Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 26-05-2024

Soi cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 25/05/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
01 1 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 82
02 1 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 92
03 1 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 54
   
   
   
   
   
   
Đầu 1
   
   
   
13 1 lần Vị trí tạo cầu:
18 - 106
   
   
   
   
   
   
Đầu 2
   
   
22 1 lần Vị trí tạo cầu:
69 - 105
23 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 106
   
   
   
   
   
   
Đầu 3
   
   
   
33 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 106
   
   
36 1 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 60
   
   
   
Đầu 4
   
   
42 1 lần Vị trí tạo cầu:
44 - 105
43 2 lần Vị trí tạo cầu:
38 - 106
78 - 106
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
   
   
52 1 lần Vị trí tạo cầu:
30 - 105
53 1 lần Vị trí tạo cầu:
72 - 106
   
   
   
   
   
   
Đầu 6
   
   
62 1 lần Vị trí tạo cầu:
36 - 105
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 7
   
   
   
73 4 lần Vị trí tạo cầu:
28 - 106
47 - 106
50 - 106
62 - 106
   
   
   
   
   
   
Đầu 8
   
   
   
83 2 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 106
40 - 106
   
   
   
   
88 1 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 16
   
Đầu 9
90 1 lần Vị trí tạo cầu:
58 - 104
   
   
93 2 lần Vị trí tạo cầu:
26 - 106
58 - 100
   
95 1 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 72
   
   
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 25/05/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 25/05/2024
ĐB 09743
G1 80957
G2 58795 38612
G3 30165 99475 59693
26647 80994 67715
G4 7348 3723 9468 7032
G5 1192 3750 3229
4263 1412 7585
G6 192 342 319
G7 43 55 10 23
Lô tô
43 57 95 12 65 75 93
47 94 15 48 23 68 32
92 50 29 63 12 85 92
42 19 43 55 10 23
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 24/05/2024
ĐB 70098
G1 97488
G2 81877 42410
G3 78164 41219 93046
13510 18781 03112
G4 1380 5811 1579 9803
G5 4821 3430 6260
1609 5871 9504
G6 065 714 870
G7 82 60 02 22
Lô tô
98 88 77 10 64 19 46
10 81 12 80 11 79 03
21 30 60 09 71 04 65
14 70 82 60 02 22
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 23/05/2024
ĐB 13182
G1 64473
G2 58976 80232
G3 65555 53210 45207
14837 11304 47605
G4 1946 6656 2147 6690
G5 2484 5860 7889
6268 2267 8394
G6 272 701 862
G7 51 87 41 60
Lô tô
82 73 76 32 55 10 07
37 04 05 46 56 47 90
84 60 89 68 67 94 72
01 62 51 87 41 60

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng