Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

64,238,800,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00395 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 30/01/2019
01 04 06 13 37 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 64,238,800
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

59,381,811,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00394 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 27/01/2019
09 11 12 22 27 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 59,381,811
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

54,675,909,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00393 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 25/01/2019
11 13 14 22 30 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 54,675,909
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

49,631,995,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00392 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 23/01/2019
02 09 13 29 33 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 49,631,995
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

45,228,539,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00391 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 20/01/2019
08 16 21 31 35 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,228,539
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

41,145,812,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00390 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 18/01/2019
12 15 19 38 40 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 41,145,812
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

37,819,245,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00389 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 16/01/2019
01 08 14 24 31 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,819,245
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

35,699,076,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00388 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 13/01/2019
01 20 21 23 26 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35,699,076
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33,794,171,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00387 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 11/01/2019
19 21 22 23 25 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,794,171
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

31,809,761,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00386 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 09/01/2019
17 27 28 30 33 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31,809,761
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

29,906,609,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00385 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 06/01/2019
09 22 33 34 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 29,906,609
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

29,906,609,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00384 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 04/01/2019
01 08 14 16 19 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 29,906,609
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 1,041 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

28,121,934,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00383 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 02/01/2019
04 14 32 35 36 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 28,121,934
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 891 300,000
Giải ba 30,000 30,000