Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,503,491,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00303 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 29/06/2018
06 18 22 24 36 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,740,422,500
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,228 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,503,491,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00302 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 27/06/2018
25 27 29 33 37 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,503,491,000
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 1,045 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00301 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 24/06/2018
06 08 23 32 33 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 45,425,875,500
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,632 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

37,468,041,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00300 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 22/06/2018
15 19 20 26 34 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,468,041,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

37,468,041,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00299 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 20/06/2018
02 18 22 30 32 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 37,468,041,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,303 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

29,482,556,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00298 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 17/06/2018
03 05 06 07 34 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 29,482,556,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,102,742,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00297 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 15/06/2018
08 11 13 23 24 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,102,742,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,921,544,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00296 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 13/06/2018
02 04 17 24 31 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,921,544,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,921,544,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00295 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 10/06/2018
22 25 35 36 38 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,921,544,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,288 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21,075,967,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00294 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 08/06/2018
04 13 32 35 40 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,075,967,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,111,078,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00293 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 06/06/2018
06 20 22 26 43 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,111,078,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,365,309,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00292 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 03/06/2018
18 20 24 40 42 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,365,309,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,365,309,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00291 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 01/06/2018
06 14 19 38 43 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,365,309,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,105 300,000
Giải ba 30,000 30,000