Sổ kết quả

Chọn khoảng ngày muốn xem

Chọn tỉnh

Mặc định thống kê kết quả xổ số Truyền thống trong khoảng 100 ngày.

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 16/07/2019

Đặc Biệt 68355
Giải Nhất 53321
Giải Nhì 47449 97545
Giải Ba 81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải Tư 0398 9922 4190 4398
Giải Năm 7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải Sáu 226 653 341
Giải Bảy 81 15 46 43
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 15;
2 21; 22; 26; 29;
3 33; 35; 37;
4 41; 43; 45; 46; 49;
5 53; 55; 56; 58;
6
7
8 80; 81;
9 90; 93; 96; 98(3); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 15/07/2019

Đặc Biệt 77107
Giải Nhất 94404
Giải Nhì 50088 50440
Giải Ba 78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải Tư 7230 4175 6723 8206
Giải Năm 1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải Sáu 620 414 723
Giải Bảy 53 85 17 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 06; 07; 08;
1 11; 14; 17;
2 20; 22; 23(2);
3 30; 31; 37;
4 40;
5 51(2); 52; 53; 59;
6
7 74; 75;
8 83; 85; 87(2); 88;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 14/07/2019

Đặc Biệt 29202
Giải Nhất 81626
Giải Nhì 87665 10101
Giải Ba 01770 81655 89053
75546 85276 85825
Giải Tư 9220 5604 9123 0537
Giải Năm 9382 0525 2210
8912 2474 6468
Giải Sáu 114 934 500
Giải Bảy 26 05 08 73
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02; 04; 05; 08;
1 10; 12; 14;
2 20; 23; 25(2); 26(2);
3 34; 37;
4 46;
5 53; 55;
6 65; 68;
7 70; 73; 74; 76;
8 82;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 13/07/2019

Đặc Biệt 63297
Giải Nhất 65729
Giải Nhì 44893 86306
Giải Ba 39671 30121 95042
40845 07863 76344
Giải Tư 1730 5383 1273 0142
Giải Năm 3930 2430 9837
2119 6994 7402
Giải Sáu 923 489 194
Giải Bảy 55 46 79 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 06;
1 11; 19;
2 21; 23; 29;
3 30(3); 37;
4 42(2); 44; 45; 46;
5 55;
6 63;
7 71; 73; 79;
8 83; 89;
9 93; 94(2); 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 12/07/2019

Đặc Biệt 16289
Giải Nhất 51376
Giải Nhì 67661 44043
Giải Ba 61978 87451 83773
21171 48198 09837
Giải Tư 1211 9430 4182 7364
Giải Năm 7497 0233 1859
9736 2928 3840
Giải Sáu 517 648 910
Giải Bảy 58 23 86 57
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 10; 11; 17;
2 23; 28;
3 30; 33; 36; 37;
4 40; 43; 48;
5 51; 57; 58; 59;
6 61; 64;
7 71; 73; 76; 78;
8 82; 86; 89;
9 97; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 11/07/2019

Đặc Biệt 67166
Giải Nhất 62015
Giải Nhì 19632 96225
Giải Ba 42791 84870 27572
06346 25777 39988
Giải Tư 1065 8325 4740 5483
Giải Năm 6058 7722 8000
6600 5057 7119
Giải Sáu 271 857 902
Giải Bảy 24 08 38 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 02; 08;
1 15; 19;
2 22; 24; 25(2);
3 32; 38;
4 40; 46;
5 57(2); 58;
6 65; 66;
7 70; 71; 72; 77;
8 83; 84; 88;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 10/07/2019

Đặc Biệt 56266
Giải Nhất 40927
Giải Nhì 10988 68258
Giải Ba 01367 56330 09769
22259 99819 03458
Giải Tư 4533 7778 3730 6331
Giải Năm 6538 1865 3401
3055 0792 2704
Giải Sáu 892 540 529
Giải Bảy 59 57 19 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 04;
1 19(2);
2 27; 29;
3 30(2); 31; 33; 38;
4 40;
5 55; 57; 58(2); 59(2);
6 65; 66; 67; 69;
7 78;
8 82; 88;
9 92(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 09/07/2019

Đặc Biệt 68490
Giải Nhất 71330
Giải Nhì 63573 76967
Giải Ba 39455 59430 51209
83932 63784 61407
Giải Tư 9779 0068 8738 2333
Giải Năm 4765 4139 3089
4654 0418 0379
Giải Sáu 182 226 256
Giải Bảy 40 07 62 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07(2); 09;
1 18;
2 26;
3 30(2); 32; 33; 38; 39;
4 40;
5 52; 54; 55; 56;
6 62; 65; 67; 68;
7 73; 79(2);
8 82; 84; 89;
9 90;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 08/07/2019

Đặc Biệt 01783
Giải Nhất 53350
Giải Nhì 44101 57652
Giải Ba 29852 93909 08821
94694 38897 24119
Giải Tư 6617 8366 4722 9436
Giải Năm 1871 6151 4284
5975 9502 2052
Giải Sáu 613 740 725
Giải Bảy 04 61 93 65
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 04; 09;
1 13; 17; 19;
2 21; 22; 25;
3 36;
4 40;
5 50; 51; 52(3);
6 61; 65; 66;
7 71; 75;
8 83; 84;
9 93; 94; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 07/07/2019

Đặc Biệt 95705
Giải Nhất 34865
Giải Nhì 21976 96895
Giải Ba 24155 57126 08515
67229 79646 23483
Giải Tư 4936 8775 7723 3182
Giải Năm 4948 4487 6624
5882 8314 4323
Giải Sáu 236 372 650
Giải Bảy 65 41 70 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05;
1 14; 15;
2 23(2); 24; 26; 29;
3 36(2); 39;
4 41; 46; 48;
5 50; 55;
6 65(2);
7 70; 72; 75; 76;
8 82(2); 83; 87;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 06/07/2019

Đặc Biệt 82297
Giải Nhất 13311
Giải Nhì 16443 09405
Giải Ba 92084 69660 92161
39657 01268 38300
Giải Tư 9558 0725 6745 1259
Giải Năm 1030 6207 6390
6200 1202 0819
Giải Sáu 451 900 549
Giải Bảy 68 89 80 65
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(3); 02; 05; 07;
1 11; 19;
2 25;
3 30;
4 43; 45; 49;
5 51; 57; 58; 59;
6 60; 61; 65; 68(2);
7
8 80; 84; 89;
9 90; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 05/07/2019

Đặc Biệt 81937
Giải Nhất 00433
Giải Nhì 81286 55350
Giải Ba 19483 98948 66315
87012 46315 58704
Giải Tư 0909 6903 5444 0134
Giải Năm 4221 8132 7896
0419 3319 4167
Giải Sáu 525 820 921
Giải Bảy 95 19 33 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 09;
1 12; 15(2); 19(3);
2 20; 21(2); 25;
3 32; 33(2); 34; 37; 39;
4 44; 48;
5 50;
6 67;
7
8 83; 86;
9 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 04/07/2019

Đặc Biệt 19120
Giải Nhất 63741
Giải Nhì 38353 93296
Giải Ba 29158 64899 76760
15050 12602 24702
Giải Tư 0525 1282 2047 3072
Giải Năm 1351 9763 0857
6857 7965 6430
Giải Sáu 968 096 507
Giải Bảy 95 31 88 13
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 07;
1 13;
2 20; 25;
3 30; 31;
4 41; 47;
5 50; 51; 53; 57(2); 58;
6 60; 63; 65; 68;
7 72;
8 82; 88;
9 95; 96(2); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 03/07/2019

