Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 01-02-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 31/01/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 7 lần
01 9 lần
02 10 lần
03 3 lần
04 5 lần
05 8 lần
06 1 lần
07 6 lần
08 5 lần
09 11 lần
Đầu 1
10 10 lần
11 10 lần
12 10 lần
13 6 lần
14 8 lần
15 8 lần
16 8 lần
17 8 lần
18 7 lần
19 8 lần
Đầu 2
20 16 lần
21 8 lần
22 9 lần
23 5 lần
24 6 lần
25 11 lần
26 8 lần
27 10 lần
28 7 lần
29 15 lần
Đầu 3
30 8 lần
31 3 lần
32 6 lần
33 2 lần
34 3 lần
35 7 lần
36 3 lần
37 9 lần
38 6 lần
39 9 lần
Đầu 4
40 7 lần
41 2 lần
42 1 lần
43 3 lần
   
45 3 lần
46 3 lần
47 1 lần
48 3 lần
49 1 lần
Đầu 5
50 4 lần
51 7 lần
52 5 lần
53 1 lần
54 2 lần
55 4 lần
56 1 lần
57 4 lần
58 3 lần
59 2 lần
Đầu 6
60 6 lần
61 5 lần
62 6 lần
63 4 lần
64 3 lần
65 2 lần
66 3 lần
67 1 lần
68 3 lần
69 7 lần
Đầu 7
70 3 lần
71 6 lần
72 2 lần
   
74 1 lần
75 1 lần
   
   
78 1 lần
   
Đầu 8
80 9 lần
81 4 lần
82 8 lần
83 4 lần
84 6 lần
85 6 lần
86 5 lần
87 4 lần
88 6 lần
89 6 lần
Đầu 9
90 10 lần
91 12 lần
92 6 lần
93 6 lần
94 5 lần
95 6 lần
96 2 lần
97 1 lần
98 6 lần
99 4 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 31/01/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 31/01/2023
ĐB 30061
G1 21284
G2 95201 18959
G3 39371 85823 24941
22036 22477 18709
G4 1081 8622 3216 0868
G5 8908 5675 3757
0290 6421 3461
G6 940 315 055
G7 07 15 20 49
Lô tô
61 84 01 59 71 23 41
36 77 09 81 22 16 68
08 75 57 90 21 61 40
15 55 07 15 20 49
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 30/01/2023
ĐB 16179
G1 12198
G2 66824 97525
G3 76829 01458 00678
04710 93846 11457
G4 3440 5637 9612 9495
G5 2099 6964 0572
7189 8620 3391
G6 901 919 624
G7 96 65 03 70
Lô tô
79 98 24 25 29 58 78
10 46 57 40 37 12 95
99 64 72 89 20 91 01
19 24 96 65 03 70
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số