;
3 32(2); 37;
4 40; 46;
5 54(2);
6 60(2); 64;
7 74; 78;
8 82;
9 94; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 18/02/2017

Đặc Biệt 64476
Giải Nhất 71615
Giải Nhì 75087 96439
Giải Ba 30210 26332 00556
10325 36843 56023
Giải Tư 1718 9473 9609 8445
Giải Năm 1282 0309 9718
4392 3193 3470
Giải Sáu 379 210 144
Giải Bảy 99 27 26 61
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 09(2);
1 10(2); 15; 18(2);
2 23; 25; 26; 27;
3 32; 39;
4 43; 44; 45;
5 56;
6 61;
7 70; 73; 76; 79;
8 82; 87;
9 92; 93; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 17/02/2017

Đặc Biệt 77038
Giải Nhất 35172
Giải Nhì 79042 80758
Giải Ba 66177 54303 03195
30527 16934 74233
Giải Tư 4851 6785 4651 6283
Giải Năm 4866 1230 8252
4012 9934 5239
Giải Sáu 924 144 973
Giải Bảy 70 37 96 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 12;
2 22; 24; 27;
3 30; 33; 34(2); 37; 38; 39;
4 42; 44;
5 51(2); 52; 58;
6 66;
7 70; 72; 73; 77;
8 83; 85;
9 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 16/02/2017

Đặc Biệt 85543
Giải Nhất 83995
Giải Nhì 44127 76627
Giải Ba 23927 31073 49305
17649 51458 74769
Giải Tư 7331 8437 2091 6513
Giải Năm 6928 4761 1673
9754 9817 4945
Giải Sáu 797 000 277
Giải Bảy 78 99 92 94
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05;
1 13; 17;
2 27(3); 28;
3 31; 37;
4 43; 45; 49;
5 54; 58;
6 61; 69;
7 73(2); 77; 78;
8
9 91; 92; 94; 95; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 15/02/2017

Đặc Biệt 48219
Giải Nhất 24698
Giải Nhì 35507 10848
Giải Ba 74890 06906 20347
02091 44435 22634
Giải Tư 4787 1138 4441 8836
Giải Năm 5104 9219 7286
4202 6708 9785
Giải Sáu 125 945 161
Giải Bảy 32 69 17 13
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 06; 07; 08;
1 13; 17; 19(2);
2 25;
3 32; 34; 35; 36; 38;
4 41; 45; 47; 48;
5
6 61; 69;
7
8 85; 86; 87;
9 90; 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 14/02/2017

Đặc Biệt 45613
Giải Nhất 12084
Giải Nhì 79747 47423
Giải Ba 05389 98533 79637
50202 54927 62975
Giải Tư 5379 2094 1211 0019
Giải Năm 2266 2698 0033
6191 8177 5727
Giải Sáu 902 590 492
Giải Bảy 79 15 59 27
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2);
1 11; 13; 15; 19;
2 23; 27(3);
3 33(2); 37;
4 47;
5 59;
6 66;
7 75; 77; 79(2);
8 84; 89;
9 90; 91; 92; 94; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 13/02/2017

Đặc Biệt 94939
Giải Nhất 78568
Giải Nhì 08171 24784
Giải Ba 20987 78984 05219
77842 90910 11598
Giải Tư 8847 6032 9692 4834
Giải Năm 2753 6003 2352
0459 8931 5886
Giải Sáu 963 358 253
Giải Bảy 23 37 62 12
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 10; 12; 19;
2 23;
3 31; 32; 34; 37; 39;
4 42; 47;
5 52; 53(2); 58; 59;
6 62; 63; 68;
7 71;
8 84(2); 86; 87;
9 92; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 12/02/2017

Đặc Biệt 94247
Giải Nhất 48640
Giải Nhì 77320 05147
Giải Ba 16529 77005 04955
15370 97331 99588
Giải Tư 7658 2935 3218 0859
Giải Năm 1271 3025 1552
8094 4241 1336
Giải Sáu 603 062 092
Giải Bảy 69 15 29 31
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 05;
1 15; 18;
2 20; 25; 29(2);
3 31(2); 35; 36;
4 40; 41; 47(2);
5 52; 55; 58; 59;
6 62; 69;
7 70; 71;
8 88;
9 92; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 11/02/2017

Đặc Biệt 78292
Giải Nhất 13801
Giải Nhì 83698 02396
Giải Ba 84726 36654 59820
74795 53050 99998
Giải Tư 1100 9505 0238 3902
Giải Năm 3118 4285 8304
4751 7247 7999
Giải Sáu 402 467 336
Giải Bảy 85 12 01 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01(2); 02(2); 04; 05;
1 12; 18;
2 20; 26;
3 36; 38;
4 47;
5 50; 51; 54;
6 67;
7 79;
8 85(2);
9 92; 95; 96; 98(2); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 10/02/2017

Đặc Biệt 39252
Giải Nhất 08951
Giải Nhì 72297 46041
Giải Ba 97319 64954 49280
02307 79233 18472
Giải Tư 6663 9196 6324 1332
Giải Năm 8329 6366 9446
0642 0476 1507
Giải Sáu 627 474 576
Giải Bảy 17 12 56 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07(2);
1 12; 17; 19;
2 24; 27; 29;
3 32; 33;
4 41; 42; 46;
5 51; 52; 54; 56;
6 63; 66;
7 72; 74; 76(2);
8 80; 84;
9 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 09/02/2017

Đặc Biệt 66681
Giải Nhất 73256
Giải Nhì 64887 21325
Giải Ba 31980 36813 28922
31124 20173 40355
Giải Tư 4393 8958 4614 2836
Giải Năm 8066 7357 4668
9411 7747 4627
Giải Sáu 191 598 976
Giải Bảy 51 82 20 40
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 11; 13; 14;
2 20; 22; 24; 25; 27;
3 36;
4 40; 47;
5 51; 55; 56; 57; 58;
6 66; 68;
7 73; 76;
8 80; 81; 82; 87;
9 91; 93; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 08/02/2017

Đặc Biệt 62814
Giải Nhất 04037
Giải Nhì 19375 51777
Giải Ba 56391 32768 84320
46204 18434 90612
Giải Tư 7298 8846 2329 2762
Giải Năm 9861 3123 1528
5781 1014 9787
Giải Sáu 648 871 788
Giải Bảy 71 33 76 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 08;
1 12; 14(2);
2 20; 23; 28; 29;
3 33; 34; 37;
4 46; 48;
5
6 61; 62; 68;
7 71(2); 75; 76; 77;
8 81; 87; 88;
9 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 07/02/2017

Đặc Biệt 99866
Giải Nhất 57847
Giải Nhì 51442 46591
Giải Ba 12062 13545 27641
89221 99730 46481
Giải Tư 0318 7258 9191 4381
Giải Năm 1366 1921 1471
6007 6826 7855
Giải Sáu 152 225 686
Giải Bảy 78 67 84 03
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 18;
2 21(2); 25; 26;
3 30;
4 41; 42; 45; 47;
5 52; 55; 58;
6 62; 66(2); 67;
7 71; 78;
8 81(2); 84; 86;
9 91(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 06/02/2017

Đặc Biệt 06859
Giải Nhất 36204
Giải Nhì 21561 03468
Giải Ba 30203 67766 10436
09337 29987 06935
Giải Tư 6301 3106 2547 8479
Giải Năm 3746 8094 3390
1200 6231 2146
Giải Sáu 748 321 879
Giải Bảy 08 79 90 88
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 03; 04; 06; 08;
1
2 21;
3 31; 35; 36; 37;
4 46(2); 47; 48;
5 59;
6 61; 66; 68;
7 79(3);
8 87; 88;
9 90(2); 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 05/02/2017

Đặc Biệt 22998
Giải Nhất 67239
Giải Nhì 54221 46510
Giải Ba 12411 03340 97675
74677 74107 96768
Giải Tư 3906 4234 4548 8895
Giải Năm 7215 6651 3368
2918 9365 5862
Giải Sáu 915 634 200
Giải Bảy 21 65 99 24
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06; 07;
1 10; 11; 15(2); 18;
2 21(2); 24;
3 34(2); 39;
4 40; 48;
5 51;
6 62; 65(2); 68(2);
7 75; 77;
8
9 95; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 04/02/2017

Đặc Biệt 74529
Giải Nhất 16323
Giải Nhì 85332 10658
Giải Ba 76656 91791 03328
64220 99612 40734
Giải Tư 6962 7532 5470 9118
Giải Năm 4571 1214 9004
5909 4392 1564
Giải Sáu 910 745 678
Giải Bảy 36 60 65 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 09;
1 10; 12; 14; 18;
2 20; 23; 28; 29;
3 32(2); 34; 36;
4 45;
5 56; 58;
6 60; 62; 64; 65;
7 70; 71; 78;
8
9 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 03/02/2017

Đặc Biệt 22913
Giải Nhất 76753
Giải Nhì 54451 20895
Giải Ba 85913 57019 21294
67971 51631 47161
Giải Tư 0942 7546 5633 4482
Giải Năm 4430 0878 6870
7001 8768 8618
Giải Sáu 339 220 383
Giải Bảy 56 85 38 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 13(2); 18; 19;
2 20;
3 30; 31; 33; 38; 39;
4 42; 46;
5 51; 53; 56;
6 61; 68;
7 70; 71; 78;
8 82; 83; 85;
9 91; 94; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 02/02/2017

Đặc Biệt 09649
Giải Nhất 66948
Giải Nhì 00882 78207
Giải Ba 82301 49691 85602
75883 38323 60596
Giải Tư 6249 9666 9525 6370
Giải Năm 4972 3121 1704
3614 8019 5250
Giải Sáu 707 132 142
Giải Bảy 16 67 61 85
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 04; 07(2);
1 14; 16; 19;
2 21; 23; 25;
3 32;
4 42; 48; 49(2);
5 50;
6 61; 66; 67;
7 70; 72;
8 82; 83; 85;
9 91; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 01/02/2017

Đặc Biệt 71838
Giải Nhất 34388
Giải Nhì 75053 17469
Giải Ba 81055 26367 18205
54640 24100 10914
Giải Tư 0133 3593 6429 2994
Giải Năm 2549 6829 5542
9884 2702 6044
Giải Sáu 039 856 193
Giải Bảy 86 24 51 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02(2); 05;
1 14;
2 24; 29(2);
3 33; 38; 39;
4 40; 42; 44; 49;
5 51; 53; 55; 56;
6 67; 69;
7
8 84; 86; 88;
9 93(2); 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 31/01/2017

Đặc Biệt 31203
Giải Nhất 62513
Giải Nhì 40553 56923
Giải Ba 42575 75031 96721
71538 12115 27456
Giải Tư 6561 1106 4980 4392
Giải Năm 1915 7240 4087
2123 9674 6806
Giải Sáu 742 177 895
Giải Bảy 54 76 97 40
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 06(2);
1 13; 15(2);
2 21; 23(2);
3 31; 38;
4 40(2); 42;
5 53; 54; 56;
6 61;
7 74; 75; 76; 77;
8 80; 87;
9 92; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 26/01/2017

Đặc Biệt 40519
Giải Nhất 96324
Giải Nhì 15673 41949
Giải Ba 27420 33427 07693
20111 40778 69197
Giải Tư 1903 1354 3166 6388
Giải Năm 7352 3162 5211
7019 3786 1444
Giải Sáu 248 213 943
Giải Bảy 82 13 09 42
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 09;
1 11(2); 13(2); 19(2);
2 20; 24; 27;
3
4 42; 43; 44; 48; 49;
5 52; 54;
6 62; 66;
7 73; 78;
8 82; 86; 88;
9 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 25/01/2017

Đặc Biệt 74696
Giải Nhất 07028
Giải Nhì 50473 09772
Giải Ba 92372 73026 82335
53394 01209 59514
Giải Tư 0491 9321 4174 7991
Giải Năm 4049 4346 1463
3249 9627 8166
Giải Sáu 614 974 913
Giải Bảy 76 33 86 63
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 09;
1 13; 14(2);
2 21; 26; 27; 28;
3 33; 35;
4 46; 49(2);
5
6 63(2); 66;
7 72(2); 73; 74(2); 76;
8 86;
9 91(2); 94; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 24/01/2017

Đặc Biệt 57089
Giải Nhất 31973
Giải Nhì 55292 95008
Giải Ba 29700 31967 82340
35374 13005 99237
Giải Tư 5745 0336 2046 7157
Giải Năm 8516 6897 4840
3651 9223 8878
Giải Sáu 443 131 493
Giải Bảy 63 89 01 12
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 05; 08;
1 12; 16;
2 23;
3 31; 36; 37;
4 40(2); 43; 45; 46;
5 51; 57;
6 63; 67;
7 73; 74; 78;
8 89(2);
9 92; 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 23/01/2017

Đặc Biệt 00872
Giải Nhất 31705
Giải Nhì 60984 47113
Giải Ba 51373 38768 47687
95903 49600 69751
Giải Tư 0452 0664 0061 6691
Giải Năm 3439 1630 5663
5326 5000 3646
Giải Sáu 012 295 386
Giải Bảy 11 40 55 56
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 03; 05;
1 11; 12; 13;
2 26;
3 30; 39;
4 40; 46;
5 51; 52; 55; 56;
6 61; 63; 64; 68;
7 72; 73;
8 84; 86; 87;
9 91; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 22/01/2017

Đặc Biệt 52911
Giải Nhất 57484
Giải Nhì 21812 05440
Giải Ba 43220 15480 25180
17484 50346 27528
Giải Tư 4913 3629 0712 9388
Giải Năm 9534 5488 0524
7916 0174 3071
Giải Sáu 839 503 067
Giải Bảy 63 07 17 57
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 11; 12(2); 13; 16; 17;
2 20; 24; 28; 29;
3 34; 39;
4 40; 46;
5 57;
6 63; 67;
7 71; 74;
8 80(2); 84(2); 88(2);
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 21/01/2017

