Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 30-05-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 29/05/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
   
   
03 1 lần
04 1 lần
   
   
   
   
09 6 lần
Đầu 1
   
11 4 lần
12 2 lần
13 5 lần
14 5 lần
15 1 lần
16 2 lần
17 6 lần
   
19 8 lần
Đầu 2
   
   
   
   
24 2 lần
   
   
   
   
29 5 lần
Đầu 3
30 1 lần
31 4 lần
   
   
34 6 lần
   
36 1 lần
37 4 lần
38 1 lần
39 10 lần
Đầu 4
   
41 2 lần
42 1 lần
43 5 lần
44 2 lần
   
   
47 1 lần
48 1 lần
49 8 lần
Đầu 5
   
   
   
   
54 3 lần
   
   
57 1 lần
   
59 12 lần
Đầu 6
   
   
   
63 3 lần
64 3 lần
   
   
67 1 lần
   
69 13 lần
Đầu 7
70 1 lần
71 1 lần
72 1 lần
73 4 lần
74 5 lần
75 1 lần
   
   
78 1 lần
79 11 lần
Đầu 8
   
   
   
83 1 lần
84 2 lần
   
   
87 2 lần
   
89 11 lần
Đầu 9
90 2 lần
91 12 lần
92 5 lần
93 8 lần
94 12 lần
95 4 lần
96 4 lần
97 7 lần
98 7 lần
99 16 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 29/05/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 22/05/2023
ĐB 32754
G1 68161
G2 72017 98904
G3 94697 94740 93753
55459 01414 23607
G4 5492 5227 1493 2338
G5 9643 0709 9863
5784 8757 8109
G6 890 019 282
G7 50 34 15 65
Lô tô
54 61 17 04 97 40 53
59 14 07 92 27 93 38
43 09 63 84 57 09 90
19 82 50 34 15 65
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 15/05/2023
ĐB 90956
G1 63262
G2 56387 17280
G3 55838 87861 81301
12200 75630 88618
G4 2320 0344 4038 5493
G5 1853 5302 2858
0332 3887 9106
G6 107 095 442
G7 53 71 80 05
Lô tô
56 62 87 80 38 61 01
00 30 18 20 44 38 93
53 02 58 32 87 06 07
95 42 53 71 80 05
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 08/05/2023
ĐB 44481
G1 08861
G2 02832 00516
G3 79797 97171 25884
01962 05448 08284
G4 6836 5645 2536 8583
G5 3262 5900 6671
7555 0793 2640
G6 441 909 144
G7 21 92 26 62
Lô tô
81 61 32 16 97 71 84
62 48 84 36 45 36 83
62 00 71 55 93 40 41
09 44 21 92 26 62
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số