Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 05/06/2018

2401

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 22-09-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
20
23 lần
87
19 lần
36
17 lần
40
17 lần
27
16 lần
71
15 lần
49
15 lần
57
15 lần
19
15 lần
90
15 lần
07
15 lần
88
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
72
7 lần
66
6 lần
42
6 lần
41
6 lần
30
6 lần
11
5 lần
18
5 lần
61
5 lần
44
5 lần
95
4 lần
06
4 lần
50
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
90
3 ngày
54
2 ngày
83
2 ngày
12
2 ngày
17
2 ngày
48
2 ngày
10
2 ngày
69
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
66
21 ngày
14
13 ngày
86
12 ngày
11
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
118 lần
7
115 lần
5
113 lần
3
110 lần
8
109 lần
6
108 lần
9
106 lần
0
102 lần
4
101 lần
1
98 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
133 lần
9
127 lần
0
117 lần
3
106 lần
4
105 lần
8
103 lần
6
98 lần
1
97 lần
2
97 lần
5
97 lần