Soi cầu loto bạch thủ theo thứ trước ngày 25-04-2024

Soi cầu loto bạch thủ theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/04/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
   
02 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 76
03 2 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 34
13 - 105
   
   
06 1 lần Vị trí tạo cầu:
28 - 36
07 1 lần Vị trí tạo cầu:
80 - 103
   
   
Đầu 1
   
   
12 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 24
13 1 lần Vị trí tạo cầu:
59 - 105
   
15 1 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 68
16 1 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 45
   
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 99
   
Đầu 2
   
   
   
23 1 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 102
   
25 2 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 65
23 - 84
26 2 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 52
3 - 91
27 1 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 40
28 1 lần Vị trí tạo cầu:
23 - 87
29 2 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 101
82 - 101
Đầu 3
30 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 80
   
32 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 24
   
34 1 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 39
35 1 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 84
36 3 lần Vị trí tạo cầu:
34 - 35
63 - 96
75 - 91
   
38 1 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 87
39 1 lần Vị trí tạo cầu:
44 - 62
Đầu 4
   
41 1 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 77
42 1 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 33
43 1 lần Vị trí tạo cầu:
72 - 105
   
   
   
   
   
49 1 lần Vị trí tạo cầu:
55 - 62
Đầu 5
   
51 3 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 83
58 - 83
65 - 79
52 1 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 24
53 2 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 63
58 - 102
54 2 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 78
46 - 93
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
32 - 84
56 2 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 35
22 - 96
57 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 50
58 2 lần Vị trí tạo cầu:
22 - 38
32 - 87
59 1 lần Vị trí tạo cầu:
60 - 101
Đầu 6
   
   
   
63 6 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 57
35 - 57
43 - 90
86 - 90
86 - 105
96 - 105
   
65 3 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 65
47 - 65
86 - 95
66 4 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 70
43 - 91
47 - 91
66 - 71
   
   
   
Đầu 7
   
71 2 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 79
50 - 83
72 1 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 53
   
74 2 lần Vị trí tạo cầu:
25 - 31
50 - 93
   
76 1 lần Vị trí tạo cầu:
25 - 51
   
   
   
Đầu 8
80 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 13
81 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 83
   
83 2 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 102
16 - 34
84 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 93
85 2 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 22
48 - 65
86 3 lần Vị trí tạo cầu:
38 - 41
48 - 52
48 - 91
   
   
89 1 lần Vị trí tạo cầu:
48 - 101
Đầu 9
   
   
92 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 82
93 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 90
   
95 2 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 58
20 - 65
96 2 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 35
20 - 91
97 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 40
98 2 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 16
20 - 67
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 24/04/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 22/04/2024
ĐB 15525
G1 29914
G2 83400 68369
G3 96522 74106 84523
66484 76563 65685
G4 7662 3493 5151 9395
G5 6856 6643 1321
4108 2153 6831
G6 369 495 636
G7 82 93 79 37
Lô tô
25 14 00 69 22 06 23
84 63 85 62 93 51 95
56 43 21 08 53 31 69
95 36 82 93 79 37
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/04/2024
ĐB 99369
G1 13829
G2 59861 27481
G3 65303 77704 89049
50013 34525 33222
G4 3926 0546 2651 3393
G5 0937 3884 1948
1679 9105 2079
G6 334 673 600
G7 54 33 98 29
Lô tô
69 29 61 81 03 04 49
13 25 22 26 46 51 93
37 84 48 79 05 79 34
73 00 54 33 98 29
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 08/04/2024
ĐB 30147
G1 37755
G2 61413 89550
G3 20904 51761 51163
31983 91022 78447
G4 5498 3294 6720 2059
G5 4679 0615 6473
3807 2132 0360
G6 567 190 316
G7 15 61 05 32
Lô tô
47 55 13 50 04 61 63
83 22 47 98 94 20 59
79 15 73 07 32 60 67
90 16 15 61 05 32
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 01/04/2024
ĐB 19052
G1 64293
G2 66910 37980
G3 03154 05297 37583
24357 50612 56159
G4 1490 6212 7679 2105
G5 4438 2763 4042
1066 7302 1099
G6 559 345 633
G7 09 93 06 38
Lô tô
52 93 10 80 54 97 83
57 12 59 90 12 79 05
38 63 42 66 02 99 59
45 33 09 93 06 38

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng