Faviconketqua

Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 07-10-2022

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2022
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 3 lần
01 9 lần
02 1 lần
03 2 lần
04 5 lần
05 2 lần
06 3 lần
07 9 lần
08 7 lần
09 5 lần
Đầu 1
10 6 lần
11 11 lần
12 4 lần
13 3 lần
14 12 lần
15 6 lần
16 4 lần
17 9 lần
18 6 lần
19 2 lần
Đầu 2
20 8 lần
21 13 lần
22 2 lần
23 1 lần
24 7 lần
25 4 lần
   
27 8 lần
28 7 lần
29 2 lần
Đầu 3
30 2 lần
31 3 lần
32 2 lần
   
34 4 lần
35 2 lần
   
37 2 lần
38 3 lần
39 2 lần
Đầu 4
40 5 lần
41 13 lần
42 5 lần
43 1 lần
44 9 lần
45 1 lần
46 2 lần
47 11 lần
48 10 lần
49 4 lần
Đầu 5
50 1 lần
51 7 lần
52 2 lần
53 1 lần
54 3 lần
55 1 lần
56 1 lần
57 7 lần
58 6 lần
59 3 lần
Đầu 6
60 2 lần
61 11 lần
62 5 lần
   
64 6 lần
65 1 lần
   
67 8 lần
68 7 lần
69 2 lần
Đầu 7
70 6 lần
71 12 lần
72 9 lần
73 4 lần
74 13 lần
75 7 lần
76 7 lần
77 9 lần
78 9 lần
79 4 lần
Đầu 8
80 10 lần
81 13 lần
82 10 lần
83 5 lần
84 16 lần
85 9 lần
86 10 lần
87 9 lần
88 7 lần
89 6 lần
Đầu 9
   
91 6 lần
92 2 lần
   
94 2 lần
   
   
97 5 lần
98 4 lần
99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 06/10/2022
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 03/10/2022
ĐB 65169
G1 74026
G2 63525 28014
G3 47655 30419 12277
98801 28492 67966
G4 7946 0562 8432 6252
G5 4135 4435 8511
6451 6270 0406
G6 430 459 116
G7 70 41 84 77
Lô tô
69 26 25 14 55 19 77
01 92 66 46 62 32 52
35 35 11 51 70 06 30
59 16 70 41 84 77
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 26/09/2022
ĐB 93712
G1 06763
G2 50213 34368
G3 32501 94496 09495
19650 16988 69377
G4 6160 0094 1043 2015
G5 2987 0826 6345
2156 3187 9763
G6 884 736 215
G7 62 69 61 05
Lô tô
12 63 13 68 01 96 95
50 88 77 60 94 43 15
87 26 45 56 87 63 84
36 15 62 69 61 05
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 19/09/2022
ĐB 62198
G1 45485
G2 76774 74253
G3 18739 41960 51934
31194 39042 78008
G4 2546 5002 0826 2950
G5 7124 9884 5639
3108 6204 5861
G6 927 362 456
G7 95 77 72 22
Lô tô
98 85 74 53 39 60 34
94 42 08 46 02 26 50
24 84 39 08 04 61 27
62 56 95 77 72 22
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 12/09/2022
ĐB 55448
G1 93409
G2 19965 60859
G3 99851 03123 34167
27971 32321 04504
G4 9860 0467 9764 1555
G5 0828 1089 2239
3967 4868 6380
G6 668 676 301
G7 32 82 40 75
Lô tô
48 09 65 59 51 23 67
71 21 04 60 67 64 55
28 89 39 67 68 80 68
76 01 32 82 40 75
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số