Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 17-07-2024

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/07/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
   
02 2 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 94
92 - 94
03 3 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 39
37 - 44
37 - 62
04 4 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 60
37 - 77
37 - 101
92 - 101
   
06 2 lần Vị trí tạo cầu:
34 - 66
37 - 66
07 1 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 40
08 2 lần Vị trí tạo cầu:
34 - 67
37 - 67
   
Đầu 1
   
   
   
   
14 2 lần Vị trí tạo cầu:
27 - 77
28 - 77
   
16 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 66
   
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 67
   
Đầu 2
20 2 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 37
7 - 92
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 3
30 3 lần Vị trí tạo cầu:
39 - 92
44 - 92
62 - 92
   
   
   
   
   
36 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 66
   
38 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 67
   
Đầu 4
40 7 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 37
5 - 92
25 - 37
25 - 92
60 - 92
77 - 89
77 - 92
41 1 lần Vị trí tạo cầu:
77 - 93
42 1 lần Vị trí tạo cầu:
77 - 78
   
44 1 lần Vị trí tạo cầu:
52 - 77
   
46 1 lần Vị trí tạo cầu:
77 - 96
47 1 lần Vị trí tạo cầu:
77 - 90
   
   
Đầu 5
50 2 lần Vị trí tạo cầu:
26 - 37
26 - 92
   
   
   
54 1 lần Vị trí tạo cầu:
58 - 77
   
   
   
   
   
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 92
   
   
63 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 82
64 5 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 77
51 - 77
61 - 77
66 - 77
71 - 77
   
   
67 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 98
   
   
Đầu 7
70 1 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 92
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 8
80 3 lần Vị trí tạo cầu:
29 - 37
29 - 92
67 - 92
   
   
83 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 82
84 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 77
   
   
87 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 98
   
   
Đầu 9
   
   
   
   
94 1 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 77
   
   
   
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 17/07/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/07/2024
ĐB 43030
G1 44299
G2 00340 25339
G3 07684 45118 22380
38063 77163 79753
G4 4649 7841 5946 3334
G5 6828 9681 9694
2252 3035 5230
G6 700 124 697
G7 67 41 66 81
Đặc biệt về:
30
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 08/07/2024
ĐB 40957
G1 85011
G2 44816 91475
G3 68840 55189 96603
52328 78597 76511
G4 0449 2923 1956 5319
G5 6126 1272 4973
2248 3055 9627
G6 243 424 253
G7 88 67 50 78
Đặc biệt về:
57
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 01/07/2024
ĐB 94818
G1 99104
G2 66848 81867
G3 29114 16778 90410
48586 20659 02222
G4 4553 1012 7485 1902
G5 7538 0782 6890
7882 9282 1345
G6 765 560 599
G7 80 34 48 16
Đặc biệt về:
18
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 24/06/2024
ĐB 50550
G1 86177
G2 52034 56446
G3 52544 11561 60576
32221 80501 30750
G4 2437 4567 4586 1462
G5 8833 0695 7341
0326 4379 2475
G6 429 580 654
G7 34 12 75 20
Đặc biệt về:
50

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng