Soi Cầu Giải Đặc Biệt Truyền Thống trước 30-05-2023

Soi cầu loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 29/05/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 2 lần
01 2 lần
02 5 lần
03 5 lần
04 7 lần
05 7 lần
06 3 lần
07 6 lần
08 4 lần
09 8 lần
Đầu 1
   
   
12 2 lần
13 4 lần
14 2 lần
15 3 lần
16 1 lần
   
18 2 lần
19 4 lần
Đầu 2
20 1 lần
21 2 lần
22 4 lần
23 2 lần
24 6 lần
25 3 lần
   
27 3 lần
28 3 lần
29 6 lần
Đầu 3
30 2 lần
31 2 lần
32 6 lần
33 3 lần
34 11 lần
35 10 lần
36 2 lần
37 6 lần
38 2 lần
39 5 lần
Đầu 4
40 1 lần
41 2 lần
42 6 lần
43 3 lần
44 8 lần
45 4 lần
   
47 4 lần
48 5 lần
49 7 lần
Đầu 5
50 8 lần
51 17 lần
52 17 lần
53 10 lần
54 28 lần
55 19 lần
56 6 lần
57 24 lần
58 7 lần
59 20 lần
Đầu 6
60 6 lần
61 15 lần
62 12 lần
63 10 lần
64 20 lần
65 22 lần
66 12 lần
67 20 lần
68 7 lần
69 14 lần
Đầu 7
70 4 lần
71 6 lần
72 11 lần
73 9 lần
74 16 lần
75 11 lần
76 1 lần
77 12 lần
78 5 lần
79 14 lần
Đầu 8
80 5 lần
81 14 lần
82 9 lần
83 10 lần
84 15 lần
85 19 lần
86 16 lần
87 16 lần
88 10 lần
89 11 lần
Đầu 9
   
91 2 lần
92 4 lần
93 4 lần
94 9 lần
95 5 lần
96 1 lần
97 4 lần
98 4 lần
99 6 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 2 ngày tính từ 29/05/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 28/05/2023
ĐB 79459
G1 32985
G2 36739 28089
G3 00824 84828 31874
10126 29991 97383
G4 9781 9537 5387 9377
G5 7327 8876 8618
0448 3320 6967
G6 972 313 256
G7 71 50 32 80
Lô tô
59 85 39 89 24 28 74
26 91 83 81 37 87 77
27 76 18 48 20 67 72
13 56 71 50 32 80
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 7 ngày 27/05/2023
ĐB 96237
G1 71344
G2 42533 09954
G3 96746 15579 95688
52419 28175 26519
G4 6364 8867 3211 1681
G5 1698 8940 8762
7901 5425 2843
G6 849 191 024
G7 76 31 54 45
Lô tô
37 44 33 54 46 79 88
19 75 19 64 67 11 81
98 40 62 01 25 43 49
91 24 76 31 54 45
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số