Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 03/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 01 09 07
1 18; 12; 18; 17 18; 19; 17
2 25 29; 29; 22; 23
3 35; 36 36; 39; 35 31
4 42; 43; 42; 41 48; 44; 47 45
5 57; 54 59 55
6 60 65; 60
7 76; 78 74 71; 79
8 83; 82; 89 88
9 98 90; 92; 95; 97 91

Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 02/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09; 01 00; 04; 00; 00; 06
1 11 16
2 24; 24; 23
3
4 49; 46
5 54 56; 58
6 69; 63 66; 65; 68
7 76; 70; 78 74
8 85; 80 88; 87; 87
9 98 90; 95

Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 01/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 01; 08; 01 00; 01 00
1 11 12
2 22 24; 20 20; 25; 23
3 30 34; 35 36; 38; 39; 39
4 44 41 40; 43
5 50 58; 55
6 61 65; 60; 65
7 73; 71; 77; 70 70; 75; 70 71; 77
8 88; 82 81; 84; 88 89
9 99; 93 90 90

Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 31/05/2023

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07
1 16; 15 15; 11; 18; 14
2 29; 20; 24 25; 29
3 32; 36 33; 35; 35; 31
4 42
5 57; 51; 57; 52 50; 59
6 66 66
7
8 84; 81 89
9 99 99; 95; 91

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 30/05/2023

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 09; 09 00; 08
1 11 11
2 25 27; 29
3 34 35
4 46
5 58; 51; 51 52
6 64; 61 62; 68; 62
7 76 71; 75; 76
8 86; 83; 89; 85 84; 83; 82
9 96; 92
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số