Đặc Biệt 07188
Giải Nhất 79085
Giải Nhì 21703 66598
Giải Ba 85756 37276 00066
10446 66310 89907
Giải Tư 2496 6798 6950 4415
Giải Năm 9787 2019 5766
2997 7065 6028
Giải Sáu 290 348 631
Giải Bảy 64 58 57 26
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 10; 15; 19;
2 26; 28;
3 31;
4 46; 48;
5 50; 56; 57; 58;
6 64; 65; 66(2);
7 76;
8 85; 87; 88;
9 90; 96; 97; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 02/07/2019

Đặc Biệt 85978
Giải Nhất 66484
Giải Nhì 73772 58816
Giải Ba 67055 52550 46331
01315 68324 72988
Giải Tư 6856 0319 5675 3374
Giải Năm 2238 2877 2033
1030 7479 7204
Giải Sáu 401 767 900
Giải Bảy 24 07 58 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 04; 07;
1 15; 16; 19;
2 24(2);
3 30; 31; 33; 38;
4
5 50; 55; 56; 58;
6 67;
7 72; 74; 75; 77; 78; 79;
8 84; 88;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 01/07/2019

Đặc Biệt 31284
Giải Nhất 15393
Giải Nhì 04274 21312
Giải Ba 17715 16852 97575
98176 35770 98405
Giải Tư 8064 9941 6085 4292
Giải Năm 5564 5078 3024
8840 9686 9003
Giải Sáu 771 809 234
Giải Bảy 72 93 77 39
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 05; 09;
1 12; 15;
2 24;
3 34; 39;
4 40; 41;
5 52;
6 64(2);
7 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78;
8 84; 85; 86;
9 92; 93(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 30/06/2019

Đặc Biệt 73622
Giải Nhất 92650
Giải Nhì 27142 26723
Giải Ba 67021 17143 15334
97804 61489 80839
Giải Tư 6146 2348 5577 2831
Giải Năm 3067 4230 9699
3414 3374 4650
Giải Sáu 586 995 997
Giải Bảy 77 01 94 42
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 04;
1 14;
2 21; 22; 23;
3 30; 31; 34; 39;
4 42(2); 43; 46; 48;
5 50(2);
6 67;
7 74; 77(2);
8 86; 89;
9 94; 95; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 29/06/2019

Đặc Biệt 97734
Giải Nhất 58493
Giải Nhì 49762 51935
Giải Ba 03064 54365 97448
00329 75100 67838
Giải Tư 6008 9597 1968 7837
Giải Năm 2086 0811 5992
9301 3982 6541
Giải Sáu 299 836 526
Giải Bảy 10 86 85 92
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 08;
1 10; 11;
2 26; 29;
3 34; 35; 36; 37; 38;
4 41; 48;
5
6 62; 64; 65; 68;
7
8 82; 85; 86(2);
9 92(2); 93; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 28/06/2019

Đặc Biệt 98073
Giải Nhất 45763
Giải Nhì 15351 32341
Giải Ba 27799 85413 26094
94620 93354 20309
Giải Tư 3402 4770 6880 7930
Giải Năm 8681 7759 7037
3897 5259 2412
Giải Sáu 483 393 793
Giải Bảy 10 38 54 55
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09;
1 10; 12; 13;
2 20;
3 30; 37; 38;
4 41;
5 51; 54(2); 55; 59(2);
6 63;
7 70; 73;
8 80; 81; 83;
9 93(2); 94; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 27/06/2019

Đặc Biệt 51776
Giải Nhất 72323
Giải Nhì 34926 74307
Giải Ba 98856 49064 54649
90065 27047 58920
Giải Tư 3166 9702 5755 7064
Giải Năm 6286 3734 7471
7131 4168 1054
Giải Sáu 317 955 227
Giải Bảy 88 20 75 04
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 07;
1 17;
2 20(2); 23; 26; 27;
3 31; 34;
4 47; 49;
5 54; 55(2); 56;
6 64(2); 65; 66; 68;
7 71; 75; 76;
8 86; 88;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 26/06/2019

Đặc Biệt 90895
Giải Nhất 20729
Giải Nhì 36942 27217
Giải Ba 59499 35900 74861
04254 91787 53066
Giải Tư 0841 5539 1428 5912
Giải Năm 4937 2048 5625
7076 6119 7190
Giải Sáu 968 223 890
Giải Bảy 14 28 65 50
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 12; 14; 17; 19;
2 23; 25; 28(2); 29;
3 37; 39;
4 41; 42; 48;
5 50; 54;
6 61; 65; 66; 68;
7 76;
8 87;
9 90(2); 95; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 25/06/2019

Đặc Biệt 53768
Giải Nhất 37656
Giải Nhì 89892 99859
Giải Ba 16273 03052 55789
26128 63211 38163
Giải Tư 5531 0922 5225 4330
Giải Năm 9865 8867 0718
5086 2804 9634
Giải Sáu 920 512 135
Giải Bảy 19 90 44 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04;
1 11; 12; 18; 19;
2 20; 22; 25; 28;
3 30; 31; 34; 35;
4 44;
5 52(2); 56; 59;
6 63; 65; 67; 68;
7 73;
8 86; 89;
9 90; 92;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 24/06/2019

Đặc Biệt 82084
Giải Nhất 93974
Giải Nhì 85506 07011
Giải Ba 11558 56701 54362
00172 97513 55222
Giải Tư 7672 9836 6648 6405
Giải Năm 7039 0150 5506
0544 5231 8024
Giải Sáu 685 596 016
Giải Bảy 90 44 16 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 05; 06(2);
1 11; 13; 16(2);
2 22; 24;
3 31; 36; 39;
4 44(2); 48;
5 50; 58;
6 62; 64;
7 72(2); 74;
8 84; 85;
9 90; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 23/06/2019

Đặc Biệt 84095
Giải Nhất 36484
Giải Nhì 47726 39519
Giải Ba 42208 41739 23557
80379 17507 37216
Giải Tư 3591 8107 1757 4133
Giải Năm 8596 1219 7053
4452 1405 5333
Giải Sáu 121 892 015
Giải Bảy 60 12 17 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05; 07(2); 08;
1 12; 15; 16; 17; 19(2);
2 21; 26;
3 33(2); 39;
4
5 52; 53; 57(2);
6 60;
7 79;
8 84;
9 91; 92; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 22/06/2019

Đặc Biệt 13304
Giải Nhất 33760
Giải Nhì 06198 79995
Giải Ba 14296 90658 05995
93833 10127 83562
Giải Tư 7466 7263 6154 7084
Giải Năm 2302 3296 9586
9809 9729 2798
Giải Sáu 162 854 616
Giải Bảy 34 35 87 45
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 09;
1 16;
2 27; 29;
3 33; 34; 35;
4 45;
5 54(2); 58;
6 60; 62(2); 63; 66;
7
8 84; 86; 87;
9 95(2); 96(2); 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 21/06/2019

Đặc Biệt 69886
Giải Nhất 10248
Giải Nhì 33354 45804
Giải Ba 57190 30609 17491
64528 39346 99100
Giải Tư 1428 5182 0193 8434
Giải Năm 6158 5233 6291
8518 3726 6340
Giải Sáu 047 658 807
Giải Bảy 11 40 37 57
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 07; 09;
1 11; 18;
2 26; 28(2);
3 33; 34; 37;
4 40(2); 46; 47; 48;
5 54; 57; 58(2);
6
7
8 82; 86;
9 90; 91(2); 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 20/06/2019

Đặc Biệt 25132
Giải Nhất 62479
Giải Nhì 76620 28020
Giải Ba 77936 73016 41714
84749 40382 53952
Giải Tư 0553 9029 7828 8713
Giải Năm 6440 7413 1958
6687 6379 3140
Giải Sáu 697 548 461
Giải Bảy 09 53 87 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 09;
1 13(2); 14; 16;
2 20(2); 28; 29;
3 32; 36;
4 40(2); 48; 49;
5 52; 53(2); 58;
6 61;
7 79(2);
8 82; 87(2);
9 97(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 19/06/2019

Đặc Biệt 29853
Giải Nhất 88266
Giải Nhì 35116 82733
Giải Ba 19208 81297 27993
87142 90686 18990
Giải Tư 4661 0076 9153 5327
Giải Năm 7791 7167 1968
1478 5800 0175
Giải Sáu 787 279 455
Giải Bảy 45 21 58 89
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 08;
1 16;
2 21; 27;
3 33;
4 42; 45;
5 53(2); 55; 58;
6 61; 66; 67; 68;
7 75; 76; 78; 79;
8 86; 87; 89;
9 90; 91; 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 18/06/2019

Đặc Biệt 86598
Giải Nhất 39828
Giải Nhì 79262 02646
Giải Ba 41699 13988 10483
70653 23279 54378
Giải Tư 8247 3674 4100 4620
Giải Năm 4640 9007 6357
2581 3965 3987
Giải Sáu 795 727 094
Giải Bảy 60 23 39 19
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 07;
1 19;
2 20; 23; 27; 28;
3 39;
4 40; 46; 47;
5 53; 57;
6 60; 62; 65;
7 74; 78; 79;
8 81; 83; 87; 88;
9 94; 95; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 17/06/2019

Đặc Biệt 74374
Giải Nhất 29054
Giải Nhì 70519 67354
Giải Ba 61528 50548 88635
29078 32013 15011
Giải Tư 1263 5208 1909 6923
Giải Năm 5020 1965 3394
9295 4617 1851
Giải Sáu 097 881 633
Giải Bảy 58 00 99 41
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 08; 09;
1 11; 13; 17; 19;
2 20; 23; 28;
3 33; 35;
4 41; 48;
5 51; 54(2); 58;
6 63; 65;
7 74; 78;
8 81;
9 94; 95; 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 16/06/2019

Đặc Biệt 02777
Giải Nhất 03098
Giải Nhì 57973 47366
Giải Ba 23151 81241 87328
39439 72030 95744
Giải Tư 0521 2128 4512 6921
Giải Năm 9664 2244 1980
8361 5151 3863
Giải Sáu 898 410 543
Giải Bảy 39 37 62 83
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 10; 12;
2 21(2); 28(2);
3 30; 37; 39(2);
4 41; 43; 44(2);
5 51(2);
6 61; 62; 63; 64; 66;
7 73; 77;
8 80; 83;
9 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 15/06/2019

Đặc Biệt 16509
Giải Nhất 12231
Giải Nhì 32933 15508
Giải Ba 89913 34295 73842
14449 12740 03632
Giải Tư 9751 9457 5930 8627
Giải Năm 0804 5105 1729
2739 3813 8266
Giải Sáu 115 433 641
Giải Bảy 43 51 54 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05; 08; 09;
1 13(2); 15;
2 27; 29;
3 30; 31; 32; 33(2); 39;
4 40; 41; 42; 43; 49;
5 51(2); 54; 57;
6 66;
7 78;
8
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 14/06/2019

Đặc Biệt 39101
Giải Nhất 12949
Giải Nhì 00483 25293
Giải Ba 91252 28436 22493
69686 88572 26361
Giải Tư 6840 2548 4814 2494
Giải Năm 8458 0809 8344
3982 3415 6171
Giải Sáu 723 479 959
Giải Bảy 13 11 81 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 09;
1 11; 13; 14; 15;
2 23;
3 36;
4 40; 44; 48; 49;
5 52; 58; 59;
6 61;
7 71; 72; 79;
8 81; 82; 83; 86;
9 93(2); 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 13/06/2019

Đặc Biệt 69759
Giải Nhất 56608
Giải Nhì 41985 96681
Giải Ba 57864 98050 38517
00934 99499 10734
Giải Tư 8182 3166 0799 8724
Giải Năm 7890 2353 5078
7163 6480 9905
Giải Sáu 846 629 583
Giải Bảy 22 16 93 18
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 08;
1 16; 17; 18;
2 22; 24; 29;
3 34(2);
4 46;
5 50; 53; 59;
6 63; 64; 66;
7 78;
8 80; 81; 82; 83; 85;
9 90; 93; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 12/06/2019

Đặc Biệt 34298
Giải Nhất 66905
Giải Nhì 74396 28987
Giải Ba 76495 21191 26675
47023 85720 08707
Giải Tư 1638 9267 0278 8854
Giải Năm 1652 2828 6028
7394 7156 9381
Giải Sáu 749 358 699
Giải Bảy 40 56 58 65
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1
2 20; 23; 28(2);
3 38;
4 40; 49;
5 52; 54; 56(2); 58(2);
6 65; 67;
7 75; 78;
8 81; 87;
9 91; 94; 95; 96; 98; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 11/06/2019

Đặc Biệt 92614
Giải Nhất 78683
Giải Nhì 19661 48233
Giải Ba 12426 59975 96524
43386 58642 05166
Giải Tư 5971 1695 7576 4166
Giải Năm 6794 2842 0201
6701 4773 8707
Giải Sáu 848 399 699
Giải Bảy 57 58 55 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 07;
1 14;
2 24; 26;
3 33;
4 42(2); 48;
5 52; 55; 57; 58;
6 61; 66(2);
7 71; 73; 75; 76;
8 83; 86;
9 94; 95; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 10/06/2019

Đặc Biệt 11797
Giải Nhất 20477
Giải Nhì 69109 68686
Giải Ba 71613 66267 39589
71706 32732 34389
Giải Tư 9206 1318 2887 6366
Giải Năm 9020 5820 5759
0239 0310 1139
Giải Sáu 786 524 268
Giải Bảy 20 61 82 93
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06(2); 09;
1 10; 13; 18;
2 20(3); 24;
3 32; 39(2);
4
5 59;
6 61; 66; 67; 68;
7 77;
8 82; 86(2); 87; 89(2);
9 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 09/06/2019

Đặc Biệt 53338
Giải Nhất 16854
Giải Nhì 58883 96877
Giải Ba 65318 87928 18349
85596 67002 49801
Giải Tư 6404 7116 1794 1839
Giải Năm 5557 8024 1735
3052 1080 2762
Giải Sáu 600 483 708
Giải Bảy 57 33 78 55
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02; 04; 08;
1 16; 18;
2 24; 28;
3 33; 35; 38; 39;
4 49;
5 52; 54; 55; 57(2);
6 62;
7 77; 78;
8 80; 83(2);
9 94; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 08/06/2019

Đặc Biệt 81575
Giải Nhất 81596
Giải Nhì 73165 33060
Giải Ba 25277 71720 15078
42865 30307 58806
Giải Tư 4989 4738 0502 4670
Giải Năm 1439 5313 9866
1700 0675 8239
Giải Sáu 102 143 901
Giải Bảy 58 28 38 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02(2); 06; 07;
1 13;
2 20; 28;
3 38(2); 39(2);
4 43;
5 58;
6 60; 65(2); 66;
7 70; 75(2); 77; 78(2);
8 89;
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 07/06/2019

Đặc Biệt 43073
Giải Nhất 42110
Giải Nhì 95748 18110
Giải Ba 66924 99921 97753
64345 66289 90215
Giải Tư 6140 1050 5296 3341
Giải Năm 1797 1167 4480
0593 8869 1720
Giải Sáu 606 214 468
Giải Bảy 20 36 86 75
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06;
1 10(2); 14; 15;
2 20(2); 21; 24;
3 36;
4 40; 41; 45; 48;
5 50; 53;
6 67; 68; 69;
7 73; 75;
8 80; 86; 89;
9 93; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 06/06/2019

Đặc Biệt 35740
Giải Nhất 86961
Giải Nhì 18407 61706
Giải Ba 20242 86652 29917
55302 78013 25751
Giải Tư 6017 2982 1612 6484
Giải Năm 2610 7765 3735
9778 3828 7581
Giải Sáu 754 517 447
Giải Bảy 15 67 95 34
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 06; 07;
1 10; 12; 13; 15; 17(3);
2 28;
3 34; 35;
4 40; 42; 47;
5 51; 52; 54;
6 61; 65; 67;
7 78;
8 81; 82; 84;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 05/06/2019

Đặc Biệt 85267
Giải Nhất 01107
Giải Nhì 03793 34495
Giải Ba 42477 89358 66072
13249 67837 13412
Giải Tư 7851 2880 5405 9858
Giải Năm 1352 1500 7475
8807 4050 1796
Giải Sáu 738 970 810
Giải Bảy 60 79 03 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 05; 07(2);
1 10; 12;
2
3 37; 38;
4 49;
5 50; 51; 52; 58(2);
6 60; 67;
7 70; 72; 75; 77; 79;
8 80; 81;
9 93; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 04/06/2019

Đặc Biệt 90686
Giải Nhất 90200
Giải Nhì 98553 96604
Giải Ba 18568 39551 03652
58061 94951 77389
Giải Tư 5020 0323 2796 9909
Giải Năm 9156 0916 0862
4506 7437 9642
Giải Sáu 467 946 895
Giải Bảy 91 59 97 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 04; 06; 09;
1 16;
2 20; 23;
3 37;
4 42; 46;
5 51(2); 52; 53; 56; 59;
6 61; 62; 67; 68;
7 79;
8 86; 89;
9 91; 95; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 03/06/2019

Đặc Biệt 31873
Giải Nhất 04482
Giải Nhì 97350 07952
Giải Ba 68554 83819 06470
44762 01240 97661
Giải Tư 0391 0192 6946 4859
Giải Năm 4045 2060 3601
3061 6679 7293
Giải Sáu 403 830 845
Giải Bảy 49 27 36 89
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 03;
1 19;
2 27;
3 30; 36;
4 40; 45(2); 46; 49;
5 50; 52; 54; 59;
6 60; 61(2); 62;
7 70; 73; 79;
8 82; 89;
9 91; 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 02/06/2019

Đặc Biệt 99357
Giải Nhất 57275
Giải Nhì 70337 97286
Giải Ba 74567 96750 40718
95681 72988 25525
Giải Tư 7360 4968 9893 2610
Giải Năm 6331 1507 1445
3804 4731 6787
Giải Sáu 145 709 030
Giải Bảy 04 30 92 73
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04(2); 07; 09;
1 10; 18;
2 25;
3 30(2); 31(2); 37;
4 45(2);
5 50; 57;
6 60; 67; 68;
7 73; 75;
8 81; 86; 87; 88;
9 92; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 01/06/2019

Đặc Biệt 68191
Giải Nhất 99702
Giải Nhì 85539 33753
Giải Ba 18372 90180 53229
58582 07434 60098
Giải Tư 2132 5066 5508 0200
Giải Năm 9042 0580 0001
0485 6934 5086
Giải Sáu 925 455 954
Giải Bảy 63 32 23 11
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 02; 08;
1 11;
2 23; 25; 29;
3 32(2); 34(2); 39;
4 42;
5 53; 54; 55;
6 63; 66;
7 72;
8 80(2); 82; 85; 86;
9 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 31/05/2019

Đặc Biệt 79905
Giải Nhất 91614
Giải Nhì 38435 72383
Giải Ba 38106 78679 66442
31373 15675 41276
Giải Tư 6823 9037 0784 5567
Giải Năm 0084 0743 8822
9657 3698 7939
Giải Sáu 212 827 536
Giải Bảy 77 09 45 06
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 06(2); 09;
1 12; 14;
2 22; 23; 27;
3 35; 36; 37; 39;
4 42; 43; 45;
5 57;
6 67;
7 73; 75; 76; 77; 79;
8 83; 84(2);
9 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 30/05/2019

Đặc Biệt 47625
Giải Nhất 24130
Giải Nhì 57549 85886
Giải Ba 08983 13551 35420
13492 77449 60923
Giải Tư 4146 4483 1089 5673
Giải Năm 2814 6912 3335
3683 9284 3920
Giải Sáu 776 740 596
Giải Bảy 56 90 76 16
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 12; 14; 16;
2 20(2); 23; 25;
3 30; 35;
4 40; 46; 49(2);
5 51; 56;
6
7 73; 76(2);
8 83(3); 84; 86; 89;
9 90; 92; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 29/05/2019

Đặc Biệt 19146
Giải Nhất 39201
Giải Nhì 03424 67397
Giải Ba 41744 46873 37721
10967 26257 86737
Giải Tư 7136 0695 8730 6993
Giải Năm 4407 8675 3601
7633 7265 2937
Giải Sáu 402 253 030
Giải Bảy 81 30 48 94
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 02; 07;
1
2 21; 24;
3 30(3); 33; 36; 37(2);
4 44; 46; 48;
5 53; 57;
6 65; 67;
7 73; 75;
8 81;
9 93; 94; 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 28/05/2019

Đặc Biệt 96458
Giải Nhất 53626
Giải Nhì 01829 46134
Giải Ba 45640 12224 49305
86166 10180 82222
Giải Tư 8067 8465 9334 4441
Giải Năm 5549 3444 6095
0686 9083 3976
Giải Sáu 811 504 784
Giải Bảy 43 72 73 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 05;
1 11;
2 22; 24; 26; 29;
3 34(2);
4 40; 41; 43; 44; 49;
5 58;
6 65; 66; 67;
7 72; 73; 76;
8 80; 83; 84; 86;
9 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 27/05/2019

Đặc Biệt 09247
Giải Nhất 13662
Giải Nhì 64142 59143
Giải Ba 14872 72216 58252
40451 93084 57800
Giải Tư 7105 8527 2978 5426
Giải Năm 1154 1985 9532
1126 5814 1222
Giải Sáu 887 859 798
Giải Bảy 79 43 45 69
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05;
1 14; 16;
2 22; 26(2); 27;
3 32;
4 42; 43(2); 45; 47;
5 51; 52; 54; 59;
6 62; 69;
7 72; 78; 79;
8 84; 85; 87;
9 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 26/05/2019

Đặc Biệt 90064
Giải Nhất 85688
Giải Nhì 57208 01582
Giải Ba 38169 82509 35688
70502 97068 34555
Giải Tư 3075 1292 3925 5490
Giải Năm 4097 2054 8677
4047 2922 0614
Giải Sáu 938 623 809
Giải Bảy 92 07 12 14
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 07; 08; 09(2);
1 12; 14(2);
2 22; 23; 25;
3 38;
4 47;
5 54; 55;
6 64; 68; 69;
7 75; 77;
8 82; 88(2);
9 90; 92(2); 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc Biệt 45433
Giải Nhất 95029
Giải Nhì 06179 40110
Giải Ba 51962 34187 61754
85918 79013 88620
Giải Tư 8162 8953 1216 6560
Giải Năm 4162 5572 8964
2420 1559 5032
Giải Sáu 225 818 519
Giải Bảy 45 36 70 60
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 10; 13; 16; 18(2); 19;
2 20(2); 25; 29;
3 32; 33; 36;
4 45;
5 53; 54; 59;
6 60(2); 62(3); 64;
7 70; 72; 79;
8 87;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 24/05/2019

Đặc Biệt 71563
Giải Nhất 34966
Giải Nhì 82444 88918
Giải Ba 19442 42175 33393
61638 48266 99851
Giải Tư 0670 4018 8498 9732
Giải Năm 1710 5371 2326
7835 0402 7765
Giải Sáu 271 076 010
Giải Bảy 52 27 48 33
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1 10(2); 18(2);
2 26; 27;
3 32; 33; 35; 38;
4 42; 44; 48;
5 51; 52;
6 63; 65; 66(2);
7 70; 71(2); 75; 76;
8
9 93; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 23/05/2019

Đặc Biệt 98583
Giải Nhất 27637
Giải Nhì 48674 08303
Giải Ba 38452 65186 63608
41365 83456 22594
Giải Tư 0336 7253 7392 4643
Giải Năm 7746 8169 3831
8581 2202 5244
Giải Sáu 279 973 445
Giải Bảy 59 96 38 55
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03; 08;
1
2
3 31; 36; 37; 38;
4 43; 44; 45; 46;
5 52; 53; 55; 56; 59;
6 65; 69;
7 73; 74; 79;
8 81; 83; 86;
9 92; 94; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 22/05/2019

Đặc Biệt 31635
Giải Nhất 94144
Giải Nhì 14202 22957
Giải Ba 37202 07147 46919
50485 34777 47286
Giải Tư 7964 4405 0167 7978
Giải Năm 5981 7847 3402
6945 2838 1600
Giải Sáu 888 094 338
Giải Bảy 39 99 73 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 02(3); 05;
1 19;
2
3 35; 38(2); 39;
4 44; 45; 47(2);
5 57;
6 64; 67;
7 73; 77; 78;
8 81; 85; 86; 88;
9 94; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 21/05/2019

Đặc Biệt 04934
Giải Nhất 10898
Giải Nhì 08895 01278
Giải Ba 17137 01068 97069
71807 48890 43994
Giải Tư 7046 3826 0119 5064
Giải Năm 5464 4498 9375
9087 1398 7094
Giải Sáu 378 159 040
Giải Bảy 37 57 56 29
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07;
1 19;
2 26; 29;
3 34; 37(2);
4 40; 46;
5 56; 57; 59;
6 64(2); 68; 69;
7 75; 78(2);
8 87;
9 90; 94(2); 95; 98(3);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 20/05/2019

Đặc Biệt 43464
Giải Nhất 93972
Giải Nhì 68146 13245
Giải Ba 63982 99181 35268
27480 59551 49534
Giải Tư 2781 1382 9744 8878
Giải Năm 2181 7683 5356
0520 3021 9102
Giải Sáu 807 376 552
Giải Bảy 60 01 47 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 07;
1 15;
2 20; 21;
3 34;
4 44; 45; 46; 47;
5 51; 52; 56;
6 60; 64; 68;
7 72; 76; 78;
8 80; 81(3); 82(2); 83;
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 19/05/2019

Đặc Biệt 20112
Giải Nhất 93858
Giải Nhì 16996 72107
Giải Ba 39550 52015 61595
77482 07613 31996
Giải Tư 0225 7577 9976 6368
Giải Năm 5144 7703 1841
2886 2487 4869
Giải Sáu 557 594 385
Giải Bảy 68 49 44 15
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 07;
1 12; 13; 15(2);
2 25;
3
4 41; 44(2); 49;
5 50; 57; 58;
6 68(2); 69;
7 76; 77;
8 82; 85; 86; 87;
9 94; 95; 96(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 18/05/2019

Đặc Biệt 92849
Giải Nhất 00559
Giải Nhì 29651 34273
Giải Ba 13382 58591 11158
15549 92309 28277
Giải Tư 7652 6684 6421 5766
Giải Năm 6999 3505 5416
5169 3740 7973
Giải Sáu 136 761 834
Giải Bảy 67 19 57 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 09;
1 16; 19;
2 21;
3 34; 36;
4 40; 49(2);
5 51; 52; 54; 57; 58; 59;
6 61; 66; 67; 69;
7 73(2); 77;
8 82; 84;
9 91; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 17/05/2019

Đặc Biệt 10532
Giải Nhất 89701
Giải Nhì 62850 33857
Giải Ba 78704 82581 44059
37501 81191 16255
Giải Tư 1515 1612 6947 2886
Giải Năm 1775 7604 9546
7980 4601 3484
Giải Sáu 035 215 349
Giải Bảy 00 05 45 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01(3); 04(2); 05;
1 12; 15(2);
2
3 32; 35;
4 45; 46; 47; 49;
5 50; 54; 55; 57; 59;
6
7 75;
8 80; 81; 84; 86;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 16/05/2019

Đặc Biệt 23736
Giải Nhất 79828
Giải Nhì 03842 06815
Giải Ba 21375 62432 01012
10442 60475 47621
Giải Tư 2372 8131 1127 6389
Giải Năm 0440 6823 0889
6006 2353 0285
Giải Sáu 407 967 836
Giải Bảy 26 90 60 96
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 06; 07;
1 12; 15;
2 21; 23; 26; 27; 28;
3 31; 32; 36(2);
4 40; 42(2);
5 53;
6 60; 67;
7 72; 75(2);
8 85; 89(2);
9 90; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 15/05/2019

Đặc Biệt 22819
Giải Nhất 20823
Giải Nhì 46041 84326
Giải Ba 64735 82655 66476
49302 17047 45587
Giải Tư 2938 1239 2553 2370
Giải Năm 1355 2398 3873
8551 0408 7133
Giải Sáu 432 908 213
Giải Bảy 81 18 33 17
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 08(2);
1 13; 17; 18; 19;
2 23; 26;
3 32; 33(2); 35; 38; 39;
4 41; 47;
5 51; 53; 55(2);
6
7 70; 73; 76;
8 81; 87;
9 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 14/05/2019

Đặc Biệt 38982
Giải Nhất 05375
Giải Nhì 60528 32359
Giải Ba 66826 37607 39653
09553 41779 03386
Giải Tư 4574 6192 7468 3405
Giải Năm 5298 9749 1395
4325 4017 1260
Giải Sáu 350 418 660
Giải Bảy 13 93 80 55
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1 13; 17; 18;
2 25; 26; 28;
3
4 49;
5 50; 53(2); 55; 59;
6 60(2); 68;
7 74; 75; 79;
8 80; 82; 86;
9 92; 93; 95; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 13/05/2019

Đặc Biệt 75368
Giải Nhất 37158
Giải Nhì 80493 16955
Giải Ba 97592 51907 19021
07997 53557 72877
Giải Tư 7369 2235 9650 7699
Giải Năm 2346 6422 4793
7344 8014 2746
Giải Sáu 347 259 591
Giải Bảy 59 65 90 75
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 07;
1 14;
2 21; 22;
3 35;
4 44; 46(2); 47;
5 50; 55; 57; 58; 59(2);
6 65; 68; 69;
7 75; 77;
8
9 90; 91; 92; 93(2); 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 12/05/2019

Đặc Biệt 55886
Giải Nhất 88930
Giải Nhì 64361 57913
Giải Ba 59974 65877 72267
17766 64757 05955
Giải Tư 6416 2257 7256 8077
Giải Năm 4068 9923 3342
2980 6080 7315
Giải Sáu 662 060 707
Giải Bảy 69 27 05 98
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1 13; 15; 16;
2 23; 27;
3 30;
4 42;
5 55; 56; 57(2);
6 60; 61; 62; 66; 67; 68; 69;
7 74; 77(2);
8 80(2); 86;
9 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 11/05/2019

Đặc Biệt 48500
Giải Nhất 57392
Giải Nhì 76623 40780
Giải Ba 87331 77449 80447
51697 25926 73951
Giải Tư 2192 8235 3304 0727
Giải Năm 9393 1610 4491
1252 6666 0103
Giải Sáu 063 932 529
Giải Bảy 49 62 57 22
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 04;
1 10;
2 22; 23; 26; 27; 29;
3 31; 32; 35;
4 47; 49(2);
5 51; 52; 57;
6 62; 63; 66;
7
8 80;
9 91; 92(2); 93; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 10/05/2019

Đặc Biệt 95735
Giải Nhất 32369
Giải Nhì 92000 14942
Giải Ba 47217 37126 80512
98470 77528 03272
Giải Tư 1299 9856 3072 1463
Giải Năm 4636 6868 7255
9113 8762 6625
Giải Sáu 342 085 940
Giải Bảy 71 99 39 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 12; 13; 17;
2 25; 26; 28;
3 35; 36; 39;
4 40; 42(2);
5 55; 56;
6 62; 63; 68; 69;
7 70; 71; 72(2); 79;
8 85;
9 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 09/05/2019

Đặc Biệt 73052
Giải Nhất 42339
Giải Nhì 83545 50151
Giải Ba 60411 94981 69304
74427 61572 91268
Giải Tư 9868 8439 2376 4968
Giải Năm 1143 2644 5479
7574 7254 3959
Giải Sáu 001 147 793
Giải Bảy 00 35 66 67
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 04;
1 11;
2 27;
3 35; 39(2);
4 43; 44; 45; 47;
5 51; 52; 54; 59;
6 66; 67; 68(3);
7 72; 74; 76; 79;
8 81;
9 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 08/05/2019

Đặc Biệt 36128
Giải Nhất 26736
Giải Nhì 96881 19959
Giải Ba 10025 44711 57752
37464 74913 61368
Giải Tư 6273 4768 6316 8559
Giải Năm 1138 5803 4730
2198 4767 1587
Giải Sáu 810 681 188
Giải Bảy 90 89 15 24
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 03;
1 10; 11; 13; 15; 16;
2 24; 25; 28;
3 30; 36; 38;
4
5 52; 59(2);
6 64; 67; 68(2);
7 73;
8 81(2); 87; 88; 89;
9 90; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 07/05/2019

Đặc Biệt 74530
Giải Nhất 97659
Giải Nhì 92731 72498
Giải Ba 69084 07844 77881
96914 51017 03073
Giải Tư 9896 5550 1053 6390
Giải Năm 9959 5205 9723
2701 9917 0792
Giải Sáu 838 832 555
Giải Bảy 49 43 02 66
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 05;
1 14; 17(2);
2 23;
3 30; 31; 32; 38;
4 43; 44; 49;
5 50; 53; 55; 59(2);
6 66;
7 73;
8 81; 84;
9 90; 92; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 06/05/2019

Đặc Biệt 44642
Giải Nhất 33245
Giải Nhì 51731 58918
Giải Ba 86510 23429 14671
70334 19863 02608
Giải Tư 3563 7723 1189 1960
Giải Năm 4567 2004 5356
1643 7779 4850
Giải Sáu 639 181 737
Giải Bảy 33 79 93 26
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 08;
1 10; 18;
2 23; 26; 29;
3 31; 33; 34; 37; 39;
4 42; 43; 45;
5 50; 56;
6 60; 63(2); 67;
7 71; 79(2);
8 81; 89;
9 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 05/05/2019

Đặc Biệt 21900
Giải Nhất 21590
Giải Nhì 77814 07880
Giải Ba 88885 37102 31251
21211 81019 14854
Giải Tư 6022 1370 4771 6583
Giải Năm 2919 2093 8435
3754 6953 7963
Giải Sáu 333 374 515
Giải Bảy 41 17 16 32
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02;
1 11; 14; 15; 16; 17; 19(2);
2 22;
3 32; 33; 35;
4 41;
5 51; 53; 54(2);
6 63;
7 70; 71; 74;
8 80; 83; 85;
9 90; 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 04/05/2019

Đặc Biệt 63371
Giải Nhất 61735
Giải Nhì 93293 66824
Giải Ba 42445 51148 51248
25354 54780 03866
Giải Tư 2121 3319 6444 2296
Giải Năm 0931 6277 9100
6159 9167 1289
Giải Sáu 343 823 593
Giải Bảy 25 23 03 60
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03;
1 19;
2 21; 23(2); 24; 25;
3 31; 35;
4 43; 44; 45; 48(2);
5 54; 59;
6 60; 66; 67;
7 71; 77;
8 80; 89;
9 93(2); 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 03/05/2019

Đặc Biệt 12050
Giải Nhất 74867
Giải Nhì 11837 29582
Giải Ba 86838 07814 50022
43043 97176 56876
Giải Tư 2363 9089 1324 5319
Giải Năm 4885 4422 7144
0583 0174 5654
Giải Sáu 489 261 200
Giải Bảy 30 96 70 75
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 14; 19;
2 22(2); 24;
3 30; 37; 38;
4 43; 44;
5 50; 54;
6 61; 63; 67;
7 70; 74; 75; 76(2);
8 82; 83; 85; 89(2);
9 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 02/05/2019

