Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 17/07/2024

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/07/2024

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06 00; 07
1 13 19; 14
2 27; 29 23
3 35; 33 30; 38
4 41
5 51; 51; 52; 58
6 62; 64 61; 69; 66
7 79; 71; 73 74
8 87; 84
9 97; 98; 99; 95 94

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 16/07/2024

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/07/2024

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 07; 01 04; 00; 08
1 15 11; 11; 16
2 23 20; 25
3 32; 34 37
4 43; 47; 41
5 57
6 69; 68 61; 66
7 76; 79; 74 79; 77
8 86; 83
9 93; 98; 92 95

Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 15/07/2024

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/07/2024

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung
Đầu Huế Phú Yên
0 07 08
1 10; 10
2 21; 20; 21; 23 29
3 39; 38 35; 30; 36
4 48 48; 41; 48
5 57; 55; 58 50; 55
6
7 78 77
8 80
9 99; 96; 97 99; 97; 97; 96; 98

Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 14/07/2024

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 14/07/2024

Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 01; 03; 02 03 08
1 18; 16 16; 16; 11 15; 18; 19
2 21; 29
3 31; 36; 34; 32 38 32; 39; 31; 32
4 43; 41 44
5 54; 51 57; 59; 55; 53 59
6 69; 61 61 68
7 75 72
8 83 83; 86
9 92; 93 96; 97; 90; 92 90; 94

Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 13/07/2024

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 13/07/2024

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 02 01; 09; 00
1 12; 12 14 17
2 25 20 29
3 38; 38; 38
4 48; 43 42 46
5 58; 58 56; 54 56
6 63; 67 62 66; 60; 66; 63; 68; 66
7 72; 78 74; 74; 79; 75; 72 79
8 85 87; 86 82
9 99; 98; 96; 90 93 91; 99

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng