Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33,158,297,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00071 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 30/12/2016
37 07 35 29 23 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,158,297,500
Giải nhất 101 10,000,000
Giải nhì 5,458 300,000
Giải ba 86,880 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21,524,698,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00070 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 28/12/2016
02 25 38 43 33 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,524,698,500
Giải nhất 103 10,000,000
Giải nhì 5,767 300,000
Giải ba 95,614 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00069 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 25/12/2016
12 05 36 20 34 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 2 159,232,985,000
Giải nhất 196 10,000,000
Giải nhì 10,127 300,000
Giải ba 176,792 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

126,099,475,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00068 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 23/12/2016
24 25 43 37 01 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 126,099,475,000
Giải nhất 160 10,000,000
Giải nhì 8,884 300,000
Giải ba 151,358 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

98,384,793,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00067 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 21/12/2016
06 12 40 18 03 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 98,384,793,500
Giải nhất 151 10,000,000
Giải nhì 8,092 300,000
Giải ba 138,149 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

73,843,316,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00066 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 18/12/2016
03 32 41 30 43 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 73,843,316,500
Giải nhất 85 10,000,000
Giải nhì 4,495 300,000
Giải ba 76,179 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

57,376,762,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00065 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 16/12/2016
33 05 39 44 08 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 57,376,762,500
Giải nhất 95 10,000,000
Giải nhì 4,340 300,000
Giải ba 71,908 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

42,627,154,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00064 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 14/12/2016
05 12 30 26 06 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 42,627,154,000
Giải nhất 112 10,000,000
Giải nhì 6,196 300,000
Giải ba 97,449 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

26,567,247,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00063 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 11/12/2016
02 05 04 03 24 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 26,567,247,500
Giải nhất 130 10,000,000
Giải nhì 5,253 300,000
Giải ba 76,756 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,528,083,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00062 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 09/12/2016
15 11 26 17 12 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,528,083,000
Giải nhất 102 10,000,000
Giải nhì 5,292 300,000
Giải ba 83,781 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00061 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 07/12/2016
23 27 32 28 45 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 69,582,180,000
Giải nhất 169 10,000,000
Giải nhì 6,539 300,000
Giải ba 113,471 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

49,357,581,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00060 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 04/12/2016
27 03 44 05 13 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 49,357,581,000
Giải nhất 119 10,000,000
Giải nhì 5,137 300,000
Giải ba 85,135 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

34,053,459,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00059 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 02/12/2016
33 37 26 42 34 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 34,053,459,000
Giải nhất 95 10,000,000
Giải nhì 4,740 300,000
Giải ba 78,792 30,000