Đặc Biệt 94761
Giải Nhất 27423
Giải Nhì 52089 33063
Giải Ba 17346 33139 16736
01430 67481 08122
Giải Tư 5494 3915 3852 4205
Giải Năm 2306 1966 7662
1363 6045 4200
Giải Sáu 440 074 418
Giải Bảy 33 49 90 60
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05; 06;
1 15; 18;
2 22; 23;
3 30; 33; 36; 39;
4 40; 45; 46; 49;
5 52;
6 60; 61; 62; 63(2); 66;
7 74;
8 81; 89;
9 90; 94;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 01/05/2019

Đặc Biệt 34641
Giải Nhất 56596
Giải Nhì 81188 95672
Giải Ba 13683 44507 57885
99753 72552 85043
Giải Tư 3194 7018 6023 5632
Giải Năm 6205 2598 5631
4785 1752 7941
Giải Sáu 520 759 474
Giải Bảy 93 81 63 54
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1 18;
2 20; 23;
3 31; 32;
4 41(2); 43;
5 52(2); 53; 54; 59;
6 63;
7 72; 74;
8 81; 83; 85(2); 88;
9 93; 94; 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 30/04/2019

Đặc Biệt 93006
Giải Nhất 63474
Giải Nhì 19372 89850
Giải Ba 15658 14514 98848
56985 95486 62682
Giải Tư 2956 7500 1273 1345
Giải Năm 0039 6205 3869
6027 5590 4003
Giải Sáu 130 456 698
Giải Bảy 41 21 38 79
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 05; 06;
1 14;
2 21; 27;
3 30; 38; 39;
4 41; 45; 48;
5 50; 56(2); 58;
6 69;
7 72; 73; 74; 79;
8 82; 85; 86;
9 90; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 29/04/2019

Đặc Biệt 00417
Giải Nhất 99059
Giải Nhì 74233 19149
Giải Ba 08786 90237 16254
23175 12778 09000
Giải Tư 5418 0878 7429 8988
Giải Năm 8242 1528 9730
4112 8010 6689
Giải Sáu 306 045 985
Giải Bảy 24 99 68 97
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 06;
1 10; 12; 17; 18;
2 24; 28; 29;
3 30; 33; 37;
4 42; 45; 49;
5 54; 59;
6 68;
7 75; 78(2);
8 85; 86; 88; 89;
9 97; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 28/04/2019

Đặc Biệt 61019
Giải Nhất 08071
Giải Nhì 36956 43274
Giải Ba 19721 97735 34803
78074 14794 62461
Giải Tư 0372 7354 8450 3651
Giải Năm 0699 1868 8281
7436 7935 2913
Giải Sáu 118 668 234
Giải Bảy 80 83 70 02
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 13; 18; 19;
2 21;
3 34; 35(2); 36;
4
5 50; 51; 54; 56;
6 61; 68(2);
7 70; 71; 72; 74(2);
8 80; 81; 83;
9 94; 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 27/04/2019

Đặc Biệt 66029
Giải Nhất 94740
Giải Nhì 58069 60284
Giải Ba 42218 15942 90074
98098 66531 88293
Giải Tư 4080 7365 4190 9778
Giải Năm 3003 0742 9202
3960 5242 3212
Giải Sáu 145 115 398
Giải Bảy 28 86 26 64
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 03;
1 12; 15; 18;
2 26; 28; 29;
3 31;
4 40; 42(3); 45;
5
6 60; 64; 65; 69;
7 74; 78;
8 80; 84; 86;
9 90; 93; 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 26/04/2019

Đặc Biệt 41702
Giải Nhất 18023
Giải Nhì 75633 30292
Giải Ba 95500 49684 22534
96913 53619 69423
Giải Tư 4175 8788 3148 0800
Giải Năm 9727 0788 8233
9301 7988 1557
Giải Sáu 941 607 895
Giải Bảy 92 51 16 12
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00(2); 01; 02; 07;
1 12; 13; 16; 19;
2 23(2); 27;
3 33(2); 34;
4 41; 48;
5 51; 57;
6
7 75;
8 84; 88(3);
9 92(2); 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 25/04/2019

Đặc Biệt 44188
Giải Nhất 53421
Giải Nhì 45059 72084
Giải Ba 17891 27596 77786
01952 14936 22174
Giải Tư 4546 7497 9332 7944
Giải Năm 5018 6027 9634
6974 2142 0264
Giải Sáu 879 328 792
Giải Bảy 76 62 84 80
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 18;
2 21; 27; 28;
3 32; 34; 36;
4 42; 44; 46;
5 52; 59;
6 62; 64;
7 74(2); 76; 79;
8 80; 84(2); 86; 88;
9 91; 92; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 24/04/2019

Đặc Biệt 61229
Giải Nhất 64831
Giải Nhì 00868 27719
Giải Ba 81881 44597 54140
81218 08382 42866
Giải Tư 1063 1175 0196 0033
Giải Năm 6405 2895 6775
0923 8548 5912
Giải Sáu 458 651 973
Giải Bảy 30 90 52 01
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 05;
1 12; 18; 19;
2 23; 29;
3 30; 31; 33;
4 40; 48;
5 51; 52; 58;
6 63; 66; 68;
7 73; 75(2);
8 81; 82;
9 90; 95; 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 23/04/2019

Đặc Biệt 95541
Giải Nhất 87314
Giải Nhì 18334 90509
Giải Ba 94798 45157 24947
40973 44038 65617
Giải Tư 5052 7310 3589 4889
Giải Năm 6271 8748 7539
9828 6164 9662
Giải Sáu 202 027 809
Giải Bảy 58 96 48 87
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 09(2);
1 10; 14; 17;
2 27; 28;
3 34; 38; 39;
4 41; 47; 48(2);
5 52; 57; 58;
6 62; 64;
7 71; 73;
8 87; 89(2);
9 96; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 22/04/2019

Đặc Biệt 78819
Giải Nhất 34809
Giải Nhì 11946 98103
Giải Ba 74969 49134 50035
37112 09272 64420
Giải Tư 4978 9239 1574 5773
Giải Năm 9962 1437 4658
4769 5078 8509
Giải Sáu 141 518 573
Giải Bảy 59 19 00 78
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 09(2);
1 12; 18; 19(2);
2 20;
3 34; 35; 37; 39;
4 41; 46;
5 58; 59;
6 62; 69(2);
7 72; 73(2); 74; 78(3);
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 21/04/2019

Đặc Biệt 66103
Giải Nhất 27160
Giải Nhì 68035 90974
Giải Ba 16919 77595 01238
94869 69102 48123
Giải Tư 1026 6369 5971 3693
Giải Năm 5829 0982 9569
9232 4006 0339
Giải Sáu 741 391 001
Giải Bảy 66 64 30 89
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 03; 06;
1 19;
2 23; 26; 29;
3 30; 32; 35; 38; 39;
4 41;
5
6 60; 64; 66; 69(3);
7 71; 74;
8 82; 89;
9 91; 93; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 20/04/2019

Đặc Biệt 78697
Giải Nhất 10401
Giải Nhì 83798 63698
Giải Ba 47363 87370 21831
30084 25454 37997
Giải Tư 8330 3147 2983 0002
Giải Năm 5818 7125 0452
6360 7132 5017
Giải Sáu 836 131 405
Giải Bảy 96 66 62 19
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 02; 05;
1 17; 18; 19;
2 25;
3 30; 31(2); 32; 36;
4 47;
5 52; 54;
6 60; 62; 63; 66;
7 70;
8 83; 84;
9 96; 97(2); 98(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 19/04/2019

Đặc Biệt 73588
Giải Nhất 12423
Giải Nhì 59104 75395
Giải Ba 06920 28874 45615
73500 33535 97702
Giải Tư 4968 0251 4251 4942
Giải Năm 6970 0407 8114
8784 3329 3069
Giải Sáu 992 530 558
Giải Bảy 08 24 93 55
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 04; 07; 08;
1 14; 15;
2 20; 23; 24; 29;
3 30; 35;
4 42;
5 51(2); 55; 58;
6 68; 69;
7 70; 74;
8 84; 88;
9 92; 93; 95;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 18/04/2019

Đặc Biệt 54399
Giải Nhất 81519
Giải Nhì 40486 17385
Giải Ba 43886 92649 78506
89920 91700 35527
Giải Tư 8096 7461 0106 7351
Giải Năm 4311 1637 9863
1686 1203 9123
Giải Sáu 653 013 296
Giải Bảy 90 92 12 36
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03; 06(2);
1 11; 12; 13; 19;
2 20; 23; 27;
3 36; 37;
4 49;
5 51; 53;
6 61; 63;
7
8 85; 86(3);
9 90; 92; 96(2); 99;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 17/04/2019

Đặc Biệt 61619
Giải Nhất 32144
Giải Nhì 77208 66550
Giải Ba 91501 98288 21382
00556 70906 63432
Giải Tư 3248 7212 9273 2562
Giải Năm 0079 1867 5023
4816 8877 2133
Giải Sáu 498 524 579
Giải Bảy 51 16 49 94
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06; 08;
1 12; 16(2); 19;
2 23; 24;
3 32; 33;
4 44; 48; 49;
5 50; 51; 56;
6 62; 67;
7 73; 77; 79(2);
8 82; 88;
9 94; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 16/04/2019

Đặc Biệt 11022
Giải Nhất 57948
Giải Nhì 46157 24971
Giải Ba 80139 79032 32128
49997 17861 59295
Giải Tư 2946 4543 1361 3392
Giải Năm 6781 4192 3032
3188 0222 5636
Giải Sáu 202 490 952
Giải Bảy 45 25 22 82
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02;
1
2 22(3); 25; 28;
3 32(2); 36; 39;
4 43; 45; 46; 48;
5 52; 57;
6 61(2);
7 71;
8 81; 82; 88;
9 90; 92(2); 95; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 15/04/2019

Đặc Biệt 57843
Giải Nhất 22538
Giải Nhì 43677 44518
Giải Ba 92606 95454 04321
38557 81673 14622
Giải Tư 1964 6213 1314 0347
Giải Năm 2403 7902 4291
5065 4652 7607
Giải Sáu 272 902 839
Giải Bảy 24 80 16 81
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02(2); 03; 06; 07;
1 13; 14; 16; 18;
2 21; 22; 24;
3 38; 39;
4 43; 47;
5 52; 54; 57;
6 64; 65;
7 72; 73; 77;
8 80; 81;
9 91;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB chủ nhật ngày 14/04/2019

Đặc Biệt 02867
Giải Nhất 96545
Giải Nhì 34696 58670
Giải Ba 96019 92635 81797
49057 81140 60633
Giải Tư 1182 0483 1342 5126
Giải Năm 3926 2100 2630
4813 3914 5214
Giải Sáu 777 921 454
Giải Bảy 71 54 39 84
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00;
1 13; 14(2); 19;
2 21; 26(2);
3 30; 33; 35; 39;
4 40; 42; 45;
5 54(2); 57;
6 67;
7 70; 71; 77;
8 82; 83; 84;
9 96; 97;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 7 ngày 13/04/2019

Đặc Biệt 46181
Giải Nhất 26851
Giải Nhì 76785 61246
Giải Ba 25059 68851 20694
53494 85151 68213
Giải Tư 3916 2957 7662 2723
Giải Năm 3718 0258 5611
9986 8020 3270
Giải Sáu 341 464 638
Giải Bảy 82 47 45 52
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0
1 11; 13; 16; 18;
2 20; 23;
3 38;
4 41; 45; 46; 47;
5 51(3); 52; 57; 58; 59;
6 62; 64;
7 70;
8 81; 82; 85; 86;
9 94(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 6 ngày 12/04/2019

Đặc Biệt 84308
Giải Nhất 39159
Giải Nhì 78310 64382
Giải Ba 50889 88095 53787
22594 12468 82918
Giải Tư 6370 7531 4911 0207
Giải Năm 2188 8952 4351
7119 3980 4038
Giải Sáu 271 217 096
Giải Bảy 73 21 05 00
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 05; 07; 08;
1 10; 11; 17; 18; 19;
2 21;
3 31; 38;
4
5 51; 52; 59;
6 68;
7 70; 71; 73;
8 80; 82; 87; 88; 89;
9 94; 95; 96;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 5 ngày 11/04/2019

Đặc Biệt 52236
Giải Nhất 50212
Giải Nhì 47393 84348
Giải Ba 85287 30320 18820
35073 65762 63272
Giải Tư 6113 8501 2218 6085
Giải Năm 0307 5105 9710
8808 5659 1934
Giải Sáu 602 745 424
Giải Bảy 12 01 04 56
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 01(2); 02; 04; 05; 07; 08;
1 10; 12(2); 13; 18;
2 20(2); 24;
3 34; 36;
4 45; 48;
5 56; 59;
6 62;
7 72; 73;
8 85; 87;
9 93;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 4 ngày 10/04/2019

Đặc Biệt 05284
Giải Nhất 67799
Giải Nhì 64046 29695
Giải Ba 18232 75049 91776
64971 03866 60126
Giải Tư 0682 8612 9802 9965
Giải Năm 2066 4932 3722
9806 2243 1470
Giải Sáu 413 594 104
Giải Bảy 52 99 13 36
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 04; 06;
1 12; 13(2);
2 22; 26;
3 32(2); 36;
4 43; 46; 49;
5 52;
6 65; 66(2);
7 70; 71; 76;
8 82; 84;
9 94; 95; 99(2);

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 3 ngày 09/04/2019

Đặc Biệt 31765
Giải Nhất 91814
Giải Nhì 66098 72718
Giải Ba 06349 44736 97712
44742 08418 27865
Giải Tư 6205 3822 8665 7672
Giải Năm 3907 1721 3823
2826 2952 2339
Giải Sáu 063 881 136
Giải Bảy 91 29 60 50
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 05; 07;
1 12; 14; 18(2);
2 21; 22; 23; 26; 29;
3 36(2); 39;
4 42; 49;
5 50; 52;
6 60; 63; 65(3);
7 72;
8 81;
9 91; 98;

Kết quả xổ số Miền Bắc

XSMB thứ 2 ngày 08/04/2019

Đặc Biệt 37110
Giải Nhất 61647
Giải Nhì 64872 28185
Giải Ba 85265 98046 02097
74307 17403 66045
Giải Tư 7617 5402 5377 1693
Giải Năm 9499 4650 5471
6154 3210 1800
Giải Sáu 676 668 264
Giải Bảy 40 07 52 95
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 02; 03; 07(2);
1 10(2); 17;
2
3
4 40; 45; 46; 47;
5 50; 52; 54;
6 64; 65; 68;
7 71; 72; 76; 77;
8 85;
9 93; 95; 97; 99;