Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 30-11-2023

Soi cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 29/11/2023

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
00 2 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 65
14 - 99
01 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 97
   
03 1 lần Vị trí tạo cầu:
65 - 77
04 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 22
05 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 53
06 2 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 52
14 - 93
07 1 lần Vị trí tạo cầu:
65 - 91
08 3 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 72
14 - 84
14 - 105
09 3 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 24
14 - 39
14 - 67
Đầu 1
10 2 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 14
13 - 44
11 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 86
   
   
14 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 20
15 1 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 63
   
17 3 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 15
13 - 76
13 - 98
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 66
19 1 lần Vị trí tạo cầu:
94 - 101
Đầu 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 3
30 2 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 14
61 - 65
31 5 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 94
46 - 94
49 - 97
54 - 97
70 - 94
32 3 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 25
10 - 29
10 - 59
33 2 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 68
54 - 90
   
35 4 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 63
11 - 75
46 - 75
70 - 75
36 1 lần Vị trí tạo cầu:
49 - 52
37 1 lần Vị trí tạo cầu:
80 - 91
38 3 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 47
49 - 84
54 - 84
39 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 67
Đầu 4
40 1 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 14
   
   
43 2 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 61
12 - 77
   
45 3 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 63
12 - 23
22 - 63
   
47 1 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 91
   
49 1 lần Vị trí tạo cầu:
83 - 101
Đầu 5
50 3 lần Vị trí tạo cầu:
23 - 65
63 - 65
63 - 99
51 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 97
52 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 59
53 1 lần Vị trí tạo cầu:
75 - 77
   
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
53 - 63
56 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 93
57 1 lần Vị trí tạo cầu:
75 - 91
58 4 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 47
63 - 72
63 - 84
63 - 105
59 3 lần Vị trí tạo cầu:
23 - 67
63 - 67
75 - 101
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 14
   
   
   
   
65 2 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 63
52 - 63
   
   
   
   
Đầu 7
   
   
   
73 1 lần Vị trí tạo cầu:
16 - 49
   
   
   
   
   
   
Đầu 8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 9
   
91 1 lần Vị trí tạo cầu:
32 - 94
   
93 2 lần Vị trí tạo cầu:
32 - 80
67 - 77
   
95 3 lần Vị trí tạo cầu:
24 - 63
32 - 75
39 - 63
   
97 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 91
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 29/11/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 29/11/2023
ĐB 03141
G1 42683
G2 33410 77553
G3 40459 27342 45945
67889 05550 03883
G4 5665 3065 3233 2570
G5 8938 3480 2573
5139 2488 1808
G6 378 618 017
G7 05 90 42 87
Lô tô
41 83 10 53 59 42 45
89 50 83 65 65 33 70
38 80 73 39 88 08 78
18 17 05 90 42 87
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 28/11/2023
ĐB 11913
G1 00010
G2 45748 26907
G3 21383 29212 36806
31583 06432 05215
G4 5903 8499 5218 4870
G5 2036 5201 1028
1171 6609 2730
G6 782 009 902
G7 01 54 99 39
Lô tô
13 10 48 07 83 12 06
83 32 15 03 99 18 70
36 01 28 71 09 30 82
09 02 01 54 99 39
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 27/11/2023
ĐB 84757
G1 74703
G2 11900 12554
G3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G4 6537 8278 2059 1059
G5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G6 292 100 737
G7 77 10 86 17
Lô tô
57 03 00 54 91 70 59
47 81 18 37 78 59 59
27 72 79 03 36 46 92
00 37 77 10 86 17

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng