Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 30-05-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 29/05/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 1 lần
01 1 lần
02 2 lần
03 3 lần
04 6 lần
05 1 lần
06 2 lần
07 7 lần
08 3 lần
09 6 lần
Đầu 1
   
11 2 lần
12 2 lần
13 6 lần
14 6 lần
15 2 lần
16 3 lần
17 4 lần
18 3 lần
19 6 lần
Đầu 2
   
21 1 lần
   
23 2 lần
24 2 lần
   
26 1 lần
27 3 lần
28 3 lần
29 3 lần
Đầu 3
   
31 2 lần
32 3 lần
33 5 lần
34 5 lần
35 3 lần
36 6 lần
37 5 lần
38 5 lần
39 6 lần
Đầu 4
   
41 4 lần
42 2 lần
43 1 lần
44 3 lần
   
46 1 lần
47 5 lần
48 2 lần
49 5 lần
Đầu 5
50 1 lần
51 2 lần
52 5 lần
53 9 lần
54 10 lần
55 2 lần
56 3 lần
57 13 lần
58 8 lần
59 13 lần
Đầu 6
60 4 lần
61 6 lần
62 6 lần
63 3 lần
64 3 lần
65 4 lần
66 8 lần
67 4 lần
68 5 lần
69 9 lần
Đầu 7
70 2 lần
71 4 lần
72 5 lần
73 6 lần
74 5 lần
75 4 lần
76 8 lần
77 6 lần
78 5 lần
79 9 lần
Đầu 8
80 2 lần
81 3 lần
82 4 lần
83 3 lần
84 2 lần
85 4 lần
86 6 lần
87 5 lần
88 4 lần
89 5 lần
Đầu 9
   
91 2 lần
92 2 lần
93 4 lần
94 4 lần
95 2 lần
96 4 lần
97 4 lần
98 5 lần
99 6 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 29/05/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 28/05/2023
ĐB 79459
G1 32985
G2 36739 28089
G3 00824 84828 31874
10126 29991 97383
G4 9781 9537 5387 9377
G5 7327 8876 8618
0448 3320 6967
G6 972 313 256
G7 71 50 32 80
Lô tô
59 85 39 89 24 28 74
26 91 83 81 37 87 77
27 76 18 48 20 67 72
13 56 71 50 32 80
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số