Faviconketqua

Soi Cầu Loto Truyền thống trước 07-10-2022

Soi cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2022
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 3 lần
01 4 lần
02 9 lần
   
04 1 lần
05 5 lần
06 5 lần
07 8 lần
08 7 lần
09 2 lần
Đầu 1
10 1 lần
11 2 lần
12 6 lần
13 2 lần
14 2 lần
15 4 lần
16 2 lần
17 3 lần
18 2 lần
19 3 lần
Đầu 2
20 10 lần
21 9 lần
22 9 lần
23 2 lần
24 4 lần
25 7 lần
26 8 lần
27 8 lần
28 10 lần
29 5 lần
Đầu 3
30 6 lần
31 3 lần
32 7 lần
33 3 lần
34 2 lần
35 7 lần
36 12 lần
37 7 lần
38 4 lần
39 2 lần
Đầu 4
40 2 lần
41 4 lần
42 2 lần
43 3 lần
   
45 4 lần
46 5 lần
47 8 lần
48 1 lần
49 1 lần
Đầu 5
50 8 lần
51 3 lần
52 8 lần
53 4 lần
54 2 lần
55 5 lần
56 9 lần
57 2 lần
58 6 lần
59 2 lần
Đầu 6
60 1 lần
61 3 lần
62 6 lần
63 3 lần
64 4 lần
65 4 lần
66 7 lần
67 8 lần
68 4 lần
69 2 lần
Đầu 7
70 9 lần
71 2 lần
72 7 lần
73 3 lần
   
75 8 lần
76 5 lần
77 4 lần
78 6 lần
79 7 lần
Đầu 8
80 2 lần
81 5 lần
82 10 lần
   
84 1 lần
85 9 lần
86 2 lần
87 9 lần
88 6 lần
89 2 lần
Đầu 9
90 8 lần
91 3 lần
92 5 lần
93 9 lần
94 4 lần
95 11 lần
96 5 lần
97 5 lần
98 4 lần
99 5 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 06/10/2022
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 5 ngày 06/10/2022
ĐB 26450
G1 99472
G2 09283 07481
G3 63796 53170 80934
22592 80331 56633
G4 8859 0728 2446 9170
G5 6729 9347 5965
8975 1178 5625
G6 026 289 267
G7 80 66 17 78
Lô tô
50 72 83 81 96 70 34
92 31 33 59 28 46 70
29 47 65 75 78 25 26
89 67 80 66 17 78
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 05/10/2022
ĐB 80983
G1 09046
G2 29399 08507
G3 72726 62831 85711
88004 51568 54046
G4 3784 1825 7897 5657
G5 0729 8051 5357
9572 5889 8522
G6 953 112 874
G7 37 64 78 79
Lô tô
83 46 99 07 26 31 11
04 68 46 84 25 97 57
29 51 57 72 89 22 53
12 74 37 64 78 79
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 04/10/2022
ĐB 51859
G1 22919
G2 35872 32518
G3 46888 13051 20406
85739 07528 63266
G4 8526 6947 1634 6044
G5 1174 6209 5150
8436 2640 6544
G6 609 398 915
G7 38 37 77 39
Lô tô
59 19 72 18 88 51 06
39 28 66 26 47 34 44
74 09 50 36 40 44 09
98 15 38 37 77 39
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 03/10/2022
ĐB 65169
G1 74026
G2 63525 28014
G3 47655 30419 12277
98801 28492 67966
G4 7946 0562 8432 6252
G5 4135 4435 8511
6451 6270 0406
G6 430 459 116
G7 70 41 84 77
Lô tô
69 26 25 14 55 19 77
01 92 66 46 62 32 52
35 35 11 51 70 06 30
59 16 70 41 84 77
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số