Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 01-02-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/01/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
   
02 3 lần
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 1
   
   
12 4 lần
   
14 1 lần
15 5 lần
16 4 lần
   
   
   
Đầu 2
20 3 lần
21 3 lần
22 5 lần
23 1 lần
24 3 lần
25 3 lần
26 4 lần
27 1 lần
28 2 lần
29 5 lần
Đầu 3
   
   
32 3 lần
   
   
35 1 lần
   
   
   
   
Đầu 4
   
   
42 3 lần
   
   
45 1 lần
46 2 lần
47 1 lần
   
   
Đầu 5
   
   
52 2 lần
   
   
55 1 lần
56 1 lần
57 1 lần
   
   
Đầu 6
   
61 2 lần
62 7 lần
63 1 lần
   
65 2 lần
66 3 lần
67 3 lần
   
69 3 lần
Đầu 7
   
   
72 4 lần
   
74 1 lần
   
   
   
   
   
Đầu 8
   
   
82 3 lần
   
   
85 3 lần
86 3 lần
   
   
   
Đầu 9
   
   
92 2 lần
   
94 1 lần
95 5 lần
96 3 lần
   
   
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 31/01/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 30/01/2023
ĐB 16179
G1 12198
G2 66824 97525
G3 76829 01458 00678
04710 93846 11457
G4 3440 5637 9612 9495
G5 2099 6964 0572
7189 8620 3391
G6 901 919 624
G7 96 65 03 70
Lô tô
79 98 24 25 29 58 78
10 46 57 40 37 12 95
99 64 72 89 20 91 01
19 24 96 65 03 70
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 16/01/2023
ĐB 48260
G1 83587
G2 79324 24955
G3 97698 03474 79118
27721 67766 60068
G4 9999 2793 8423 8738
G5 6232 7156 7587
1067 6779 6885
G6 456 695 805
G7 53 07 71 23
Lô tô
60 87 24 55 98 74 18
21 66 68 99 93 23 38
32 56 87 67 79 85 56
95 05 53 07 71 23
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 09/01/2023
ĐB 78014
G1 16270
G2 24159 26757
G3 49767 38438 02952
13127 61711 61184
G4 9459 2157 2326 3734
G5 4225 7765 2017
6211 9689 0717
G6 747 254 703
G7 91 86 30 15
Lô tô
14 70 59 57 67 38 52
27 11 84 59 57 26 34
25 65 17 11 89 17 47
54 03 91 86 30 15
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 02/01/2023
ĐB 49265
G1 43459
G2 12407 10068
G3 35934 71383 25973
92732 33938 09386
G4 2697 9832 8291 0173
G5 8813 7077 3452
5042 1616 8189
G6 194 469 503
G7 82 16 80 45
Lô tô
65 59 07 68 34 83 73
32 38 86 97 32 91 73
13 77 52 42 16 89 94
69 03 82 16 80 45
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số