Đặc Biệt 64105
Giải Nhất 31919
Giải Nhì 32653 25801
Giải Ba 46853 07320 70927
54689 88143 42823
Giải Tư 6670 6681 0778 8967
Giải Năm 8122 2200 3835
6251 0090 0216
Giải Sáu 380 072 658
Giải Bảy 46 40 35 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 05;
1 16; 19;
2 20; 22; 23; 27;
3 35(2);
4 40; 43; 46;
5 51; 53(2); 58;
6 67;
7 70; 72; 78;
8 80; 81; 84; 89;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 20/01/2017

Đặc Biệt 43033
Giải Nhất 66981
Giải Nhì 00008 01093
Giải Ba 87766 17322 84368
86904 68668 03891
Giải Tư 1089 7018 4089 3714
Giải Năm 0088 8270 6344
9344 8816 3654
Giải Sáu 929 835 828
Giải Bảy 57 45 06 25
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 06; 08;
1 14; 16; 18;
2 22; 25; 28; 29;
3 33; 35;
4 44(2); 45;
5 54; 57;
6 66; 68(2);
7 70;
8 81; 88; 89(2);
9 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 19/01/2017

Đặc Biệt 80047
Giải Nhất 01378
Giải Nhì 15651 63595
Giải Ba 78817 77317 70779
16699 07223 68678
Giải Tư 1683 6572 0033 2469
Giải Năm 2871 2967 7050
8155 1744 5974
Giải Sáu 613 863 070
Giải Bảy 26 19 44 04
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04;
1 13; 17(2); 19;
2 23; 26;
3 33;
4 44(2); 47;
5 50; 51; 55;
6 63; 67; 69;
7 70; 71; 72; 74; 78(2); 79;
8 83;
9 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 18/01/2017

Đặc Biệt 37845
Giải Nhất 29807
Giải Nhì 50438 12281
Giải Ba 72133 28534 23915
25406 72071 49900
Giải Tư 8066 9015 0752 5856
Giải Năm 3259 8517 1585
3673 8299 4899
Giải Sáu 431 061 425
Giải Bảy 29 62 06 25
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06(2); 07;
1 15(2); 17;
2 25(2); 29;
3 31; 33; 34; 38;
4 45;
5 52; 56; 59;
6 61; 62; 66;
7 71; 73;
8 81; 85;
9 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 17/01/2017

Đặc Biệt 81223
Giải Nhất 16783
Giải Nhì 97874 85107
Giải Ba 56318 51138 01670
43830 98960 94641
Giải Tư 9449 7408 6050 1618
Giải Năm 3745 4092 4930
2674 3646 1230
Giải Sáu 199 795 011
Giải Bảy 03 79 15 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07; 08;
1 11; 15; 18(2);
2 23;
3 30(3); 38;
4 41; 45; 46; 49;
5 50;
6 60;
7 70; 74(2); 79;
8 83;
9 92; 93; 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 16/01/2017

Đặc Biệt 66332
Giải Nhất 66566
Giải Nhì 00446 08477
Giải Ba 73765 90127 93696
08846 18129 71883
Giải Tư 0760 9992 1292 7357
Giải Năm 6291 9097 4969
3325 6195 8560
Giải Sáu 973 227 775
Giải Bảy 06 88 63 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1
2 25; 27(2); 29;
3 32;
4 46(2);
5 57;
6 60(2); 63; 65; 66; 69;
7 73; 75; 77;
8 82; 83; 88;
9 91; 92(2); 95; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 15/01/2017

Đặc Biệt 02489
Giải Nhất 24979
Giải Nhì 88515 98493
Giải Ba 86200 41531 83327
92901 98857 87865
Giải Tư 8420 3117 7844 4582
Giải Năm 2619 2876 1636
6547 0390 6891
Giải Sáu 330 380 734
Giải Bảy 75 87 48 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01;
1 15; 17; 19;
2 20; 27;
3 30; 31; 34; 36;
4 44; 47; 48;
5 57;
6 65;
7 75; 76; 79;
8 80; 81; 82; 87; 89;
9 90; 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 14/01/2017

Đặc Biệt 27739
Giải Nhất 70755
Giải Nhì 74349 42867
Giải Ba 67000 36884 45207
91502 69791 67583
Giải Tư 0780 9256 2340 3709
Giải Năm 2007 9244 6693
0240 0095 4229
Giải Sáu 482 057 624
Giải Bảy 38 73 47 96
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 07(2); 09;
1
2 24; 29;
3 38; 39;
4 40(2); 44; 47; 49;
5 55; 56; 57;
6 67;
7 73;
8 80; 82; 83; 84;
9 91; 93; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 13/01/2017

Đặc Biệt 96334
Giải Nhất 98788
Giải Nhì 66293 69259
Giải Ba 75573 45340 46642
25326 62970 27006
Giải Tư 9123 9845 8634 9251
Giải Năm 9423 6580 7144
4441 7469 7895
Giải Sáu 569 515 965
Giải Bảy 95 45 86 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 15;
2 23(2); 26;
3 34(2);
4 40; 41; 42; 44; 45(2);
5 51; 59;
6 65; 69(2);
7 70; 73; 79;
8 80; 86; 88;
9 93; 95(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 12/01/2017

Đặc Biệt 69974
Giải Nhất 44058
Giải Nhì 58015 79406
Giải Ba 69174 17837 10484
08799 53685 41656
Giải Tư 4303 0563 8667 7463
Giải Năm 0718 3385 4085
9807 2971 0847
Giải Sáu 307 189 454
Giải Bảy 39 28 41 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 06; 07(2);
1 15; 18;
2 28;
3 37; 39;
4 41; 47;
5 54; 56; 58;
6 63(2); 67;
7 71; 74(2);
8 84; 85(3); 89;
9 91; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 11/01/2017

Đặc Biệt 07790
Giải Nhất 38501
Giải Nhì 32876 09066
Giải Ba 18601 65439 44466
42978 13129 74589
Giải Tư 2498 2503 8499 0858
Giải Năm 1473 9195 9569
6836 7982 1708
Giải Sáu 887 788 831
Giải Bảy 48 06 60 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 03; 06; 08;
1
2 29;
3 31; 36; 39;
4 48;
5 58;
6 60; 66(2); 69;
7 73; 76; 78;
8 82; 87; 88; 89;
9 90; 91; 95; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 10/01/2017

Đặc Biệt 42040
Giải Nhất 17927
Giải Nhì 96340 04206
Giải Ba 33007 06575 06110
64585 60072 46756
Giải Tư 3380 4378 0763 6932
Giải Năm 8046 6826 2057
2569 0032 4031
Giải Sáu 714 704 168
Giải Bảy 49 29 42 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 06; 07;
1 10; 14;
2 22; 26; 27; 29;
3 31; 32(2);
4 40(2); 42; 46; 49;
5 56; 57;
6 63; 68; 69;
7 72; 75; 78;
8 80; 85;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 09/01/2017

Đặc Biệt 68976
Giải Nhất 30388
Giải Nhì 12257 19952
Giải Ba 07296 30433 53402
29384 33646 81766
Giải Tư 5355 5841 3090 6162
Giải Năm 0697 6419 0021
7758 7343 8524
Giải Sáu 304 802 438
Giải Bảy 37 75 93 58
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 04;
1 19;
2 21; 24;
3 33; 37; 38;
4 41; 43; 46;
5 52; 55; 57; 58(2);
6 62; 66;
7 75; 76;
8 84; 88;
9 90; 93; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 08/01/2017

Đặc Biệt 28820
Giải Nhất 11381
Giải Nhì 19080 65002
Giải Ba 37762 38875 34441
78960 69744 59403
Giải Tư 7770 7491 9268 0473
Giải Năm 5723 9172 2019
4662 8315 9630
Giải Sáu 865 839 682
Giải Bảy 67 79 97 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 15; 19;
2 20; 23;
3 30; 39;
4 41; 44;
5
6 60; 62(2); 65; 67; 68;
7 70; 72; 73; 75; 79;
8 80; 81; 82;
9 91; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 07/01/2017

Đặc Biệt 95356
Giải Nhất 80607
Giải Nhì 13851 05670
Giải Ba 36679 23982 55375
86907 07128 70078
Giải Tư 7589 5182 7334 3974
Giải Năm 0085 6746 0021
5852 4973 6342
Giải Sáu 619 205 226
Giải Bảy 77 64 30 47
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07(2);
1 19;
2 21; 26; 28;
3 30; 34;
4 42; 46; 47;
5 51; 52; 56;
6 64;
7 70; 73; 74; 75; 77; 78; 79;
8 82(2); 85; 89;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 06/01/2017

Đặc Biệt 97266
Giải Nhất 89161
Giải Nhì 93341 72800
Giải Ba 77355 64307 29844
69137 88751 47323
Giải Tư 5664 2680 4451 9376
Giải Năm 0352 8008 8382
1687 8027 5470
Giải Sáu 385 566 675
Giải Bảy 98 04 69 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 07; 08;
1
2 23; 27;
3 37;
4 41; 44;
5 51(2); 52; 55;
6 61; 64; 66(2); 69;
7 70; 75; 76;
8 80; 82; 85; 87;
9 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 05/01/2017

Đặc Biệt 86192
Giải Nhất 06614
Giải Nhì 75875 83836
Giải Ba 92449 62160 08801
52274 37427 13385
Giải Tư 2626 8619 1329 0918
Giải Năm 7972 1714 3176
4768 3838 7804
Giải Sáu 676 730 269
Giải Bảy 46 90 28 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 04;
1 14(2); 18; 19;
2 26; 27; 28; 29;
3 30; 36; 38;
4 46; 49;
5
6 60; 68; 69;
7 72; 74; 75; 76(2);
8 81; 85;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 04/01/2017

Đặc Biệt 20896
Giải Nhất 60563
Giải Nhì 37480 84108
Giải Ba 41292 99024 34337
31411 50954 05748
Giải Tư 1853 3461 7476 7626
Giải Năm 1765 2641 9573
3393 2390 5777
Giải Sáu 261 098 291
Giải Bảy 95 39 59 60
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 11;
2 24; 26;
3 37; 39;
4 41; 48;
5 53; 54; 59;
6 60; 61(2); 63; 65;
7 73; 76; 77;
8 80;
9 90; 91; 92; 93; 95; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 03/01/2017

Đặc Biệt 73385
Giải Nhất 48201
Giải Nhì 42473 27236
Giải Ba 07736 38170 18166
69212 95935 76832
Giải Tư 0896 2312 8823 7876
Giải Năm 0994 5467 3490
8951 6239 4412
Giải Sáu 475 567 232
Giải Bảy 47 06 52 90
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06;
1 12(3);
2 23;
3 32(2); 35; 36(2); 39;
4 47;
5 51; 52;
6 66; 67(2);
7 70; 73; 75; 76;
8 85;
9 90(2); 94; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 02/01/2017

Đặc Biệt 53103
Giải Nhất 49221
Giải Nhì 06903 33174
Giải Ba 83183 61021 11411
94183 78490 70828
Giải Tư 5509 5963 0813 4283
Giải Năm 1233 4654 5306
7033 6797 7827
Giải Sáu 496 780 771
Giải Bảy 70 87 92 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03(2); 06; 09;
1 11; 13;
2 21(2); 27; 28;
3 33(2);
4
5 52; 54;
6 63;
7 70; 71; 74;
8 80; 83(3); 87;
9 90; 92; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 01/01/2017

Đặc Biệt 48951
Giải Nhất 38019
Giải Nhì 34704 67014
Giải Ba 27327 87012 25952
75465 67882 02584
Giải Tư 3195 4449 1649 9303
Giải Năm 1426 2417 1395
6498 2667 3984
Giải Sáu 288 772 769
Giải Bảy 21 75 17 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04;
1 11; 12; 14; 17(2); 19;
2 21; 26; 27;
3
4 49(2);
5 51; 52;
6 65; 67; 69;
7 72; 75;
8 82; 84(2); 88;
9 95(2); 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 31/12/2016

Đặc Biệt 26687
Giải Nhất 80268
Giải Nhì 63300 23169
Giải Ba 02455 63273 68582
24279 40462 60912
Giải Tư 5633 6130 5450 1787
Giải Năm 3328 9454 7092
3898 5642 1290
Giải Sáu 132 414 518
Giải Bảy 87 17 15 33
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 12; 14; 15; 17; 18;
2 28;
3 30; 32; 33(2);
4 42;
5 50; 54; 55;
6 62; 68; 69;
7 73; 79;
8 82; 87(3);
9 90; 92; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 30/12/2016

Đặc Biệt 19617
Giải Nhất 22627
Giải Nhì 80984 22884
Giải Ba 50442 41153 87482
21330 29398 06446
Giải Tư 7027 2627 9820 5928
Giải Năm 5273 2491 2502
5415 7932 2697
Giải Sáu 516 606 817
Giải Bảy 30 37 15 05
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05; 06;
1 15(2); 16; 17(2);
2 20; 27(3); 28;
3 30(2); 32; 37;
4 42; 46;
5 53;
6
7 73;
8 82; 84(2);
9 91; 97; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 29/12/2016

Đặc Biệt 14198
Giải Nhất 56833
Giải Nhì 21440 20862
Giải Ba 51602 02928 15439
28390 34865 68782
Giải Tư 2385 1696 2194 8384
Giải Năm 2976 8193 5373
4050 8337 0309
Giải Sáu 397 824 383
Giải Bảy 11 16 31 92
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09;
1 11; 16;
2 24; 28;
3 31; 33; 37; 39;
4 40;
5 50;
6 62; 65;
7 73; 76;
8 82; 83; 84; 85;
9 90; 92; 93; 94; 96; 97; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 28/12/2016

Đặc Biệt 68044
Giải Nhất 76100
Giải Nhì 06686 97472
Giải Ba 01425 42539 63632
92869 43025 75162
Giải Tư 8617 7118 7204 8856
Giải Năm 4094 5561 5064
0265 3660 5234
Giải Sáu 462 208 865
Giải Bảy 22 12 99 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 08;
1 12; 17; 18;
2 22; 25(2);
3 32; 34; 39;
4 44;
5 56;
6 60; 61; 62(2); 64; 65(2); 69;
7 72; 78;
8 86;
9 94; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 27/12/2016

Đặc Biệt 97291
Giải Nhất 86349
Giải Nhì 50912 66089
Giải Ba 18469 60383 21145
91462 01371 57367
Giải Tư 9057 9316 6931 5457
Giải Năm 9441 3742 6275
5580 7143 5434
Giải Sáu 326 172 115
Giải Bảy 05 88 54 38
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 12; 15; 16;
2 26;
3 31; 34; 38;
4 41; 42; 43; 45; 49;
5 54; 57(2);
6 62; 67; 69;
7 71; 72; 75;
8 80; 83; 88; 89;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 26/12/2016

Đặc Biệt 42325
Giải Nhất 59426
Giải Nhì 30749 25191
Giải Ba 88539 18793 89468
62340 40987 07176
Giải Tư 5992 5551 5257 8253
Giải Năm 8333 3180 9284
9440 8101 1319
Giải Sáu 660 323 158
Giải Bảy 26 35 90 18
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01;
1 18; 19;
2 23; 25; 26(2);
3 33; 35; 39;
4 40(2); 49;
5 51; 53; 57; 58;
6 60; 68;
7 76;
8 80; 84; 87;
9 90; 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 25/12/2016

Đặc Biệt 82057
Giải Nhất 07635
Giải Nhì 13106 96745
Giải Ba 16156 84334 07725
13416 65378 71568
Giải Tư 7514 0581 9580 1553
Giải Năm 5472 5720 2855
8476 3525 5643
Giải Sáu 694 231 906
Giải Bảy 23 65 18 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06(2);
1 14; 16; 18;
2 20; 23; 25(2);
3 31; 34; 35;
4 43; 45;
5 53; 55; 56; 57;
6 65; 68;
7 72; 76; 78;
8 80; 81; 84;
9 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 24/12/2016

Đặc Biệt 16938
Giải Nhất 00853
Giải Nhì 39009 47114
Giải Ba 72999 94693 60283
40009 28239 54984
Giải Tư 9152 4175 7969 5530
Giải Năm 7146 5081 4695
4464 6592 4987
Giải Sáu 785 763 057
Giải Bảy 96 02 44 49
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09(2);
1 14;
2
3 30; 38; 39;
4 44; 46; 49;
5 52; 53; 57;
6 63; 64; 69;
7 75;
8 81; 83; 84; 85; 87;
9 92; 93; 95; 96; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 23/12/2016

Đặc Biệt 10998
Giải Nhất 25080
Giải Nhì 19868 27459
Giải Ba 88773 01007 85201
82323 56993 20615
Giải Tư 5852 6243 2459 2709
Giải Năm 9562 6049 9486
9922 8460 4980
Giải Sáu 749 533 239
Giải Bảy 15 08 54 59
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08; 09;
1 15(2);
2 22; 23;
3 33; 39;
4 43; 49(2);
5 52; 54; 59(3);
6 60; 62; 68;
7 73;
8 80(2); 86;
9 93; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 22/12/2016

Đặc Biệt 94684
Giải Nhất 11356
Giải Nhì 88801 05118
Giải Ba 78482 61289 54951
39030 02715 40175
Giải Tư 5909 7195 4440 1225
Giải Năm 9826 7128 4996
3835 0663 9858
Giải Sáu 695 409 743
Giải Bảy 34 67 13 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 09(2);
1 13; 15; 18;
2 25; 26; 28;
3 30; 34; 35;
4 40; 43;
5 51; 56; 58;
6 63; 64; 67;
7 75;
8 82; 84; 89;
9 95(2); 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 21/12/2016

Đặc Biệt 32777
Giải Nhất 90076
Giải Nhì 19015 72106
Giải Ba 76338 24922 37402
86344 48193 01152
Giải Tư 3222 8200 0135 1382
Giải Năm 2373 0476 9854
4191 1064 3422
Giải Sáu 245 008 552
Giải Bảy 18 79 69 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 06; 08;
1 15; 18;
2 22(3);
3 35; 38;
4 44; 45;
5 52(2); 54;
6 64; 69;
7 73; 76(2); 77; 78; 79;
8 82;
9 91; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 20/12/2016

Đặc Biệt 66718
Giải Nhất 15198
Giải Nhì 12325 10170
Giải Ba 92143 88569 37422
80214 67833 63902
Giải Tư 1988 1751 1672 6905
Giải Năm 4074 1599 7607
3125 8190 3954
Giải Sáu 838 929 631
Giải Bảy 98 43 67 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05; 07;
1 14; 18;
2 22; 25(2); 29;
3 31; 33; 38;
4 43(2);
5 51; 54;
6 67; 69;
7 70; 72; 74; 79;
8 88;
9 90; 98(2); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 19/12/2016

Đặc Biệt 18360
Giải Nhất 26392
Giải Nhì 40360 23942
Giải Ba 54419 77657 89766
01146 12129 87253
Giải Tư 2380 1360 0755 1409
Giải Năm 0305 9490 2957
6136 4666 5846
Giải Sáu 074 271 871
Giải Bảy 18 38 28 50
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 18; 19;
2 28; 29;
3 36; 38;
4 42; 46(2);
5 50; 53; 55; 57(2);
6 60(3); 66(2);
7 71(2); 74;
8 80;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 18/12/2016

Đặc Biệt 34908
Giải Nhất 00214
Giải Nhì 82786 20250
Giải Ba 74817 09876 17962
35467 06344 94861
Giải Tư 3149 6161 7013 8642
Giải Năm 3711 9537 4090
0812 2061 7240
Giải Sáu 379 960 340
Giải Bảy 17 48 59 66
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1 11; 12; 13; 14; 17(2);
2
3 37;
4 40(2); 42; 44; 48; 49;
5 50; 59;
6 60; 61(3); 62; 66; 67;
7 76; 79;
8 86;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 17/12/2016

Đặc Biệt 76822
Giải Nhất 57467
Giải Nhì 62517 94997
Giải Ba 68209 86291 43441
77738 03181 02751
Giải Tư 4015 7105 8914 5207
Giải Năm 2330 6025 7335
4606 2427 7052
Giải Sáu 827 795 146
Giải Bảy 69 32 16 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 06; 07; 09;
1 14; 15; 16; 17;
2 22; 25; 27(2);
3 30; 32; 35; 38;
4 41; 46;
5 51; 52;
6 67; 69;
7
8 81; 84;
9 91; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 16/12/2016

Đặc Biệt 32101
Giải Nhất 76973
Giải Nhì 69873 87732
Giải Ba 58946 37311 74230
27748 69200 74413
Giải Tư 6958 6298 1834 9758
Giải Năm 6513 3222 6296
3831 2269 4050
Giải Sáu 330 276 406
Giải Bảy 56 83 64 98
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 06;
1 11; 13(2);
2 22;
3 30(2); 31; 32; 34;
4 46; 48;
5 50; 56; 58(2);
6 64; 69;
7 73(2); 76;
8 83;
9 96; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 15/12/2016

Đặc Biệt 51178
Giải Nhất 84495
Giải Nhì 47375 08599
Giải Ba 14344 85080 85899
92308 63525 59238
Giải Tư 8286 4578 9922 4884
Giải Năm 0127 7352 8243
8761 8943 0842
Giải Sáu 739 677 690
Giải Bảy 35 80 82 21
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 08;
1
2 21; 22; 25; 27;
3 35; 38; 39;
4 42; 43(2); 44;
5 52;
6 61;
7 75; 77; 78(2);
8 80(2); 82; 84; 86;
9 90; 95; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 14/12/2016

Đặc Biệt 35289
Giải Nhất 07506
Giải Nhì 68028 75331
Giải Ba 91608 58169 00819
63040 45498 25000
Giải Tư 5665 5791 3275 1792
Giải Năm 6892 8734 3753
7638 0366 4055
Giải Sáu 844 899 166
Giải Bảy 56 23 12 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06; 08(2);
1 12; 19;
2 23; 28;
3 31; 34; 38;
4 40; 44;
5 53; 55; 56;
6 65; 66(2); 69;
7 75;
8 89;
9 91; 92(2); 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 13/12/2016

Đặc Biệt 66965
Giải Nhất 43848
Giải Nhì 53664 89202
Giải Ba 38897 03596 30845
21503 64293 70623
Giải Tư 5270 2435 3041 3484
Giải Năm 4683 3686 7100
2033 8033 6655
Giải Sáu 209 189 445
Giải Bảy 50 21 69 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 03; 09;
1
2 21; 23; 29;
3 33(2); 35;
4 41; 45(2); 48;
5 50; 55;
6 64; 65; 69;
7 70;
8 83; 84; 86; 89;
9 93; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 12/12/2016

Đặc Biệt 94479
Giải Nhất 74687
Giải Nhì 47327 29623
Giải Ba 61299 13813 83086
63262 79899 61522
Giải Tư 7049 2871 4073 5088
Giải Năm 1055 0538 1030
7248 5734 2980
Giải Sáu 146 268 479
Giải Bảy 92 90 27 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 13;
2 22; 23; 27(2);
3 30; 34; 38;
4 46; 48; 49;
5 55;
6 62; 68;
7 71; 73; 79(2);
8 80; 86; 87; 88;
9 90; 92; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 11/12/2016

Đặc Biệt 94423
Giải Nhất 70977
Giải Nhì 29876 67071
Giải Ba 94934 69939 76836
42345 96829 67572
Giải Tư 9323 5420 6796 8072
Giải Năm 4457 2439 7239
6062 6112 0658
Giải Sáu 269 150 666
Giải Bảy 56 14 28 72
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 14;
2 20; 23(2); 28; 29;
3 34; 36; 39(3);
4 45;
5 50; 56; 57; 58;
6 62; 66; 69;
7 71; 72(3); 76; 77;
8
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 10/12/2016

Đặc Biệt 67134
Giải Nhất 00714
Giải Nhì 66945 19803
Giải Ba 21022 88570 38641
21662 27354 90871
Giải Tư 9772 4858 7996 3262
Giải Năm 9574 9973 5625
6562 7287 5732
Giải Sáu 755 402 534
Giải Bảy 51 29 39 61
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 14;
2 22; 25; 29;
3 32; 34(2); 39;
4 41; 45;
5 51; 54; 55; 58;
6 61; 62(3);
7 70; 71; 72; 73; 74;
8 87;
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 09/12/2016

Đặc Biệt 06735
Giải Nhất 88702
Giải Nhì 10525 35637
Giải Ba 02576 89642 73586
53989 02526 54055
Giải Tư 7246 7024 4390 3118
Giải Năm 1598 5955 0716
9582 1832 4220
Giải Sáu 646 618 505
Giải Bảy 01 12 66 07
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 05; 07;
1 12; 16; 18(2);
2 20; 24; 25; 26;
3 32; 35; 37;
4 42; 46(2);
5 55(2);
6 66;
7 76;
8 82; 86; 89;
9 90; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 08/12/2016

Đặc Biệt 83121
Giải Nhất 89153
Giải Nhì 46592 68482
Giải Ba 14400 61348 89913
01765 07133 74137
Giải Tư 2154 6851 4584 6758
Giải Năm 2684 6405 0675
5700 4148 9146
Giải Sáu 449 400 424
Giải Bảy 72 06 91 14
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(3); 05; 06;
1 13; 14;
2 21; 24;
3 33; 37;
4 46; 48(2); 49;
5 51; 53; 54; 58;
6 65;
7 72; 75;
8 82; 84(2);
9 91; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 07/12/2016

Đặc Biệt 72383
Giải Nhất 23224
Giải Nhì 91610 31373
Giải Ba 36048 16512 53049
82051 03174 59996
Giải Tư 1049 8132 2408 5460
Giải Năm 2795 1016 4486
7010 6825 7217
Giải Sáu 107 910 441
Giải Bảy 78 01 32 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08;
1 10(3); 12; 16; 17;
2 24; 25;
3 32(2);
4 41; 48; 49(2);
5 51;
6 60;
7 73; 74; 78;
8 83; 86;
9 93; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 06/12/2016

Đặc Biệt 39324
Giải Nhất 39427
Giải Nhì 58761 04108
Giải Ba 28120 51476 20832
88911 70709 25410
Giải Tư 4837 1243 9012 0794
Giải Năm 7431 1981 4967
1010 4416 2327
Giải Sáu 514 557 766
Giải Bảy 69 02 87 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 08; 09;
1 10(2); 11; 12; 14; 16;
2 20; 24; 27(2);
3 31; 32; 37;
4 43;
5 57;
6 61; 64; 66; 67; 69;
7 76;
8 81; 87;
9 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 05/12/2016

Đặc Biệt 67560
Giải Nhất 90919
Giải Nhì 74578 02261
Giải Ba 62230 10578 89118
07892 19924 49095
Giải Tư 1120 4164 6567 8843
Giải Năm 2845 9033 2084
0991 4334 7477
Giải Sáu 227 146 694
Giải Bảy 72 40 15 24
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 15; 18; 19;
2 20; 24(2); 27;
3 30; 33; 34;
4 40; 43; 45; 46;
5
6 60; 61; 64; 67;
7 72; 77; 78(2);
8 84;
9 91; 92; 94; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 04/12/2016

Đặc Biệt 86749
Giải Nhất 41132
Giải Nhì 63922 33125
Giải Ba 53308 99887 60527
84697 66711 11197
Giải Tư 6847 6266 8423 3327
Giải Năm 3431 2697 9902
8178 4882 1110
Giải Sáu 297 230 288
Giải Bảy 46 02 92 20
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 08;
1 10; 11;
2 20; 22; 23; 25; 27(2);
3 30; 31; 32;
4 46; 47; 49;
5
6 66;
7 78;
8 82; 87; 88;
9 92; 97(4);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 03/12/2016

Đặc Biệt 16718
Giải Nhất 98844
Giải Nhì 68782 24579
Giải Ba 13722 36137 91800
24999 69860 83606
Giải Tư 3114 0014 5701 3044
Giải Năm 0880 3807 2011
1600 8201 1488
Giải Sáu 772 083 856
Giải Bảy 25 98 14 76
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 01(2); 06; 07;
1 11; 14(3); 18;
2 22; 25;
3 37;
4 44(2);
5 56;
6 60;
7 72; 76; 79;
8 80; 82; 83; 88;
9 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 02/12/2016

Đặc Biệt 16291
Giải Nhất 80465
Giải Nhì 13542 40146
Giải Ba 94948 05545 41140
84916 41648 36881
Giải Tư 5040 2714 1172 7656
Giải Năm 4939 3175 0653
6840 2826 1567
Giải Sáu 461 015 784
Giải Bảy 97 42 94 06
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 14; 15; 16;
2 26;
3 39;
4 40(3); 42(2); 45; 46; 48(2);
5 53; 56;
6 61; 65; 67;
7 72; 75;
8 81; 84;
9 91; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 01/12/2016

Đặc Biệt 04448
Giải Nhất 41732
Giải Nhì 52483 35116
Giải Ba 06269 20376 60782
45189 38607 63334
Giải Tư 9585 7501 1084 5838
Giải Năm 7808 5073 0694
1975 8732 0118
Giải Sáu 991 261 811
Giải Bảy 46 52 20 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 08;
1 11; 16; 18;
2 20;
3 32(2); 34; 38;
4 46; 48;
5 52; 54;
6 61; 69;
7 73; 75; 76;
8 82; 83; 84; 85; 89;
9 91; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 30/11/2016

Đặc Biệt 97475
Giải Nhất 31007
Giải Nhì 87801 18993
Giải Ba 62429 42492 61409
51170 71172 48566
Giải Tư 2357 0523 3173 0946
Giải Năm 5957 6632 6791
2181 2823 2942
Giải Sáu 445 725 559
Giải Bảy 11 50 67 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07; 09;
1 11;
2 23(2); 25; 29;
3 32;
4 42; 44; 45; 46;
5 50; 57(2); 59;
6 66; 67;
7 70; 72; 73; 75;
8 81;
9 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 29/11/2016

Đặc Biệt 89525
Giải Nhất 60706
Giải Nhì 59559 90326
Giải Ba 00919 44973 72984
62137 04333 83073
Giải Tư 4783 6800 2634 3111
Giải Năm 0428 2374 6895
8422 4193 8752
Giải Sáu 575 091 610
Giải Bảy 33 22 14 88
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06;
1 10; 11; 14; 19;
2 22(2); 25; 26; 28;
3 33(2); 34; 37;
4
5 52; 59;
6
7 73(2); 74; 75;
8 83; 84; 88;
9 91; 93; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 28/11/2016

Đặc Biệt 78162
Giải Nhất 55239
Giải Nhì 46046 13779
Giải Ba 61969 47870 02662
19127 71320 05430
Giải Tư 3857 4478 6012 1943
Giải Năm 3370 9301 7767
4544 2908 4206
Giải Sáu 407 122 516
Giải Bảy 18 22 11 23
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06; 07; 08;
1 11; 12; 16; 18;
2 20; 22(2); 23; 27;
3 30; 39;
4 43; 44; 46;
5 57;
6 62(2); 67; 69;
7 70(2); 78; 79;
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 27/11/2016

Đặc Biệt 37392
Giải Nhất 63930
Giải Nhì 19679 21946
Giải Ba 20824 82574 67866
23126 96389 74725
Giải Tư 9766 5562 4559 4217
Giải Năm 9721 4335 4721
6742 9426 4322
Giải Sáu 613 646 717
Giải Bảy 19 35 92 91
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 13; 17(2); 19;
2 21(2); 22; 24; 25; 26(2);
3 30; 35(2);
4 42; 46(2);
5 59;
6 62; 66(2);
7 74; 79;
8 89;
9 91; 92(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 26/11/2016

Đặc Biệt 23808
Giải Nhất 71015
Giải Nhì 04889 40960
Giải Ba 27931 33153 06928
68447 66877 93630
Giải Tư 1801 8870 7375 1655
Giải Năm 5820 5878 8937
4509 3819 2009
Giải Sáu 265 141 602
Giải Bảy 32 89 64 34
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 08; 09(2);
1 15; 19;
2 20; 28;
3 30; 31; 32; 34; 37;
4 41; 47;
5 53; 55;
6 60; 64; 65;
7 70; 75; 77; 78;
8 89(2);
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 25/11/2016

Đặc Biệt 66898
Giải Nhất 66821
Giải Nhì 75063 01022
Giải Ba 55118 80217 10312
02896 46070 48584
Giải Tư 6671 4427 4034 1981
Giải Năm 9470 3513 1245
2967 7115 6826
Giải Sáu 259 367 158
Giải Bảy 90 79 68 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 13; 15; 17; 18;
2 21; 22; 26; 27;
3 34;
4 41; 45;
5 58; 59;
6 63; 67(2); 68;
7 70(2); 71; 79;
8 81; 84;
9 90; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 24/11/2016

Đặc Biệt 44896
Giải Nhất 94823
Giải Nhì 11878 91523
Giải Ba 96233 22626 15043
62422 74344 45774
Giải Tư 7001 7023 5319 2581
Giải Năm 3675 0724 7106
4456 4835 8399
Giải Sáu 519 472 064
Giải Bảy 29 91 38 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06;
1 19(2);
2 22; 23(3); 24; 26; 29;
3 33; 35; 38; 39;
4 43; 44;
5 56;
6 64;
7 72; 74; 75; 78;
8 81;
9 91; 96; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 23/11/2016

Đặc Biệt 61570
Giải Nhất 41660
Giải Nhì 66697 35843
Giải Ba 07904 97884 84324
86127 63040 28489
Giải Tư 6654 4467 8041 7785
Giải Năm 2611 0346 5500
8028 2368 8345
Giải Sáu 403 358 545
Giải Bảy 19 27 69 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 04;
1 11; 19;
2 24; 27(2); 28;
3
4 40; 41; 43; 45(2); 46;
5 54; 58;
6 60; 67; 68; 69;
7 70;
8 84(2); 85; 89;
9 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 22/11/2016

Đặc Biệt 89476
Giải Nhất 42946
Giải Nhì 18284 41212
Giải Ba 74928 82254 89823
88745 27075 78509
Giải Tư 7168 6783 3106 5351
Giải Năm 2511 8350 0582
2777 4004 0603
Giải Sáu 349 734 678
Giải Bảy 90 35 92 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 06; 09;
1 11; 12;
2 23; 28;
3 34; 35; 39;
4 45; 46; 49;
5 50; 51; 54;
6 68;
7 75; 76; 77; 78;
8 82; 83; 84;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 21/11/2016

Đặc Biệt 39593
Giải Nhất 36099
Giải Nhì 13678 73804
Giải Ba 44387 34369 65879
95075 65391 75581
Giải Tư 0439 9468 5276 7958
Giải Năm 9238 6905 9985
3398 1969 6687
Giải Sáu 270 055 610
Giải Bảy 75 08 27 28
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05; 08;
1 10;
2 27; 28;
3 38; 39;
4
5 55; 58;
6 68; 69(2);
7 70; 75(2); 76; 78; 79;
8 81; 85; 87(2);
9 91; 93; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 20/11/2016

Đặc Biệt 66074
Giải Nhất 88945
Giải Nhì 65264 90182
Giải Ba 72867 22410 95023
49907 75195 88776
Giải Tư 2775 3213 9284 4783
Giải Năm 0234 7558 5600
9344 0915 1908
Giải Sáu 133 061 866
Giải Bảy 33 16 76 63
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 07; 08;
1 10; 13; 15; 16;
2 23;
3 33(2); 34;
4 44; 45;
5 58;
6 61; 63; 64; 66; 67;
7 74; 75; 76(2);
8 82; 83; 84;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 19/11/2016

Đặc Biệt 52462
Giải Nhất 66356
Giải Nhì 67310 17781
Giải Ba 77662 22287 30048
27354 70347 59010
Giải Tư 4239 0908 6191 9609
Giải Năm 2704 6943 3354
5618 3876 5320
Giải Sáu 882 815 235
Giải Bảy 97 40 57 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 08; 09;
1 10(2); 15; 18;
2 20;
3 35; 39;
4 40; 41; 43; 47; 48;
5 54(2); 56; 57;
6 62(2);
7 76;
8 81; 82; 87;
9 91; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 18/11/2016

Đặc Biệt 73368
Giải Nhất 46175
Giải Nhì 38170 30800
Giải Ba 49521 84862 72825
54748 85648 91811
Giải Tư 0756 5827 2230 4994
Giải Năm 2030 5608 9741
4949 0085 1065
Giải Sáu 216 491 561
Giải Bảy 78 74 10 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 08;
1 10; 11; 16;
2 21; 25; 27; 29;
3 30(2);
4 41; 48(2); 49;
5 56;
6 61; 62; 65; 68;
7 70; 74; 75; 78;
8 85;
9 91; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 17/11/2016

Đặc Biệt 52091
Giải Nhất 39511
Giải Nhì 06814 53783
Giải Ba 05852 96420 56665
77797 30084 06199
Giải Tư 0207 0879 8990 0449
Giải Năm 4193 8625 5697
6972 1876 0848
Giải Sáu 064 699 893
Giải Bảy 04 38 49 08
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 07; 08;
1 11; 14;
2 20; 25;
3 38;
4 48; 49(2);
5 52;
6 64; 65;
7 72; 76; 79;
8 83; 84;
9 90; 91; 93(2); 97(2); 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 16/11/2016

Đặc Biệt 20979
Giải Nhất 19390
Giải Nhì 81990 57444
Giải Ba 98505 27407 30951
94333 92122 61933
Giải Tư 2589 3055 2439 8967
Giải Năm 4789 0047 5878
1093 4354 1087
Giải Sáu 597 122 094
Giải Bảy 69 63 67 44
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1
2 22(2);
3 33(2); 39;
4 44(2); 47;
5 51; 54; 55;
6 63; 67(2); 69;
7 78; 79;
8 87; 89(2);
9 90(2); 93; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 15/11/2016

Đặc Biệt 29707
Giải Nhất 36691
Giải Nhì 08305 92666
Giải Ba 42003 21924 44390
30620 21107 16055
Giải Tư 3235 0813 9629 5504
Giải Năm 3456 9643 6680
6994 3792 0559
Giải Sáu 291 577 249
Giải Bảy 60 95 55 05
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 05(2); 07(2);
1 13;
2 20; 24; 29;
3 35;
4 43; 49;
5 55(2); 56; 59;
6 60; 66;
7 77;
8 80;
9 90; 91(2); 92; 94; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 14/11/2016

Đặc Biệt 29639
Giải Nhất 06003
Giải Nhì 78492 74003
Giải Ba 12633 54190 77566
47646 73105 83608
Giải Tư 7640 1910 6434 8202
Giải Năm 6754 5138 9606
8084 8940 0259
Giải Sáu 508 247 793
Giải Bảy 57 22 59 01
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 03(2); 05; 06; 08(2);
1 10;
2 22;
3 33; 34; 38; 39;
4 40(2); 46; 47;
5 54; 57; 59(2);
6 66;
7
8 84;
9 90; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 13/11/2016

Đặc Biệt 04998
Giải Nhất 69902
Giải Nhì 54461 15594
Giải Ba 20867 28777 77898
71940 74524 64529
Giải Tư 5220 0309 6452 1222
Giải Năm 5336 4177 5203
1921 4253 4654
Giải Sáu 234 569 109
Giải Bảy 92 60 61 49
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 09(2);
1
2 20; 21; 22; 24; 29;
3 34; 36;
4 40; 49;
5 52; 53; 54;
6 60; 61(2); 67; 69;
7 77(2);
8
9 92; 94; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 12/11/2016

Đặc Biệt 92452
Giải Nhất 21532
Giải Nhì 38939 47283
Giải Ba 16292 32035 04725
30441 78884 64847
Giải Tư 0619 6140 6097 7917
Giải Năm 1105 5114 5748
9104 3123 9845
Giải Sáu 834 817 954
Giải Bảy 48 02 42 30
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 05;
1 14; 17(2); 19;
2 23; 25;
3 30; 32; 34; 35; 39;
4 40; 41; 42; 45; 47; 48(2);
5 52; 54;
6
7
8 83; 84;
9 92; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 11/11/2016

Đặc Biệt 72030
Giải Nhất 47871
Giải Nhì 93562 80954
Giải Ba 43726 40217 09617
59454 43926 07721
Giải Tư 2015 8107 6081 5274
Giải Năm 8289 6941 3825
6068 4591 5088
Giải Sáu 585 101 538
Giải Bảy 88 47 16 59
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07;
1 15; 16; 17(2);
2 21; 25; 26(2);
3 30; 38;
4 41; 47;
5 54(2); 59;
6 62; 68;
7 71; 74;
8 81; 85; 88(2); 89;
9 91;