Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh

Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh

Dãy số cần thống kê (Tối đa 10 số):

Chọn tỉnh thành
Thống kê: Tất cả giải Giải đặc biệt

Kết quả thống kê

Bộ số Số lần quay không xuất hiện Khoảng thời gian giữa 2 lần quay
01 7 Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018
02 6 Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017
03 9 Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/2022
04 10 Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/2016
05 7 Từ ngày 27/12/2013 đến ngày 23/01/2014

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng