Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống trước 25-04-2024

Soi cầu loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/04/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
01 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 98
   
   
04 1 lần Vị trí tạo cầu:
102 - 105
   
   
   
   
   
Đầu 1
   
11 3 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 40
20 - 26
20 - 53
12 1 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 87
13 2 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 66
5 - 81
14 2 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 51
20 - 77
15 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 93
16 2 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 33
20 - 50
17 2 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 10
5 - 35
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 55
   
Đầu 2
   
21 2 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 53
43 - 98
22 1 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 69
   
24 2 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 77
69 - 71
25 1 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 93
26 1 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 76
   
28 1 lần Vị trí tạo cầu:
69 - 91
29 1 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 80
Đầu 3
   
31 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 96
   
   
34 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 71
   
   
   
   
   
Đầu 4
   
41 3 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 34
27 - 96
51 - 98
   
43 1 lần Vị trí tạo cầu:
27 - 66
   
   
   
   
48 2 lần Vị trí tạo cầu:
27 - 29
27 - 68
   
Đầu 5
   
51 1 lần Vị trí tạo cầu:
28 - 96
   
53 1 lần Vị trí tạo cầu:
28 - 66
54 4 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 77
12 - 79
28 - 71
28 - 77
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 103
56 2 lần Vị trí tạo cầu:
22 - 76
28 - 48
57 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 106
58 3 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 16
13 - 91
28 - 29
   
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 49
61 1 lần Vị trí tạo cầu:
83 - 98
62 2 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 87
18 - 87
63 4 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 66
8 - 81
18 - 66
18 - 81
64 4 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 51
18 - 51
50 - 77
50 - 79
   
   
67 4 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 10
8 - 35
8 - 95
18 - 35
   
   
Đầu 7
70 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 67
71 1 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 96
   
   
74 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 71
75 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 38
76 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 48
   
78 2 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 29
35 - 41
   
Đầu 8
   
   
   
   
84 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 105
   
86 1 lần Vị trí tạo cầu:
41 - 48
   
88 1 lần Vị trí tạo cầu:
29 - 41
   
Đầu 9
   
91 1 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 53
   
   
94 2 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 27
19 - 74
   
96 2 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 33
19 - 76
   
98 1 lần Vị trí tạo cầu:
80 - 91
99 1 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 80

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 24/04/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 24/04/2024
ĐB 69952
G1 12165
G2 74557 28269
G3 17544 31458 29961
71554 18326 20760
G4 6441 9828 9610 1054
G5 3082 9422 4364
8493 2653 5224
G6 382 567 101
G7 82 60 50 47
Lô tô
52 65 57 69 44 58 61
54 26 60 41 28 10 54
82 22 64 93 53 24 82
67 01 82 60 50 47
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 23/04/2024
ĐB 12681
G1 26928
G2 84568 79326
G3 60597 77441 98277
62191 30322 97918
G4 5890 9394 6338 8901
G5 4916 9771 1007
2806 5292 8652
G6 815 466 192
G7 33 16 08 17
Lô tô
81 28 68 26 97 41 77
91 22 18 90 94 38 01
16 71 07 06 92 52 15
66 92 33 16 08 17
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 22/04/2024
ĐB 15525
G1 29914
G2 83400 68369
G3 96522 74106 84523
66484 76563 65685
G4 7662 3493 5151 9395
G5 6856 6643 1321
4108 2153 6831
G6 369 495 636
G7 82 93 79 37
Lô tô
25 14 00 69 22 06 23
84 63 85 62 93 51 95
56 43 21 08 53 31 69
95 36 82 93 79 37
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 21/04/2024
ĐB 19980
G1 85986
G2 47577 69280
G3 98092 25825 81059
57932 33830 71715
G4 5543 1384 6975 5836
G5 2326 4322 0703
7162 4509 0470
G6 191 392 571
G7 11 59 91 39
Lô tô
80 86 77 80 92 25 59
32 30 15 43 84 75 36
26 22 03 62 09 70 91
92 71 11 59 91 39

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng